Cresterea Valorii Adaugate in Baza Perfectionarii Managementului Operational, in Baza Materialelor Industriei de Confectii din Republica Moldova

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Cresterea Valorii Adaugate in Baza Perfectionarii Managementului Operational, in Baza Materialelor Industriei de Confectii din Republica Moldova.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 134 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Patras M, dr.conf

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domenii: Economie, Finante, Management

Cuprins

INTRODUCERE
1. ABORDĂRI TEORETICO-ŞTIINŢIFICE ALE CONCEPTULUI DE MANAGEMENT OPERAŢIONAL
1.1 Concretizări conceptuale privind managementul operaţional
1.2 Obiectivele, sarcinile şi principiile managementului operaţional
1.3 Valoarea adăugată – indicator de performanţă a managementului operaţional
1.4 Metode şi tehnici moderne ale managementului operaţional
1.5 Concluzii la Capitolul 1
2. ANALIZA MANAGEMENTULUI OPERAŢIONAL ÎN ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE CONFECŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA
2.1 Tendinţele de dezvoltare a industriei de confecţii din Republica Moldova
2.2 Diagnosticarea managementului operaţional în industria de confecţii
2.3 Analiza lanţului valoric şi a valorii adăugate în industria de confecţii
2.4 Concluzii la Capitolul 2
3. SPORIREA VALORII ADĂUGATE ÎN ÎNTREPRINDERILE DE CONFECŢII ÎN URMA PERFECŢIONĂRII MANAGEMENTULUI OPERAŢIONAL
3.1 Măsurile de sporire a valorii adăugate în baza perfecţionării managementului operaţional
3.2 Elaborarea şi implementarea metodologiei de măsurare şi monitorizare a performanţelor managementului operaţional
3.3 Implementarea unor tehnici şi metode performante ale managementului operaţional
3.4 Argumentarea economică a modelelor de sporire a valorii adăugate pentru perioada lungă de timp
3.5 Concluzii la Capitolul 3
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
Tabelul A 1.1 Dinamica şi ponderea indicatorilor economici pentru industria de confecţii din
Republica Moldova
Tabelul A 2.1 Dinamica vânzărilor la cele mai mari companii de confecţii din Europa
Tabelul A 3.1 Dinamica producţiei-marfă în preţuri curente pentru întreprinderile de confecţii din Republica Moldova, mii lei
Tabelul A 4.1 Analiza indicatorilor situaţiei financiare la întreprinderile de confecţii din
Republica Moldova
Figura A 5.1 Diagrama matricială pentru realizarea confecţiilor
Tabelul A 6.1 Tabloul de bord pentru linia nr. 1 de la SRL „Şaltoianca”
Figura A 7.1 Analiza neconformităţilor în secţie
Tabelul A 8.1 Indicatorii-cheie de măsurare a performanţei managementului operaţional
la SRL „Şaltoianca”
Tabelul A 9.1 Formularul performanţei operatorului
Tabelul A 10.1 Bugetul de implementare pentru trecerea la forme de cooperare avansate în industria de confecţii din Republica Moldova

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Industria de confecţii este una dintre ramurile importante ale economiei naţionale cu ponderea în PIB de 1%, în total volum de producţie - 3%, în export –

19,7%. Întreprinderile acestei ramuri activează preponderent în baza comenzilor în Lohn. Acest mod de activitate are ca efect o valoare adăugată şi o profitabilitate a sectorului foarte joasă. În acest context, un obiectiv major în dezvoltarea ulterioară a industriei de confecţii autohtone este perfecţionarea managementului operaţional existent şi implementarea unor metode şi tehnici moderne care vor permite trecerea la forme de cooperare cu clienţi străini mai avansate (FOB, Marcă Privată etc.), ceea ce va condiţiona creşterea valorii adăugate.

Ţinând cont de cele expuse mai sus, în condiţiile schimbărilor calitative, caracteristice economiei de piaţă moderne, şi ale amplorii ritmului rapid al realizărilor ştiinţei şi tehnicii, managementul operaţional al producţiei constituie o problemă esenţială, de a cărei rezolvare depinde nivelul eficienţei economice şi gradul de profitabilitate al fabricilor de confecţii.

Actualmente, întreprinderea industrială nu este doar o unitate productivă, ci un ansamblu de unităţi legate de procesul de producţie. La început, producţia acoperea activităţile de fabricaţie. Mai apoi, ea s-a extins asupra activităţilor de control tehnic, de reparaţii, de transport intern, de gestionare a sculelor, pentru ca astăzi să cuprindă şi marketing-ul, proiectarea, aprovizionarea, desfacerea şi activitatea de service.

