Corporațiile Transnaționale

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 10 fișiere: doc
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 38889
Mărime: 251.64KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ovidiu Puiu

Cuprins

Cap.I. TRĂSĂTURI CARACTERISTICE ALE CORPORAŢIILOR

TRANSNAŢIONALE.

Introducere.2

1.1. Procesul de transnaţionalizare.6

1.2. Scurt istoric al Corporaţiilor Transnaţionale.7

1.3. Abordări conceptuale.11

1.4. Factori care au favorizat dezvoltarea Corporaţiilor

Transnaţionale.12

1.5. Codul de conduită al Corporaţiilor Transnaţionale.14

1.6. Trăsăturile Corporaţiilor Transnaţionale.17

Cap.II. MANAGEMENTUL ŞI ORGANIZAREA CORPORAŢIILOR. TRANSNAŢIONALE

2.1. Managementul Corporaţiilor Transnaţionale.27

2.2. Organizarea Corporaţiilor Transnaţionale.30

2.3. Sisteme interne ale Corporaţiei Transnaţionale. Relaţii

ierarhice.39

Cap.III. EXPANSIUNEA CORPORAŢIILOR TRANSNAŢIONALE.

3.1. Motivaţii de expansiune.48

3.2. Modalităţi de implantare ale Corporaţiilor Transnaţionale.53

3.3. Piaţa Corporaţiilor Transnaţionale.67

Cap.IV. IMLICAŢIILE EXPANSIUNII CORPORAŢIILOR TRANSNAŢIONALE ASUPRA ECONOMIEI MONDIALE.

4.1. Relaţiile Corporaţiilor Transnaţionale cu statele naţionale.75

4.2. Corporaţiilor Transnaţionale şi Investiţiile Străine Directe.85

Concluzii.95

Bibliografie.99

Extras din document

Cap.I. TRĂSĂTURI CARACTERISTICE ALE CORPORAŢIILOR TRANSNAŢIONALE.

1.1 PROCESUL DE TRANSNATIONALIZARE

Mondializarea este un fenomen evident şi o caracteristică importantă a vieţii eonomico-sociale contemporane .

„ Faptul că un produs purtând o anumită marcă este fabricat în mai multe ţări, sau că în consiliile de aministraţie ale multora dintre cele mai mari firme pot fi găsiţi membri de naţionaliăţti diferite, numai constituie o exceptie ; tot aşa şi dacă o grevă la o înteprindere a lui General Motors din Brazilia declansează o mişcare de solidaritate la uzinele aceleaşi firme situate în puncte cardinale diferite în Australia sau Anglia ”.1

Acest univers complex este într-o oarecare măsură produsul activitaţilor tot mai ample ale corporaţiilor transnaţionale (CTN)

Structura economiei mondiale actuale, aflată în curs de globalizare reuneşte doua mari componente care se intersectează O componentă este reprezentată de economiile nationale, ca entitaţi de bază care nu sunt izolate, fiind legate prin comerţ, fluxuri financiare, investitii, schimburi stiinţifice, stabilite prin diverse tratate şi acorduri .

O parte a acestora se grupează în uniuni, diferite tipuri de alianţe economice regionale, care nu manifestă cel puţin în etapa actuală, o atracţie spre o grupare planetară. Directoratul acestei componente numită şi economie mondială cu frontiere, este deţinut de Grupul Celor 7, devenit Grupul Celor 8 din 1997 .

A doua componentă este aceea a corporaţiilor transnaţionale şi a băncilor internaţionale, care formează o reţea pe deasupra graniţelor naţionale . Această componentă mai este numită şi economie mondială tansfrontalieră sau transnaţională .

Este greu de spus dacă economia mondială va ajunge să fie dominată în viitor numai de una din cele doua componente actuale .

