Diagnostic Financiar OMV Petrom

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc, xls
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 51121
Mărime: 2.20MB (arhivat)
Publicat de: Aurelian D.
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marian Siminica
FEAA CRAIOVA,MASTER F.A.A.,ANUL I,DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL FIRMEI

Cuprins

 1. 1.Prezentarea firmei OMV PETROM .3
 2. 2.Analiza dinamicii şi structurii patrimoniului .4
 3. 2.1.Bilanţul financiar .4
 4. 2.2Analiza dinamicii şi structurii activelor .9
 5. 2.3.Analiza dinamicii şi structurii capitalurilor .12
 6. 3. Diagnosticul echilibrului financiar .17
 7. 3.1.Ratele de lichiditate şi solvabilitate .17
 8. 3.2.Analiza corelaţiei FR, NFR, T .20
 9. 4. Analiza rotaţiei patrimoniului .24
 10. 4.1.Rate de rotaţie a capitalurilor .24
 11. 4.2.Rate de rotaţie ale activelor .26
 12. 5. Sinteza diagnosticului financiar .29
 13. Bibliografie .31

Extras din proiect

1.Prezentarea firmei OMV PETROM

Detalii SNP

Structura acționariatului

Evolutia actiunii SNP in ultimele 12 luni

Sursa:www.bvb.ro

2.Analiza dinamicii şi structurii patrimoniului

2.1. Bilanţul financiar

Datele necesare analizei financiare sunt preluate din bilanțul financiar. Construcția bilanțului financiar, pornind de la elementele conținute în bilanțul contabil, necesită o tratare prealabilă a posturilor de activ și de pasiv după criteriile de lichiditate-exigibilitate. Se vor prelucra situațiile financiar-contabile ale SC OMV PETROM SA, întocmindu-se bilanțul finaciar (datele sunt exprimate în lei noi):

ELEMENTE DE ACTIV 2007 2008 2009

ACTIVE IMOBILIZATE 16374829978 19806471218 22243002582

Imobilizări necorporale 303556285 1129715521 987168130

1. Concesiuni, brevete şi alte imobilizări necorporale. 109315384 1088659438 887840345

2. Fondul comercial 0 0 0

3. Avansuri si imobilizări necorporale în curs 194240901 41056083 99327785

Imobilizări corporale 10564332777 13655674197 15828768819

1. Terenuri şi construcţii 4625066039 6803105041 8328497496

2. Instalaţii tehnice şi maşini 2407088782 2372378280 3133097459

3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 69548752 93219526 90574329

4. Imobilizări corporale în curs 3462629204 4386971350 4276599535

Imobilizări financiare 5506940916 5021081500 5427065633

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 1164914783 1098007913 1064136922

2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate 1232269360 1861948614 2066639241

3. Interese de participare 35858363 16011111 14158585

4. Împrumuturi acordate entităţilor cu interese de participare 0 0 0

5. Investiţii deţinute ca imobilizări 1148916872 0 0

6. Alte împrumuturi 1924981538 2045113862 2282130885

7. Creanţe mai mari de un an

ACTIVE CIRCULANTE 4690827457 5084109292 4413732144

Stocuri 1922375343 2394434361 2097889862

1. Materii prime şi materiale consumabile 905440044 1140181226 1045174928

2. Producţia în curs de execuţie 249540812 156525477 123714225

3. Produse finite şi mărfuri 721053519 1003210319 886239888

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri 46340968 94517339 42760821

