Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești

Proiect
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 22758
Mărime: 170.59KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

INTRODUCERE pag. 5

Capitolul I CADRUL INVESTIŢIONAL ŞI FACTORII SPECIFICI DE MEDIU 13

I.1 Nevoia şi interesul de a investi 13

I.2 Ţinte investiţionale normale: activele reale şi activele financiare

I.3 Categorii de investitori 22

Capitolul II MODELE DE EVALUARE PENTRU FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE INVESTIŢII 30

II.1 Valoarea în timp a banilor 31

II.2 Actualizarea fluxurilor monetare 32

II.3 Indicatori de evaluare a eficienţei investiţiilor 35

II.4 Evaluarea activelor financiare 44

II.5 Evaluarea activelor reale în condiţii certe şi în condiţii de incertitudine 48

II.6 Flux monetar relevant 50

Capitolul III MONITORIZAREA RISCULUI ŞI ANALIZA SENSIBILITĂŢII PROIECTULUI 55

III.1 Rentabilitate şi risc 58

III.2 Inflaţia în evaluarea investiţiilor 64

Capitolul IV VALOAREA ECONOMICĂ ADĂUGATĂ – INSTRUMENT MODERN ŞI POLIVALENT PENTRU EVALUAREA INVESTIŢIILOR 66

IV.1 Valoarea economică adăugată şi valoarea 68

IV.2 Factori influenţi ai valorii economice adăugate 69

IV.3 Valoarea economică adăugată şi administrarea capitalului

Capitolul V STUDIU DE CAZ LA S.C. ARGEŞANA S.A. PITEŞTI

V.1 Agentul economic – scurt istoric 75

V.2 Prezentare generală a societăţii comerciale 76

V.3 Managementul şi organizarea agentului economic 80

V.4 Patrimoniul agentului economic 85

V.5 Situaţia economico-financiară a agentului economic 86

V.6 Puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi riscuri ale agentului

comercial 90

V.7 Analiza proiectului de investiţii 92

Concluzii 102

Bibliografie 104

Extras din document

INTRODUCERE

Investiţiile reprezintă suportul material al dezvoltării economice, ele stau la baza diversificării sau creşterii calitative a tuturor factorilor de producţie. Nu se pot asigura sporirea capitalului fix sau circulant, suplimentarea numărului de locuri de muncă, creşterea randamentului utilajelor, sporirea productivităţii muncii etc. fără consum de resurse financiare, fără investiţii.

Investiţiile pentru dezvoltare, ca totalitate a cheltuielilor făcute pentru construirea de noi obiective, dezvoltarea sau modernizarea celor existente reprezintă o cheltuială certă pentru un viitor ce conţine elemente de incertitudine (diminuarea cererii pentru produsele finite, creşterea cantităţilor de produse finite apărute pe piaţă, creşterea costurilor materiilor prime, apariţia altor produse mai performante etc.); de aceea, în cadrul strategiilor şi politicilor firmei, strategia investiţională are un loc important pentru că toate celelalte activităţi ale firmei depind de investiţii, depind de politica de investiţii adoptată.

Investiţiile constituie principala cale de promovare a progresului tehnic prin dotarea obiectivelor economice cu maşini, utilaje, dispozitive care asigură perfecţionarea proceselor tehnologice, creşterea gradului de prelucrare a materiilor prime, ridicarea nivelului productivităţii muncii şi, în final, o eficienţă economică sporită. Pentru acestea, în activitatea de investiţii se cere introducerea principiului liberei concurenţe în elaborarea documentaţiilor şi contractării livrărilor de echipamente.

Principalul aspect care vizează deciziile în domeniul investiţiilor, în economia de piaţă, îl constituie necesitatea descentralizării acestora. Deciziile de investiţii trebuie să fie luate la nivelul unităţilor, adică al agenţilor economici, în funcţie de nivelul surselor de finanţare ale acestora, precum şi în funcţie de raportul cerere-ofertă la produsele respective. În acest caz, statul are drept de decizie numai pentru investiţiile finanţate integral sau parţial de la buget şi rol de regulator asupra deciziilor individuale prin politica de credite pe care o promovează. De aceea, se prevede ca în următorii ani să se diminueze rolul statului în orientarea dezvoltării economico-sociale; se va acţiona prin intermediul unor programe elaborate în special la nivel microeconomic, care să conţină informaţii privind strategia şi orientarea capitalurilor de investiţii, să asigure orientarea sau descurajarea unor investiţii prin orientarea capitalurilor, impozite diferenţiate pe tipuri de activităţi, impozite progresive sau regresive pe cifra de afaceri sau pe profit.

Programe cu caracter direcţional vor exista pentru obiectivele ce se execută din fondurile statului, pentru celelalte investiţii ele având un caracter orientativ. Oricum, aceste programe se vor limita la fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiilor şi vor cuprinde un număr restrâns de indicatori.

