Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 107 în total
Cuvinte : 30828
Mărime: 316.84KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Achim Monica

Cuprins

Cap. 1. Diagnosticul juridic

Cap. 2. Diagnosticul comercial

Cap. 3. Diagnosticul managementului, organizării şi resurselor umane

Cap. 4. Diagnosticul resurselor tehnice, tehnologice şi de exploatare

Cap. 5. Diagnosticul financiar

Cap. 6. Sinteza diagnosticului economico-financiar general

Cap. 1. Diagnosticul juridic

Extras din document

Diagnosticul juridic al S.C Prebet S.A Aiud

A. Denumirea, sediul firmei, forma juridică, capitalul social şi modul de constituire a societăţii

Denumirea: S.C. Prebet Aiud S.A.

Sediul: România, judeţ Alba, localitatea Aiud str. Arenei, nr. 10, telefon 0258861661;

Forma juridică: - persoană juridică română

- societate pe acţiuni

- capital integral privat.

Durata: nelimitată.

Capitalul social: este calculat la suma de 8199547,74 lei, capital integral privat împărţit în 45.553.043 acţiuni cu valoare nominală de 0,18 lei/acţiune.

Structura acţionariatului se prezintă sub următoarea formă:

- o cotă de 50,03% deţinută de acţionari persoane fizice şi juridice este împărţită în următoarea structură:

1. SIF Banat-Crişana deţine 9,710 %.

2. Alţi acţionari: 34,85 %;

3. MEI ROMANIE EN BULGARIJE FOND NV. 5,47%

- o cotă de 49,97 % deţinută de Asociaţia Salariaţilor PAS „Prebet”.

Societatea comercială a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului în 20 martie 1991 cu numărul J01/121/1991.

B. Scurt istoric

Documentele inserate în monografia municipiului Aiud dovedesc existenţa unei activităţi tradiţionale legate de construcţia căilor ferate încă din anul 1904, actuala societate fiind construită pe amplasamentul unei uzine de impregnat traverse de lemn pentru construirea reţelei de căi ferate.

În perioada 1904-1950 entitatea nu a suferit modificări relevante. Fiind o unitate industrială a Departamentului Transporturilor Feroviare din cadrul Ministerului Cailor Ferate in anii 1950-1951, pe lângă impregnarea traverselor din lemn, societatea a preluat impregnarea stâlpilor utilizaţi în dezvoltarea reţelei de telecomunicaţie si telegrafie, iar in anul 1951 s-a preluat impregnarea stâlpilor necesari electrificării localităţilor rurale si pentru transportarea energiei electrice la mare distanta.

În anul 1966 Întreprinderea de Impregnare Traverse Aiud s-a transformat în Întreprinderea de Prefabricate din Beton. Transformarea s-a datorat in principal creşterii cererii de traverse pentru căile ferate si imposibilităţii acoperirii acestei cereri cu masa lemnoasa de esenţă tare necesară obţinerii traverselor.

Fosta întreprindere de Prefabricate din Beton din Aiud şi-a mărit în anul 1968 capacitatea de producţie. În anul 1973 au fost achiziţionate şi puse în funcţiune utilaje şi linii tehnologice pentru fabricarea traverselor de linii de cale ferată din beton, prefabricate precomprimate (grinzi de poduri şi podeţe) şi elemente pentru structuri în construcţii.

În prezent societatea dispune de capacităţi de producţie însumând un volum de 126.400 mc prefabricate pe an, capacitate ce acoperă necesarul de traverse pentru infrastructura reţelei de cale ferată pe regionalele Cluj, Timiş, Braşov, Iaşi şi o parte de la Galaţi, precum şi elementele de structuri pentru construcţii căi de comunicaţie al Administraţiei Naţionale de Drumuri şi Regii Autonome judeţene de drumuri şi poduri.

C. Obiect de activitate – principalele produse şi activităţi

Obiectul principal de activitate al societăţii este producerea şi comercializarea traverselor din beton armat precomprimat pentru linii de cale ferată cu ecartament normal şi prefabricate din beton armat pentru structuri în construcţii, având act constitutiv H.G. 93/4 februarie 1991, privind înfiinţarea unor societăţi comerciale pe acţiuni in domeniul activităţii de construcţii-montaj, industriei si serviciilor din transporturi.

Activitatea de bază a societăţii comerciale este fabricarea elementelor prefabricate din beton armat şi precomprimat.

Produsele fabricate de societate se regăsesc în 2 categorii mari de produse:

- Traverse din beton armat şi precomprimat;

- Alte produse din beton armat şi precomprimat.

Din punct de vedere al volumului fizic, vânzările au cunoscut următoarea evoluţie:

Tabelul nr.

Nr.

crt. Grupa de produse UM 2008 2009 2010

1. Traverse din beton armat şi precomprimat Buc 30.312 22.829 39.475

2. Alte produse din beton armat şi precomprimat mc 16.589 17.343 14.999

În ceea ce priveşte volumul valoric al vânzărilor, ponderea principalelor produse şi grupe de produse în cifra de afaceri a S.C. Prebet S.A. este prezentată în tabelul nr 3:

Preview document

Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 1
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 2
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 3
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 4
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 5
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 6
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 7
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 8
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 9
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 10
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 11
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 12
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 13
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 14
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 15
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 16
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 17
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 18
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 19
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 20
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 21
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 22
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 23
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 24
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 25
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 26
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 27
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 28
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 29
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 30
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 31
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 32
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 33
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 34
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 35
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 36
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 37
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 38
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 39
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 40
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 41
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 42
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 43
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 44
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 45
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 46
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 47
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 48
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 49
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 50
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 51
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 52
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 53
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 54
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 55
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 56
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 57
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 58
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 59
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 60
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 61
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 62
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 63
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 64
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 65
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 66
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 67
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 68
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 69
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 70
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 71
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 72
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 73
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 74
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 75
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 76
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 77
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 78
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 79
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 80
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 81
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 82
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 83
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 84
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 85
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 86
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 87
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 88
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 89
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 90
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 91
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 92
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 93
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 94
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 95
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 96
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 97
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 98
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 99
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 100
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 101
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 102
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 103
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 104
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 105
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 106
Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud - Pagina 107

Conținut arhivă zip

  • Diagnostic Economico - Financiar in Domeniul Fabricarii Produselor din Minerale Nemetalice cu Exemplificare la SC Prebet SA Aiud.docx

Alții au mai descărcat și

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Intreprinderea in Era Globalizarii

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?