Creanţe 2015809727 1704211989 2035806491

1. Creanţe comerciale 1701500961 1079775706 1201906533

2. Sume de încasat de la entităţile afiliate 89769630 125353757 491475056

3. Sume de încasat de la entităţi cu interese de participare 0 0 0

4. Alte creanţe 224539136 499082526 342424902

5. Capital subscris şi nevărsat 0 0 0

6. Imobilizări financiare mai mici de un an

Disponibilităţi 752642387 985462942 280035791

1. Investiţii financiare pe termen scurt 7616 724024630 0

2. Casa şi conturi la bănci 752634771 261438312 280035791

ACTIVE TOTALE 21065657435 24890580510 26656734726

Fond de rulment -3085652206 -4624384477 -5324132713

Necesar de fond de rulment -3838294593 -5309321151 -5421389540

Trezoreria netă 752642387 684936674 97256827

ELEMENTE DE PASIV 2007 2008 2009

CAPITAL PERMANENT 13289177772 15182086741 16918869869

Capital propriu 13260195762 13677991339 14096552558

1. Capital social 5664410834 5664410834 5664410834

2. Prime de capital 0 0 0

3. Rezerve din reevaluare 57417759 50904252 81614855

4. Rezerve 5792755272 6315308717 5483143103

5. Rezultatul reportat 1521411 587632269 1537974645

6. Rezultatul exerciţiului 1778042301 1022387463 1368127631

7. Repartizarea profitului (se scade) -110028972 -72045088 -79123829

8. Acțiuni proprii 0 0 0

9. Castiguri legate de instrum de capital propriu 0 0 0

10. Pierderi legate de instrum de capital propriu 0 0 0

11. Provizioane nejustificate

12. Venituri în avans 171453281 146258559 97208977

13. Active fictive (se scad) -95376124 -36865667 -56803658

Datorii pe termen mediu şi lung 28982010 1504095402 2822317311

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 0 0 0

2. Sume datorate instituţiilor de credit 0 1486003422 2176218785

3. Avansuri încasate în contul comenzilor 0 0 0

4. Datorii comerciale 15719473 2841432 0

5. Efecte de comerţ de plătit 0 0 0

6. Sume datorate entităţilor afiliate 0 0 634230000

7. Sume datorate entităţilor cu interese de participare 0 0 0

8. Alte datorii, inclusiv fiscale şi sociale 13262537 15250548 11868526

9. Provizioane mai mari de un an

DATORII PE TERMEN SCURT 7776479663 9708493769 9737864857

Datorii de exploatare pe tr scurt 7776479663 9407967501 9555085893

1. Avansuri încasate în contul comenzilor 24789910 59432176 74010678

2. Datorii comerciale 1760904056 2230757574 1952945315

3. Efecte de comerţ de plătit 0 0 0

4. Sume datorate societăţilor în cadrul grupului 0 0 237093529

5. Sume datorate priv interesele de participare 0 0 0

6. Alte datorii 794331461 855311352 1114507093

7. Provizioane mai mici de un an 5196454236 6262466399 6176529278

Datorii financiare curente 0 300526268 182778964

1. Împrumuturi din emisiune de obligaţiuni 0 0 0

2. Sume datorate instituţiilor de credit 0 300526268 182778964

CAPITAL TOTAL 21065657435 24890580510 26656734726

AT-KT 0 0 0

DINAMICA INDICATORILOR DE REZULTATE 2007 2008 2009

Cifra de afaceri 12284378408 16750726457 12842384017

Rezultatul din exploatare 1964598430 1309233231 1197278464

Rezultatul total 2149627028 1605563340 1697519745

- Imobilizările necorporale înregistrează o creștere importantă în 2008 (de la 0,3 la peste 1,1 miliarde lei) și apoi o ușoară scădere în 2009.

- Imobilizările corporale se situează pe un trend ascendent, ajungând de la 10,5 miliarde lei în 2007 la 15,8 miliarde în 2009.

- Imobilizările financiare se situează în perioada 2007-2009 în jurul valorii de 5 miliarde lei.

- Activele circulante cresc de la 4,6 miliarde lei în 2007 până la 5 miliarde în 2008,însă scad la 4,4 miliarde în 2009.

