Criza Economică

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 11128
Mărime: 331.79KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL 1 DEFINIREA.GENEZA.EVOLUŢIA CRIZEI ACTUALE. 3

1.1.NOŢIUNEA DE CRIZĂ ŞI CARACTERISTICILE CRIZEI ACTUALE 3

1.2.GENEZA ŞI EVOLUŢIA CRIZEI ACTUALE 3

CAPITOLUL 2 EFECTELE CRIZEI ACTUALE 3

2.1.EFECTUL DE CONTAGIUNE 3

2.2. EFECTE ASUPRA PIEŢEI BANCARE 3

2.3. EFECTE ASUPRA PIEŢEI BURSIERE 3

2.4. ALTE EFECTE 3

2.5.BILANŢUL CRIZEI PENTRU ROMÂNIA 2009 3

CAPITOLUL 3 MĂSURI DE REMEDIERE 3

3.1.MĂSURI DE CONTRACARARE A EFECTELOR CRIZEI 3

3.2.SOLUŢII FISCALE 3

CONCLUZII 3

Extras din document

INTRODUCERE

Criza financiară actuală este poate cea mai gravă criză ce a afectat pieţele mature şi din păcate ea nu se termină aici. În perioada premergătoare crizei, ratele de dobândă scăzute, lichiditatea ridicată, volatilitatea scăzută a pieţelor financiare şi un sentiment general de satisfacţie, de mulţumire generală, au încurajat mai multe categorii de investitori să îşi asume riscuri mult mai ridicate. Se aştepta ca perioada lungă de condiţii blânde ale pieţelor financiare să continue, creşterea economică globală era puternică, iar episoadele anterioare de genul crizei dot-com păreau să fi fost uitate. Astfel că investiţiile efectuate în active riscante şi strategiile riscante urmate au devenit un nou tipar, fără să se înţeleagă pe deplin magnitudinea riscurilor potenţiale şi existenţa unui capital limitat pentru a le susţine.

Lucrarea „Efecte şi măsuri de remediare ale crizei financiare actuale” este structurată pe trei capitole, intitulate astfel: Capitolul 1 Definirea.Geneza.Evoluţia crizei actuale, Capitolul 2 Efectele crizei actuale şi Capitolul 3 Măsuri de remediere în contextul crizei actuale.

În primul capitol am definit conceptul de criză raportat la instabilitatea financiară şi principalele caracteristici care conturează criza financiară actuală. În continuare ne-am axat pe înţelegerea fenomenul de criză prin relatarea debutului acesteia precum şi a etapelor de propagare în întreaga lume. De altfel, in acest capitol am cuprins şi cauzele care au condus la izbucnirea crizei.

Efectele crizei financiare internaţionale sunt multiple şi afectează în măsuri diferite una sau alta din ţările implicate. În acest sens, o enumerare fie chiar şi succintă a efectelor din punctele de vedere economico-financiar oferă o bază pentru aprofundarea cercetării în acest domeniu ca şi pentru clarificarea şi coroborarea acestora după mai multe criterii şi metode de analiză. Ne vom referi la câteva aspecte privind efectele pe termen scurt cât şi pe termen lung în capitolul 2 al lucrării.

Atât în SUA, cât şi în celelalte ţări afectate de criză, băncile centrale au căutat diverse măsuri pentru limitarea efectelor crizei finaciare şi prevenirea propagării ei în sectorul real şi cauzarea recesiunii economice. Aceste măsuri de remediere vizează atât termenul scurt şi pe cel mediu şi lung. Capitolul 3 evidenţiază aceste măsuri de contracarare a crizei financiare.

CAPITOLUL 1 DEFINIREA.GENEZA.EVOLUŢIA CRIZEI ACTUALE.

1.1.NOŢIUNEA DE CRIZĂ ŞI CARACTERISTICILE CRIZEI ACTUALE

Termenul de criză apărut în secolul al XV-lea pentru a desemna faza acută a unei maladii, are şi el semnificaţii diferite în timp, în functie de disciplinile şi de autorii care-l folosesc. În sec al XIX-lea, termenul se impune în istorie cu sensul de accident, de rupture care poate apare într-un proces continuu iar pentru unii filozofi ai istoriei cum sunt Burckhardt şi Spendler, ,,o criza marcheaza sfarsitul unui ciclu istoric sau chiar declinul unei civilizatii”. Economiştii care acceptă teoria ciclurilor formulate de Jugler Marx acceptă şi ei acest concept: pentru ei o criza constituie o fază de tranziţie caracterizată de un anumit număr de perturbări între două cicluri economice, ceea ce vrea sa însemne ca ea, criza, poate să constituie punctul de plecare al unei noi perioade de creştere sau de recesiune.

