Crize financiare

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 31527
Mărime: 207.48KB (arhivat)
Publicat de: Marin Nechita
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cornel Mircea
Universitatea Danubius Facultatea de Stiinte Economice Specializarea Economia Comertului Turismului si Serviciilor

Cuprins

 1. Cuprins
 2. CAPITOLUL I
 3. Crizele financiare în ţările dezvoltate 7
 4. 1.1. Crizele pe pieţele de acţiuni 10
 5. 1.2. Crizele pe pieţele de obligaţiuni 12
 6. 1.3. Băncile – factor al riscului 15
 7. 1.3.1. Rolul critic al băncilor în cadrul riscului de sistem 16
 8. 1.3.2. Fragilitatea băncilor 18
 9. 1.4. Caracteristici ale crizelor economice actuale 21
 10. 1.4.1. Crizele inevitabile 22
 11. 1.4.2. Crizele sociale 23
 12. 1.4.3. Crizele structurante 24
 13. CAPITOLUL II
 14. Criza Asiei de Est din 1997 26
 15. 2.1 Cronologia crizei 26
 16. 2.2 Cauze regionale 28
 17. 2.3 Cauze interne 31
 18. 2.3.1. Vulnerabilitatea sectorului financiar 32
 19. 2.3.2. Politica ratei de schimb 38
 20. 2.3.3. Fiabilitatea bancară în creştere 40
 21. 2.4 Accelerarea şi răspândirea crizei 42
 22. CAPITOLUL III
 23. Efectele crizei financiare din Asia de est 49
 24. 3.1 Efectele mondiale ale crizei Asiatice 52
 25. 3.2 Fondul Monetar Internaţional şi criticii săi 53
 26. 3.3 Relaţiile Uniunii Europene cu Asia 57
 27. 3.4 Perspective noi pentru Investiţiile Străine Directe în Asia 58
 28. 3.4.1 Fuzionările şi achiziţiile internaţionale în creştere 60
 29. 3.4.2 Reabilitarea fluxurilor Investiţiilor Străine Directe externe 62
 30. CAPITOLUL IV
 31. Soluţionări ale crizelor financiare 64
 32. 4.1 Acţiunea împotriva crizelor financiare 64
 33. 4.1.1 Sisteme guvernamentale şi financiare 65
 34. 4.1.2 Acţiunea publică şi circulaţia internaţională a capitalului 66
 35. 4.2 Intervenţii de prevenire ale crizelor financiare 67
 36. 4.2.1 Importanţa şi limitările unei mai bune informări 68
 37. 4.2.2 Reglementările financiare şi restrângerile financiare 70
 38. 4.2.3 Controlul fluxurilor de capital 73
 39. 4.3 Îmbunătăţirea acţiunilor anticriză 75
 40. Studiu de caz 77
 41. Concluzii 89
 42. Lista Tabelelor şi figurilor 93
 43. Bibliografie 94

Extras din proiect

Cuvânt de început,

Deşi crizele pot fi asociate cu liberalizarea financiară, dovezile empirice sugerează faptul că ele sunt un fenomen complex, şi nu doar o consecinţă a globalizării. Crizele au caracterizat pieţele financiare, atât în perioadele de integrare economica, cât şi în cele de dezintegrare economică. Există studii conform cărora în ultimii 120 de ani frecvenţa, durata şi bilanţul crizelor nu s-au modificat substanţial. În plus, factorii interni joaca un rol demn de luat în seama. Printre aceştia se numără creşterea înceată sau explozia creditului intern. Deşi atât investitorii naţionali cât şi cei străini pot fi la originea crizelor, nu se poate afirma că investitorii străini constituie principalul grup destabilizator. Anumiţi autori consideră că investitorii naţionali sunt cei care fug primii atunci când apar probleme, ca şi cum ar deţine mai multe informaţii. Investitorii străini au tendinţa de a-i urma pe cei naţionali. În orice caz crizele financiare sunt foarte costisitoare. Între 1973 şi 1997, au avut loc 44 de crize în ţările dezvoltate şi 95 pe pieţele emergente, cu pierderi medii în ceea ce priveşte producţia naţională de 6.25% şi respectiv 9.21% din PIB. Crizele nu au acelaşi efect asupra tuturor categoriilor de persoane şi aceasta în ciuda impactului global negativ. Crizele afectează în mod special categoriile defavorizate prin şocuri negative asupra veniturilor şi nivelului de ocupare a forţei de muncă, creşterea inflaţiei, modificări de preţuri relative şi reducerea cheltuielilor publice.

