Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 16361
Mărime: 202.66KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
UNIVERSITATEA BANATULUI TIMIŞOARA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA FINANŢE – CONTABILITATE

Cuprins

1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII S.C. „EUROCONSTRUCT” S.A. 1

1.1. ELEMENTE DE INDENTIFICARE 1

1.2. MOD DE CONSTITUIRE 1

1.3. OBIECT DE ACTIVITATE. REALIZĂRI. EVOLUŢIA ACTIVITĂŢII 2

1.4. PREZENTAREA GENERALă A CAPACITĂŢILOR DE PRODUCŢIE 5

1.5. PIAŢA PRODUSELOR ŞI A SERVICIILOR 5

2. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN ANALIZA FINACIARĂ 7

2.1. BILANŢUL CONTABIL 7

2.2. BILANŢUL FINANCIAR 7

2.3. BILANŢUL FUNCŢIONAL 8

3. ANALIZA STRUCTURII FINANCIARE A PATRIMONIULUI 9

3.1. ANALIZA STRUCTURII PASIVULUI 9

3.1.1. Analiza structurii resurselor financiare pe termen de exigibilitate 9

3.1.2. Analiza structurii resurselor financiare pe surse de provenienţă 10

3.2. ANALIZA STRUCTURII ACTIVULUI 15

3.2.1. Analiza ratei activelor imobilizate 15

3.2.2. Analiza ratei activelor circulante 15

4. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR 20

4.1. FONDUL DE RULMENT 20

4.1.1. Fondul de rulment net 20

4.1.2. Fondul de rulment propriu 22

4.1.3. Fondul de rulment net 22

4.1.4. Rata finanţării activelor circulante prin fondul de rulment 22

4.1.5. Rata finanţării stocurilor prin fondul de rulment 23

4.2. NECESARUL DE FOND DE RULMENT 23

4.3. TREZORERIA 25

4.4. LICHIDITATEA 25

4.5. SOLIVABILITATEA 27

5. DIAGNOSTICUL GESTIONĂRII FINANCIARE 28

5.1. GESTIUNEA STOCURILOR 28

5.1.1. Structura stocurilor 28

5.1.2. Rotaţia stocurilor 28

5.2. GESTIUNEA CLIENŢILOR 32

5.3. GESTIUNEA FURNIZORILOR 32

5.4. GESTIUNEA CAPITALURILOR PROPRII 33

6. DIAGNOSTICUL RANDAMENTULUI FINANCIAR 35

6.1. RATA RENTABILITĂŢII COMERCIALE 35

6.2. RATA RENTABILITĂŢII FINANCIARE 36

6.3. RATA RENTABILITĂŢII ECONOMICE 38

6.1. RATA RENTABILITĂŢII RESURSELOR CONSUMATE 39

7. RISCUL DE FALIMENT 40

7.1. MODELUL CONAN-HOLDER 41

7.2. MODELUL ALTMAN 42

8. EVALUAREA ÎNTREPRINDERII 44

8.1. VALORI OBŢINUTE PRIN ACTUALIZARE 46

8.1.1. Metoda actualizării profitului 49

8.1.2. Metoda actualizării cash-flow-ului 50

8.2. VALORI OBŢINUTE PRIN CAPITALIZARE 54

8.2.1. Valoarea de randament 54

8.2.2. Valoarea de rentabilitate 55

BIBLIOGRAFIE 57

ANEXE

Extras din document

CAP. 1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII

S.C. „EUROCONSTRUCT” S.A.

1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE

S.C. „EUROCONSTRUCT” S.A. este persoană juridică română ce îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului Timiş şi parţial Arad, cu scopul de a realiza lucrări de construcţii – montaj, de a aproviziona, produce şi desface materiale şi prefabricate pentru construcţii. Societatea îşi are sediul în Timişoara, str. General Dragalina nr. 27, având subunităţi de producţie şi în municipiul Lugoj, judeţul Timiş, şi în satul Milova, judeţul Arad. Societatea este înmatriculată la Camera de Comerţ şi Industrie Timişoara, sub Nr. J35/705/1991 şi la Ministerul Economiei şi finanţelor la Cod fiscal Nr. 18347484. Societatea are contul nr. 251100910902303 deschis la Banca Română de Dezvoltare, sucursala Timiş . Forma juridică a societăţii este societate pe acţiuni, iar forma de proprietate este privată.

1.2. MOD DE CONSTITUIRE. SCURT ISTORIC

S.C. „EUROCONSTRUCT” S.A. Timişoara a fost înfiinţată în 1991 prin Hotărârea Guvernului României nr.1334/1990, prin dezmembrarea fostului Trust de Construcţii Industriale Timişoara.

