Cooperarea economică în zona Pacificului

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 7635
Mărime: 1.20MB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Roman Cristina

Cuprins

INTRODUCERE 4

CAP.1. PREZENTARE GENERALA 5

Organizatia APEC (Asian Pacific Economic Cooperation) 5

1.1. Membri organizatiei 6

1.2. Obiectivele APEC 6

1.3. Finantarea APEC 7

1.4. Posibilitatea de extindere 8 1.5. Forumul APEC 8

Cap.2. ECONOMIA APEC 11

2.1.Liberalizarea comertului si a investitiilor 13

2.2.Facilitarea afacerilor 13

2.3.Cooperarea economicã si tehnicã (ECOTECH) 13

2.4.Principalii indicatori ai organizatiei APEC 14

Importurile intraregionale de bunuri si servicii ale APEC (milioane de dolari) 15

Exporturile intraregionale de bunuri si servicii ale APEC (milioane de dolari) 16

Cap.3. PROIECTELE APEC 16

3.1.Prioritãtile APEC pentru ECOTECH 17

3.1.1.Dezvoltarea capitalului uman 18

3.1.2.Dezvoltarea de piete stabile si eficiente prin intermediul reformei structurale 18

3.1.3.Consolidarea infrastructurii economice 18

3.1.4.Facilitarea fluxurilor tehnologice si echiparea tehnologiilor pentru viitor 19

3.1.5.Protejarea calitãtii vietii printr-o crestere solidã a mediului înconjurãtor 19

3.1.6.Dezvoltarea si consolidarea dinamismului intreprinderilor mici si mijlocii (SME) 19

3.1.7.Integrarea în economia globalã 20

3.1.8.Securitate umanã si dezvoltarea capacitãtii în lupta împotriva terorismului 20

3.1.9.Promovarea dezvoltãrii economiilor bazate pe cunoastere 20

3.1.10.Preocuparea pentru dimensiunea socialã a globalizãrii. 20

3.2.Proiectele tinta si temele APEC 21

Cap.4. RELATIILE APEC CU TERTII 21

Principalii parteneri comerciali ai APEC (2010) 24

3

CONCLUZII 27

BIBLIOGRAFIE 28

Extras din document

INTRODUCERE

Motivatia si importanta alegerii acestei teme, referitoare la “Cooperarea economicã din Zona Asia-Pacific”, sunt acelea cã vrem sã cunoastem si sã prezentãm aspecte legate de cotinentul Asiatic si de zona Pacificului, de forma de cooperare economicã si politicã “APEC” si importanta acesteia în dezvoltarea economiei mondiale. Proiectul este structurat în 4 capitole si prezintã informatii esentiale despre încercarea de integrare, obiectivele ce trebuie atinse si cooperarea din cadrul APEC dar si la nivel mondial. Toate elementele vor fi analizate ca întreg la nivel de grupare regionalã si nu în parte pe fiecare membru. Primul capitol, “APEC- prezentare generalã”, am prezentat organizatia APEC si motivele care au condus la aparitia acesteia si anume, interdependenta dintre tãrile din regiune si dorinta acestora de a-si dezvolta spiritul comunitar si de a desine economii mai dinamice. Având astãzi 21 de membrii, APEC s-a considerat încã de la început o grupare economicã si nu una de tãri. Tot în introducere vorbim despre obiectivele pe care APEC îsi propune sã le îndeplineascã, modalitatea de finantare, dar si despre posibilitãtile grupãrii de a se extinde. Al doilea capitol “Economia APEC” prezintã locul si rolul grupãrii la nivel mondial, resursele de care se bucurã si principalele ramuri economice. Deoarece printre membrii APEC se numãrã marile economii ale lumii gruparea se bucurã de o piatã de consum robustã, rezerve naturale bogate, resurse valutare solide si de o mare competitivitate ce conduce la dezvoltarea economicã si la cresterea fluxurilor comerciale. Al doilea capitol doreste sã punã în evidentã si capacitatea APEC de a face fatã crizei mondiale, previziuni cu privire la nivelul de dezvoltare pe care gruparea îl poate avea în urmãtorii ani daca îsi atinge obiectivele si lupta pentru hegemonie dintre membri. Principalii indicatori ai APEC vor evidentia cel mai bine aceste informatii. Capitolul 3, “Proiectele APEC ” face referire la modalitãtile prin care gruparea încearcã sã atragã beneficii de pe urma procesului de Globalizare. Ca subcapitole prezentãm :”Proiectele tintã si temele APEC” si “Dezvoltarea proiectelor APEC”. Capitolul 4, “Relatiile APEC cu tertii” pune în evidentã cooperarea APEC cu alte grupãri regionale de pe glob si importanta pe carea aceasta o are la nivel mondial. Sunt prezentati principalii parteneri comerciali ai APEC, importurile si exporturile intraregionale, iar o mai mare

însemnãtate am dat colaborãrii cu Uniunea Europeanã, acesta fiind principalul partener comercial la exterior.

