Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 24285
Mărime: 85.50KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stoleru Stefan
UNIVERSITATEA "DIMITRIE CANTEMIR" TÂRGU - MUREŞ FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE MASTERAT BĂNCI ŞI PIETE DE CAPITAL

Cuprins

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I

CONVERTIBILITATEA VALUTARĂ A LEULUI - CONCEPT SI

FORME ALE ACESTEIA

1.1 Conceptul de convertibilitate valutară 6

1.2 Premisele pentru adoptarea convertibilităţii valutare necesare pentru 9

obţinerea de avantaje din existenta ei

1.3 Formele convertibilităţii valutare 13

1.3.1 Convertibilitatea internă 14

1.3.2 Convertibilitatea externă 15

1.3.2.1 Convertibilitatea externă pentru plăţi curente 16

1.3.2.2 Convertibilitatea de cont de capital 17

CAPITOLUL II

CONVERTIBILITATEA VALUTARĂ A LEULUI - COORDONATĂ

MAJORĂ A POLITICII VALUTARE ROMÂNEŞTI

2.1 Politica valutară - componentă a politicii economice a statului român 20

2.1.1 Conţinutul politicii economice 21

2.1.2 Conţinutul politicii valutare 23

2.1.2.1 Regimul valutar –reflectare a politicii valutare 25

2.1.2.2 Cursul de schimb şi convertibilitatea leului 26

2.2 Operaţiunile valutare în condiţiile convertibilităţii leului 28

CAPITOLUL III

CAUZELE ŞI EFECTELE ECONOMICO - SOCIALE ALE ADOPTĂRII

CONVERTIBILITĂŢII LEULUI

3.1. Cauzele adoptării convertibilităţii leului 31

3.2. Avantajele adoptării convertibilităţii 32

3.3. Efectele adoptării convertibilităţii leului 37

3.3.1 Efecte economice 37

3.3.2 Efecte sociale 42

ÎNCHEIERE 45

BIBLIOGRAFIE 52

Extras din document

INTRODUCERE

Atâta timp cât operaţiunile economice interne şi externe nu se vor exprima prin aceeaşi unitate bănească, convertibilitatea va continua să se afle în centrul sistemului monetar internaţional. Cu alte cuvinte, neexistând un singur mijloc de plată acceptat de către toţi participanţii la operaţiuni economice, un anumit număr de monede naţionale împart, dar nu în mod egal, acest rol.

Problematica convertibilităţii, neglijată un anumit timp sau, mai exact, ascunsă în spatele preocupărilor pentru analiza raporturilor valorice între monede, adică a mecanismelor diferitelor sisteme de cursuri valutare, a revenit în actualitate în legătură cu preocupările unui număr tot mai mare de state dezvoltate de a liberaliza circulaţia capitalului şi, mai ales, în legătură cu tranziţia de la economia hipercentralizată la economia de piaţă în ţările Europei Centrale si de Est.

În această lucrare, încerc să prezint convertibilitatea leului în contextul în care convertibilitatea monetară a fost abordată în general după cel de-al doilea război mondial. Pentru că evoluţia economiei mondiale este strâns legată de evoluţia convertibilităţii monetare.

De ce are importantă perioada postbelică în abordarea convertibilităţii? Pentru că războiul a determinat o centralizare a rezervelor de aur ale lumii aproape în totalitate în SUA, dolarul rămânând singura monedă convertibilă în aur, până la 15 august 1971, când preşedintele Nixon a suspendat această convertibilitate şi din punct de vedere juridic ("de facto" era abandonată din 1968).

Restul ţărilor, pe măsură ce şi-au refăcut economia distrusă de război, au adoptat pentru monedele lor tipul de convertibilitate prevăzut de Fondul Monetar International în Statutul său, ca o obligaţie pentru ţările membre, dacă erau îndeplinite cumulativ premisele pentru adoptarea ei (premise economice, premise valutar financiare). Aceste premise s-au dovedit extrem de importante căci îndeplinirea lor însemna că economia tării este competitivă, numai asa putând înfrunta concurenta străină pe care existenta convertibilităţii o presupune. De aceea, după cel de-al doilea război mondial, nici o tară nu a reintrodus convertibilitatea monedei sale decât după refacerea sa completă, după ce economia sa a devenit competitivă.

