Dezvoltarea economică

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 6099
Mărime: 121.68KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefan Cristina

Cuprins

Introducere 4

Dezvoltarea economică 5

1.1 Puncte de vedere privind teoria dezvoltării 5

1.1.1 Dezvoltare economică – concept multidimensional 7

1.2 Curente şi orientări în teoria dezvoltării economice 12

1.2.1 Precursori, clasici şi neoclasici 13

1.2.2 Teorii contemporane ale dezvoltării 15

1.2.2.1 Teoria economiei duale 15

1.2.2.2 Teoria stadiilor dezvoltării economice 16

1.2.2.3 Dezvoltarea susţinută, o altă perspectivă

a teoriei dezvoltării 17

Dezvoltarea durabilă 19

Bibliografie 21

Extras din document

INTRODUCERE

De-a lungul întregii sale existenţe omul a încercat să-şi satisfacă nevoile cât mai bine. Acest proces a presupus un ansamblu de activităţi menite să-l ajute să-şi atingă scopul său. De aceea, el a trebuit să realizeze o dezvoltare permanentă a activităţii sale, atât din punct de vedere social, tehnic, cât şi economic.

Inevitabil, activitatea omului de a-şi satisface trebuinţele presupune existenţa unui cadru în care acesta să acţioneze. Astfel, omul s-a confruntat cu problema mediu-economie care s-a dovedit una globală cu un caracter complex şi multidimensional.

Ideea centrală a lucrării este rolul politicilor inovaţionale în dezvoltarea economică. Pornind de la teoria dezvoltării economice, de la modalitatea în care se reflectă în realitate procesul dezvoltării economice, în lucrare se încearcă explicarea raportului creştere-dezvoltare.

Prima parte prezintă o scurtă incursiune în istoria conceptului de dezvoltare economică, încercând să prezinte cât mai multe din valenţele acestui concept. Se prezintă ideile unor filosofi, oameni de ştiinţă, care au încercat să explice, în absenţa unor instrumente analitice, fenomene şi procese ce au devenit obiect de cercetare al ştiinţei economice cu mijloace corespunzătoare de abia în secolul nostru.

Economia nu este o ştiinţă izolată, ci se află în interdependenţă cu o multitudine de ştiinţe ale naturii, tehnicii şi social-umane. Astăzi este nevoie de o economie care să respecte principiile funcţionalităţii mediului, prin prisma tuturor componentelor sale

Inovaţia este procesul prin care o naţiune crează noi procese şi noi tehnologii, transformându-le în produse şi servicii noi utile pentru pietele globale fapt care duce la crearea de valoare pentru actorii economici şi la condiţii de viaţă superioare pentru membrii naţiunii.

Dezvoltarea economică

1.1Puncte de vedere privind teoria dezvoltării

Dezvoltarea economică a fost întotdeauna o preocupare a omenirii, continuând să fie, şi în prezent, o temă actuală. Cu toate acestea, delimitarea teoriei dezvoltării economice ca o ramură importantă a teoriei economice generale s-a făcut în anii 1950-1960.

Geneza ei poate fi urmărită de-a lungul istoriei gândirii economice, având un rol însemnat în stabilirea şi definirea conceptelor de bază ce însoţesc diferitele teze ale dezvoltării economice formulate în timp de numeroşi economişti.

Astfel, teoria dezvoltării economice a cunoscut mai multe paradigme, curente şi orientări, până la actuala concepţie a dezvoltării durabile, care reprezintă principala componentă a strategiilor şi politicilor promovate de organizaţiile internaţionale şi naţionale, ca şi de autorităţile guvernamentale din aproape toate ţările.

În literatura occidentală, la un moment dat, procesul de dezvoltare economică şi cel de creştere economică au fost identificate cu procesul de progres economic, deşi între primele două procese distincţia este făcută de latura calitativă a procesului dezvoltării economice ce apare în plus faţă de cel al creşterii economice.

Astfel, economistul englez A.W.Lewis, laureat al premiului Nobel pentru economie în 1979, în capitolul introductiv al lucrării sale, „Teoria creşterii economice”, spune că „subiectul esenţial al acestei cărţi este creşterea producţiei pe locuitor.” El vorbeşte despre economia dezvoltării ca un domeniu distinct, care examinează structura comportamentului dezvoltării în acele ţări în care producţia pe cap de locuitor este sub 2000 $, deşi, afirmă că în realitate există şi o economie a ţărilor dezvoltate.

