Diagnosticarea Strategica a CNI Coresi SA

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Diagnosticarea Strategica a CNI Coresi SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 35 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

Capitolul 1. Introducere
1.1. Premise.2
1.2. Prezentarea Companiei Naţionale a Imprimeriilor Coresi S.A.2
Capitolul 2. Diagnosticarea viabilităţii economice şi manageriale
2.3. Cercetare privind comportamentul şi nivelul de satisfacţie al salariaţilor.4
2.3.1. Identificarea problemei ivite.4
2.3.2. Definirea scopului cercetării cantitative.4
2.3.3. Metodologie şi eşantion.4
2.3.4. Obiective.5
2.3.5. Chestionar.6
2.3.6. Concluzii.6
2.4. Analiza eficienţei utilizării resurselor umane în C.N.I Coresi S.A.14
2.5 Analiza concurenţială a sistemului de recompense.15
2.6. Puncte forte şi puncte slabe privind managementul recompenselor.17
2.7. Analiza diagnostic a mediului extern aferent C.N.I. Coresi S.A.20
Capitolul 3. Principalele opţiuni strategice
3.1. Premise.23
3.2. Opţiuni strategice.23
3.2.1. Modalităţi de îndreptare a punctelor slabe ale sistemului de recompense.24
3.2.2. Puterea globală a sistemului de recompense perfecţionat.29
Bibliografie.31
Anexa 1: Structura chestionarului utilizat în cercetare.32

Extras din document

CAPITOLUL 1

INTRODUCERE

1.1 Premise

Această lucrare se axează pe diagnosticarea de ansamblu Companiei Naţionale a Imprimeriilor Coresi S.A. în general şi pe diagnosticarea managementului resurselor umane din cadrul acestei companii în particular. Accentul va fi îndreptat spre analiza şi diagnosticarea resurelor umane, motivul fiind unul simplu: studierea a numeroase cărţi, participarea la cursurile Facultăţii de Management din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, precum şi propria experienţă profesională sunt elementele care conduc la ideea că lucrul cu oamenii şi proliferarea relaţiilor interpersonale în cadrul unei organizaţii reprezintă unul dintre cele mai complexe şi mai dificile procese dintr-o organizaţie. Acest fapt se datorează complexităţii psiho-sociale a omului, care se materializează în comportamente, nevoi şi aşteptări specifice fiecăruia.

Oamenii dintr-o organizaţie pot constitui un grup (decizional, operaţional, etc.) performant şi omogen doar dacă este motivat în mod corespunzator. Rolul motivaţiei nu este doar acela de a-i face pe oameni să muncească, ci de a-i face să muncească bine, de a-i determina să-şi utilizeze integral resursele fizice şi intelectuale. Acolo unde există motivaţie, există productivitate şi performanţă, iar angajaţii sunt multumiţi. Altfel spus, toată lumea câştigă. Motivaţia este determinantă în succesul privit nu doar la nivelul organizaţiei în ansamblu, ci şi la nivelul oricărui departament, proiect sau plan. Un proces care determină un anumit grad al motivaţiei este, indiscutabil, managementul recompenselor, respectiv, sistemul de recompense.

Această lucrare trebuie să scoată în evidenţă faptul că C.N.I Coresi S.A. este o întreprindere neperformantă şi deci, că sistemul de recompense nu funcţionează în condiţii normale. De altfel, prin intermediul acestei lucrări se poate demonstra faptul că se pot identifica şi pune în practică o serie de îmbunătăţiri, de noi soluţii de perfecţionare a sistemului de recompense.

1.2 Prezentarea Companiei Naţionale a Imprimeriilor (C.N.I.) “Coresi” S.A.

Compania Naţională a Imprimeriilor (C.N.I.) “Coresi” S.A. este o tipografie cu capital integral de stat, fără nicio subvenţie de la stat. Integrată total în mediul concurenţial românesc din domeniu, Compania are o dotare complexă care-i permite realizarea de diverse produse poligrafice (cărţi, reviste, pliante, prospecte, etichete, etc) şi asigurarea anumitor servicii, care vor fi prezentate în subcapitolul următor.

