Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 134 în total
Cuvinte : 38842
Mărime: 1.18MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Patras M, dr.conf
catedra teorie economica a Universitatii de stat din Moldova.

Cuprins

INTRODUCERE

1. ABORDĂRI TEORETICO-ŞTIINŢIFICE ALE CONCEPTULUI DE MANAGEMENT OPERAŢIONAL

1.1 Concretizări conceptuale privind managementul operaţional

1.2 Obiectivele, sarcinile şi principiile managementului operaţional

1.3 Valoarea adăugată – indicator de performanţă a managementului operaţional

1.4 Metode şi tehnici moderne ale managementului operaţional

1.5 Concluzii la Capitolul 1

2. ANALIZA MANAGEMENTULUI OPERAŢIONAL ÎN ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE CONFECŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

2.1 Tendinţele de dezvoltare a industriei de confecţii din Republica Moldova

2.2 Diagnosticarea managementului operaţional în industria de confecţii

2.3 Analiza lanţului valoric şi a valorii adăugate în industria de confecţii

2.4 Concluzii la Capitolul 2

3. SPORIREA VALORII ADĂUGATE ÎN ÎNTREPRINDERILE DE CONFECŢII ÎN URMA PERFECŢIONĂRII MANAGEMENTULUI OPERAŢIONAL

3.1 Măsurile de sporire a valorii adăugate în baza perfecţionării managementului operaţional

3.2 Elaborarea şi implementarea metodologiei de măsurare şi monitorizare a performanţelor managementului operaţional

3.3 Implementarea unor tehnici şi metode performante ale managementului operaţional

3.4 Argumentarea economică a modelelor de sporire a valorii adăugate pentru perioada lungă de timp

3.5 Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Tabelul A 1.1 Dinamica şi ponderea indicatorilor economici pentru industria de confecţii din

Republica Moldova

Tabelul A 2.1 Dinamica vânzărilor la cele mai mari companii de confecţii din Europa

Tabelul A 3.1 Dinamica producţiei-marfă în preţuri curente pentru întreprinderile de confecţii din Republica Moldova, mii lei

Tabelul A 4.1 Analiza indicatorilor situaţiei financiare la întreprinderile de confecţii din

Republica Moldova

Figura A 5.1 Diagrama matricială pentru realizarea confecţiilor

Tabelul A 6.1 Tabloul de bord pentru linia nr. 1 de la SRL „Şaltoianca”

Figura A 7.1 Analiza neconformităţilor în secţie

Tabelul A 8.1 Indicatorii-cheie de măsurare a performanţei managementului operaţional

la SRL „Şaltoianca”

Tabelul A 9.1 Formularul performanţei operatorului

Tabelul A 10.1 Bugetul de implementare pentru trecerea la forme de cooperare avansate în industria de confecţii din Republica Moldova

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Industria de confecţii este una dintre ramurile importante ale economiei naţionale cu ponderea în PIB de 1%, în total volum de producţie - 3%, în export –

19,7%. Întreprinderile acestei ramuri activează preponderent în baza comenzilor în Lohn. Acest mod de activitate are ca efect o valoare adăugată şi o profitabilitate a sectorului foarte joasă. În acest context, un obiectiv major în dezvoltarea ulterioară a industriei de confecţii autohtone este perfecţionarea managementului operaţional existent şi implementarea unor metode şi tehnici moderne care vor permite trecerea la forme de cooperare cu clienţi străini mai avansate (FOB, Marcă Privată etc.), ceea ce va condiţiona creşterea valorii adăugate.

Ţinând cont de cele expuse mai sus, în condiţiile schimbărilor calitative, caracteristice economiei de piaţă moderne, şi ale amplorii ritmului rapid al realizărilor ştiinţei şi tehnicii, managementul operaţional al producţiei constituie o problemă esenţială, de a cărei rezolvare depinde nivelul eficienţei economice şi gradul de profitabilitate al fabricilor de confecţii.

Actualmente, întreprinderea industrială nu este doar o unitate productivă, ci un ansamblu de unităţi legate de procesul de producţie. La început, producţia acoperea activităţile de fabricaţie. Mai apoi, ea s-a extins asupra activităţilor de control tehnic, de reparaţii, de transport intern, de gestionare a sculelor, pentru ca astăzi să cuprindă şi marketing-ul, proiectarea, aprovizionarea, desfacerea şi activitatea de service.

Dacă se pune problema unei ierarhizări după importanţa funcţiilor firmei, ar rezulta că funcţia de producţie este luată corect în considerare, pentru că aproape toate condiţiile care însoţesc marfa pe piaţă depind în primul rând de producţie. Complexitatea funcţiei de producţie a impus repoziţionarea ei în cadrul întreprinderii şi trecerea de la abordarea morfologică, ce identifică locurile de transformare, de stocare şi fluxurile, la redefinirea procesului de transformare orientat spre client, astfel apărând necesitatea perfecţionării funcţiei operaţionale, care este mult mai largă decât funcţia de producţie.

În prezent, managementul operaţional al producţiei este un domeniu vast de investigaţie, care, în decursul timpului, a trezit interesul cercetătorilor. Acest management trebuie să devanseze realizările practice ale ştiinţei inginereşti pentru a fi în măsură să organizeze cu eficienţă maximă procesul de producţie, ceea ce nu se poate realiza fără apelarea la principiile, la metodele şi la instrumentele managementului modern.