În afara acestora o mulţime de alte forţe operează la scară mondială, dintre acestea aş aminti : grupările sindicale transnaţionale, diverse mişcări culturale, etnice, ecologice ,

religioase, diverse organizaţii şi organisme guvernamentale şi

neguvernamentale, politice (europartidele), militare, teroriste etc

1- George Marin (coordonator )"Economie Mondială", Editura Independenţa Economicā, Brăila 1996

care se întrepătrund şi acţionează pe deasupra graniţelor

nationale.

Acţiunea acestor agenţi pe plan extranaţional are loc pe baza

unor structuri functionale, care corespund unor strategii mondiale elaborate de organizaţi fără frontiere pentru care este dificil de identificat un spaţiu teritorial unic.

Procesul de transnaţionalizare determină stabilirea unor raporturi noi între state şi firme, între puterea politica şi cea economică .Hotărârile majore care privesc prezentul şi viitorul unei ţări sau regiunii, adică acelea care se referă la alocarea resurselor, a tehnologiilor a fluxurilor financiare sunt luate acum de marile corporaţii mondiale.

O altă tendinţă în procesul de transnaţionalizare o reprezintă statele-întreprinderi care se bazează pe o dublă dependentă : pe deoparte întreprinderile au nevoie de statele locale pentru a putea face faţă competiţiei de pe pieţele mondiale, iar pe de altă parte statele au nevoie de firmele multinaţionale deoarece dezvoltarea economico-socială a acestora este direct legată de reuşita comercială a acestora .

Procesul de transnaţionalizare va duce la apariţia unei societăţi civile transnaţionale, însă transnaţionalizarea va merge mult mai departe, miza ei reală o reprezintă sfârşitul naţionalului şi începutul erei postnaţionale . Însă acest proces de transnaţionalizare nu se produce uniform şi fără contradicţii, fenomenele care se produc în multe ţări chiar dezvoltate arată că statul naţional joacă încă un rol important .

1.2. SCURT ISTORIC AL CORPORAŢIILOR TRANSNAŢIONALE

Chiar înainte de Christos, negustorii fenicieni şi greci

aveau reprezentanţi dincolo de graniţele ţării lor pentru a vinde sau cumpăra mărfuri. Însă istoria corporaţiei începe în secolul al XVI-lea, o dată cu apariţia instituţiei Cartei corporative.1 Care reprezenta acordarea de către stat a unui privilegiu pentru un grup de investitori, în vederea servirii unui scop public. Concret carta era o favoare din partea Coroanei engleze, care limita

răspunderea legală a unui investitor la cuantumul investiţiei sale,

care constituia un drept neacordat cetăţenilor individuali.

1- Alexandra Horbeţ, Anda Mazilu, Costea Munteanu „Marketing Investiţional Internţional” Editura Fundaţiei România de mâine Bucureşti 2002 pag 26

În cartă erau stabilite drepturile şi obligaţiile specifice

corporaţiei, precum şi partea de profit care urma să revină

Coroanei. Corporaţiile astfel create erau utilizate de Anglia

pentru a menţine controlul asupra coloniilor sale. Cele mai

cunoscute erau:

Compania Indiilor de Est (care la 1600 avea stabilite sucursale în toată Asia)şi Compania Golfului Hudson.

Un model al corporaţiilor transnaţionale poate fi întâlnit în imperiile comerciale şi financiare care s-au constituit la

începutul Evului Mediu, care aveau sediul central în diverse ţări europene şi înfiinţaseră birouri şi reprezentanţe în majoritatea oraşelor importante ale continentului.