Termenul de criză, folosit în mod curent şi în diverse împrejurări, semnifică rând pe rând dificultăţi trecătoare, stări de nelinişte sau decadenţă. Într-o intrepretare etimologică trebuie să ştim că termenul de criză este de origine greacă.

Instabilitatea financiară descrie o situaţie de volatilitate a preţurilor activelor financiare situaţie ce poate să atragă după sine o serie de costuri importante. Instabilitatea financiară, în lipsa unor măsuri de remediere adecvate, poate să ducă chiar la falimentul mai multor instituţii financiare, la probleme în infrastructura sistemului financiar şi, in final să afecteze toate pieţele financiare, care, prin intermediul efectului de contagiune să se răspândească la nivel internaţional, riscând astfel destabilizarea sistemului financiar şi a economiei globale.

Criza financiară în schimb, poate fi văzută ca o formă mai severă de instabilitate, reprezintând situaţia în care, după experimentarea unui episod de instabilitate, sistemul nu revine la stare de normalitate, doar prin simple măsuri de remediere. Sunt astfel necesare măsuri mai ample şi mai drastice, prin care să se restabilească disciplina pe pieţele financiare, şi uneori măsuri de restructurare a sistemului (Laeven, 2008, p.3).

Crizele financiare au dus economiile afectate în recesiuni adânci şi au cauzat inversări bruşte ale conturilor curente. Unele dintre acestea au prezentat fenomene de contagiune, propagându-se rapid şi în ţări ce nu prezentau vulnerabilităţi în sectorul financiar. Printre multitudinea de cauze ale crizelor financiare se înscrie şi o combinaţie de politici macroeconomice nesustenabile, expansiunea creditelor, intrări masive de capital şi fragilităţi bilanţiere, combinate cu o varietate de constrângeri economice şi politice (Laeven, 2008, p.3)

Criza financiară este ca o „stare a pieţei financiare în care selecţia adversă şi hazardul moral devin probleme tot mai grave, piaţa nemaifiind capabilă să aloce fondurile celor care au nevoie de ele pentru oportunităţi investiţionale. Astfel, criza financiară se concretizează în incapacitatea pieţelor financiare de a mai funcţiona eficient, ceea ce duce la o contracţie a activităţii economice.”

Conceptul de criză financiară este aplicat unei varietăţi de situaţii în care mai multe instituţii financiare sau active financiare îşi pierd subit o mare parte a valorii lor. În funcţie de cum sunt definite, există diverse modalităţi în care crizele financiare pot fi clasificate. Alte situaţii ce poartă denumirea de crize financiare includ crahuri ale burselor de valori şi apariţia unor noi tipuri de bule speculative, precum şi a unor fenomene precum crizele valutare sau crize ale datoriilor. Bulele speculative sunt considerate stări temporare ale pieţei rezultate în urma unor cereri excesive pe piaţă concomitent cu o creştere nefondată a nivelului preţurilor din piaţă. Intuind un trend crescător al preţurilor , investitorii creează o presiune masivă de cumpărare cu scopul de a participa la profitabilitatea pieţei. De regulă aceste bule sunt urmate de vânzări şi mai rapide în momentul în care preţurile încep să decadă.

În general o bulă speculativă se dezvoltă încet, îndreptându-se gradual către punctul culminant de-a lungul unei perioade de câţiva ani. După ce bula speculativă a atins punctul culminant preţurile încep să scadă iar investitorii cuprinşi de panică exercită presiuni masive de vânzare ceea ce duce la o cădere şi mai accelerată a preţurilor din piaţă. În ceea ce priveşte bursele de valori analiştii financiari consideră că bursa se află într-o bulă în momentul în care cursurile bursiere afectează economia mai mult decât economia afectează cursurile bursiere.

