Dare de seama Victoriabank

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Dare de seama Victoriabank.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 51 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

Introducere 3
Tema 1. Rolul finanţelor în activitatea BC„Victoriabank”S.A. 5
Tema 2. Situaţia economico-financiară a BC„Victoriabank”S.A.. 10
Tema 3. Sistemul de impozitare în cadrul BC„Victoriabank”S.A. 19
Tema 4. Politica de investiţii în cadrul BC„Victoriabank”S.A. 23
Tema 5. Managementul riscului în cadrul BC„Victoriabank”S.A. 28
Tema 6. Politica de credit în cadrul BC„Victoriabank”S.A. 38
Tema 7. Asigurarea şi reasigurarea BC„Victoriabank”S.A. 42
Tema 8. Organizarea şi controlul activităţii financiare BC„Victoriabank”S.A. 47
Concluzii şi propuneri 50
Bibliografie 52

Extras din document

Introducere

Situaţia social-politică şi economică a Republicii Moldova din ultimii ani a provocat o instabilitate pe piaţa financiară, astfel perturbînd activitatea sistemului bancar.

Unele bănci au avut succese în activitatea lor, altele au fost sortite cu eşec, falimentînd. Falimentul celei mai mari bănci din sistem poate provoca insolvabilitatea multor clienţi. Deci stabilitatea sistemului bancar şi anume a oricărei bănci în special este o condiţie necesară pentru asigurarea unui mediu economic care ar permite funcţionarea favorabilă a tuturor agenţilor economici.

În condiţiile instabilităţii continue a pieţei bancare, problema evaluării stabilităţii băncilor devine o mare actualitate trebuie atent apreciată poziţia fiecărei bănci pentru a face sistemul bancar mai „transparent” şi previzibil.

Stabilitatea şi siguranţa băncii sunt rezultatele activităţii eficiente a băncii din punct de vedere al profitabilităţii şi performanţelor bancare şi anume a operaţiunilor efectuate de către acestea. Se cunoaşte faptul că performanţa bancară are două dimensiuni: rentabilitate şi risc, iar managementul bancar urmăreşte maximizarea performanţelor bancare prin armonizarea următoarelor obiective: maximizarea rentabilităţii băncii, minimizarea expunerii la risc şi încadrarea în normele de calitate şi comportament prudenţial.

Considerarea tuturor riscurilor este un fapt necesar şi important pentru fiecare bancă, dar în condiţiile amplitudinii procesului de recreditare, cunoaşterea, evitarea şi prevenirea lor este de o deosebită relevanţă la nivel naţional.

Strategia şi tactica băncii în sfera primirii deciziilor de acordare a creditelor constă în politica creditară. Ea trebuie să fie orientată spre protejarea activelor, obţinerii de profit şi îmbunătăţirii stării economico-financiare a împrumutaţilor, concomitent luînd în consideraţie şi situaţia depozitelor clienţilor. Urmărind dinamica mărimii fondurilor alocate de către băncile comerciale pe parcursul anilor precedenţi, am putea spune că pe an ce trece mărimea portofoliului creditar al băncilor comerciale se măreşte ceea ce atestă existenţa unei perioade de stabilitate şi o creştere înceată a economiei.

Scopul principal al practicii de producţie constă în aprofundarea şi consolidarea cunoştinţelor teoretice, însuşirea deprinderilor profesionale şi pregătirea pentru a activa independent în domeniul financiar-bancar.

Obiectivele propuse în cadrul practicii de producţie sunt următoarele: formarea deprinderilor profesionale în procesul de producţie prin aplicarea metodelor eficiente de muncă; cunoaşterea normelor de conduită profesională şi a valorilor spirituale specific profesiei arealului specialităţii „Finanţe şi Bănci”; familiarizarea cu bazele activităţii economico - financiare a băncii, a politicii de credit, de investiţii, precum şi nivelul de organizare şi control asupra activităţii financiare în cadrul băncii; utilizarea instrumentelor manageriale pentru conducerea şi realizarea flexibilă a activităţilor practice; formarea unei gîndiri creatoare şi a capacităţilor decizionale respective în domeniul financiar - bancar prin utilizarea diferitor metode: metoda analitică, statistică, analiza dinamică, comparativă, matematică, observarea indirectă.