Gradul de studiere a temei. Problemele dezvoltării economice a industriei de confecţii din Republica Moldova au fost examinate în câteva teze de doctorat, printre care, în mod deosebit, menţionăm:

Y Cupcea V., cu tema „Sporirea eficienţei activităţii întreprinderilor de confecţii prin implementarea managementului calităţii”.

Y Vîrcolici M., cu tema „Perfecţionarea managementului resurselor umane ca factor al creşterii eficienţei activităţii întreprinderii” (în baza materialelor industriei de confecţii din Republica Moldova).

Y Golocialova I., cu tema „Calcularea costului producţiei în industria de confecţii”.

Y Doltu C., cu tema „Investiţiile străine directe şi influenţa lor asupra modernizării economiei în tranziţie”.

Y Zgureanu M., cu tema „Aspectele organizaţional-economice ale restructurării întreprinderilor industriale” (pe materialele industriei uşoare ale Republicii Moldova).

Tezele menţionate au abordat astfel de domenii de cercetare ca managementul calităţii, managementul resurselor umane, managementul costurilor, restructurarea şi managementul investiţional în industria de confecţii autohtonă. Totodată, cercetarea în cauză vizează atât aspectele de ordin teoretic, cât şi cele de ordin practic, cu propuneri pentru optimizarea procesului de producţie şi utilizarea metodelor avansate de management operaţional întru sporirea valorii adăugate generate de industria de confecţii autohtonă.

În cadrul prezentei teze de doctorat se regăsesc problemele concrete ale managementului operaţional legate de eficientizarea acestuia, cu propuneri de soluţii eficiente, menite să sporească valoarea adăugată în cadrul fabricilor de confecţii prin trecere la forme de cooperare mai avansate (FOB, Marca Proprie etc.).

Studiind cu atenţie cercetările vestiţilor economişti străini: Chase R., Aquilano N., Jacobs R. [89], Les Galloway [100], Badea F. [5], Bărbulescu C. [14-15], Constantinescu D. [28], Dima I., Nedelcu M. [38], Moldoveanu G. [60], Unguru I. [88] şi autohtoni: Cotelnic A. [33], Bugaian L. [19] etc. am constatat faptul că managementului operaţional al producţiei se acordă o atenţie majoră. În nici o sursă bibliografică studiată de autor însă nu a fost analizat managementul operaţional din punctul de vedere al specificului industriei de confecţii şi al influenţei acestuia asupra valorii adăugate. Cele expuse mai sus au determinat actualitatea investigaţiilor şi au condiţionat alegerea temei pentru teza de doctorat.

Scopul şi sarcinile cercetării: Scopul cercetărilor constă în analiza tendinţelor şi particularităţilor industriei de confecţii din Republica Moldova la etapa actuală şi propunerea măsurilor de perfecţionare a managementului operaţional atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, care vor contribui la sporirea valorii adăugate în sector.

În conformitate cu scopul abordat, au fost formulate sarcinile care urmează:

- Prezentarea conceptului de management operaţional şi valorii adăugate ca indicator de evaluare a performanţei managementului operaţional;

- Scoaterea în evidenţă a tendinţelor de dezvoltare a industriei de confecţii autohtone;

- Analiza lanţului valoric şi a valorii adăugate pentru diferite modele de cooperare a întreprinderilor de confecţii cu clienţii străini;

- Diagnosticarea managementului operaţional în industria de confecţii autohtonă şi propunerea măsurilor de perfecţionare a acestuia, într-o perioadă scurtă, inclusiv prin implementarea unor tehnici şi metode moderne.

Preview document

Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 1
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 2
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 3
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 4
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 5
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 6
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 7
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 8
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 9
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 10
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 11
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 12
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 13
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 14
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 15
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 16
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 17
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 18
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 19
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 20
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 21
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 22
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 23
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 24
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 25
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 26
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 27
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 28
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 29
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 30
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 31
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 32
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 33
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 34
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 35
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 36
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 37
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 38
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 39
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 40
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 41
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 42
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 43
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 44
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 45
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 46
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 47
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 48
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 49
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 50
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 51
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 52
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 53
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 54
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 55
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 56
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 57
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 58
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 59
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 60
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 61
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 62
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 63
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 64
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 65
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 66
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 67
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 68
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 69
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 70
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 71
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 72
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 73
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 74
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 75
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 76
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 77
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 78
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 79
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 80
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 81
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 82
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 83
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 84
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 85
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 86
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 87
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 88
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 89
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 90
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 91
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 92
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 93
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 94
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 95
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 96
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 97
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 98
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 99
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 100
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 101
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 102
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 103
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 104
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 105
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 106
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 107
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 108
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 109
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 110
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 111
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 112
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 113
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 114
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 115
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 116
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 117
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 118
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 119
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 120
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 121
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 122
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 123
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 124
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 125
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 126
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 127
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 128
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 129
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 130
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 131
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 132
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 133
Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova - Pagina 134

Conținut arhivă zip

  • Cresterea Valorii Adaugate in Baza Perfectionarii Managementului Operational, in Baza Materialelor Industriei de Confectii din Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Relația cost-profit. metode și tehnici ale analizei economice financiare

CAPITOLUL Ι Consideraţiuni generale privind COSTURILE 1.1 Constituirea şi evoluţia studiului costurilor Problematica costurilor apare o datã...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?