Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 18416
Mărime: 759.38KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Popescu

Cuprins

CAPITOLUL I

NECESITATEA ANALIZEI DIAGNOSTIC CA BAZĂ

A DECIZIEI MANAGERIALE 4

1.1 Conceptul de analiză diagnostic 4

1.2 Obiectivele diagnosticului economico-financiar 6

1.3 Tipologia analizei diagnostic 7

1.4 Sistemul de informaţii – premisă a efectuării

analizei economice 8

1.5 Rolul analizei diagnostic în contextul

conducerii microeconomice 9

1.6 Corelaţia între realităţile economico - sociale

şi orientările analizei diagnostic 10

CAPITOLUL II

CONSIDERAŢII DESPRE NOŢIUNEA DE PROFIT ŞI DE

PROFITABILITATE A FIRMEI 11

2.1 Conceptul de profit 11

2.2 Formele profitului 14

2.3 Tipuri de profit 17

2.4 Profitul şi rentabilitatea în contextul

creşterii micro economice 19

2.5. Rentabilitatea – expresia relativă a

evoluţiei real pozitive a firmei 21

2.6. Analiza rezultatelor cu ajutorul

soldurilor intermediare de gestiune SIG 26

2.7 Factorii care influenţează masa profitului

şi cuantificarea acestuia 33

CAPITOLUL III

ANALIZA PROFITABILITĂŢII

LA S.C U.M.T. S.A 37

3.1 Determinarea şi analiza profitului brut 41

3.2 Soldurile intermediare de gestiune 59

3.3 Analiza riscului financiar 61

CONCLUZII 65

BIBLIOGRAFIE 70

Extras din document

CAPITOLUL I

NECESITATEA ANALIZEI DIAGNOSTIC CA BAZĂ

A DECIZIEI MANAGERIALE

1.1 CONCEPTUL DE ANALIZĂ DIAGNOSTIC

Creşterea gradului de complexitate a activităţii economice a întreprinderilor,în actualul context al pieţei, are implicaţii profunde în procesul de conducere a activităţii care trebuie să se realizeze pe baza unei cunoaşterii aprofundate a realităţii, pe o analiză ştiinţifică care să permită adoptarea deciziilor corespunzătoare. Activitatea de conducere, indiferent de domeniul pe care-l vizează şi de nivelul la care se exercită, implică o cunoaştere în profunzime a situaţiei date, a ansamblului de cauze şi factori care o determină. Cercetarea realităţilor economice se bazează pe un demers specific care alătură concepţia clasică bazată pe cunoaşterea relaţiilor de cauzalitate şi a mecanismelor de formare şi evoluţie a fenomenelor şi concepţia orientată spre studierea coerenţei fenomenelor într-un mediu aflat în continuă schimbare. Printr-o astfel de abordare se realizează nu numai o evaluare corectă a stării de fapt,dar şi identificarea vulnerabilităţilor şi oportunităţilor de dezvoltare, necesară fundamentării deciziilor de management.

Diagnosticul economico-financiar, instrument la îndemâna managerilor, permite formularea unor judecăţi de valoare calitative şi/sau cantitative în ceea ce priveşte starea,dinamica şi perspectivele unui agent economic. Cuvântul „diagnostic” provine din limba greacă şi semnifică „apt de a discerne”. Oricare ar fi domeniul de utilizare, diagnosticul presupune analiza complexă a mecanismului de formare şi evoluţie a fenomenelor specifice. Analiza economico-financiară constituie ansamblul de concepte, tehnici,metode şi instrumente care asigură tratarea informaţiilor externe şi interne,în vederea formulării unor aprecieri pertinente referitoare la situaţia unui agent economic, la calitatea şi nivelul performanţelor sale, la gradul de risc într-un mediu concurenţial extrem de dinamic. Realizarea oricărui obiectiv din activitatea întreprinderii, nu se înfăptuieşte prin analiza acestuia, ci prin acţiunea factorului uman care, pe baza analizei, a concluziilor desprinse, dirijează efortul astfel încât efectele să fie maxime. Analiza ca metodă generală de cercetare înseamnă descompunerea unui obiect sau a unui fenomen în părţile sale componente, iar cu ajutorul metodelor şi tehnicilor specifice domeniului se cercetează fiecare parte componentă, se stabilesc relaţiile de cauzalitate, factorii care le generează, se formulează concluziile şi se conturează cadrul activităţii viitoare; se cercetează activităţile sau fenomenele din punct de vedere economic, respectiv al consumului de resurse şi al rezultatelor obţinute. Esenţialul în analiza economică îl constituie luarea în considerare a relaţiilor structural-funcţionale şi a celor de cauză – efect. Analiza economică are un caracter complex, deoarece în economie:

