Controlul propriu al activităților patrimoniale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 129 în total
Cuvinte : 46382
Mărime: 154.10KB (arhivat)
Publicat de: Noemi Catană
Cost: 8 puncte

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1. Controlul economico – financiar, parte integrantă a sistemului general de control
 2. din România 4
 3. 1.1. Baza legală de desfăşurare a controlului în România 4
 4. 1.2. Controlul economico – financiar – definiţie, rol, principii 10
 5. 1.3. Funcţiile controlului economico – financiar 14
 6. 1.4. Clasificarea formelor de control 15
 7. CAPITOLUL 2. Controlul propriu al unităţilor patrimoniale – organizare şi metode de exercitare 19
 8. 2.1. Structura organizatorică şi funcţională a sistemului de control economico – financiar 19
 9. 2.1.1. Controlul propriu al unităţilor patrimoniale 19
 10. 2.2. Metode şi metodologii de control 33
 11. 2.2.1. Metodele de tehnică specifice controlului economic – financiar 36
 12. 2.2.2. Metodele şi procedeele comune utilizate în controlul economic – financiar 39
 13. 2.3. Controlul administrării şi al integrităţii patrimoniului 42
 14. 2.3.1. Stabilirea pagubelor suferite de agenţii economici 42
 15. 2.3.2. Stabilirea răspunderilor pentru administrarea patrimoniului şi pentru pagubele produse 45
 16. 2.3.3. Stabilirea şi controlul măsurilor de recuperare a pagubelor unităţilor patrimoniale 50
 17. CAPITOLUL 3. Controlul economic şi financiar la S.C. ROMTELECOM S.A. Bacău 52
 18. 3.1. Prezentarea S.C. ROMTELECOM SA. Bacău 52
 19. 3.2. Forme ale controlului economic şi financiar exercitat la S.C. ROMTELECOM S.A. Bacău.. 55
 20. 3.3. Controlul administrării patrimoniale şi a recuperării pagubelor 76
 21. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 80
 22. ANEXE 84
 23. Bibliografie 98

Extras din proiect

CAPITOLUL 1. Controlul economico – financiar, parte integrantă a sistemului general de control din românia

1.1. Baza legală de desfăşurare a controlului în România

Caracteristica esenţială a economiei de piaţă este egalitatea între agenţii economici independenţi şi autonomi. Libera iniţiativă, care este motorul şi dimensiunea economiei de piaţă, acţionează în contextul generalizării treptate a relaţiilor specifice economice de piaţă între toţi agenţii economici şi se manifestă pentru satisfacerea anumitor interese economice.

Economia de piaţă funcţionează fără restricţii din partea statului. În consecinţă, fiecare agent economic este liber să cheltuiască, utilizeze, producă, economisească cât şi cum crede de cuviinţă şi urmărească propriile interese economice în contextul general al armonizării acestora cu interesele şi nevoile reale ale societăţii. Însă, piaţa nu este cu adevărat în întregime liberă. Ea se manifestă în conformitate cu scopurile, cu ţelurile de ansamblu al societăţii.

Controlul economico – financiar urmăreşte, astfel cum se arată în Normele numărul 63943/1991, să preîntâmpine încălcarea dispoziţiilor legale şi producerea de pagube. El se exercită asupra documentelor care conţin operaţiunile de utilizare a fondurilor sau din care derivă drepturi sau obligaţii patrimoniale.

Importanţa care se acordă controlului economico – financiar rezultă şi din faptul că, prin Hotărârea Guvernului numărul 720 din 10 octombrie 1991 a fost prevăzută obligaţia pentru ministere, departamente, alte organe centrale de stat, prefecturi şi primăria municipiului Bucureşti, instituţii de stat de subordonare centrală sau locală, precum şi pentru regii autonome de a emite actele administrative privind modul de organizare şi exercitare a controlului economico – financiar. Această obligaţie rezultă din prevederile articolului 2 litera a din amintita hotărâre, care contravenţionalizează neemiterea acestor acte în termen de 30 de zile de la publicarea hotărârii (Hotărârea Guvernului 720 din 10 octombrie 1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, numărul 75 din 24 aprilie 1992). Desigur, că sub acest aspect, nu putem trece cu vedere grava defecţiune săvârşită, în sensul că Hotărârea 720 a fost a probată la data de 10 octombrie 1991 şi a fost dată publicităţii abia la data de 24 aprilie 1992. Trecând peste acest fapt, obligaţia pentru emiterea actelor administrative (ordine, norme, regulamente, instrucţiuni) rămâne, iar neîndeplinirea ei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională.

Dat fiind scopul controlului economico – financiar, operaţiunile supuse acestui control prevăzute la punctul 4 din „Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului”, publicate în Monitorul Oficial al României, partea I, numărul 320 din 13 mai 2003, nu pot fi efectuate fără semnătura conducătorului compartimentului financiar – contabil sau a persoanei împuternicite în mod special pentru efectuarea acestui control.

Operaţiunile ce se supun controlului economico –financiar nu pot fi aprobate şi executate înainte de efectuarea acestui control. Conducătorii compartimentelor de specialitate, precum şi celelalte persoane care întocmesc sau care participă la întocmirea documentelor pentru operaţiunile care se supun controlului economico – financiar au obligaţia să prezinte în cadrul acestui control, sub semnătură, documentele respective, răspunzând de realitatea şi exactitatea datelor şi de legalitatea operaţiunilor consemnate în acestea.