Preview document

Criza Economică - Pagina 1
Criza Economică - Pagina 2
Criza Economică - Pagina 3
Criza Economică - Pagina 4
Criza Economică - Pagina 5
Criza Economică - Pagina 6
Criza Economică - Pagina 7
Criza Economică - Pagina 8
Criza Economică - Pagina 9
Criza Economică - Pagina 10
Criza Economică - Pagina 11
Criza Economică - Pagina 12
Criza Economică - Pagina 13
Criza Economică - Pagina 14
Criza Economică - Pagina 15
Criza Economică - Pagina 16
Criza Economică - Pagina 17
Criza Economică - Pagina 18
Criza Economică - Pagina 19
Criza Economică - Pagina 20
Criza Economică - Pagina 21
Criza Economică - Pagina 22
Criza Economică - Pagina 23
Criza Economică - Pagina 24
Criza Economică - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Criza Economica.doc

Alții au mai descărcat și

Criză financiară - concept, cauze și efecte

Trebuie spus că în evoluţia noastră crizele pot fi definite ca fiind situaţii caracterizate de o instabilitate pronunţată, sunt deci însoţite de o...

Criza economică - cauze, efecte și răspunsuri

INTRODUCERE Criza economică ce a lovit economia mondială începând cu vara anului 2007, este fără precedent în istoria economică de după război....

Criza economică - cauze, efecte, soluții

INTRODUCERE Ne confruntăm cu cea mai gravă criză financiară din 1930 încoace. În câteva privinţe, ea se aseamănă cu alte crize apărute în ultimii...

Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă

INTRODUCERE Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să apară în interiorul lui şi,...

Strategii financiar monetare de contracarare a efectelor crizei în state ale UE

1. ASPECTE GENERALE PRIVIND STRATEGIILE DE COMBATERE A EFECTELOR CRIZEI LA NIVEL DE UNIUNE EUROPEANĂ 1.1. Criza financiară în Uniunea Europeană –...

Economie Mondială

I. Introducere în economia mondială 1. Apariția economiei mondiale În evoluţia economiei mondiale de o importanţă crucială s-au dovedit a fi...

Economie europeană

Etapa actuală a ştiinţei economice, face distincţie între stadiul preglobal al evoluţiei societăţii umane şi stadiul global. Stadiul preglobal...

Criza economică și efectele acesteia

CONSIDERATII PRIVIND POZITIONAREA ACTUALA A ROMANIEI SI RECOMANDARI PRIVIND ELABORAREA PLANULUI NATIONAL ANTI-CRIZA In prezent, la nivelul...

Te-ar putea interesa și

Criza economică în România

MOTIVATIE Unul din subiectele ce vor face inconjurul lumii pentru ceva vreme de azi inainte este reprezentat de criza economica. Criză economică...

Creștinismul în spațiul public european

INTRODUCERE Misiunea creştină este trimiterea Bisericii în lume în vederea propovăduirii Evangheliei la toate neamurile şi a integrării oamenilor...

Criza economică - cauze, efecte și răspunsuri

INTRODUCERE Criza economică ce a lovit economia mondială începând cu vara anului 2007, este fără precedent în istoria economică de după război....

Criza Economică și România

INTRODUCERE De ce ne-am ales aceasta tema? De ce sa nu facem o astfel de alegere, atata timp cat de o buna bucata de vreme, este un subiect care a...

Crize Economice și Politici Anticrize

Introducere Orice cunoaştere după natura sa este istorică, iar activitatea oamenilor se bazează pe experienţa generaţiilor precedente. Principiul...

Criza economică din 1929-1933 și actuala criză economică mondială

1. Introducere Evenimentele din ultima vreme îmi oferă prilejul unei analize, care este, înainte de toate, o paralelă privind două procese majore,...

Marea Criză Economică și Actuala Criză Economică

CAPITOLUL 1 - Termenul de „criză”, forme şi caracteristici În primul rând ar trebui să definim ce este aceea o criză. Trebuie spus că în evoluţia...

Asemănări și Deosebiri între Criza Economică Actuală și cea din 1929

Introducere Economiștii definesc crizele financiare ca fiind o formă de manifestare a crizelor bancare, cu impact asupra stabilității financiare...

Ai nevoie de altceva?