Creditarea și Garanțiile Băncii Europene de Investiții

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 4881
Mărime: 67.37KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sorin Anton

Cuprins

Cap 1.Banca Europeana de investitii:infiintare, isiune si obiective 3

1.1.Infiintarea Banci Europene de investitii 3

1.2.Misiunea si obiectivele BE 4

Cap 2.Produsele si serviciile oferite de BEI 7

2.1.Imprumuturile 7

2.1.1.Imprumuturile individuale(directe) 8

2.1.2.Imprumuturile intermediate(indirecte) 9

2.1.3.Instrumente de creditare special 9

2.2.Asistenta tehnica.(Jaspers, Jeremie, Innovation 2010 Initiativ) 10

2.3.Garantii 13

Cap 3.Activitatea BEI in Romania 15

3.1. Aeroportul de al Sibiu 16

3.2. Linia de credit III ofertita BRD 17

3.3. 600 milioane de euro pentru Ford si Renault in 2009 18

Concluzii 19

Bibliografie 20

Extras din document

Capitolul 1. Banca Europeană de Investiţii: înfiinţare, misiune şi obiective

1.1. Înfiinţarea Băncii Europene de Investiţii

Instituţie europeană pentru integrarea europeană, BEI a fost de asemenea consacrată ca banca europeană pentru dezvoltare regională prin articolul 198E, a protocolului numărul 15 anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi prin Consiliul European de la Edinburg de la 11 şi 12 decembrie 1992, articol ce prevede următoarele: “BEI are misiunea să contribuie la dezvoltarea echilibrată şi neîntreruptă a pieţei comune în interiorul Comunităţii, apelând la pieţele de capital şi la resursele sale proprii. Pentru aceasta, Banca facilitează prin acordarea de împrumuturi şi garanţii şi fără a urmări un scop lucrativ finanţarea de proiecte.”

Banca Europeană de Investiţii are o personalitate distinctă de cea a Comunităţii, o structură decizională proprie precum şi de autonomie financiară. Ea este administrată de propriile sale organe, conform regulilor din statutul său fiind independentă de pieţele financiare. Cu toate acestea, autonomia de care dispune BEI nu are drept consecinţă detaşarea totală de comunitate şi scutirea de la regulile comunitare. În consecinţă, conform articolului 4 , litera B a Tratatului privind Uniunea Europeană, BEI “ acţionează în limitele atribuţiilor care îi sunt conferite prin prezentul tratat şi statutul care îi este anexat” . În plus, articolul care defineşte misiunea sa dispune ca ea să contribuie la dezvoltarea echilibrată fără a intra in divergenţă cu interesul Comunităţii. Ea se inscrie deci, în cadrul comunitar.

Curtea de Justiţie , cu sprijinul Comisiei Europene a indicat clar că banca este un organ comunitar supus regulilor generale ale sistemului şi dependentă, dacă este cazul, de deciziile instituţiilor. Comunitatea Economică si Socială a adoptat o decizie la 24 februarie 1994 în care formulează anumite sugestii în ceea ce priveşte îmbunătăţirea relaţiilor dintre BEI şi alte instituţii comunitare, decizie ce consideră ca banca trebuie să se asocieze mult mai timpuriu la sarcinile Comisiei în domeniul fondurilor structurale, în vederea unei mai bune utilizări a finanţărilor.

1.2. Misiunea şi obiectivele Băncii Europene de Investiţii

Banca Europeană de Investiţii (BEI) are misiunea principală de a favoriza integrarea europeană prin acordarea de împrumuturi şi garanţii care răspund obiectivelor politicii comunitare. De asemenea, finanţările în interiorul Comunităţii sunt axate cu prioritate pe punerea în valoare a regiunilor mai puţin dezvoltate. În exteriorul Comunităţii, banca acordă asistenţă şi desfăşoară proiecte de investiţii în domenii diverse.

Misiunea BEI este definită prin articolul 198E din Tratatul de la Maastricht completat de articolul 18 din statut. Prin urmare, banca trebuie să contribuie la dezvoltarea echilibrată, fără a intra în divergenţă cu interesele Comunităţii. Ea facilitează, prin acordarea de împrumuturi şi garanţii, susţinerea regiunilor slab dezvoltate, axându-se în special pe modernizarea întreprinderilor, facilitând proiecte de interes comun pentru mai multe state membre.

În realizarea misiunii sale, banca trebuie să coopereze cu membrii Comisiei Europene, ai Comitetului Economic şi Social precum şi ai Comitetului Regiunilor.

Prioritare în finanţare sunt următoarele proiecte:

• cele care vin în sprijinul regiunilor mai puţin dezvoltate;

• cele de interes comun;

• cele care vizează modernizarea întreprinderilor.

