Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 15878
Mărime: 325.32KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

Introducere . 3

Cap.1. Sistemul conturilor naţionale ( SCN ) . 6

1.1. Obiectul sistemului conturilor naţionale . 6

1.2. Apariţia si evoluţia conceptului sistemulului conturilor naţionale (SCN) . 7

1.3. Structura sistemului conturilor naţionale (SCN) . 9

1.3.1. Agenţii economici . 9

1.3.2. Conturile naţionale . 13

1.3.3. Operaţiunile contabile . 16

Cap.2. Indicatorii macroeconomici de rezultate . 24

2.1. Metode de calcul a principalilor indicatori sintetici în sistemul conturilor naţionale (SCN) . 24

2.2. Utilizarea sistemului conturilor naţionale în activitatea de previzionare . 39

2.3. Principalii indicatori macroeconomici de rezultate . 45

Cap. 3. Dinamica Produsului intern Brut (PIB) al României în perioada 2000 – 2013.Studiu de caz . 48

Concluzii . 54

Bibliografie . 56

Extras din document

INTRODUCERE

Evidenţierea nivelului de dezvoltare economică, a tendinţelor acesteia şi a modului în care sunt utilizate resursele unei economii naţionale, necesită măsurarea rezultatelor activităţii economice. Evaluarea , fizică şi valorică, a rezultatelor agenţilor economici în ansamblu permite reflectarea evoluţiilor favorabile şi nefavorabile în economia naţională.

Motivaţia alegerii temei cu titlu „Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000-2013”, l-a constituit faptul că problematica modalităţilor prin care autorităţile statului îşi procură resursele băneşti necesare desfăşurării activităţii reprezintă un subiect de dezbatere, atât în cadrul comunităţii ştiinţifice, dar mai ales în rândul politicienilor. Veniturile publice se constituie, deseori, într-un măr al discordiei printre reprezentanții autorităților publice, tot timpul există o problemă a banilor publici dată de caracterul lor limitat. Problematica resurselor financiare publice stârneşte interesul tuturor cetăţenilor implicaţi activ în animarea sistemul financiar public. La fel ca mulţi alţii, ne încadrăm în categoria contribuabililor obişnuiţi, interesaţi de modul în care statul gestioneză banul public. Aceasta cercetare s-a constituit în posibilitatea de a aprofunda şi înţelege sistemul resurselor financiare publice din România, dar şi oportunitatea de a investiga dacă sistemele fiscale ale altor ţări sunt un factor determinant al ecartului care ne desparte de acestea, ca nivel de dezvoltare economică.

Lucrarea de faţă este structurată în Introducere, 3 capitole, Concluzii şi Bibliografie.

În capitolul 1 cu titlul „ Sistemul conturilor naţionale (SCN)”, am încercat să studiez aspecte privind apariţia şi evoluţia SCN, precum şi structura SCN.

Contabilitatea Naţională sau Sistemul Conturilor Naţionale este instrumentul esenţial de colectare a unor date numerice şi de cuantificare, într-o formă sintetică, simplificată, a operaţiunilor principale din economia naţională. Ea reprezintă macheta economiei naţionale şi pune un accent deosebit pe relaţiile de interdependenţă dintre unităţile elementare ale economiei, pe agregarea rezultatelor în cadrul categoriilor macroeconomice semnificative, favorizând analizele economice în termeni de flux (variaţia activităţii într-o perioadă dată).

Capitolul 2, cu titlu „Indicatori macroeconomici de rezultat”, prezintă indicatorii macroeconomici de rezultate, metodele de calcul utilizate pentru calculul acestor indicatori, modul cum se utilizeaza SCN în activitatea de previzionare. De asemenea, am încercat să sintetizez principalii indicatori macroeconomici de rezultate.