Crizele creează inegalităţi şi prin transferuri financiare între diferitele grupuri sociale. Astfel, participanţii privilegiaţi ai sectorului financiar obţin importante câştiguri de capital, iar micii participanţi suportă adevărate pierderi. Globalizarea financiară aduce beneficii prin dezvoltarea sistemului financiar intern. Ea poate fi însă asociată şi crizelor financiare însoţite de efectul de contagiune. Această legătură nu poate fi ignorată într-o lume dominată de asimetria informaţiilor. Deşi multe crize sunt declanşate de factori interni şi au avut loc chiar şi în perioade de integrare financiară nesemnificativă, globalizarea poate mări într-adevăr vulnerabilitatea ţărilor în faţa crizelor. Economiile deschise sunt supuse reacţiilor pieţelor interne şi internaţionale şi transmiterea crizelor de la o ţară la alta este o caracteristică a acestor economii. Ţările autarhice ar trebui să fie izolate de şocurile străine, însă din momentul în care participă la economia mondială situaţia se schimbă.

Creşterea instabilităţii are loc de obicei pe termen scurt, imediat după liberalizare. Atunci când o ţară îşi liberalizează pentru prima oară sistemul financiar, instabilitatea poate creşte şi crizele pot apărea, mai ales dacă starea economiei este proastă. Dacă sectorul financiar intern nu este pregătit să facă faţă fluxurilor străine de capital şi nu este reglementat şi supravegheat, liberalizarea financiară poate provoca crize interne. Conform anumitor studii însă ciclurile pieţei titlurilor se atenuează după trei ani de la liberalizare. Un alt aspect pozitiv al globalizării financiare este creşterea producţiei naţionale care a fost constatată în multe ţări după liberalizarea financiară. Această creştere este însă ciclică, ceea ce înseamnă că din când în când pot apărea crize din cauza faptului că firmele aflate în dificultate financiară investesc asumându-şi riscuri de credit în absenţa unui cadru juridic bine pus la punct. Astfel, riscul de credit creează un mediu caracterizat printr-o creştere puternică şi o fragilitate financiară.

Un sistem monetar şi financiar internaţional nou nu va fi neapărat mai puţin instabil. De exemplu, instabilitatea eliminată din interiorul zonei euro se va muta la frontierele acesteia, între relaţiile dintre euro, dolar, yen etc. De aceea este indispensabilă îmbunătăţirea coordonării internaţionale a politicilor economice. Eventualele progrese din acest punct de vedere riscă să fie inferioare integrării sistemelor bancare şi financiare. Aceasta diferenţă deţine un rol cheie în cadrul instabilităţii financiare. Pentru a trata aceasta chestiune parţial, ar trebui clarificată problema creditorului în ultima instanţă internaţional, aceasta fiind o condiţie necesară, dar nu şi suficientă pentru bunul mers al economiei mondiale.

Băncile centrale şi guvernele au de acum o putere marginală în comparaţie cu cea a pieţelor de capital private. De aceea autorităţile ar trebui să se folosească de efectele de anunţ, bazate pe propria lor reputaţie şi credibilitate, pentru a influenţa anticipările şi comportamentele. Din acelaşi motiv este de dorit o coordonare internaţională care ar da mai multă greutate semnalelor provenind de la băncile centrale şi puterile publice, respectând concomitent şi logica pieţelor.