Preview document

Corporațiile Transnaționale - Pagina 1
Corporațiile Transnaționale - Pagina 2
Corporațiile Transnaționale - Pagina 3
Corporațiile Transnaționale - Pagina 4
Corporațiile Transnaționale - Pagina 5
Corporațiile Transnaționale - Pagina 6
Corporațiile Transnaționale - Pagina 7
Corporațiile Transnaționale - Pagina 8
Corporațiile Transnaționale - Pagina 9
Corporațiile Transnaționale - Pagina 10
Corporațiile Transnaționale - Pagina 11
Corporațiile Transnaționale - Pagina 12
Corporațiile Transnaționale - Pagina 13
Corporațiile Transnaționale - Pagina 14
Corporațiile Transnaționale - Pagina 15
Corporațiile Transnaționale - Pagina 16
Corporațiile Transnaționale - Pagina 17
Corporațiile Transnaționale - Pagina 18
Corporațiile Transnaționale - Pagina 19
Corporațiile Transnaționale - Pagina 20
Corporațiile Transnaționale - Pagina 21
Corporațiile Transnaționale - Pagina 22
Corporațiile Transnaționale - Pagina 23
Corporațiile Transnaționale - Pagina 24
Corporațiile Transnaționale - Pagina 25
Corporațiile Transnaționale - Pagina 26
Corporațiile Transnaționale - Pagina 27
Corporațiile Transnaționale - Pagina 28
Corporațiile Transnaționale - Pagina 29
Corporațiile Transnaționale - Pagina 30
Corporațiile Transnaționale - Pagina 31
Corporațiile Transnaționale - Pagina 32
Corporațiile Transnaționale - Pagina 33
Corporațiile Transnaționale - Pagina 34
Corporațiile Transnaționale - Pagina 35
Corporațiile Transnaționale - Pagina 36
Corporațiile Transnaționale - Pagina 37
Corporațiile Transnaționale - Pagina 38
Corporațiile Transnaționale - Pagina 39
Corporațiile Transnaționale - Pagina 40
Corporațiile Transnaționale - Pagina 41
Corporațiile Transnaționale - Pagina 42
Corporațiile Transnaționale - Pagina 43
Corporațiile Transnaționale - Pagina 44
Corporațiile Transnaționale - Pagina 45
Corporațiile Transnaționale - Pagina 46
Corporațiile Transnaționale - Pagina 47
Corporațiile Transnaționale - Pagina 48
Corporațiile Transnaționale - Pagina 49
Corporațiile Transnaționale - Pagina 50
Corporațiile Transnaționale - Pagina 51
Corporațiile Transnaționale - Pagina 52
Corporațiile Transnaționale - Pagina 53
Corporațiile Transnaționale - Pagina 54
Corporațiile Transnaționale - Pagina 55
Corporațiile Transnaționale - Pagina 56
Corporațiile Transnaționale - Pagina 57
Corporațiile Transnaționale - Pagina 58
Corporațiile Transnaționale - Pagina 59
Corporațiile Transnaționale - Pagina 60
Corporațiile Transnaționale - Pagina 61
Corporațiile Transnaționale - Pagina 62
Corporațiile Transnaționale - Pagina 63
Corporațiile Transnaționale - Pagina 64
Corporațiile Transnaționale - Pagina 65
Corporațiile Transnaționale - Pagina 66
Corporațiile Transnaționale - Pagina 67
Corporațiile Transnaționale - Pagina 68
Corporațiile Transnaționale - Pagina 69
Corporațiile Transnaționale - Pagina 70
Corporațiile Transnaționale - Pagina 71
Corporațiile Transnaționale - Pagina 72
Corporațiile Transnaționale - Pagina 73
Corporațiile Transnaționale - Pagina 74
Corporațiile Transnaționale - Pagina 75
Corporațiile Transnaționale - Pagina 76
Corporațiile Transnaționale - Pagina 77
Corporațiile Transnaționale - Pagina 78
Corporațiile Transnaționale - Pagina 79
Corporațiile Transnaționale - Pagina 80
Corporațiile Transnaționale - Pagina 81
Corporațiile Transnaționale - Pagina 82
Corporațiile Transnaționale - Pagina 83
Corporațiile Transnaționale - Pagina 84
Corporațiile Transnaționale - Pagina 85
Corporațiile Transnaționale - Pagina 86
Corporațiile Transnaționale - Pagina 87
Corporațiile Transnaționale - Pagina 88
Corporațiile Transnaționale - Pagina 89
Corporațiile Transnaționale - Pagina 90
Corporațiile Transnaționale - Pagina 91
Corporațiile Transnaționale - Pagina 92
Corporațiile Transnaționale - Pagina 93
Corporațiile Transnaționale - Pagina 94
Corporațiile Transnaționale - Pagina 95
Corporațiile Transnaționale - Pagina 96
Corporațiile Transnaționale - Pagina 97
Corporațiile Transnaționale - Pagina 98
Corporațiile Transnaționale - Pagina 99
Corporațiile Transnaționale - Pagina 100
Corporațiile Transnaționale - Pagina 101
Corporațiile Transnaționale - Pagina 102
Corporațiile Transnaționale - Pagina 103
Corporațiile Transnaționale - Pagina 104
Corporațiile Transnaționale - Pagina 105
Corporațiile Transnaționale - Pagina 106
Corporațiile Transnaționale - Pagina 107
Corporațiile Transnaționale - Pagina 108
Corporațiile Transnaționale - Pagina 109
Corporațiile Transnaționale - Pagina 110
Corporațiile Transnaționale - Pagina 111
Corporațiile Transnaționale - Pagina 112
Corporațiile Transnaționale - Pagina 113
Corporațiile Transnaționale - Pagina 114
Corporațiile Transnaționale - Pagina 115
Corporațiile Transnaționale - Pagina 116
Corporațiile Transnaționale - Pagina 117