CAP.1. PREZENTARE GENERALÃ

Organizatia APEC (Asian Pacific Economic Cooperation)

Dinamismul exceptional al zonei Pacificului nu putea rãmâne fãrã efect în planul cooperãrii regionale pentru sustinerea mutualã a dezvoltãrii. Ca rãspuns la cresterea interdependentei dintre economiile din zona Asia-Pacific, si ca urmare a nevoii acestor economii de a fi dinamizate si de a-si dezvolta spiritul comunitar, a fost înfiintatã Organizatia APEC (Asian Pacific Economic Cooperation). Aparitia organizatiei este consemnatã în 1989, când a avut loc în Australia întrunirea ministrilor comertului si afacerilor externe din 12 tãri de pe ambele maluri ale Pacificului, pentru a stabili diverse mijloace de înlesnire a cooperãrii internationale în aceastã regiune ce se dezvolta atât de rapid. Atunci s-a decis înfiintarea organizatiei APEC, ai cãrei 12 membri fondatori au fost Australia, Canada, Brunei, Indonezia, Japonia, Coreea de Sud, Malaezia, Noua Zeelandã, Filipine, Singapore, Thailanda si SUA. Membrii APEC au un PIB reunit de aproape 16 trilioane de dolari si întrunesc aproximativ 44% din comertul mondial. În ultimul deceniu, APEC a fost principala organizatie economicã din zona care a promovat comertul deschis si cooperarea economicã. Rolul APEC a crescut în ultimii ani si acum aceasta se implicã atât în chestiuni economice (liberalizarea comertului, facilitarea afacerilor, colaborare economicã si tehnicã), cât si în rezolvarea unor probleme sociale (protectia mediului înconjurãtor, educatie, drepturile femeilor în societate). În 1995, liderii tãrilor membre APEC au format un Consiliu Consultativ permanent, compus din câte trei reprezentanti ai fiecãrei tãri, pentru a asigura desfãsurarea consultãrilor privind implementarea planurilor de actiune ale APEC si stabilirea prioritãtilor afacerilor specifice (de exemplu, în sectorul privat). Presedintia acestui Consiliu este încredintatã anual, prin rotatie, unui reprezentant al uneia dintre tãrile membre. Secretariatul APEC, localizat în Singapore, cuprinde 23 de diplomati, secondati de reprezentanti ai economiilor statelor membre si 20 de cadre din regiunea respectivã

Preview document

Cooperarea economică în zona Pacificului - Pagina 1
Cooperarea economică în zona Pacificului - Pagina 2
Cooperarea economică în zona Pacificului - Pagina 3
Cooperarea economică în zona Pacificului - Pagina 4
Cooperarea economică în zona Pacificului - Pagina 5
Cooperarea economică în zona Pacificului - Pagina 6
Cooperarea economică în zona Pacificului - Pagina 7
Cooperarea economică în zona Pacificului - Pagina 8
Cooperarea economică în zona Pacificului - Pagina 9
Cooperarea economică în zona Pacificului - Pagina 10
Cooperarea economică în zona Pacificului - Pagina 11
Cooperarea economică în zona Pacificului - Pagina 12
Cooperarea economică în zona Pacificului - Pagina 13
Cooperarea economică în zona Pacificului - Pagina 14
Cooperarea economică în zona Pacificului - Pagina 15
Cooperarea economică în zona Pacificului - Pagina 16
Cooperarea economică în zona Pacificului - Pagina 17
Cooperarea economică în zona Pacificului - Pagina 18
Cooperarea economică în zona Pacificului - Pagina 19
Cooperarea economică în zona Pacificului - Pagina 20
Cooperarea economică în zona Pacificului - Pagina 21
Cooperarea economică în zona Pacificului - Pagina 22
Cooperarea economică în zona Pacificului - Pagina 23
Cooperarea economică în zona Pacificului - Pagina 24
Cooperarea economică în zona Pacificului - Pagina 25
Cooperarea economică în zona Pacificului - Pagina 26
Cooperarea economică în zona Pacificului - Pagina 27
Cooperarea economică în zona Pacificului - Pagina 28
Cooperarea economică în zona Pacificului - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Cooperarea Economica in Zona Pacificului.pdf

Alții au mai descărcat și

Grupări regionale din Asia de Sud-Est - ASEAN

-Pavilion ASEAN reprezinta un stat stabil, paşnică, unită şi ASEAN dinamic. -Culorile steagului - albastru, roşu, alb şi galben - reprezinta...

Cooperarea economică în zona Pacificului

CAP.I PREZENTARE GENERALĂ Forumul Cooperarea Economică Asia Pacific (APEC) a fost fondat în anul 1989 pentru capitalizarea creşterii...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Economie Mondială

CAPITOLUL 1 ECONOMIA MONDIALĂ „O REALITATE DINAMICĂ” Sistemul capitalist a stat la baza apariţiei şi dezvoltării economiei mondiale. Piaţa...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Locul Uniunii Europene în economia mondială

I. INTRODUCERE Caracteristica cea mai pregnanta a economiei mondiale postbelice o constituie intensificarea fara precedent a interdependentei...

Particularități ale Procesului de Integrare Economică în Asia

INTRODUCERE Economia mondială contemporană cunoaşte o evoluție complexă, uneori contradictorie. Astfel, paralel cu internaționalizarea...

Centre de Putere

INTRODUCERE Conceptul de putere Esenţa politicii o constituie accesul la putere. Aceasta permite, pe plan intern şi extern, transpunerea în...

Dreptul internațional și instituții europene

Capitolul 1 Evoluţia procesului de integrare europeană 1.4. Accepţiuni 1.4.1. Idei şi curente integraţioniste Este un fapt de necontestat că...

Locul Uniunii Europene în economia mondială

Progresele economiei mondiale dupa 1948 Dupa al doilea razboi mondial au avut loc schimbari de o mare diversitate si complexitate în ansamblul...

Modele Regionale de Economie

Introducere Aparitia si dezvoltarea aranjamentelor economice regionale, concomitent cu adâncirea procesului de globalizare sunt doua forte...

Grupări regionale în Oceania și Australia

INTRODUCERE Grupările regionale constituie o realitate a lumii contemporane. Aşa cum sublinia şi Armando Toledano Laredo, în fond, miza integrării...

APEC

1.Consideratii generale privind regionalizarea în Asia-Pacific În ciuda nivelului ridicat al comertului intra-regional, economiile din Asia-...

Ai nevoie de altceva?