Creșterea economică în România

Proiect
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 13082
Mărime: 84.43KB (arhivat)
Publicat de: Anaida Bratu
Cost: 10 puncte

Cuprins

 1. Introducere 1
 2. Capitolul I. Conceptul Creşterii economice 3
 3. 1.1.Esenţa, clasificarea şi indicatorii 3
 4. 1.2. Factorii şi tipurile creşterii economice 9
 5. Capitolul II. Modele şi teorii ale creşterii economice 13
 6. 2.1. Teorii ale creşterii economice 13
 7. 2.1.1. Teoriile explicative ale creşterii economice 13
 8. 2.1.2. Teoriile moderne ale creşterii economic 16
 9. 2.2. Modele de creştere economică 17
 10. 2.2.1.Modele utilizate în ţările europene 18
 11. 2.2.2.Modele utilizate de organismele internaţionale 22
 12. Capitolul III. Problema creşterii economice în Romania 26
 13. 3.1. Evoluţia creşterii economice in Romania 26
 14. 3.2. Creşterea PIB în anul 2006 si 2007 28
 15. 3.3. Trenduri sectoriale 29
 16. 3.4. Utilizarea produsului intern brut 31
 17. 3.5. Evoluţia creşterii economice în semestrul I 2008 34
 18. Capitolul IV. Studiu de caz 36
 19. Concluzii 41
 20. Bibliografie: 43

Extras din proiect

Introducere

Creşterea economică, în fond, este problema-cheie a vieţii tuturor popoarelor şi ţărilor, însă un progres economic nu poate fi calificat ca o creştere, dacă nu este însoţit de un progres spiritual şi social general.

Economia naţională a trecut printr-o dificilă etapă de tranziţie, în care trecerea de la economia de comandă spre cea de piaţă a necesitat şi intense căutări şi neordinare soluţii pentru atingerea ravnitelor obiective de creştere economică. Economia sa aflat la inceputul acestei treceri într-o profundă criză exprimată printr-un declin de producţie în toate sectoarele, dezindustrializare, dezechilibre (la cerece-ofertă, balanţa de plăţi, buget public) şi prin deprecierea monedei naţionale. Starea de criză a fost alimentată de existenţa unui mecanism economic care nu stimulează creşterea economică, care a avut o orientare mai degrabă socială decat economică.

Actualmente, detinem un sistem eficient de analiză şi previziune economică, bazat pe indicatorii din sistemul conturilor naţionale, care ar permite organelor de decizie de a estima, în mod complex, formarea echilibrelor economice, inclusiv a cererii şi ofertei globale, care ar genera diverse variante de alternativă privind simularea politicii macroeconomice şi ar coordona interacţiunea nivelurilor macro- şi microeconomic

Scopul lucrării constă în studierea aspectelor teoretice, metodologice şi practice ale politicii macroeconomice şi influenţa acesteia asupra creşterii economice, indicatorilor şi modelelor de previziune macroeconomică din Romania, precum şi elaborarea unor măsuri publice prioritare pentru creşterea economică şi reducerea sărăciei, care vor fi direcţionate spre asigurarea echilibrelor pe piaţa financiară, de capital, de mărfuri şi servicii, de muncă etc.. O atenţie deosebită s-a acordat elaborării unor grafice şi scheme care ilustreză evoluţia social-economică şi măsurile de stabilitate macroeconomică.

Tema cercetărilor reprezintă punctul iniţial al creşterii economice care este acumularea de capital sau transformarea unei părţi din venituri în noi elemente de producţie.

Obiectul cercetărilor îl constituie creşterea economică şi indicii săi, care este obiectivul principal al strategiei macroeconomice.

Scopul şi sarcinile au determinat structura lucrări care este compusă din: introducere, trei capitole, concluzii, bibliografie .

În capitolul I -„Conceptul creşterii economice” este relevată importanţa şi rolul determinant al creşterii economice în activitatea economică sunt precizate definiţia, particularităţile, indicatorii, factorii şi tipurile creşterii economice.

În capitolul II – „Modele şi teorii ale creşterii economice” se caracterizează modelele creşterii economice care sunt elaborate pentru diagnosticarea creşterii economice pe perioadă lungă de timp pot fi clasificate în două grupe: modele de balanţă, care includ ecuaţii ce exprimă condiţiile de echilibru şi modele de optimizare, care determină rata optimală de creştere economică în limita restricţiilor date. Deasemenea, se analizează teoriile explicative şi cele moderne ale creşterii economice.