CAPITOLUL I

Crizele financiare în ţările dezvoltate

În decursul ultimului sfert de secol globalizarea financiară a antrenat accidente disparate şi recurente. Au avut loc crize ale pieţei care ilustrează instabilitatea dinamicii pe pieţele financiare şi lipsa lichidităţilor, ce pot să se manifeste în mod neaşteptat. În această categorie pot fi date ca exemple criza pieţei biletelor de trezorerie apărută în SUA în 1970 şi cea a obligaţiunilor cu risc înalt din 1989, de pe pieţele de obligaţiuni. Cele mai violente crize au apărut pe pieţele de active patrimoniale: este vorba de Burse în 1987 şi în 1989 şi despre piaţa imobiliară, în mai multe ţări la sfârşitul anilor 1990. Toate aceste episoade diferite evidenţiază existenţa unor surse ale riscului având capacitatea de a se propaga în ansamblul sistemelor financiare: creşterile bruşte şi neprevăzute ale ratelor dobânzii, scăderile bruşte ale preţurilor activelor, dispariţia lichidităţilor de pe pieţele restrânse

Preview document

Crize financiare - Pagina 1
Crize financiare - Pagina 2
Crize financiare - Pagina 3
Crize financiare - Pagina 4
Crize financiare - Pagina 5
Crize financiare - Pagina 6
Crize financiare - Pagina 7
Crize financiare - Pagina 8
Crize financiare - Pagina 9
Crize financiare - Pagina 10
Crize financiare - Pagina 11
Crize financiare - Pagina 12
Crize financiare - Pagina 13
Crize financiare - Pagina 14
Crize financiare - Pagina 15
Crize financiare - Pagina 16
Crize financiare - Pagina 17
Crize financiare - Pagina 18
Crize financiare - Pagina 19
Crize financiare - Pagina 20
Crize financiare - Pagina 21
Crize financiare - Pagina 22
Crize financiare - Pagina 23
Crize financiare - Pagina 24
Crize financiare - Pagina 25
Crize financiare - Pagina 26
Crize financiare - Pagina 27
Crize financiare - Pagina 28
Crize financiare - Pagina 29
Crize financiare - Pagina 30
Crize financiare - Pagina 31
Crize financiare - Pagina 32
Crize financiare - Pagina 33
Crize financiare - Pagina 34
Crize financiare - Pagina 35
Crize financiare - Pagina 36
Crize financiare - Pagina 37
Crize financiare - Pagina 38
Crize financiare - Pagina 39
Crize financiare - Pagina 40
Crize financiare - Pagina 41
Crize financiare - Pagina 42
Crize financiare - Pagina 43
Crize financiare - Pagina 44
Crize financiare - Pagina 45
Crize financiare - Pagina 46
Crize financiare - Pagina 47
Crize financiare - Pagina 48
Crize financiare - Pagina 49
Crize financiare - Pagina 50
Crize financiare - Pagina 51
Crize financiare - Pagina 52
Crize financiare - Pagina 53
Crize financiare - Pagina 54
Crize financiare - Pagina 55
Crize financiare - Pagina 56
Crize financiare - Pagina 57
Crize financiare - Pagina 58
Crize financiare - Pagina 59
Crize financiare - Pagina 60
Crize financiare - Pagina 61
Crize financiare - Pagina 62
Crize financiare - Pagina 63
Crize financiare - Pagina 64
Crize financiare - Pagina 65
Crize financiare - Pagina 66
Crize financiare - Pagina 67
Crize financiare - Pagina 68
Crize financiare - Pagina 69
Crize financiare - Pagina 70
Crize financiare - Pagina 71
Crize financiare - Pagina 72
Crize financiare - Pagina 73
Crize financiare - Pagina 74
Crize financiare - Pagina 75
Crize financiare - Pagina 76
Crize financiare - Pagina 77
Crize financiare - Pagina 78
Crize financiare - Pagina 79
Crize financiare - Pagina 80
Crize financiare - Pagina 81
Crize financiare - Pagina 82
Crize financiare - Pagina 83
Crize financiare - Pagina 84
Crize financiare - Pagina 85
Crize financiare - Pagina 86
Crize financiare - Pagina 87
Crize financiare - Pagina 88
Crize financiare - Pagina 89
Crize financiare - Pagina 90
Crize financiare - Pagina 91
Crize financiare - Pagina 92
Crize financiare - Pagina 93
Crize financiare - Pagina 94
Crize financiare - Pagina 95

