Dezvoltare Economica si Ecologie

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Dezvoltare Economica si Ecologie.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 224 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

Introducere 5
Capitolul 1: Dezvoltarea economicã 11
1.1 Puncte de vedere privind teoria dezvoltãrii 11
1.1.1 Convergente între progresul economic,
cresterea economicã si dezvoltarea economicã.. 11
1.1.2 Dezvoltare economicã - concept
multidimensional 17
1.2 Curente si orientãri în teoria dezvoltãrii economice 27
1.2.1 Precursori, clasici si neoclasici 28
1.2.2 Teorii contemporane ale dezvoltãrii 32
1.2.2.1 Teoria economiei duale 32
1.2.2.2 Teoria stadiilor dezvoltãrii economice 35
1.2.2.3 Dezvoltarea sustinutã, o altã perspectivã
a teoriei dezvoltãrii 39
Capitolul 2: Ecodezvoltarea, relatie complexã între
dezvoltarea economicã si mediul natural 43
2.1 Resursele naturale, elemente de bazã ale cresterii
si dezvoltãrii economice 43
2.2 Conservarea mediului natural si problema
mentinerii echilibrului economic 52
Capitolul 3: Economia protectiei mediului natural 63
3.1 Deteriorarea si protectia mediului înconjurãtor.
Relatii generale om-biosferã 63
3.2 Conceptul de protectie a mediului si economia
protectiei mediului înconjurãtor 77
3.3 Relatia crestere economicã-protectia mediului în
perspectiva dezvoltãrii durabile 83
3.4 Legislatia în domeniul protectiei mediului în
România 86
3
Capitolul 4: Dezvoltarea durabilã 94
4.1 Continutul si semnificatia conceptului de
dezvoltare durabilã 94
4.2 Implicatii economice ale dezvoltãrii durabile 99
4.3 Politica de mediu 103
4.3.1 Aspecte generale privind politica de mediu 103
4.3.2 Componentele si etapele proiectãrii politicii
de mediu 108
4.3.3 Orientãri ale politicilor de mediu în Uniunea
Europeanã 114
4.3.4 Cerinte ale politicii de protectie a mediului în
cadrul Uniunii Europene 120
4.3.4.1 Protectia si managementul apei 122
4.3.4.2 Protectia aerului 127
4.3.4.3 Strategia pentru protectia solului 130
4.3.4.4 Protejarea naturii si a biodiversitãtii 131
4.3.4.5 Managementul deseurilor 136
4.3.5 Operationalizarea politicilor de mediu 138
4.4 Strategiile dezvoltãrii durabile în viziunea Uniunii
Europene 141
Capitolul 5: Deciziile si instrumentele ecologice 146
5.1 Latura ecologicã a deciziei economice 146
5.2 Sistemul de management de mediu (SMM) si
eco-managementul comunitar (EMAS) 151
5.3 Instrumentele de mediu în viziunea UE 156
5.4 Analiza cost-beneficiu a evaluãrilor de mediu –
Studiu de caz Rosia Montanã 161
5.4.1 Date generale despre Proiectul minier Rosia
Montanã 165
5.4.2 Probleme economice ale Proiectului 166
5.4.2.1 Pierderi pentru România rezultate din
Proiect 167
5.4.2.2 Beneficii pentru România 179
5.4.3 Riscurile pentru România 182
5.4.3.1 Riscul financiar 182
5.4.3.2. Riscul de mediu 183
5.4.4 Dezvoltarea durabilã a zonei Rosia Montanã 184
5.4.4.1. Analiza situatiei „fãrã Proiect” 184
5.4.4.2. Perspectiva includerii zonei în
patrimoniul UNESCO 186
4
Capitolul 6: Tranzitia României cãtre un sistem
economic durabil 187
6.1 Specificul procesului de tranzitie la economia de
piatã durabilã 187
6.2 Procesul tranzitiei la eco-economie pentru
România 192
Concluzii 203
Anexe 207
Bibliografie selectivã 214

Extras din document

INTRODUCERE

De-a lungul întregii sale existente omul a încercat sã-si

satisfacã nevoile cât mai bine. Acest proces a presupus un ansamblu

de activitãti menite sã-l ajute sã-si atingã scopul sãu. De aceea, el a

trebuit sã realizeze o dezvoltare permanentã a activitãtii sale, atât din

punct de vedere social, tehnic, cât si economic.

Inevitabil, activitatea omului de a-si satisface trebuintele

presupune existenta unui cadru în care acesta sã actioneze, cadru

care este reprezentat de mediul natural. Astfel, omul s-a confruntat

cu problema mediu-economie care s-a dovedit una globalã cu un

caracter complex si multidimensional.

Mediul pretinde din ce în ce mai mult o gestionare coerentã, o

mare varietate de instrumente de interventie, precum si o comunicare

continuã cu membrii societãtii, persoane fizice sau juridice, în

vederea unei gestionãri integrate a resurselor naturale.

Ideea centralã a lucrãrii este de a demonstra legãtura puternicã

ce existã între economie si ecologie, practic relatia de conditionare

dintre dezvoltarea economicã si mediul natural. Pornind de la teoria

dezvoltãrii economice, de la modalitatea în care se reflectã în

realitate procesul dezvoltãrii economice, în lucrare se încearcã

explicarea raportului economie-mediu natural.

6

Primul capitol, Dezvoltarea economicã, prezintã o scurtã

incursiune în istoria conceptului de dezvoltare economicã, încercând

sã prezinte cât mai multe din valentele acestui concept. Se prezintã

ideile unor filosofi, oameni de stiintã, care au încercat sã explice, în

absenta unor instrumente analitice, fenomene si procese ce au

devenit obiect de cercetare al stiintei economice cu mijloace

corespunzãtoare de abia în secolul nostru.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dezvoltare Economica si Ecologie.pdf

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI FACULTATEA DE ECONOMIE GENERALĂ CATEDRA DE ECONOMIE ŞI POLITICI ECONOMICE