În capitolul III – „Problema creşterii economice în Romania” se descrie evoluţia social-economică, unde se arată reducerea şi/sau creşterea diferitor indicatori macroeconomici şi măsurile publice prioritare pentru creşterea economică.

În capitolul IV – Studiu de caz am demonstrat cu ajutorul unei regresii faptul ca atât importurile cât şi exporturile unei ţări joacă un rol decisiv în calcularea PIB-ului. Astfel am luat datele din 1999 până în 2007 pentru importuri, exporturi şi PIB, în milioane euro, pentru România şi am demonstrat faptul ca teoria noastră este acceptată.

Capitolul I. Conceptul Creşterii economice

1.1.Esenţa, clasificarea şi indicatorii

Creşterea economica reprezintă procesul de sporire a rezultatelor economice, determinate de combinarea şi folosirea factorilor de producţie şi reliefate prin sporul indicatorilor macroeconomici - produsul intern brut, produsul naţional brut şi venitul naţional.

În aspect general creşterea economică este sporul calitaţii vieţii pe baza creşterii continue a indicatorilor economici: mărimii produsului naţional; venitului naţional pe cap de locuitor; volumului şi structurii bunurilor materiale oferite; stabilitaţii şi siguranţei în venituri, angajarii în câmpul muncii, accesului la învaţatură, ocrotirii sănătăţii, securităţii etc.

„Creşterea economică – proces global ce exprimă evoluţia ascendentă a unor mărimi economice agregate, în cadrul unui orizont de timp, la nivel naţional sau internaţional, cu efecte favorabile în planul vieţii economice şi sociale. În sens restrâns, creşterea conomica exprimă mărimea reală într-o anumită perioada de timp, a unui indicator economic agregat, cum ar fi P.I.B., pe total sau pe locuitor, într-un anumit spaţiu economic. În sens larg, creşterea economică este forma sub care se manifestă ansamblul transformărilor cantitative, structurale şi calitative ce se produc în cadrul vieţii economice, într-o perioadă îndelungată imprimând indicatorilor agregaţi o tendinţă ascendentă.” (Constantin Popescu, în Dictionarul de Economie, Editia a II-a, Editura Economica, 2001, pg. 138-139)

Creşterea economică se află sub influenţa conjugată a unui ansamblu de factori, cu acţiune directă şi indirectă. Fiecare factor de creştere economică acţioneaza concomitent prin trei dimensiuni: cantitativă, calitativă şi structurală. Astfel creşterea economica apare ca rezultat al acţiunii conjugate a modificărilor dimensiunilor cantitative, calitative şi structurale ale fiecarui factor. În acest caz avem o influenţă pe orizontală a fiecarui factor de creştere economică. Totodată, procesul de creştere economică apare şi ca rezultat al influenţei conjugate a modificărilor concomitente ale caracteristicilor cantitative, calitative şi structurale ale tuturor factorilor. Creşterea producţiei reale, totale şi pe locuitor, sub forma unor indicatori macroeconomici, este expresia interacţiunii dintre volumul disponibil al factorilor de producţie şi eficienţa utilizarii lor. La baza efortului de creştere economică se află investiţia economică ce are ca rezultat marimea potenţialului productive, acumularea de capital uman şi material.

Procesul creşterii economice are anumite interferenţe şi cu procesul reproducţiei lărgite. Deosebirea esenţială dintre aceste procese constă în aceea că reproducţia lărgită evidenţiază doar reluarea acestuia pe o scară mai mare, prin acumulare de capital, în timp ce creşterea economică relevă şi factorii utilizaţi în acest scop, combinarea şi substituirea factorilor de producţie.

