Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 20843
Mărime: 491.31KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Petre Ionescu

Cuprins

INTRODUCERE. ¬3

Capitolul I. FRANCIZA ÎN COMERŢUL CU AMĂNUNTUL. 6

1. Tendinţe în evoluţia comerţului cu amănuntul. 6

2. Apariţia şi evoluţia francizei. 13

3. Semnificaţia conceptului de franciză. 20

4. Avantajele şi limitele francizei pentru franciză şi francizat. 26

Capitolul II. FRANCIZA, MODALITATE DE DEZVOLTARE A AFACERILOR. 29

1. Principalele caracteristici ale contractului de franciză. 29

2. Etape în realizarea unui sistem de franciză. 39

3. Evaluarea afacerii în franciză. 46

Capitolul III. FRANCIZA ROMSTAL, O AFACERE DE SUCCES. 50

1. Prezentarea firmei. 50

2. Piața firmei. 55

3. Analiza situației economico-financiară a firmei. 63

4. Dezvoltarea sistemului de franciză a companiei Romstal. 69

CONCLUZII. 74

BIBLIOGRAFIE. 76

Extras din document

INTRODUCERE

Dinamica dezvoltării comerţului în contextul globalizării au creat premisele unei accelerări a ritmului extinderii reţelelor de distribuţie comercială.

Distribuţia comercială – fizionomie nouă şi novatoare a activităţii de intermediere – a fost analizată ca fiind un fenomen primordial economic (corespunzând unei aşa-numite „faze consumatoriste” a schimburilor economice) care însă, în mod absolut necesar, urma să reverbereze în plan juridic, aşezându-se în sfera dreptului. Transgresiunea, de altfel, era previzibilă, neputându-se exclude nici implicaţia economicului în juridic – neglijenţă cu atât mai gravă cu cât amploarea fenomenului este (şi a fost) în urcare de câteva decenii, dar nici aceea a juridicului în economic.

Ca modalitate de organizare a distribuţiei în reţea, franciza, analizată bineînţeles din prisma juridică a contractului (sau, mai precis, a contractelor) care generează o pluralitate de raporturi juridice între promotorul reţelei - francizorul - şi distribuitori, numiţi francizaţi, sau, în concepţia legiuitorului român, beneficiari, are o origine nord-americană, mai exact fiind localizată pentru prima dată la finele secolului al XIX-lea în SUA.

În 1997, Guvernul României a adoptat Ordonanţa care regle¬mentează regimul juridic al francizei, iar în 1998 a fost adoptată Legea pentru aprobarea acestei ordonanţe. Legislaţia României referitoare la franciză este foarte flexibilă, permiţând vânzarea de licenţe din străinătate; spre deosebire de multe alte ţări, pentru a implementa o franciză din străinătate, francizorul nu trebuie să constituie o reprezentanţă locală în prealabil, care să aibă cel puţin un angajat cetăţean al ţării noastre.

Evoluţia francizei în România este într-un trend ascendent, în anul 2000 existau 18 reţele de franciză în România, din care 5 francize autohtone. În 2006 se estima un număr de circa 250 de francize, din care aproximativ 60 sunt româneşti, iar 50 din S.U.A. În genere, se vehiculează că ar exista 400 de francize pe piaţa românească, dar multe din aceste afaceri cu greu pot fi incluse în aceasta categorie.

Într-un interviu acordat AGERPRESS, preluat de site-ul www.romedic.ro, Constantin Anton, preşedintele Asociaţiei Române de Franciză spune că piaţa francizei din România a avut de-a lungul timpului o evoluţie ascendentă.

Potrivit acestuia, la nivelul anului 2010, piaţa francizei a stagnat la nivelul de 1 miliard de euro. Constantin Anton preconiza că în perioada 2011-2012 în România se vor dezvolta multe francize, lucru care s-a adeverit.

Francizarea unei afaceri înseamnă extinderea teritorială a unei afaceri prin vânzarea reţetei de succes. în general, orice afaceri se pot franciza, cu excepţia celor cu caracter ilicit sau de monopol de stat. De obicei, francizarea se realizează pornind de la o unitate-pilot, care prin funcţionarea anterioară a demonstrat viabilitatea acestei reţete. Practic, prin unitatea-pilot, francizorul a testat şi perfecţionat ideea sa de succes, a avut timp să gasească soluţii pentru problemele ivite.

