Dezvoltare Economică și Ecologie

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 224 în total
Cuvinte : 76149
Mărime: 2.07MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI FACULTATEA DE ECONOMIE GENERALĂ CATEDRA DE ECONOMIE ŞI POLITICI ECONOMICE

Cuprins

Introducere 5

Capitolul 1: Dezvoltarea economicã 11

1.1 Puncte de vedere privind teoria dezvoltãrii 11

1.1.1 Convergente între progresul economic,

cresterea economicã si dezvoltarea economicã.. 11

1.1.2 Dezvoltare economicã - concept

multidimensional 17

1.2 Curente si orientãri în teoria dezvoltãrii economice 27

1.2.1 Precursori, clasici si neoclasici 28

1.2.2 Teorii contemporane ale dezvoltãrii 32

1.2.2.1 Teoria economiei duale 32

1.2.2.2 Teoria stadiilor dezvoltãrii economice 35

1.2.2.3 Dezvoltarea sustinutã, o altã perspectivã

a teoriei dezvoltãrii 39

Capitolul 2: Ecodezvoltarea, relatie complexã între

dezvoltarea economicã si mediul natural 43

2.1 Resursele naturale, elemente de bazã ale cresterii

si dezvoltãrii economice 43

2.2 Conservarea mediului natural si problema

mentinerii echilibrului economic 52

Capitolul 3: Economia protectiei mediului natural 63

3.1 Deteriorarea si protectia mediului înconjurãtor.

Relatii generale om-biosferã 63

3.2 Conceptul de protectie a mediului si economia

protectiei mediului înconjurãtor 77

3.3 Relatia crestere economicã-protectia mediului în

perspectiva dezvoltãrii durabile 83

3.4 Legislatia în domeniul protectiei mediului în

România 86

3

Capitolul 4: Dezvoltarea durabilã 94

4.1 Continutul si semnificatia conceptului de

dezvoltare durabilã 94

4.2 Implicatii economice ale dezvoltãrii durabile 99

4.3 Politica de mediu 103

4.3.1 Aspecte generale privind politica de mediu 103

4.3.2 Componentele si etapele proiectãrii politicii

de mediu 108

4.3.3 Orientãri ale politicilor de mediu în Uniunea

Europeanã 114

4.3.4 Cerinte ale politicii de protectie a mediului în

cadrul Uniunii Europene 120

4.3.4.1 Protectia si managementul apei 122

4.3.4.2 Protectia aerului 127

4.3.4.3 Strategia pentru protectia solului 130

4.3.4.4 Protejarea naturii si a biodiversitãtii 131

4.3.4.5 Managementul deseurilor 136

4.3.5 Operationalizarea politicilor de mediu 138

4.4 Strategiile dezvoltãrii durabile în viziunea Uniunii

Europene 141

Capitolul 5: Deciziile si instrumentele ecologice 146

5.1 Latura ecologicã a deciziei economice 146

5.2 Sistemul de management de mediu (SMM) si

eco-managementul comunitar (EMAS) 151

5.3 Instrumentele de mediu în viziunea UE 156

5.4 Analiza cost-beneficiu a evaluãrilor de mediu –

Studiu de caz Rosia Montanã 161

5.4.1 Date generale despre Proiectul minier Rosia

Montanã 165

5.4.2 Probleme economice ale Proiectului 166

5.4.2.1 Pierderi pentru România rezultate din

Proiect 167

5.4.2.2 Beneficii pentru România 179

5.4.3 Riscurile pentru România 182

5.4.3.1 Riscul financiar 182

5.4.3.2. Riscul de mediu 183

5.4.4 Dezvoltarea durabilã a zonei Rosia Montanã 184

5.4.4.1. Analiza situatiei „fãrã Proiect” 184

5.4.4.2. Perspectiva includerii zonei în

patrimoniul UNESCO 186

4

Capitolul 6: Tranzitia României cãtre un sistem

economic durabil 187

6.1 Specificul procesului de tranzitie la economia de

piatã durabilã 187

6.2 Procesul tranzitiei la eco-economie pentru

România 192

Concluzii 203

Anexe 207

Bibliografie selectivã 214

Extras din document

INTRODUCERE

De-a lungul întregii sale existente omul a încercat sã-si

satisfacã nevoile cât mai bine. Acest proces a presupus un ansamblu

de activitãti menite sã-l ajute sã-si atingã scopul sãu. De aceea, el a

trebuit sã realizeze o dezvoltare permanentã a activitãtii sale, atât din

punct de vedere social, tehnic, cât si economic.