Preview document

Creșterea economică în România - Pagina 1
Creșterea economică în România - Pagina 2
Creșterea economică în România - Pagina 3
Creșterea economică în România - Pagina 4
Creșterea economică în România - Pagina 5
Creșterea economică în România - Pagina 6
Creșterea economică în România - Pagina 7
Creșterea economică în România - Pagina 8
Creșterea economică în România - Pagina 9
Creșterea economică în România - Pagina 10
Creșterea economică în România - Pagina 11
Creșterea economică în România - Pagina 12
Creșterea economică în România - Pagina 13
Creșterea economică în România - Pagina 14
Creșterea economică în România - Pagina 15
Creșterea economică în România - Pagina 16
Creșterea economică în România - Pagina 17
Creșterea economică în România - Pagina 18
Creșterea economică în România - Pagina 19
Creșterea economică în România - Pagina 20
Creșterea economică în România - Pagina 21
Creșterea economică în România - Pagina 22
Creșterea economică în România - Pagina 23
Creșterea economică în România - Pagina 24
Creșterea economică în România - Pagina 25
Creșterea economică în România - Pagina 26
Creșterea economică în România - Pagina 27
Creșterea economică în România - Pagina 28
Creșterea economică în România - Pagina 29
Creșterea economică în România - Pagina 30
Creșterea economică în România - Pagina 31
Creșterea economică în România - Pagina 32
Creșterea economică în România - Pagina 33
Creșterea economică în România - Pagina 34
Creșterea economică în România - Pagina 35
Creșterea economică în România - Pagina 36
Creșterea economică în România - Pagina 37
Creșterea economică în România - Pagina 38
Creșterea economică în România - Pagina 39
Creșterea economică în România - Pagina 40
Creșterea economică în România - Pagina 41
Creșterea economică în România - Pagina 42
Creșterea economică în România - Pagina 43
Creșterea economică în România - Pagina 44
Creșterea economică în România - Pagina 45

Conținut arhivă zip

 • Cresterea Economica in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare

INTRODUCERE Fiecare sector al economiei are rolul său în circuitul financiar, prin natura produselor și activităților, rata valorii adăugate și...

Modele de Creștere Economică în Europa

1.Creşterea economică 1.1. Noțiuni generale Un standard de viaţă superior nu poate fi obţinut decât printr-oproducţie superioară de bunuri şi...

Importanța Impozitelor Indirecte în Formarea Veniturilor Bugetului de Stat în România

CAPITOLUL I CARACTERIZAREA GENERALĂ A IMPOZITELOR ŞI TAXELOR 1.1 CONSIDERAŢII DESPRE IMPOZITE ŞI TAXE Demonstrând că există raţiuni ca statul să...

Politici de creștere economică

Politici de crestere economica 1.Conceptul de „creştere economica” Conceptul de „creştere economica” este formulat ca atare numai de secolul al...

Politici de creștere economică monetară - studiu de caz - economia României

PARTEA I POLITICA MONETARA – ELEMENTE DE TEORIE Politica monetara reprezinta unul din instrumentele politicii economice, prin intermediul careia...

Raport de țară - România

1.Prezentarea generala a Romaniei 1.1.Pozitie geografica si granite Stat situat in SE Europei Centrale, in nordul peninsulei Balcanice, pe...

Starea actuală a economiei românești

Introducere Economia actuală a României este în momentul de față o economie de piață, cum este definit și în constituția din 1991, la Titlul IV,...

RESURSELE ECONOMICE ȘI FACTORII DE PRODUCȚIE

CAPITOLUL I: RESURSELE ECONOMICE 1.1. DEFINŢIA RESURSELOR ECONOMICE Prin conţinutul şi rolul său economia –termen folosit sinonim cu cel de...

Te-ar putea interesa și

Organizarea evenimentelor în cadrul Hotelului West Plaza

INTRODUCERE Motivul pentru care am ales să abordez această temă pentru a redactarea lucrarea de disertație a fost din dorința de a atrage atenția...

Politica în Domeniul Transporturilor

Itroducere Industria de transport reprezinta peste 6% din produsul intern brut (PIB) al Uniunii Europene (UE),peste 6% din forta de munca, 40%...

Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional

Introducere În condițiile unei lupte continue și asidue pentru supremație și recunoaștere internațională, economiile contemporane se află în...

Inflația în economia contemporană

I. Aspecte ale fenomenului inflationist Unul din obiectivele esentiale ale politicii economice este, in cazul majoritatii statelor contemporane,...

Performanța modelului european - analiza comparativă a submodelelor de economie

1. INTRODUCERE Ideea unei Europe unite a fost susţinută de-a lungul secolelor de împăraţi şi intelectuali deopotrivă, dar numai după cel de-al...

Raport de țară - România

1.Prezentarea generala a Romaniei 1.1.Pozitie geografica si granite Stat situat in SE Europei Centrale, in nordul peninsulei Balcanice, pe...

Creșterea economică în perioada pre și post criză

1.Introducere Cresterea economica este o tema foarte importanta care afecteaza pe toata lumea.De cresterea economica a unei tari depinde situatia...

Sărăcia

1. Saracia = INTRODUCERE = Saracia reprezinta lipsa de mijloace financiare necesare unui trai adecvat in raport cu standardele colectivitatii....

Ai nevoie de altceva?