Conținut arhivă zip

  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • capitolul 1.doc
  • capitolul 2.doc
  • capitolul 3.doc
  • Capitolul 4.doc
  • Concluziif.doc
  • COPERTA.DOC
  • Cuprins.doc
  • introducere.doc
  • Rezumat.doc

Alții au mai descărcat și

Mondializarea (Globalizarea) Pietei si Avantajele asupra Activitatii Comerciale din Romania

A. CE ESTE GLOBALIZAREA ? GLOBALIZAREA, ca modalitate sau sistem de receptare si abordare pe termen lung a marilor probleme contemporane,...

Motivații care Stau la Baza Expansiunii Coorporațiilor Internaționale

Locul corporaţiilor transnaţionale în economia mondială Prin natura lor, CTN (Corporaţii Transnaţionale) integrează producţia la nivel...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Mondializarea și Influența Sa asupra Mediului Economic

Introducere Mondializarea reprezinta o retea de interdependente dezvoltata între statele lumii, o sinteza a transformarilor radicale cu care s-a...

Corporațiile transnaționale

Prin natura lor, CTN (Corporatii Transnationale) integreaza productia la nivel international si, în acest mod, joaca un rol central în cresterea...

Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial

Aşa cum se întâmplă cu toate fenomenele existente în lume, şi corporatiile transnaţionale (CTN) în iureşul lor de nestăvilit, de către unii sunt...

Corporațiile Transnaționale

Traim vremuri în care ceva fundamental se întâmpla. Modelele politice, stilurile de viata, strategiile de afaceri, sau sistemele de protectie...

Corporațiile Transnaționale

Capitolul 1 Globalizarea economică 1.1. Aspecte generale privind fenomenul de globalizare Internaţionalizarea producţiei este considerată inima...

Strategiile de Internationalizare a Afacerilor Corporatiilor Transnationale

STRATEGIILE DE INTERNATIONALIZARE A AFACERILOR CTN 1.Tendinte in procesul de internationalizare Adancimea diviziunii internationale a muncii si...

Rolul corporațiilor transnaționale în contextul economic actual

Introducere Funcţionarea economiei mondiale actuale, în condiţiile în care se manifestă o puternică tendinţă de deschidere a pieţelor naţionale,...

Impactul Corporatiilor Transnationale asupra Statului Gazda

INTRODUCERE Corporaţia transnaţională este un fenomen economic aflat în plină dinamică. Teoriile privind corporaţiile transnaţionale nu sunt nici...

Ai nevoie de altceva?