Conținut arhivă zip

 • Crizele Financiare.doc

Alții au mai descărcat și

Criza economico-financiară actuală și implicațiile acesteia asupra piețelor emergente

INTRODUCERE ACTUALITATEA TEMEI LUCRĂRII Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să...

Criză financiară - concept, cauze și efecte

Trebuie spus că în evoluţia noastră crizele pot fi definite ca fiind situaţii caracterizate de o instabilitate pronunţată, sunt deci însoţite de o...

Analiza fluxurilor de investiții străine directe în Franța

Capitolul 1.Fluxul de investitii directe In 2009, fluxul investitiilor directe sunt soldate de iesirile nete de capitaluri de 63 miliarde de euro...

Criza Economică și România

INTRODUCERE De ce ne-am ales aceasta tema? De ce sa nu facem o astfel de alegere, atata timp cat de o buna bucata de vreme, este un subiect care a...

Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale

INTRODUCERE În orice domeniu de activitate există preocupări privind dereglările care pot să apară în interiorul lui, studiindu-se astfel cauzele,...

Criza economică mondială și efectele asupra României

INTRODUCERE Anul 2009 atât de imprevizibil, precum capitalismul însuşi. Mânaţi de prosperitate şi de instinctul de a evolua rapid, oamenii au fost...

Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică

În conditiile globalizarii, problema investitiilor straine directe (ISD), influenta lor asupra modernizarii economiilor în tranzitie, continua sa...

Crize Economice și Politici Anticrize

Introducere Orice cunoaştere după natura sa este istorică, iar activitatea oamenilor se bazează pe experienţa generaţiilor precedente. Principiul...

Te-ar putea interesa și

Problematica Crizelor Financiare Internaționale

Introducere: Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru lumea din ziua...

Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare

INTRODUCERE Actualitatea cercetării. Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să...

Criza economică - cauze, efecte, soluții

INTRODUCERE Ne confruntăm cu cea mai gravă criză financiară din 1930 încoace. În câteva privinţe, ea se aseamănă cu alte crize apărute în ultimii...

Impactul Crizei Financiare Asupra Țărilor din Uniunea Europeană

CAPITOLUL I EVALUAREA TEORETICĂ A CRIZELOR FINANCIARE §1 CONSECINŢELE LOR 1.1 Consideraţii generale asupra conceptului de criză financiară...

Criza Financiară Internațională și Piețele de Capital

CRIZA FINANCIARA INTERNATIONALA SI PIETELE DE CAPITAL CAP.1. CRIZA FINANCIARA INTERNATIONALA.DEFINITE. CAUZE. DIMENSIUNI. 1.1. DEFINITIA...

Criza financiară actuală vs criza anilor 30

Introducere Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să apară în interiorul lui şi,...

Criză Financiară

INTRODUCERE Economia de piaţă este un termen care descrie o economie în care deciziile economice, cum ar fi stabilirea preţurilor bunurilor şi a...

Interdependențe între Criza Financiară și Activitatea Bursieră

INTRODUCERE "Să nu pretindem ca lucrurile să se schimbe dacă tot timpul facem acelaşi lucru.Criza este cea mai binecuvântantă situaţie care poate...

Ai nevoie de altceva?