Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 25608
Mărime: 589.80KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Daniela Beju
UNIVERSITATEA “BABEŞ – BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STIINŢE ECONIMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Cuprins

Introducere 5

Capitolul I:Intreprinderile mici si mijlocii 7

1.1Definiţia IMM 7

1.2Apariţia Intreprinderile mici si mijlocii in UE 8

1.3 Acquis-ul comunitar în domeniul întreprinderilor mici si mijlocii 9

1.3.1 Carta Europeană pentru Întreprinderile Mici 10

1.3.2 Politica privind întreprinderile şi în special întreprinderile mici si mijlocii

11

1.4 Piaţa unica 13

1.5 Modalitaţi de finanţare a IMM 15

1.5.1 Autofinanţarea 16

1.5.2 Creditul bancar 16

1.5.3 Leasing-ul 18

1.6 Recomandari pentru imbunataţirea accesului IMM-urilor la finanţare 21

Capitolul II: Programul PHARE 22

2.1 PHARE – crearea unei mari familii de naţiuni 22

2.2 Fondurile PHARE si utilizarea lor in Europa 24

2.3 PHARE – instrument de pre-aderare al Uniunii Europene 26

2.3.1 PHARE – cadru legislativ si instituţional 27

2.3.2Extinderea programului PHARE 28

2.4 Alocarea fondurilor in cadrul programului PHARE România 30

2.5 PHARE – valori si obiective 34

2.6 Sectoare prioritare 35

2.6.1 Restructurarea intreprinderilor de stat si dezvoltarea sectorului particular

35

2.6.2 Restructurarea şi reforma agriculturii 36

2.6.3 Reforma serviciilor sociale şi a ocuparii fortei de munca 36

2.6.4 Infrastructura 37

2.7 Programele PHARE 37

2.8 Organizare si conducere 39

Capitolul III: Leader pe piata – BCR 40

3.1 Scurt istoric al Bancii Comerciale Române 40

3.2 Prezentarea activitaţii BCR 42

3.3 Programe de finanţare BCR 45

3.3.1 FRIDA 45

3.3.2 MARR 47

3.3.3 BERD 49

3.3.4 Credite din fondul de şomaj 51

3.3.5 SAPARD 53

3.4 Programul PHARE 2000 – Coeziune economica si sociala “Linie de credit pentru IMM-uri - RO 0007.02.02.02”

55

3.4.1 Beneficiarii creditului 55

3.4.2 Caracteristicile creditului 57

3.4.3 Proiecte neeligibile 58

Capitolul IV: Derularea programului

PHARE prin BCR

61

4.1 Documentele necesare obtinerii creditelor din fonduri PHARE 61

4.2 Analiza bonitaţii clientilor 62

4.3 Aprobarea creditului 63

4.4 Garantarea si rambursarea creditului 64

4.5 Procedura de achiziţie şi originea achizitiilor 65

4.6 Documente atasate: cererea de finantare, contul de profit şi

pierdere-previziuni

66

Capitolul V: Studiul de caz 80

Concluzii si propuneri 102

Bibliografie 104

Extras din document

INTRODUCERE

România a devenit Stat Membru al Uniunii Europene (UE) la data de 1 ianuarie 2007, drept urmare, România se confruntă cu provocarea de a atinge un nivel de dezvoltare egal cu cel al Statelor Membre şi de a realiza obiectivul european de coeziune economică şi socială.

Plecând de la aceasta, priorităţile şi măsurile incluse în Planul Naţional de Dezvoltare 2004 -2006 pentru Coeziune Economică şi Socială (CES) au rolul de a sprijini dezvoltarea economică şi socială a României, esenţiale pentru crearea condiţiilor de atingere a obiectivelor stabilite. Documentul de Programare Phare (DPP) a fost elaborat pe baza Planului Naţional de Dezvoltare (PND) 2004 - 2006.

In cadrul acestei lucrari o sa vorbesc despre posibilitatile de finantare din fonduri PHARE prin Banca Comerciala Romana, a Intreprinderilor Mici si Mijlocii, care sunt motoul de dezvoltare al economiei romanesti.

