Diagnosticul si Estimarea Potentialului Economic al intreprinderii in Conditiile Dezvoltarii Durabile

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Diagnosticul si Estimarea Potentialului Economic al intreprinderii in Conditiile Dezvoltarii Durabile.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 168 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: conf.univ., dr. Balanuta Vladimir

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

Introducere
CAPITOLUL I. Aspecte teoretice privind diagnosticul şi estimarea potenţialului economic
al întreprinderii
1.1 Potenţialul economic al întreprinderii ca obiect al estimării activităţii acesteia
1.2 Estimarea potenţialului economic al întreprinderii în condiţiile dezvoltării durabile
1.3 Conţinutul cercetărilor contemporane în domeniul diagnosticului potenţialului economic al
întreprinderii
CAPITOLUL II. Metodele diagnosticului potenţialului economic al întreprinderii în
condiţiile dezvoltării durabile
2.1 Modelele factoriale de diagnosticare a potenţialului economic al întreprinderii
2.2 Aplicarea modelelor factoriale în sistemul de diagnosticare a stării de performanţă a
întreprinderilor autohtone
2.3 Diagnosticul potenţialului economic al întreprinderii în contextul analizei expres
CAPITOLUL III. Implementarea tehnologiilor informaţionale moderne în diagnosticul şi
estimarea rezultatelor activităţii întreprinderii
3.1 Adoptarea metodelor de estimare a potenţialului economic în diagnosticul activităţii
întreprinderilor autohtone
3.2 Perfecţionarea sistemului analitic aplicativ în contextul implementării tehnologiilor
informaţionale moderne
Sinteza rezultatelor obţinute
Concluzii şi recomandări
Bibliografie
Adnotare
Cuvinte-cheie
Anexe

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare. În contextul relaţiilor economiei de piaţă, diagnosticul activităţii

economice a întreprinderii este una din funcţiile de bază ale sistemului decizional. În baza acestui

diagnostic, pot fi depistate rezervele interne de sporire a eficienţei funcţionării întreprinderii, care în

procesul activităţilor desfăşurate se realizează prin elaborarea unor măsuri concrete, ce asigură sporirea

rezultatelor financiare, a indicatorilor rentabilităţii producţiei, stabilităţii financiare, capacităţii de plată

şi credibilităţii întreprinderii.

În scopul deţinerii unei poziţii competitive pe piaţă şi pentru a putea ţine piept concurenţei, unităţile

de producţie trebuie să-şi desfăşoare activitatea în modul cel mai raţional, urmând o politică strategică

de dezvoltare eficientă.

Valorificarea potenţialului de producere şi comercializare, estimarea eficienţei utilizării factorilor

de producţie, aprecierea ratelor de gestiune financiară, capacităţii de plată şi stabilităţii financiare,

precum şi elaborarea măsurilor de îmbunătăţire a situaţiei financiare necesită efectuarea unei analize

economico-financiare complexe.

În acest context, condiţiile actuale de activitate ale unităţilor de producţie autohtone determină

necesitatea unor modificări teoretice şi aplicative în metodele de examinare a rezultatelor activităţilor

desfăşurate, pentru a deveni compatibile exigenţelor economiei de piaţă.

Diagnosticul şi estimarea potenţialului economic al întreprinderii reprezintă un instrument eficient

de constatare a stării de „sănătate” a unităţilor de producţie la un moment dat şi de evaluare a

perspectivelor lor de dezvoltare.

Scopul lucrării constă în argumentarea importanţei diagnosticului potenţialului economic al

întreprinderii în condiţiile unei activităţi durabile, delimitarea şi stabilirea elementelor componente şi a

factorilor de influenţă, studierea modelelor aplicative în acest domeniu la nivel internaţional şi

posibilităţile utilizării acestora în practica întreprinderilor autohtone, precum şi implementarea

tehnologiilor informaţionale moderne în domeniul nominalizat.

În vederea realizării acestui scop sunt formulate următoarele sarcini:

Fisiere in arhiva (1):

  • Diagnosticul si Estimarea Potentialului Economic al intreprinderii in Conditiile Dezvoltarii Durabile.pdf

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA teza de doctorat in economie