Se subînţelege că tipul de convertibilitate prevăzut de F.M.I. în Statutul său nu a existat înaintea creării acestui organism, căci se bazează pe mecanismele care asigură accesul ţărilor membre la ajutoarele financiare consimţite de Fond. Deşi termenul lexical a rămas cel tradiţional înţelesul lui si, implicit, sensul economic al operaţiunii de convertibilitate, s-a modificat radical fată de convertibilitatea clasică în aur. În acest sens, s-a apreciat că Statutul F.M.I. dă convertibilităţii "o definiţie de o complexitate si o originalitate fără egal în dreptul internaţional" .

În Statutul F.M.I., convertibilitatea este prevăzută ca o obligaţie pe care, mai devreme sau mai târziu, trebuie să si-o îndeplinească orice tară membră F.M.I. Obligaţia unei ţări membre de a declara convertibilitatea monedei sale este prevăzută în Art.VIII, secţiunile 2, 3, 4. Deci acceptarea prevederilor acestui articol este sinonimă cu declararea convertibilităţii monedei.

Convertibilitatea unei monede este importantă nu numai pentru că aceasta îi permite utilizarea în plăţile externe, în special dacă aparţine categoriei monedelor de rezervă, ci si pentru că îndeplineşte un rol de liant cu celelalte monede si, prin aceasta, cu preturile interne si externe ale mărfurilor si serviciilor. Numai o monedă convertibilă va permite o exprimare corectă a mărimii preturilor, înlăturarea distorsiunii acestora.

Convertibilitatea este parte a procesului de integrare în economia mondială, deoarece creează condiţii de concurentă între produse similare, cu efecte benefice asupra calităţii produselor.

CAPITOLUL I

CONVERTIBILITATEA VALUTARĂ A LEULUI - CONCEPT ŞI FORME ALE ACESTEIA

1.1 Conceptul de convertibilitate valutară

Comerţul între ţări, pentru a se dezvolta, are nevoie, la fel ca şi comerţul intern, de un instrument de plată, adică de bani acceptaţi de către ceilalţi parteneri. Deoarece nu există, cel puţin deocamdată, o singură monedă posibil de folosit, atât pentru plăţile interne, cât şi pentru cele externe, se pune problema transformării, preschimbării sumelor exprimate în monede străine în alte sume, exprimate în moneda naţională, şi invers. Această operaţiune este cunoscută sub denumirea de convertibilitate.

Abordare noţiunii de cunvertibilitate trebuie făcută din punct de vedere istoric , evoluţia noţiunii fiind determinată de transformările social-economice şi reglementările relaţiilor valutar-financiare.

Preview document

Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 1
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 2
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 3
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 4
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 5
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 6
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 7
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 8
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 9
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 10
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 11
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 12
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 13
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 14
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 15
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 16
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 17
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 18
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 19
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 20
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 21
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 22
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 23
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 24
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 25
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 26
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 27
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 28
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 29
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 30
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 31
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 32
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 33
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 34
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 35
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 36
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 37
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 38
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 39
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 40
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 41
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 42
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 43
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 44
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 45
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 46
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 47
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 48
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 49
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 50
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 51
Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Convertibilitatea Valutara a Leului si Efectele Economico-Sociale ale Acesteia.doc

Alții au mai descărcat și

Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb

I N T R O D U C E R E Lucrarea de faţă îşi propune prezentarea conceptului de piaţă valutară, ca fiind locul unde se desfăşoară vânzarea şi...

Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR

CAPITOLUL 1 Conceptul de investiţii şi clasificarea acestora În orice economie, noţiunea de investiţie reprezintă un fenomen aparte, o categorie...

Metodologii de Evaluare a Proiectelor de Investitii

CONCEPTUL DE STUDIU DE FEZABILITATE Programele investitionale au la baza idea ca investitiile sunt mijloace prin care se fixeaza dezvoltarea...

Apariția Leului Moldovenesc

APARITIA LEULUI MOLDOVENESC Trecerea de la o economie de planificata la o economie de piata (odata cu câstigarea independentei) a produs o...

Piata Valutara

I. PIATA VALUTARA: CONCEPT, TIPURI, FACTORI DE INFLUENTA Piata valutara reprezinta ansamblul relatiilor care iau nastere intre banci, ca si intre...

Metode de evaluare a investițiilor unei companii

Metode de evaluare a investiţiilor Complexitatea procesului investiţional prezintă o serie de particularităţi care impun metode diverse şi...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?