Preview document

Diagnostic Financiar OMV Petrom - Pagina 1
Diagnostic Financiar OMV Petrom - Pagina 2
Diagnostic Financiar OMV Petrom - Pagina 3
Diagnostic Financiar OMV Petrom - Pagina 4
Diagnostic Financiar OMV Petrom - Pagina 5
Diagnostic Financiar OMV Petrom - Pagina 6
Diagnostic Financiar OMV Petrom - Pagina 7
Diagnostic Financiar OMV Petrom - Pagina 8
Diagnostic Financiar OMV Petrom - Pagina 9
Diagnostic Financiar OMV Petrom - Pagina 10
Diagnostic Financiar OMV Petrom - Pagina 11
Diagnostic Financiar OMV Petrom - Pagina 12
Diagnostic Financiar OMV Petrom - Pagina 13
Diagnostic Financiar OMV Petrom - Pagina 14
Diagnostic Financiar OMV Petrom - Pagina 15
Diagnostic Financiar OMV Petrom - Pagina 16
Diagnostic Financiar OMV Petrom - Pagina 17
Diagnostic Financiar OMV Petrom - Pagina 18
Diagnostic Financiar OMV Petrom - Pagina 19
Diagnostic Financiar OMV Petrom - Pagina 20
Diagnostic Financiar OMV Petrom - Pagina 21
Diagnostic Financiar OMV Petrom - Pagina 22
Diagnostic Financiar OMV Petrom - Pagina 23
Diagnostic Financiar OMV Petrom - Pagina 24
Diagnostic Financiar OMV Petrom - Pagina 25
Diagnostic Financiar OMV Petrom - Pagina 26
Diagnostic Financiar OMV Petrom - Pagina 27
Diagnostic Financiar OMV Petrom - Pagina 28
Diagnostic Financiar OMV Petrom - Pagina 29
Diagnostic Financiar OMV Petrom - Pagina 30
Diagnostic Financiar OMV Petrom - Pagina 31

Conținut arhivă zip

 • Diagnostic Financiar OMV Petrom.doc
 • Diagnostic Financiar OMV Petrom.xls

Alții au mai descărcat și

Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA

INTRODUCERE Această lucrare îşi propune să evidenţieze modul în care informaţiile relevate de situaţiile financiare sunt prezentate şi...

Analiza economico-financiară - Petrom

1.INTRODUCERE 1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII PETROM SA este cea mai mare companie de petrol şi gaze naturale din România , desfăşurând...

Diagnosticul Financiar al SC Petrom SA

INTRODUCERE Prin prisma importanţei sale, diagnosticul financiar se referă la componenta cu cea mai mare „greutate” dintre diagnosticele parţiale....

Elemente de Diagnostic Financiar al Firmei SC Suny Good SRL

CAP.1 PROBLEMATICA DIAGNOSTICULUI FINANCIAR 1.1 Importanţa diagnosticului financiar Diagnosticul financiar, ca instrument esenţial al...

Analiza economico-financiară OMV Petrom

1. Prezentarea firmei OMV Petrom S.A. (BVB: SNP ) este cea mai mare companie românească de petrol și gaze, cu activități în sectoarele Explorare...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Studiu de Fezabilitate Petrom SA

Cu lucrarea de faţă ne dorim să analizam fezabilitatea unei investiţii la PETROM S.A., investiţie ce constă ȋn construirea unui depozit de...

Analiza performanței și evaluarea unui proiect de investiții OMV Petrom

INTRODUCERE Lucrarea are drept obiectiv realizarea unui studiu de fezabilitate a societă.ii comerciale “S.C. OMV PETROM S.A.” în vederea...

Studiu de fezabilitate privind instalarea stațiilor pentru mașini hibrid în benzinăriile Petrom

I. Introducere Proiectul nostru are drept obiectiv realizarea unui studiu de fezabilitate a companiei petroliere OMV Petrom S.A în vederea...

Diagnosticul Financiar al SC Petrom SA

INTRODUCERE Prin prisma importanţei sale, diagnosticul financiar se referă la componenta cu cea mai mare „greutate” dintre diagnosticele parţiale....

Analiza financiară a companiei OMV Petrom SA

INTRODUCERE Acest proiect este conceput sub forma unei analize financiare asupra uneia dintre cele mai mari companii din România. Lucrarea î.i...

Gestiunea financiară a întreprinderii

1. Introducere Lucrarea noastră are drept obiectiv realizarea unui studiu de fezabilitate a societății comerciale “OMV Petrom S.A.” în vederea...

Analiza Performanței și Evaluarea unui Proiect de Investiții Directe

I.INTRODUCERE Lucrarea noastră are drept obiectiv realizarea unui studiu de fezabilitate a societății comerciale “S.C. OMV PETROM S.A.” în vederea...

Analiză Economico - Financiară în Comerț și Turism

OMV - PETROM, o companie internationala integrata din industria petrolului si a gazelor naturale Intreprinderea – caracterizare strategică...

Ai nevoie de altceva?