Priorităţile şi măsurile stabilite în Planul National de Dezvoltare au o solidă argumentare şi justificare în politicile de dezvoltare sectorială şi regională şi în strategiile elaborate de ministerele de resort, precum şi în Planurile Regionale de Dezvoltare (PRD), elaborate sub coordonarea Agenţiilor de Dezvoltare Regională (ADR).

În vederea realizării obiectivelor propuse pentru componenta Phare CES şi pentru a oferi sprijin complementar în implementarea PND, asistenţa acordată prin Phare CES 2004 va lua în considerare cinci priorităţi, şi anume:

Prioritatea A: Îmbunătăţirea infrastructurii regionale în vederea sprijinirii dezvoltării economice

Prioritatea B: Dezvoltarea resurselor umane

Prioritatea C: Dezvoltarea sectorului productiv prin acordarea de sprijin Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM)

Prioritatea D: Protecţia mediului la nivel regional

Prioritatea E: Elaborarea şi implementarea politicii de dezvoltare regională

IMM-urile au fost, în ultimii ani, coloana vertebrală a economiilor mai tuturor ţărilor importante din Uniunea Europeană.

O întreprindere se încadreazã în categoria IMM (poate fi micro, micã sau mijlocie) dacã îndeplineste toate conditiile cu privire la: personalul angajat, cifra de afaceri, capitalul maxim si criterii de reprezentare a pãrtilor sociale.

Comparând definitia IMM adoptatã în România cu cea recomandatã în UE, putem observa faptul cã din punct de vedere al numãrului de angajati, aceasta este identicã.

Totusi, în ceea ce priveste cifra de afaceri, definitia românã este mai restrictivã,

(nivelul maxim al acesteia fiind de 8 milioane EURO 2)comparativ cu UE (7 milioane EURO pentru întreprinderile mici si 40 milioane EURO pentru cele mijlocii).

În România, nu existã restrictii privind capitalul maxim detinut de IMM, însã în UE existã aceastã restrictie, dar aceasta este progresivã, respectiv 5 milioane EURO pentru întreprinderile mici si 27 milioane EURO pentru întreprinderile mijlocii. În concluzie, putem considera cã definitia utilizatã în România este în conformitate cu cea

recomandatã de Uniunea Europeanã.

România a început negocierile în vederea aderării la UE la data de 15 februarie 2000, procesul de închidere a capitolelor de negociere s-a finalizt la sfârşitul anului 2004, inclusiv prin semnarea Tratatului de Aderare. În intervalul 2005 – 2007, se continua cu consolidarea noului cadru de producţie, bazat pe proprietatea privată, prin aplicarea unei politici corespunzătoare, care să permită înfiinţarea de noi întreprinderi şi să încurajeze întreprinderile mici şi mijlocii. Aceste noi firme vor fi forţa capabilă să ducă la o mai bună alocare a resurselor, la crearea de locuri de muncă pentru cei ce şi le-au pierdut ca urmare a restructurării.

Bazata pe experienta acumulata prin liniile de credit finatate anterior de catre Uniunea Europeana (PHARE RO 9711 si PHARE RO 9809), Comisia Europeana impreuna cu Banca Comerciala Romana acorda in prezent finantare prin acest nou program numit „Linie de credit pentru IMM-uri” (PHARE RO 007.02.02.02.)

CAPITOLUL I: INTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII

1.1 Definiţia întreprinderilor mici şi mijlocii

Termenul de IMM conţinut în legislaţia Uniunii Europene a fost pentru prima oara definit de Recomandarea nr. 96/280/CE privind definiţia întreprinderilor mici şi mijlocii.

Definiţia actuala este conţinută de Recomandarea nr. 2003/361/CE privind definiţia microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici si mijlocii. Sinteza definiţiei termenului de întreprindere mica şi mijlocie este prezentata în tabelul de mai jos.