Obiectivele urmărite de Banca Europeană de Investiţii în cadrul proiectelor de investiţii pe care le desfăşoară cuprind :

- impulsionarea dezvoltării economice a regiunilor rămase în urmă din ţările membre;

- susţinerea îmbunăţirii infrastructurii şi telecomunicaţiilor din ţările europene;

- stimularea competitivităţii industriilor din ţările membre ale Uniunii Europene;

- sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii din statele membre;

- urmărirea realizării obiectivelor în domeniul energetic;

- extinderea şi modernizarea infrastructurii pentru educaţie, sănătate şi sprijinirea reînnoirii urbane.

Preview document

Creditarea și Garanțiile Băncii Europene de Investiții - Pagina 1
Creditarea și Garanțiile Băncii Europene de Investiții - Pagina 2
Creditarea și Garanțiile Băncii Europene de Investiții - Pagina 3
Creditarea și Garanțiile Băncii Europene de Investiții - Pagina 4
Creditarea și Garanțiile Băncii Europene de Investiții - Pagina 5
Creditarea și Garanțiile Băncii Europene de Investiții - Pagina 6
Creditarea și Garanțiile Băncii Europene de Investiții - Pagina 7
Creditarea și Garanțiile Băncii Europene de Investiții - Pagina 8
Creditarea și Garanțiile Băncii Europene de Investiții - Pagina 9
Creditarea și Garanțiile Băncii Europene de Investiții - Pagina 10
Creditarea și Garanțiile Băncii Europene de Investiții - Pagina 11
Creditarea și Garanțiile Băncii Europene de Investiții - Pagina 12
Creditarea și Garanțiile Băncii Europene de Investiții - Pagina 13
Creditarea și Garanțiile Băncii Europene de Investiții - Pagina 14
Creditarea și Garanțiile Băncii Europene de Investiții - Pagina 15
Creditarea și Garanțiile Băncii Europene de Investiții - Pagina 16
Creditarea și Garanțiile Băncii Europene de Investiții - Pagina 17
Creditarea și Garanțiile Băncii Europene de Investiții - Pagina 18
Creditarea și Garanțiile Băncii Europene de Investiții - Pagina 19
Creditarea și Garanțiile Băncii Europene de Investiții - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Creditarea si Garantiile Bancii Europene de Investitii.doc

Alții au mai descărcat și

Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Cap.I. Creditul bancar 1.1.Creditul – resursă de finanţare a activităţii unei întreprinderi Băncile comerciale constituite în România dupa 1989...

Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL 1.1 Elemente privind istoricul şi evoluţia auditului Evoluţia auditului a fost determinată de dezvoltarea...

Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare

INTRODUCERE Actualitatea cercetării. Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să...

Efecte Negative ale Globalizarii - Comertul cu Droguri

1 Globalizarea ca fenomen 1.1 Ce este globalizarea? Nu exista o definitie a globalizarii intr-o forma universal acceptata, si probabil nici...

Mondializarea Pieței și Avantajele asupra Activității Comerciale din România

Globalizare/Mondializare Mondializarea şi globalizarea au sensuri asemănătoare, uneori confundându – se, dar se admit şi diferenţe de conţinut....

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Finanțe Publice

În practică, prin noţiunea de buget se înţelege acel document în care este prezentată previziunea pe o anumită perioadă de timp (an, semestru,...

Banca Mondială între Tradiție și Modernitate

Introducere Am ales ca temă a lucrării de licenţă ,,Banca Mondială între tradiţie şi modernitate” datorită multiplelor posibilităţi de abordare pe...

Criza economică - cauze, efecte și răspunsuri

INTRODUCERE Criza economică ce a lovit economia mondială începând cu vara anului 2007, este fără precedent în istoria economică de după război....

Banca Europeana de Investitii - Organizare, Functionare, Rol, Proiecte Finantate

CAPITOLUL 1. Banca Europeană de Investiţii-caracterizare generală 1.1. Apariţia şi etape în evoluţia Băncii Europene de Investiţii Banca...

Banca Europeană de Investiții

Capitolul 1:Infiintarea BEI Banca Europeana de Investitii (engleza: European Investment Bank, franceza: Banque Européenne d'Investissement) este...

Operațiunile Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în România

CAPITOLUL I : Banca Europeană pentru Recontrucţie şi Dezvoltare Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare reprezintă o instituţie...

Creditarea și Garanțiile Băncii Europene de Investiții

Cap. I.Organizarea şi funcţionarea Băncii Europne de Investiţii I.1. Istoricul Băncii Europene de Investiţii Grupul Băncii Europene de Investiţii...

Operațiunile Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în Țările Europei Centrale și de Est

Cap 1 Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 1.1. Prezentare generală Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a luat...

Ai nevoie de altceva?