Tema 1. Rolul finanţelor în activitatea BC„Victoriabank”S.A.

Intervenția statului în economie, cu ajutorul finanțelor, nu are un caracter neutru, ci îndeplinește un rol activ. Pentru a raspunde la întrebarea: „Ce impact produc transferurile de putere de cumpărare asupra persoanelor fizice și juridice, asupra economiei naționale, asupra întregii colectivități ?” sau „ce rol au finanțele în economia de piață” este necesar de explicat existența necesităților ce trebuie satisfăcute prin intermediul statului și a instituțiilor financiare.

Așadar, fenomenul financiar are o istorie de milenii, care şi până și în prezent este un mister pe care încearcă să-1 descifreze oamenii de știință. Gândirea financiară, care s-a format în decursul ultimelor sute de ani, are în arsenalul său diverse teorii menite să explice fenomenul financiar. Pornind de la faptul că specialiştii în materie până în prezent n-au un punct de vedere unic asupra conceptului de finanţe şi că însăşi finanţele îşi modifică permanent conţinutul lor, în această dare de seamă voi încercarea să expun concepţia predominantă privind finanţele şi rolul lor în instituțiile financiar - bancare.

Sistemele economice contemporane sunt destul de complicate, posedă un număr important de subsisteme, mecanisme, elemente şi funcţionează in corespundere cu anumite legi economice. Pentru ilustrarea celor mai importante elemente şi conexiuni din economie, vom apela la modelul sistemului economic, cunoscut şi sub denumirea de circulaţia veniturilor si produselor [13].

În sistemul economic bancar un loc important şi un rol deosebit revine repartiţiei financiare, care alcătuieşte un domeniu vast şi specific. Prin repartiţia financiară se manifestă esenţa fenomenului financiar: formarea fondurilor de resurse financiare, veniturile, patrimoniul obţinut de anumite categorii de contribuabili şi în urma activităţilor economice prin intermediul diferitelor instrumente speciale şi canalizarea lor la dispoziţia persoanelor fizice şi juridice implicate în realizarea funcţiilor şi scopurilor instituțiilor financiare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dare de seama Victoriabank.docx

Bibliografie

1. Cocriş Vasile, Management bancar – suport de curs, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Iaşi, 2005
2. Kiriţescu, Costin. Dobrescu, Emilian. Moneda – mica enciclopedie. –Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1998.
3. Manolescu, Gheorghe. Monedă şi credit. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2003. – 228p
4. Grigoriţă Cornelia. Activitatea bancară- Chişinău, 2005
5. Manolescu Gheorghe, Diaconescu Sîrbea Adriana – Management bancar, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2001
6. Ionescu Lucian – Băncile şi operaţiunile bancare, Editura Economică, Bucureşti, 1996
7. Radu Dorinel – Studiu statistic al riscului activităţii bancare de creditare – Teză de doctorat
8. Berea Aurel Octavian. Stoica Emilia Cornelia – Creditul bancar. Coordonate actuale şi perspective. Editura Expert, Bucureşti, 2003
9. Lucian C. Ionescu “Băncile şi operaţiunile bancare” Editura Economică 1996
10. Nicolae Dardac, Teodora Barbu, Monedă, bănci şi Politici monetare, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 2005
11. Maricica Stoica, Gestiunea bancară, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 2002
12. Angela Boariu, Creditarea bancară a activităţii de exploatare a întreprinderii, Ed. Sedcom Libris, Iaşi 2003
13. Stratulat, O., Finanțe publice - Consemnări pentru prelegeri, Chișinău 1996
14. www.bnm.org
15. www.victoriabank.md
16. www.top100.seenews.com