Sistemul de franciză continuă să fie descris drept „drumul de viitor”. Companiile cu cea mai flexibilă strategie vor continua să se adapteze rapid la noile condiţii de piaţă, căutând servicii şi alternative de produse noi care să crească interesul şi să atragă clienţii. Îmbunătăţirea condiţiilor economice, stabilirea preţurilor tendinţa de creştere lentă a numărului populaţiei ca şi adâncirea concurenţei pe diverse pieţe vor determina şi mai multe corporaţii să adopte sistemul de franciză. Alegerea va fi, în continuare, influenţată nu numai de schimbările economice, sociale sau demografice, ci şi de cele apărute în preferinţele consumatorilor.

Lucrarea de licență este structurată pe trei capitole şi analizează calitatea sistemul de franciză în cadrul SC Romstal S.R.L.

În primul capitol intitulat „Franciza în comerţul cu amănuntul” am prezentat noțiuni generale privind evoluţia comerţului cu amănuntul, precum și aspecte referitoare la apariţia şi evoluţia francizei. În finalul capitolului am analizat modul de percepţie al întreprinzătorilor privind afacerile în franciză.

În cadrul celui de-al doilea capitol intitulat „Franciza, modalitate de dezvoltare a afacerilor” am facut o scurta prezentare a contractului de franciza precum si beneficiile aduse de acest tip de afacere atat pentru francizat cat si pentru francizor.

În ultimul capitol al lucrării de licență am analizat sistemul de franciză al companiei Romstal. Afacerile în regim de franciză au devenit o atracţie pentru investitorii români. Mulţi îşi doresc o afacere proprie, în aşa fel încât să fie propriul lor şef sau să câştige mai mult decât ar câştiga din postura de simpli angajaţi. Achiziţionarea unei francize presupune deseori comercializarea unor produse sau servicii care se bucură deja de renume pe piaţă. În plus, se poate beneficia de ajutor sau pregătire constantă pentru a asigura succesul dorit. Cu toate acestea, investirea într-o franciză necesită prudenţă, deoarece indiferent de afacere, avantajele nu vin fără riscuri, iar o astfel de achiziţionare nu reprezintă garanţia absolută a succesului.

Bibliografie

1. Drăghici Constantin, Mihai Daniela, Managementul activităţii de comerţ, Editura Universitaria, Craiova, 2004.

2. Driga Corina, Driga Eugen, Primii paşi în franciză, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006.

3. Felea, Mihai, Dezvoltarea comerţului electronic în condiţiile globalizării, în rev. „Amfiteatrul Economic”, nr. 5, Bucureşti, 2005, pp. 72 – 75.

4. Hogaș Diana, Pe tărâmul francizei: o introducere în contractul de franciză, Editura Lumen, Iași, 2011.

5. Mocanu Mihaela, Contractul de franciză, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.

6. Mocanu Mihaela, Franciza, francizarea: ghid practic, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013.

7. Noemi Kiss, Tendinţe în Evoluţia Comerţului cu Amănuntul pentru Dezvoltarea E-Economiei, Institutul de Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 2011.

8. Parpandel Denisa Elena, Franciza sub impactul crizei economice, în rev. „Strategii Manageriale” nr. 3/2011, pp. 300 – 320.

9. Parpandel Denisa, Cercetări privind importanţa operaţiunilor de franciză în dezvol¬tarea economică generală şi sectorială, Teză de doctorat, 2010.

10. Pătulea Vasile, Studiu comparativ în ceea ce priveşte franciza, Revista „Dreptul”, nr. 3/2006, pp. 48 – 57.

11. Philip Kotler, Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 2005.

12. Puiu Alexandru, Managementul afacerilor economice, Editura Independenţa Economică, Piteşti, 2007

13. Sitaru, Dragoş-Alexandru, Contractul internaţional de franciză, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2010.

14. Stănciulescu Gabriela Micu Cristina, Managementul operaţiunilor în hotelărie şi restauraţie, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012.

15. Țuclea Claudia Elena, Management strategic în turism – servicii, Editura Uranus, Bucureşti, 2007.