În zona de sud-vest a ţării, profund implicată în dezvoltarea acesteia, a funcţionat una dintre cele mai reprezentative unităţi de construcţii din zonă, Trustul de Construcţii Industriale Timişoara. Pentru realizarea investiţiilor în zona Banatului, în anul 1966, sunt infiinţate 2 importante şantiere de construcţii- montaj, respectiv Şantierul nr. 615 Banat al Întreprinderii nr. 6 Construcţii Craiova pentru construcţii industriale şi Şantierul nr.3 al I.S.C.M. Craiova pentru construcţiile de chimie.

Şantierul nr. 615 Banat devine în 1967 Grupul de Şantiere Banat.

În 1969, când a luat fiinţă Ministerul Construcţiilor Industriale, cele două unităţi sunt comasate în cadrul Întreprinderii nr. 13 Construcţii Timişoara , care în anul 1971 devine Trustul de Construcţii Industriale Timişoara, forma organizatorică sub care funcţionează până în anul 1990, fie sub această denumire, fie sub aceea de Trustul de Antrepriză Generală de Construcţii Industriale Timişoara.

Trustul de Construcţii Industriale Timişoara a realizat cele mai importante investiţii din judeţele din zonă, respectiv Timiş, Arad, Caraş- Severin şi Hunedoara.

După 1989 T.C.I. Timişoara s-a împărţit în mai multe societăţi : Societatea „EURO-CONSTRUCT”, Societatea „TRAIAN” , Societatea „ALFA”, Societatea „INCONSTRUCT”, Societatea „INPROIECT”( proiectare) şi Societatea „INVEST” (izolaţii, înainte numindu-se B.M.P.I.).

În anul 1990, când societatea s-a înfiinţat ca societate pe acţiuni, conform Hotărârii Guvernului nr. 1334/ 21.12.1990, capitalul social în valoare de 138 827 mil . lei era deţinut integral de către stat.

La înfiinţarea S.C. „EUROCONSTRUCT”S.A., preponderentă era activitatea de contractare a lucrărilor de construcţii- montaj şi de asigurare a bazei materiale pentru societăţile desprinse din vechiul trust, activitate insuficientă pentru nivelul şi capacitatea colectivului. Acest lucru, baza tehnico- materială, ca de altfel şi activitatea de marketing desfăşurată pentru testarea cerinţelor pieţei de construcţii, au impus reconsiderarea situaţiei şi reorientarea activităţii către activitatea de construcţii- montaj.

Hotărârea luată s-a dovedit a fi corespunzătoare, societatea devenind cea mai bine situată în zonă, realizând lucrări şi prestaţii a căror cifră de afaceri a crescut în valori comparabile de la circa 300 mil. lei anual la peste 40395 mil. lei în 1998.

În prezent, acţiunile societăţii sunt deţinute, astfel:

INTERFINANCIAR HOLDING LUXEMBURG – 81,23 %

NOVA PRECOMPRESIV ALSUGANA - 12,58 %

Persoane fizice şi FPS - 6,19 %

1.3. OBIECT DE ACTIVITATE. REALIZĂRI. EVOLUŢIA ACTIVITĂŢII

Obiectul de activitate de bază al societăţii este:

a) realizarea şi comercializarea de produse pentru construcţii

b) executarea lucrărilor de construcţii- montaj

Realizează de asemenea:

a) aprovizionarea şi desfacerea de materiale de construcţii

b) servicii de cazare şi de cantină pentru construcţii

c) proiectarea de lucrări pentru construcţii

Societatea „EUROCONSTRUCT” S.A. Timişoara, îşi realizează obiectul de activitate prin următoarele subunităţi în activitatea industrială :

- Baza de producţie Timişoara cu:

• 3 staţii de betoane şi mortare Timişoara

• Atelier confecţii metalice Timişoara

• Poligon de prefabricate Timişoara

• Sector Mecanizare

- Baza de producţie Lugoj cu:

• Staţia de extragere- sortare agregate din râul Timiş

• Staţia de betoane şi mortare

- Baza de producţie Milova cu:

• Staţia de extragere – sortare agregate din râul Mureş

• Staţia de betoane şi mortare

- Balastiera Jena

- Depozitul central

- Laboratorul de încercări- atestat de către Autoritatea în domeniu

Activitatea preponderentă a societăţii este activitatea de construcţii- montaj, sector în care în cursul anului 1998, s-a realizat un volum de lucrări de construcţii- montaj de 2-3 mld. lei/lună, materializat în lucrări de construcţii industriale, construcţii social- culturale, drumuri, platforme, piste de aviaţie, lucrări edilitare şi altele.