Definiţia Întreprinderii Mici şi Mijlocii

Criteriu Microîntreprindere

Întreprindere

mica

Întreprindere

mijlocie

Numar de

angajaţi < 10 < 50 < 250

Cifra anuala

de afaceri

SAU

Bilanţ

contabil

-

- < 7 mil. Euro

< 5 mil. Euro

< 40 mil. Euro

< 27 mil. Euro

Independenta -

Maxim 25% din capitalul

social sau din drepturile de vot

sunt detinuţe de una sau mai

multe întreprinderi

Preview document

Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 1
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 2
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 3
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 4
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 5
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 6
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 7
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 8
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 9
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 10
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 11
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 12
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 13
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 14
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 15
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 16
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 17
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 18
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 19
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 20
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 21
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 22
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 23
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 24
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 25
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 26
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 27
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 28
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 29
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 30
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 31
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 32
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 33
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 34
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 35
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 36
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 37
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 38
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 39
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 40
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 41
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 42
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 43
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 44
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 45
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 46
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 47
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 48
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 49
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 50
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 51
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 52
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 53
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 54
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 55
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 56
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 57
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 58
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 59
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 60
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 61
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 62
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 63
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 64
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 65
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 66
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 67
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 68
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 69
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 70
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 71
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 72
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 73
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 74
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 75
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 76
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 77
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 78
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 79
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 80
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 81
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 82
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 83
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 84
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 85
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 86
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 87
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 88
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 89
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 90
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 91
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 92
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 93
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 94
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 95
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 96
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 97
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 98
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 99
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 100
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 101
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 102
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 103
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 104
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 105
Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română - Pagina 106

Conținut arhivă zip

  • Creditarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comerciala Romana.doc

Alții au mai descărcat și

Tendinte Evolutii si Prognoze de Piata Creditelor de Consum

Activitatea de creditare din 2006 a depasit estimarile, datorita performantelor economice si a consumului inca robust, inregistrandu-se cresteri...

Strategia de Crestere Economica si Reducere a Saraciei in Republica Moldova

Introducere Sărăcia este o problemă a oamenilor de pretutindeni, este un fenomen global. Această realitate dură rezultă din studiile efectuate de...

Practica - SC Alka Grup SRL

1. PREZENTAREA FIRMEI 1.1Denumire si localizare Denumirea firmei este SC Alka Grup SRL. Sediul central este la Bucureşti Şos. Străuleşti Nr....

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Dezvoltare Locală

INTRODUCERE Epoca istorica prin care trece România, aceea a tranzitiei spre economia de piata si a integrarii în structurile internationale, fie...

Managementul Finanțării și Creditării Comerțului Exterior Românesc

CAPITOLUL 1. ROLUL STATULUI ÎN FINANŢAREA ŞI SPRIJINIREA ACCESULUI FIRMELOR ROMÂNEŞTI PE PIEŢELE INTERNAŢIONALE DE BUNURI ŞI SERVICII La nivelul...

Surse de finanțare și creditare a întreprinderii de comerț exterior

Evolutia comertului international demonstreaza existenta a doua componente ale acestuia, relativ distincte. O prima componenta este data de...

Impactul Integrarii in Uniunea Europeana Asupra Intreprinderilor din Romania

I.4. Avantajele si dejavantajele integrarii tarilor candidate la U.E. Alaturarea Romaniei la UE presupune renuntarea la prerogativele nationale...

Locul si Rolul Intreprinderilor Mici si Mijlocii in Economie

In structura economica a unei tari, existenta firmelor mici si mijlocii este absolut indispensabila; se stie ca ele au jucat dintotdeauna un rol...

Solutii de Finanțare a Afacerii

Aspecte generale ale finantarii Finanţarea întreprinderii înseamnă obţinerea şi punerea la dispoziţie a unor sume de bani, drepturi şi bunuri...

Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii

CAPITOLUL 1: ROLUL ŞI IMPORTANŢA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII 1.1 Definirea noţiunilor de întreprindere şi întreprinzător: Întreprinzătorul...

Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

BERD - deschizator de drumuri in domeniul eficientei energetice pentru Romania In ianuarie 2008 BERD a lansat prima facilitate de finantare a...

Ai nevoie de altceva?