• acelaşi efect poate fi produs de cauze diferite;

• aceeaşi cauză poate produce efecte diferite;

• efecte diferite se pot combina dând o rezultantă a complexului de acţiuni, forţe;

• în fenomenul analizat pot apărea însuşiri pe care anterior nu le avusese nici unul din elementele fenomenului;

• complexitatea şi intensitatea cauzei pot determina atât intensitatea fenomenului, cât şi calitatea lui;

• însuşirile esenţiale se combină cu cele neesenţiale, secundare, întâmplătoare.

Întreprinderea care face obiectul analizei diagnostic este o organizaţie socială, cu o anumită structură dinamică şi complexă. De aceea, analiza economico-financiară studiază mecanismul de formare şi de modificare a fenomenelor economice prin descompunerea lor în elemente componente şi prin identificarea factorilor de influenţă. Această descompunere se face în trepte,de la complex la simplu, în vederea identificării cauzelor finale care explică o anumită stare de fapt, un anumit nivel de performanţe sau o anumită evoluţie a lor. În orice sistem economic există o dualitate a oricărui fenomen economic şi implicit a diagnosticului acestuia, el fiind în acelaşi timp efectul unui anumit număr de cauze, cât şi cauza finală a unui alt fenomen. Analiza diagnostic nu înseamnă a descrie, ci a identifica variabilele cheie ale stării şi dinamicii fenomenelor, a studia interacţiunea lor în vederea determinării obiectivelor de progres ale întreprinderii. Sursele de progres identificabile decurg din vulnerabilităţile şi posibilităţile puse în evidenţă de diferite tipuri de analiză.

Preview document

Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 1
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 2
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 3
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 4
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 5
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 6
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 7
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 8
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 9
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 10
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 11
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 12
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 13
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 14
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 15
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 16
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 17
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 18
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 19
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 20
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 21
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 22
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 23
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 24
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 25
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 26
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 27
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 28
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 29
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 30
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 31
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 32
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 33
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 34
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 35
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 36
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 37
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 38
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 39
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 40
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 41
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 42
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 43
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 44
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 45
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 46
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 47
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 48
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 49
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 50
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 51
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 52
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 53
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 54
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 55
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 56
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 57
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 58
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 59
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 60
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 61
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 62
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 63
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 64
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 65
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 66
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 67
Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Diagnosticarea Profitabilitatii la Societatea UM Timisoara SA.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Analiza Economică

CAPITOLUL 1 OBIECTIVELE, METODELE SI INSTRUMENTELE DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR Cresterea gradului de complexitate a activitatii economice...

Te-ar putea interesa și

Analiza, diagnosticul și evaluarea întreprinderii Rent a Car SRL

Capitolul 1: Prezentarea societatii Rent a car SRL 1.1 Informatii generale despre societate 1.1.1 Elemente de identificare 1. Denumirea:...

Plan de Promovare a Produsului Turistic Insula Corfu 2010 - Agentia de Turism AS Tour

1. Analiza contextului şi a pieţei Născută ca într-un vis de vară, acum cinci ani, Societatea Comercială AS Tour SRL, a devenit într-un timp...

Reproiectarea managerială a băncii Credit Europe Bank (România) SA

1.PREZENTAREA FIRMEI Credit Europe Bank (Romania) S.A. este activa pe piata romaneasca din Februarie 2000. Banca noastra, in calitate de...

Ai nevoie de altceva?