Dacă se pune problema unei ierarhizări după importanţa funcţiilor firmei, ar rezulta că funcţia de producţie este luată corect în considerare, pentru că aproape toate condiţiile care însoţesc marfa pe piaţă depind în primul rând de producţie. Complexitatea funcţiei de producţie a impus repoziţionarea ei în cadrul întreprinderii şi trecerea de la abordarea morfologică, ce identifică locurile de transformare, de stocare şi fluxurile, la redefinirea procesului de transformare orientat spre client, astfel apărând necesitatea perfecţionării funcţiei operaţionale, care este mult mai largă decât funcţia de producţie.

În prezent, managementul operaţional al producţiei este un domeniu vast de investigaţie, care, în decursul timpului, a trezit interesul cercetătorilor. Acest management trebuie să devanseze realizările practice ale ştiinţei inginereşti pentru a fi în măsură să organizeze cu eficienţă maximă procesul de producţie, ceea ce nu se poate realiza fără apelarea la principiile, la metodele şi la instrumentele managementului modern.

Gradul de studiere a temei. Problemele dezvoltării economice a industriei de confecţii din Republica Moldova au fost examinate în câteva teze de doctorat, printre care, în mod deosebit, menţionăm:

Y Cupcea V., cu tema „Sporirea eficienţei activităţii întreprinderilor de confecţii prin implementarea managementului calităţii”.

Y Vîrcolici M., cu tema „Perfecţionarea managementului resurselor umane ca factor al creşterii eficienţei activităţii întreprinderii” (în baza materialelor industriei de confecţii din Republica Moldova).

Y Golocialova I., cu tema „Calcularea costului producţiei în industria de confecţii”.

Y Doltu C., cu tema „Investiţiile străine directe şi influenţa lor asupra modernizării economiei în tranziţie”.

Y Zgureanu M., cu tema „Aspectele organizaţional-economice ale restructurării întreprinderilor industriale” (pe materialele industriei uşoare ale Republicii Moldova).

Tezele menţionate au abordat astfel de domenii de cercetare ca managementul calităţii, managementul resurselor umane, managementul costurilor, restructurarea şi managementul investiţional în industria de confecţii autohtonă. Totodată, cercetarea în cauză vizează atât aspectele de ordin teoretic, cât şi cele de ordin practic, cu propuneri pentru optimizarea procesului de producţie şi utilizarea metodelor avansate de management operaţional întru sporirea valorii adăugate generate de industria de confecţii autohtonă.

În cadrul prezentei teze de doctorat se regăsesc problemele concrete ale managementului operaţional legate de eficientizarea acestuia, cu propuneri de soluţii eficiente, menite să sporească valoarea adăugată în cadrul fabricilor de confecţii prin trecere la forme de cooperare mai avansate (FOB, Marca Proprie etc.).

Studiind cu atenţie cercetările vestiţilor economişti străini: Chase R., Aquilano N., Jacobs R. [89], Les Galloway [100], Badea F. [5], Bărbulescu C. [14-15], Constantinescu D. [28], Dima I., Nedelcu M. [38], Moldoveanu G. [60], Unguru I. [88] şi autohtoni: Cotelnic A. [33], Bugaian L. [19] etc. am constatat faptul că managementului operaţional al producţiei se acordă o atenţie majoră. În nici o sursă bibliografică studiată de autor însă nu a fost analizat managementul operaţional din punctul de vedere al specificului industriei de confecţii şi al influenţei acestuia asupra valorii adăugate. Cele expuse mai sus au determinat actualitatea investigaţiilor şi au condiţionat alegerea temei pentru teza de doctorat.

Scopul şi sarcinile cercetării: Scopul cercetărilor constă în analiza tendinţelor şi particularităţilor industriei de confecţii din Republica Moldova la etapa actuală şi propunerea măsurilor de perfecţionare a managementului operaţional atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, care vor contribui la sporirea valorii adăugate în sector.

În conformitate cu scopul abordat, au fost formulate sarcinile care urmează:

- Prezentarea conceptului de management operaţional şi valorii adăugate ca indicator de evaluare a performanţei managementului operaţional;

- Scoaterea în evidenţă a tendinţelor de dezvoltare a industriei de confecţii autohtone;

- Analiza lanţului valoric şi a valorii adăugate pentru diferite modele de cooperare a întreprinderilor de confecţii cu clienţii străini;

- Diagnosticarea managementului operaţional în industria de confecţii autohtonă şi propunerea măsurilor de perfecţionare a acestuia, într-o perioadă scurtă, inclusiv prin implementarea unor tehnici şi metode moderne.

Fisiere in arhiva (1):

  • Cresterea Valorii Adaugate in Baza Perfectionarii Managementului Operational, in Baza Materialelor Industriei de Confectii din Republica Moldova.doc

Alte informatii

catedra teorie economica a Universitatii de stat din Moldova.