Creşterea economică surprinde aspectele cantitative, dar nu numai la nivelul unui subansamblu, ci şi la nivelul economiei naţionale. Prin aceasta, Fr.Perroux asimilează creşterea economică cu sporirea venitului naţional. Dar, nu orice mărire a dimensiunii acestuia este sinonimă cu creşterea economică, ci numai cea durabilă, susţinută în timpul uneia sau mai multor perioade lungi. Prin aceasta el deosebeşte creşterea de expansiune, care desemnează un fenomen pe termen scurt.

Preview document

Dezvoltarea economică - Pagina 1
Dezvoltarea economică - Pagina 2
Dezvoltarea economică - Pagina 3
Dezvoltarea economică - Pagina 4
Dezvoltarea economică - Pagina 5
Dezvoltarea economică - Pagina 6
Dezvoltarea economică - Pagina 7
Dezvoltarea economică - Pagina 8
Dezvoltarea economică - Pagina 9
Dezvoltarea economică - Pagina 10
Dezvoltarea economică - Pagina 11
Dezvoltarea economică - Pagina 12
Dezvoltarea economică - Pagina 13
Dezvoltarea economică - Pagina 14
Dezvoltarea economică - Pagina 15
Dezvoltarea economică - Pagina 16
Dezvoltarea economică - Pagina 17
Dezvoltarea economică - Pagina 18
Dezvoltarea economică - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Dezvoltarea Economica.doc

Alții au mai descărcat și

Etapele dezvoltării teoriei economice

Introducere Actualitatea temei: În sistemul științelor contemporane, știința economică ocupă un loc deosebit de important. Astăzi, nu există...

Legătura între Fericire și Economie

Care este sensul existenței? Există, într-adevăr un sens al vieții? Este fericirea un scop al vieții? Este fericirea realizabilă sau ea este numai...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Microeconomie

LOCUL MICROECONOMIEI ÎN CADRUL STIINTEI ECONOMICE ACTUALE 1.1. ECONOMIA CA STIINTA Stiinta economica acorda o mare importanta banilor. Banii...

Teoria Economica - Curs de Microeconomie

1. Teoria economica în sistenul stiintelor economice. Obiectul de studiu al teoriei economice. Stiinta economica studiaza realitati cu caracter...

Teoria Economică și Doctrinele Economice

Tema 1. TEORIA ECONOMICĂ: OBIECTUL DE STUDIU ŞI SPECIFICUL METODOLOGIEI 1. Teoria economică ca ştiinţă. Evoluţia obiectului de studiu al ştiinţei...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Teorii Economice Contemporane

1.Evoluția conceptelor cu privire la metodologia științei economice(șt.ec.) Mercanteliștii-meoda observației.Fiziocrații-metoda fluxului circular...

Te-ar putea interesa și

Dezvoltare Economică și Ecologie

INTRODUCERE De-a lungul întregii sale existente omul a încercat sã-si satisfacã nevoile cât mai bine. Acest proces a presupus un ansamblu de...

Dezvoltarea economică a României în contextul globalizării

Dictionarul explicativ al limbii romane ne da o definitie a dezvoltarii destul de clara si anume - "a trece de la o stare calitativa veche la alta...

Disparități Economice între Regiunile de Dezvoltare din România

Lucrarea de faţă îşi propune reliefarea principalelor disparităţi economice existente între regiunile de dezvoltare din România. Fără pretenţia de...

Planul Marshall și Rolul Său în Construcția Europeană

INTRODUCERE Cel de-al Doilea Război Mondial a lăsat în urma sa o Europă sărăcita aproape complet,distrusă din punct de vedere economic şi într-o...

Creditul, factor activ în dezvoltarea economică

Introducere Economia de piață presupune în mod necesar existența unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităților...

Tranzitia la Economia de Piata

Cap. 1. Ce este si care este scopul tranzitiei? Termenul tranzitie , ca si cel de reforma, a fost folosit deseori în ultimii ani, fara a se...

Creșterea și Dezvoltarea Economică

1) Creştere economică Proces global ce exprimă evoluţia ascendentă a unor mărimi economice agregate, în cadrul unui orizont de timp, la nivel...

Modele de dezvoltare economică din Asia de Sud-Est

Introducere În regiunea Asia-Pacific, după cel de al Doilea Război Mondial, s-a pus baza formării unui nou centru geoeconomic mondial, ce dispune...

Ai nevoie de altceva?