Inevitabil, activitatea omului de a-si satisface trebuintele

presupune existenta unui cadru în care acesta sã actioneze, cadru

care este reprezentat de mediul natural. Astfel, omul s-a confruntat

cu problema mediu-economie care s-a dovedit una globalã cu un

caracter complex si multidimensional.

Mediul pretinde din ce în ce mai mult o gestionare coerentã, o

mare varietate de instrumente de interventie, precum si o comunicare

continuã cu membrii societãtii, persoane fizice sau juridice, în

vederea unei gestionãri integrate a resurselor naturale.

Ideea centralã a lucrãrii este de a demonstra legãtura puternicã

ce existã între economie si ecologie, practic relatia de conditionare

dintre dezvoltarea economicã si mediul natural. Pornind de la teoria

dezvoltãrii economice, de la modalitatea în care se reflectã în

realitate procesul dezvoltãrii economice, în lucrare se încearcã

explicarea raportului economie-mediu natural.

6

Primul capitol, Dezvoltarea economicã, prezintã o scurtã

incursiune în istoria conceptului de dezvoltare economicã, încercând

sã prezinte cât mai multe din valentele acestui concept. Se prezintã

ideile unor filosofi, oameni de stiintã, care au încercat sã explice, în

absenta unor instrumente analitice, fenomene si procese ce au

devenit obiect de cercetare al stiintei economice cu mijloace

corespunzãtoare de abia în secolul nostru.

Preview document

Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 1
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 2
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 3
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 4
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 5
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 6
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 7
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 8
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 9
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 10
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 11
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 12
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 13
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 14
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 15
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 16
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 17
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 18
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 19
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 20
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 21
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 22
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 23
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 24
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 25
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 26
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 27
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 28
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 29
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 30
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 31
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 32
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 33
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 34
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 35
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 36
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 37
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 38
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 39
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 40
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 41
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 42
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 43
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 44
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 45
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 46
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 47
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 48
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 49
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 50
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 51
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 52
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 53
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 54
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 55
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 56
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 57
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 58
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 59
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 60
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 61
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 62
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 63
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 64
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 65
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 66
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 67
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 68
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 69
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 70
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 71
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 72
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 73
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 74
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 75
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 76
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 77
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 78
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 79
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 80
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 81
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 82
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 83
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 84
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 85
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 86
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 87
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 88
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 89
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 90
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 91
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 92
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 93
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 94
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 95
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 96
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 97
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 98
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 99
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 100
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 101
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 102
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 103
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 104
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 105
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 106
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 107
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 108
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 109
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 110
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 111
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 112
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 113
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 114
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 115
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 116
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 117
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 118
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 119
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 120
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 121
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 122
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 123
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 124
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 125
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 126
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 127
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 128
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 129
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 130
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 131
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 132
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 133
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 134
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 135
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 136
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 137
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 138
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 139
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 140
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 141
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 142
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 143
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 144
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 145
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 146
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 147
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 148
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 149
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 150
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 151
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 152
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 153
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 154
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 155
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 156
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 157
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 158
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 159
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 160
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 161
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 162
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 163
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 164
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 165
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 166
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 167
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 168
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 169
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 170
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 171
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 172
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 173
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 174
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 175
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 176
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 177
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 178
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 179
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 180
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 181
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 182
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 183
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 184
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 185
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 186
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 187
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 188
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 189
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 190
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 191
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 192
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 193
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 194
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 195
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 196
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 197
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 198
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 199
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 200
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 201
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 202
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 203
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 204
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 205
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 206
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 207
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 208
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 209
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 210
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 211
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 212
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 213
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 214
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 215
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 216
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 217
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 218
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 219
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 220
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 221
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 222
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 223
Dezvoltare Economică și Ecologie - Pagina 224

