Deschiderea procedurii insolventei

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Deschiderea procedurii insolventei.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pptx de 30 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Debitorul - subiect pasiv al procedurii insolvenței

domeniul de aplicare - art. 3 din legea-cadru;

profesioniștii - art. 3 alin. 2 din Codul civil (excepție profesiile liberale și cei pentru care există dispoziții speciale - ex. unitățile administrativ-teritoriale - OUG nr. 46/2013);

Art. 3 alin. 2 și 3 din noul Cod civil - „Sunt considerați profesioniști toți cei care exploatează o întreprindere. Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activități organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ”;

regiile autonome (după aproape 19 ani);

Reglementarea NU se aplică unităților și instituțiilor de învățământ preuniversitar, universitar și entităților prevăzute de art. 7 din O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică;

OBSERVAȚIE

noțiunea de profesionist = include categoriile de comerciant, întreprinzător, operator economic, precum și orice altă persoană autorizată să desfășoare activități economice sau profesionale - art. 8 alin. 1 din Legea de punere în aplicare a noului C. civ. nr. 71/2011;

așadar, comerciantul nu este identic cu profesionistul, ci este doar o specie de profesionist;

CONSTATARE

Profesionistul și întreprinderea, cele două noțiuni tehnice care au înlocuit faptul de comerț și comerciantul, nu sunt definiți de noul C. civ., deși nevoia unor definiții era mai mult decât evidentă, întrucât este necesar să știm ce este profesionistul în raport de simplul particular și ce este întreprinderea în raport de simpla activitate, oricare ar fi ea;

PROFESIONISTUL este o persoană care:

1) exercită o activitate, în mod continuu, asumându-și un risc;

2) este supus unei înmatriculări, autorizări, înscrieri în registre publice ș.a.m.d., pentru opozabilitate față de terț și pentru protecția intereselor acestora;

3) are un patrimoniu de afectațiune;

ÎNTREPRINDEREA - o afacere organizată, adică o activitate sistematică de producție, comerț sau prestări de servicii organizată de întreprinzător pe risc economic propriu;

art. 38 - enumeră categoriile de persoane fizice și juridice care intră în domeniul de reglementare, stabilind distinct sfera celor cărora li se aplică procedura generală, respectiv cea simplificată;

Procedura generală: debitorilor prevăzuți la art. 3; excepție cei cărora li se aplică procedura simplificată;

Procedura simplificată:

- profesioniștilor persoane fizice, supuse obligației de înmatriculare în registrul comerțului;

Observație: chiar neînscrisă, încă, în registrul comerțului, p.f. care exercită pe risc economic propriu un comerț sau o activitate de producție ori de prestare de servicii, poate fi calificată ca fiind un profesionist, pentru că este în continuare supusă înregistrării în registrul comerțului; situația este similară în cazul unei societăți neregulat constituite;

- întreprinderilor familiale și membrilor acestora;

- debitorilor care fac parte din categoriile prev. la alin. 1 și îndeplinesc una dintre următoarele condiții: a) nu dețin niciun bun în patrimoniu; b) actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi găsite; c) administratorul

nu poate fi găsit; d) sediul nu mai există sau nu corespunde adresei din registrul comerțului;

- persoanelor juridice dizolvate voluntar, judiciar sau de drept anterior formulării cererii introductive, chiar dacă lichidatorul nu a fost numit sau, deși numit, mențiunea privitoare la numire nu a fost înscrisă la ORC;

- debitorilor care și-au declarat prin cererea introductivă intenția de intrare în faliment;

- oricărei persoane care desfășoară activități specifice profesioniștilor, care nu a obținut autorizarea cerută de lege pentru exploatarea unei întreprinderi și nu este înregistrată în registrele speciale de publicitate;

Fisiere in arhiva (1):

  • Deschiderea procedurii insolventei.pptx