Site-uri:

http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-15303787-ins-afacerile-din-comertul-amanuntul-scadere-primele-6-luni.htm

http://franchising.info.ro/manual-franciza/35/evolutia-francizei-romania/

http://www.antreprenoridesucces.ro/viitorul-sistemului-de-franciza/

http://www.erevista.ro/viewer/top_100_francize_de_succes_in_romania/NVY9IR4U6UE12PW2/36

http://www.profit360.ro/pastila-de-business/franciza-in-romania-o-afacere-de-succes

http://www.wall-street.ro/tag/comert-cu-amanuntul.html

http://www.banisiafaceri.ro/idei+de+afaceri/evaluarea+unei+afaceri+in+vederea+francizarii

http://www.fbb.ro/home/scoala-de-franciza.html

http://www.juristulcasei.ro/2014/01/incetarea-contractului-de-franciza.html

Preview document

Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 1
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 2
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 3
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 4
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 5
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 6
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 7
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 8
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 9
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 10
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 11
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 12
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 13
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 14
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 15
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 16
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 17
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 18
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 19
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 20
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 21
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 22
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 23
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 24
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 25
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 26
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 27
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 28
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 29
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 30
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 31
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 32
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 33
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 34
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 35
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 36
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 37
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 38
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 39
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 40
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 41
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 42
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 43
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 44
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 45
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 46
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 47
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 48
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 49
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 50
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 51
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 52
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 53
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 54
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 55
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 56
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 57
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 58
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 59
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 60
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 61
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 62
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 63
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 64
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 65
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 66
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 67
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 68
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 69
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 70
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 71
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 72
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 73
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 74
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 75
Dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Dezvoltarea afacerilor in sistem de franciza.doc

Alții au mai descărcat și

Plan de afaceri pentru evaluarea ideii de afaceri SC Floresa SA - sere pentru cultivarea plantelor de grădină

1. Sinteza planului de afaceri Acest plan de afaceri a fost elaborat cu scopul evaluarii ideii de afaceri ce presupune cultivarea in sere a...

Francizarea internationala. Studiu de caz

Introducere Prezenta lucrare de licență are ca scop evidențierea noțiunilor generale și particularităților francizării internaționale precum și...

Managementul Resurselor Umane - Studiu de Caz la SC Versilia Company SRL

INTRODUCERE Ştiinţă şi practică deopotrivă, Managementul Resurselor Umane constituie astăzi unul dintre domeniile cele mai fascinante şi cu o...

Plan de afacere - producerea și comercializarea vestimentației textile pentru femei

Plan de afacere 1.Afacerea 1.1.Prezentarea firmei S.C.”SunShine”SRL este o societate cu capital exclusiv privat, care isi va incepe activitatea...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Evoluția Conceptului de Franciză

Introducere Scimbările climatului economic din ultimii zece ani, tendinţele privind modelele de cumpărare ale clientului final şi marele val al...

Contractul de franciză - studiu de caz

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să se concentreze asupra importanţei contractului de franciză într-o reţea care leagă titularul afacerii...

Dezvoltarea sistemului de franciză în țările europene și în România

INTRODUCERE Cuvântul “franchise” este de origine franceză şi se traduce ca privilegiu sau permisiune. Franciza nu este altceva decât un raport în...

Cercetare de Marketing Privind Calitatea Serviciilor Prestate în Cadrul Firmei

Introducere Mi-am ales această temă deoarece am dorit să cunosc mai bine firma la care lucrez, respectiv, S.C. Confiden Travel S.R.L., hotel...

Intrarea firmelor străine în sistem franciză pe piața românească - studiu de caz KFC România

INTRODUCERE Dacă vedem pe cineva intrând într-o afacere, acumulând experienţa, dezvoltându-se şi având succes, s-ar putea să dorim şi noi să...

Plan de Afaceri - Fornetti

A. DATE DE IDENTIFICARE A ÎNTREPRINDERII A.1 Agentul economic - Denumirea agentului economic “Elite Serv” - Forma juridica: S.R.L - Sediul :...

Contractul de franciză

Notiunea de franciza face inca obiectul de studiu in ceea ce priveste definirea atat din punct de vedere juridic, cat si la nivelul conceptual al...

Franchisingul

Definitie: - engl : franchising - este, in esenta, un aranjament contractual prin care o firma (francizor, cedent) acorda unei alte firme...

Ai nevoie de altceva?