Conținut arhivă zip

  • Dezvoltare Economica si Ecologie.pdf

Alții au mai descărcat și

Modalitați de Finanțare a Investițiilor

Capitolul I I.1. Activitatea investiţională şi trăsăturile ei în economia de piaţă Intr-o accepţiune foarte simplificată, dar esenţială, a...

Economia mediului - dezvoltarea durabilă și globalizarea - concepte și realități

ECONOMIA MEDIULUI. DEZVOLTAREA DURABILA SI GLOBALIZAREA. CONCEPTE SI REALITATI Capitolul 1: Dezvoltarea durabila 1.1 Abordari conceptuale...

Protecția Mediului

O societate moderna este în primul rând o societate curata, de aceea problematica ambalajelor si a deseurilor de ambalaje devine tot mai presanta....

Politica Agricolă Comună

CAPITOLUL I POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ. ISTORIE ȘI DEZVOLTARE 1.1. ÎNCEPUTUL POLITICII AGRICOLE COMUNE Statele fondatoare ale Comunităţii...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Costul Creditelor Bancare

1. Particularităţile specifice dobânzii bancare Dobânda poate fi privită ca „preţ” al capitalului împrumutat şi poate fi analizată atât ca mărime...

Economia Mediului

Modulul 1 CONCEPTE DE BAZĂ Ecologia. Protecţia mediului. Economia mediului. Dezvoltare durabilă. OBIECTIVE - dezvoltarea economică în...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Cercetări Privind Valorificarea Durabilă a Resurselor Turistice și Agroturistice din Județul Bacău

CAP.: 1. GENERALITĂŢI ŞI CONCEPTE PRIVIND TURISMUL RURAL, AGROTURISMUL SI ECOTURISMUL 1.1 Turismul rural: Teritoriul Romaniei prezinta: o mare...

Municipiul Moreni - studiu geografic din perspectiva dezvoltării durabile a spațiului urban

I. MORENI – SPAŢIUL GEOGRAFIC I.1. AŞEZARE GEOGRAFICĂ Judeţul Dâmboviţa este situat în sudul României şi se învecinează cu judeţele: Braşov la...

Analiză comparativă privind dezvoltarea agroturismului și ecoturismului - studiu de caz - crearea unor pachete de servicii eco-agroturistice specifice

Ecoturismul Ecoturismul este o formă de turism in care principala motivaţie a turistului este observarea şi aprecierea naturii şi a tradiţiilor...

Promovarea turismului rural în județul Brașov

INTRODUCERE Turismul rural s-a impus încet dar consecvent - în special pe pieţele turistice din ţările dezvoltate economic, ţări puternic...

Organizarea și amenajarea turistică a spațiului geografic din Localitatea Slănic, Județul Prahova

CAPITOLUL I A. ANALIZA POTENTIALULUI TURISTIC NATURAL : A.1.1 RELIEFUL: Relieful judetului Prahova are drept principala caracteristica...

Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului

I. INTRODUCERE In anul 2005 în Romania reţeaua de irigaţii acoperea cca. 2,8 milioane de hectare, din care 1,5 milioane de hectare având...

Abordarea teoretică a conceptelor de turism rural și agroturism

CAPITOLUL I ABORDARE TEORETICĂ A CONCEPTELOR DE TURISM RURAL ŞI AGROTURISM 1.1 Conceptul de turism rural Fenomenul turismului rural nu este unul...

Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic

Cuvânt înainte Această lucrare are ca temă comercializarea şi promovarea unui circuit turistic din judeţul Braşov, zonă care este unică pentru că...

Ai nevoie de altceva?