În schimb, programele macroeconomice, elaborate deci de regiile autonome, societăţile comerciale şi alţi agenţi economici, se vor referi la indicatori cum ar fi: volumul investiţiilor, consumurile specifice de materiale, lista obiectivelor “comandă de stat”, care asigură dezvoltarea strategică a economiei naţionale. Este necesar ca programele operative să se refere, în special, la aspecte ce vizează evoluţia probabilă a cererii pieţei interne şi externe, la principalele grupe de produse şi servicii.

De asemenea, la nivelul agenţilor economici, se impune cunoaşterea cu exactitate a evoluţiei veniturilor şi cheltuielilor, a cererii şi ofertei la produsele ce fac obiectul propriei activităţi, a evoluţiei eficienţei economice pe fiecare produs şi pe total activitate. Elaborarea, la nivelul fiecărei unităţi, a unor programe privind dezvoltarea şi restructurarea proprie permite cunoaşterea din timp, de către salariaţi şi acţionari, a orientărilor consiliilor de administraţie şi facilitează participarea acestora la creşterea eficienţei acţiunilor propuse.

Un rol important pentru activitatea viitoare trebuie să îl capete generalizarea criteriilor de eficienţă economică în luarea deciziilor de investiţii. Pe viitor, agenţii economici vor urmări realizarea unor investiţii care au o eficienţă ridicată, care asigură un grad ridicat de competitivitate pe piaţa internă şi externă. În acest sens este oportună înfiinţarea unor colective de cercetare şi prognoză în cadrul firmelor, care să prezinte informaţii reale privind nivelul cererii la unele produse, genurile de investiţii ce urmează a se realiza – indiferent de sursa de finanţare – pentru a se crea, în acest fel, o concurenţă loială, bazată pe o bună cunoaştere a realităţii curente şi de perspectivă. Este de aşteptat ca într-o perioadă de 5-10 ani să se formeze agenţi economici puternici, capabili să-şi constituie colective de cercetare, analiză şi prognoză, care să proiecteze propriile strategii de dezvoltare cu orizont de timp îndelungat şi grad de certitudine ridicat.

Investiţiile se caracterizează prin aceea că se înfăptuiesc în scopul creării de noi mijloace fixe, iar realizarea lor necesită timp îndelungat în principalele faze: proiectare, execuţie şi apoi atingerea parametrilor proiectaţi.

Preview document

Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 1
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 2
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 3
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 4
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 5
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 6
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 7
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 8
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 9
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 10
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 11
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 12
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 13
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 14
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 15
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 16
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 17
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 18
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 19
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 20
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 21
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 22
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 23
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 24
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 25
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 26
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 27
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 28
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 29
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 30
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 31
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 32
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 33
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 34
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 35
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 36
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 37
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 38
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 39
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 40
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 41
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 42
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 43
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 44
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 45
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 46
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 47
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 48
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 49
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 50
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 51
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 52
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 53
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 54
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 55
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 56
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 57
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 58
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 59
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 60
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 61
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 62
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 63
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 64
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 65
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 66
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 67
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 68
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 69
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 70
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 71
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 72
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 73
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 74
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 75
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 76
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 77
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 78
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 79
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 80
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 81
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 82
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 83
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 84
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 85
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 86
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 87
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 88
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 89
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 90
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 91
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 92
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 93
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 94
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 95
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 96
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 97
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 98
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 99
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 100
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 101
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 102
Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Decizia de Investitii - Studiu de Caz la SC Argesana SA Pitesti.doc

Alții au mai descărcat și

Finantarea unui Proiect de Investitii

INTRODUCERE În economia oricărei ţări investiţiile reprezintă fundamentul pentru dezvoltarea economico-socială. Prin investiţii se asigură...

Tactici si Strategii in Negocierea Internationala

În CAPITOLUL 1 al prezentei lucrari intitulat Comunicarea - rol în afacerile internationale am prezentat importanta acestui proces în contextul...

Calculația Costurilor

INTRODUCERE Atât timp cât prețul va fi factorul care influențează decizia cumpărătorului de a alege dintre două produse substituibile cel cu...

Strategii în Negocieri Globale

CAPITOLUL 1 NEGOCIERI 1.1. NEGOCIERILE ÎN TRANZACŢIILE INTERNAŢIONALE ASPECTE GENERALE În principiu se ştie că nici o economie naţională nu...

Plan de Afaceri - Spălătorie Auto

1. Sinteza planului de afaceri Firma “Car-Wash” SRL are ca obiect de activitate furnizarea de servicii de tipul spălare și igienizare de...

Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR

CAPITOLUL 1 Conceptul de investiţii şi clasificarea acestora În orice economie, noţiunea de investiţie reprezintă un fenomen aparte, o categorie...

Alternative de Investitii pe Piata de Capital

1. DEFINITII INVESTITII - totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital. In raport cu modul de folosire a bunurilor...

Surse de finanțare a investițiilor - Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional

CAPITOLUL I. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR 1.1. CONCEPTUL DE INVESTIŢII Investiţiile reprezintă factorul primordial în strategia dezvoltării...

Ai nevoie de altceva?