Societatea a realizat , în sfera sa de activitate, lucrări de mare importanţă pentru viaţa economică şi social- culturală a judeţului Timiş, astfel: Fabrica de Îmbuteliere Coca-Cola Ti-mişoara, Fabrica de vitrine frigorifice Frigorex Timişoara, hala de prese şi modernizări platforme la Electromotor Timişoara, Fabrica de vată Timişoara, modernizare piste de aviaţie şi clădire Aeroport Internaţional Timişoara , Fabrica de Ţigări Timişoara, Antene Telefonie mobilă Timişoara, Uzina de apă nr. 5 şi nr. 2 - 4 Timişoara, Bara de întreţinere şi deszăpezire din Timişoara, Sala de sport – complex Rudolf- Walter Timişoara, Complex Comercial Metro Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice la Universitatea de Vest Timişoara, Centrala digitală MobiFon GSM Timişoara, Sediul Băncii Române de Dezvoltare Sucursala Timişoara, Crown Pack Romania, Billa 1( zona Soarelui ), Billa( zona Circumvalaţiunii), Solectron Timişoara.

Sunt în curs de realizare: spitalul Municipal Timişoara, Lotizare Zona Industrială Monlandys Timişoara, Facultatea de prelucrare a produselor alimentare la Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului Timişoara, Secţia de întreţinere şi deszăpezire Săvârşin.

Societatea „EUROCONSTRUCT” S.A. Timişoara, realizează o gamă largă de produse pentru construcţii folosite atât pentru nevoile proprii , cât şi pentru necesităţile pieţei mate-rialelor de construcţii din zonă. Realizează şi desface întreaga gamă de agregate minerale de balastieră, necesare preparării betoanelor şi mortarelor, precum şi pentru execuţia drumurilor şi platformelor, în cadrul staţiilor de sortare- spălare agregate Lugoj şi Milova. Realizează curent betoane de mărci B50- B500 pentru structuri, drumuri şi platforme, precum şi mortare de mărci M4-M100 pentru tencuieli şi zidărie. Realizează orice tip de prefabricate din beton şi beton armat, carcase şi armături din oţel pentru betoane în cadrul Poligonului de prefabricate Timişoara şi în noua fabrică de prefabricate. Realizează de asemenea, confecţii şi construcţii metalice ( tâmplărie metalică, grilaje, rezervoare metalice şi altele). Produsele se realizează la un înalt nivel calitativ determinat şi de introducerea pentru fiecare lucrare ce urmează a se executa , a Programului calităţii, bazat pe Manualul calităţii, introdus în cadrul S.C. „EURO-CONSTRUCT” S.A.

Preview document

Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 1
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 2
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 3
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 4
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 5
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 6
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 7
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 8
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 9
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 10
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 11
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 12
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 13
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 14
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 15
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 16
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 17
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 18
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 19
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 20
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 21
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 22
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 23
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 24
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 25
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 26
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 27
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 28
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 29
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 30
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 31
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 32
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 33
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 34
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 35
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 36
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 37
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 38
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 39
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 40
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 41
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 42
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 43
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 44
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 45
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 46
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 47
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 48
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 49
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 50
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 51
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 52
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 53
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 54
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 55
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 56
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 57
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 58
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 59
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 60
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 61
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 62
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 63
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 64
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 65
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 66
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 67
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 68
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 69
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 70
Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Diagnosticul Financiar si Evaluarea la SC Euroconstruct SA.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Riscurilor Bancare

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Strategia și Avantajul Concurențial

CAPITOLUL I – NOŢIUNI GENERALE 1.1. CONCURENŢA ŞI CONCEPUL DE STRATEGIE CONCURENŢIALĂ Atât din perspectiva conceptelor şi modelelor teoretice,...

Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani

INTRODUCERE Evaluarea reprezintă o parte integrantă a analizei economice şi este practic legată de formarea unei opinii asupra valorii pachetului...

Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii

Introducere Finanţele întreprinderii reprezintă un ansamblu de măsuri şi activităţi al căror abiect este fenomenul financiar. Activitatea...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Analiza Financiară

Capitolul I Analiza documentelor financiar - contabile de sinteză Capitolul I 1. Analiza documentelor financiar - contabile de sinteză...

Contabilitatea Veniturilor, Cheltuielilor si a Rezultatelor Financiare la SC Oteluri pentru Scule SA

Intreprinderea era subordonata Centralei Industriale de Mecanica Fina si Masini Textile din cadrul Ministerului Industriei Electrotehnice, cu...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?