Documentele privind operaţiunile din care derivă drepturi sau obligaţii patrimoniale ce se prezintă la controlul economico – financiar trebuie să fie însoţite de actele justificative corespunzătoare şi semnate, în prealabil, de conducătorul compartimentului de specialitate respectiv.

Prin semnarea acestor documente, acest conducător îşi asumă răspunderea în legătură cu legalitatea, necesitatea, oportunitatea, economicitatea şi realitatea operaţiunilor. Documentele enumerate mai sus trebuie să fie vizate, totodată, de către jurisconsult.

Persoanele care exercită controlul economico – financiar au obligaţia să refuze motivat, în scris, vizarea documentelor, dacă operaţiunile nu sunt legale, reale, exacte, necesare, economice. În situaţia în care s – a refuzat viza de control financiar, conducătorul unităţii poate dispune, în scris, pe propria răspundere, efectuarea operaţiunilor; într –o asemenea situaţie compartimentului de control financiar îi revine obligaţia să informeze în scris atât consiliul de administraţie al unităţii, cât şi Direcţia generală a controlului financiar de stat a judeţului sau a municipiului Bucureşti, după caz , în scopul luării măsurilor care se impun.

Documentele neavizate de controlul economico – financiar nu se pot evidenţia în contabilitate, ci vor fi evidenţiate separat, distinct, chiar şi în ipoteza vizării documentelor din dispoziţia conducătorului unităţii.

În domeniul economic, controlul vizează în primul rând cele trei laturi de bază a activităţilor care se desfăşoară în unităţile patrimoniale: latura tehnică (care se referă la specificul propriu – zis al activităţii); latura economică (legate de ansamblul mijloacelor antrenate în realizarea respectivei activităţi); latura financiară (care vizează procurarea resurselor, eficienţa muncii şi rezultatele obţinute). Corespunzător acestor trei laturi, vom avea un control tehnic, un control economic şi un control financiar, ale căror sarcini de bază vizează măsurarea eforturilor şi al efectelor, prevenirea dezechilibrelor şi aprecierea realistă a stărilor calitative.

Preview document

Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 1
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 2
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 3
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 4
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 5
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 6
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 7
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 8
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 9
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 10
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 11
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 12
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 13
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 14
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 15
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 16
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 17
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 18
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 19
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 20
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 21
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 22
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 23
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 24
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 25
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 26
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 27
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 28
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 29
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 30
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 31
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 32
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 33
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 34
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 35
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 36
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 37
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 38
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 39
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 40
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 41
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 42
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 43
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 44
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 45
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 46
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 47
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 48
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 49
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 50
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 51
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 52
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 53
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 54
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 55
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 56
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 57
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 58
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 59
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 60
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 61
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 62
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 63
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 64
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 65
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 66
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 67
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 68
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 69
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 70
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 71
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 72
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 73
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 74
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 75
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 76
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 77
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 78
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 79
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 80
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 81
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 82
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 83
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 84
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 85
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 86
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 87
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 88
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 89
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 90
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 91
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 92
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 93
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 94
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 95
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 96
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 97
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 98
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 99
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 100
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 101
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 102
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 103
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 104
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 105
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 106
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 107
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 108
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 109
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 110
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 111
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 112
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 113
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 114
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 115
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 116
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 117
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 118
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 119
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 120
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 121
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 122
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 123
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 124
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 125
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 126
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 127
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 128
Controlul propriu al activităților patrimoniale - Pagina 129

Conținut arhivă zip

 • Controlul Propriu al Activitatilor Patrimoniale
  • Anexe
   • Anexa.doc
  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Evaziunea Fiscală

INTRODUCERE În urma analizei şi cauzelor şi împrejurărilor în care are loc evaziunea fiscală, am formalizat o funcţiune generală a evaziunii...

Taxele și impozitele plătite de o societate comercială

1. Prezentarea societatii comerciale 1.1 INFIINTAREA SOCIETATII COMERCIALE Societatea comerciala este definita ca o unitate de productie (de...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice

INTRODUCERE În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul...

Imobilizări Corporale

INTRODUCERE Această lucrare, „Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale” a fost elaborată şi structurată în conformitate cu...

Controlul Financiar Intern de Gestiune

CAPITOLUL I 1.1. PRINCIPII GENERALE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR În conformitate cu prevederile legale, controlul financiar se organizează prin...

Controlul Finaciar

INTRODUCERE Este cunoscut faptul ca actul conducerii presupune, ca un atribut deosebit de important, controlul permanent si systematic asupra...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Preventiv la SC Ramfi Instal SRL

CAP. 1. BAZELE CONCEPTUALE ALE CONTROLULUI 1.1. CONTROLUL FUNCŢIE ESENŢIALĂ A MANAGEMENTULUI Termenul de „control” îl datorăm expresiei contra...

Control financiar de stat

Etimologia cuvântului control provine din expresia “contra rolus”, prin care se întelege “verificarea unui act dupa original” . Controlul în...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

Activele imobilizate Elementele componente ale patrimoniului , legate in mod direct , de evaluarea pozitiei financiare a intreprinderii sunt: •...

Controlul financiar preventiv la societățile comerciale

1. INTRODUCERE Controlul financiar propriu se organizează şi funcţionează la : - ministere, - departamente, - alte organe centrale de stat, -...

Ai nevoie de altceva?