Cu o tradiţie bogată, de peste 55 de ani, Compania se poate lăuda în prezent cu numeroase precese de modernizare şi cu sporirea profesionalismului specialiştilor, toate acestea permiţând acceptarea de orice provocare în domeniul tipografic.

Compania C.N.I. “Coresi” S.A are ca domeniu de activitate tipărirea de cărţi şi reviste, însă aceasta îşi doreşte să dezvolte atât producţia de tipărituri pentru reclamă şi publicitate, de etichete, cât şi tipărirea de reviste şi manuale şcolare la format 16/ 70x100 cm în 8 culori. De asemenea, Compania a investit în ultimii ani în sectorul prepress, în tehnologii moderne de tipar şi finisare.

În sectorul prepress, mijloacele performante şi specialiştii se ocupă cu scanarea, prelucrarea imaginilor, obţinerea filmelor sau a probelor de tipar pe plotter sau proof digital, impoziţia şi obţinerea de plăci offset pe CTP şi asigură un nivel foarte ridicat al calităţii.

În domeniul tiparului, Compania dispune atât de maşini de imprimare în 2, 4 şi 5 culori cu hartie în coli pentru tiraje mici, pentru coperţi şi toată gama de tipărituri comerciale cât şi de un număr important de rotative (6 bucăţi) de tip cold-set şi heat-set, la formate de maxim 54 x 84 cm şi 70 x 100 cm.

În domeniul finisării, se vorbeşte în prezent de o calitate crescută a cărţilor, broşurilor, revistelor şi tipăriturilor comerciale, datorită utilajelor de ultimă generaţie pentru tăiat, făltuit, cusut cu aţă. Începând cu 20 martie 2006 a intrat în funcţiune linia de broşat cu termoclei Sigloch. Datorită acestor realizări în domeniul calităţii, secţia de legătorie realizează cărţi, cataloage ş.a.m.d., dar este solicitată şi de alte tipografii pentru partea de finisaje.

Produse şi servicii

Dotarea existentă permite realizarea unor produse şi servicii de înaltă performanţă, cum ar fi: prelucrarea computerizată a textului şi imaginii, executare de plăci cu CTP, carte broşată fără coasere, cărţi cusute şi broşate, carte legată 1/1 în hârtie celofanată sau 1/1 cu înlocuitori, poleite şi cu blind, prospecte, etichete, postere, formulare administrative fără regim special, etichete metalice, zincuri pentru poleit şi relief, legătorie de artă (garnituri de birou, casete, cărţi,albume etc.) înfoliere, lăcuit şi celofanat coperţi.

Analizând portofoliul de produse şi servicii al Companiei, putem scoate în evidenţă:

• Producţie de carte legată şi broşată, reviste, ziare, tipărituri comerciale (postere, cataloage, prospecte, pliante, broşuri, etichete etc), imprimate administrative, bilete de spectacol, cărţi de vizită etc., realizate pe maşini rotative sau cu hârtie în coli, în format maxim de 70 x 100 mm, cu un gramaj al suportului începând cu hârtie de 45 g/mp, până la cartoane duplex mate sau lucioase de 350 g/mp;

• Fotoculegere electronică pentru text şi imagine, scanări de înaltă rezoluţie, prelucrări digitale ale imaginii, descompuneri de culoare, expuneri digitale pe film;

• Etichete metalice, clişee zincografice pentru poleit şi relief;

• Plăci offset cu Computer To Plate;

• Lucrări de celofanare, tiparire în relief şi folio;

• Legatorie de artă , în piele şi înlocuitori (cărţi, casete, mape, albume etc.);

• Ambalare în folie termo-contractibilă pentru cărţi, reviste, etc;

• Operaţiuni de redactare, tehnoredactare şi machetare prin Editura C.N.I “Coresi” S.A.;

• Editare şi publicare pentru toate genurile de carte (beletristică –¬ originale sau traduceri ¬– manuale, tratate, ghiduri turistice, cărţi pentru copii), agende şi calendare, în regim propriu sau în colaborare cu alte edituri.

• Difuzare de carte cu acordarea unui comision atractiv.

Fisiere in arhiva (1):

  • Diagnosticarea Strategica a CNI Coresi SA.docx

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE ADMINISTRAREA AFACERILOR