Rezultatele activităţii la nivel macroeconomic într-o perioadă determinată, de regulă un an, obţinute de către toţi agenţii economici din economia naţională, se reflectă cifric şi antitativ prin indicatori sintetici. Indiferent de natura rezultatelor (bunuri materiale şi servicii) şi fluxurilor din economia naţională, aceşti indicatori se calculează numai în expresie valorică, prin intermediul preţurilor şi tarifelor. În funcţie de scopul urmărit, ei pot fi evaluaţi la preţurile pieţei (preţurile cumpărătorilor) sau la preţurile factorilor de producţie (preţurile producătorilor).

De obicei, indicatorii sintetici de rezultate macroeconomice se determină la preţurile pieţei, ceea ce permite cunoaşterea dimensiunii rezultatelor activităţii din intervalul de timp avut în vedere, corelarea resurselor alocate şi consumate cu rezultatele obţinute, studierea principalelor corelaţii care s-au manifestat în perioada de calcul

În capitolul 3, intitulat „Dinamica PIB-ului României în perioada 2000 – 2013” , am realizat un studiu privind evoluţia acestui indicator macroeconomic de rezultate în perioada 2000-2013. Majoritatea țărilor lumii au fost nevoite să adopte în perioada 2008-2012 o serie de măsuri prin care să diminueze efectele negative ale crizei economico-financiare care a cuprins întreaga planetă. Oricât de ambițioase ar fi însă programele guvernamentale anti-criză în lume, studiile de profil arată că efectul lor real în economie depinde direct de eficienţa guvernamentală şi de capacitatea lor de a injecta resursele cât mai rapid în mijloace productive.

Pentru realizarea acestei lucrări am consultat literatură de specialitate în domeniul macroeconomic şi am constatat că s-au mai efectuat studii de caz pe această temă. Acest subiect rămâne, în continuare, un subiect deschis pentru alte cercetări viitoare.

Bibliografie

A) Cărţi:

1. Abraham - Frois, G., Economia politică, Editura Politică, Bucureşti, 1994

2.Aglietta, M., – Macroeconomie financiară. Crizele financiare şi reglarea monetară, Editura Coresi, Bucureşti, 2001

3. Anghelache, C., - Analiză macroeconomică- Sinteze şi studii de caz, Editura Economică, Bucureşti, 2007

4. Anghelache, G., Bursa şi piaţa extrabursieră, Editura Economică, Bucureşti, 2000

5. Anghelache, C., – România 2003. Starea economică. Perspective, Editura Economică, Bucureşti, 2003

6. Băcescu, M., Băcescu, A., Macroeconomie, Editura ALL, Bucureşti, 1993

7. Băcescu- Cărbunaru, A., Analiza Macroeconomică, Editura Economica, Bucureşti, 2002

8. Bezbakh, P., -Inflatie, dezinflatie, deflatie, Editura Humanitas, Bucureşti, 2004.

9. Braşoveanu, I. V., Analize ale politicii fiscale în România şi în statele membre ale UE, Editura ASE, Bucureşti, 2012

10. Căpanu, I. Indicatorii macroeconomici. Conţinutul şi funcţiile lor, Editura Economică, Bucureşti, 1998

11. Căpanu I., Anghelache, C., Indicatori macroeconomici- Conţinut , metodologie de calcul şi analiză economică, Editura Economică, Bucureşti, 2001

12. Dobrota, N., -coordonator, Economie politica, Bucureşti, 2005.

13. Dragotă, M. (coord.), Piețe financiare, Editura ASE, București, 2009

14. Friedman, M., -Capitalism şi libertate, Editura Enciclopedica, Bucureşti, 2005.

15. Ignat,I., Pohoaţă, I., Clipa, N., Luţac, Gh., Economie politică, Editura Economică, Bucureşti, 1998

16. Korka, M., Tuşa, E. – Statistică penru afaceri internaţionale,Editura ASE, Bucureşti, 2004

17. Pârvu, Gh., (coord.), Economie - manual universitar, Editura Universitaria, Craiova, 2001

18. Pociovălişteanu, D. M., – Teorie economică generală. Elemente de macroeconomie, Editura Universitaria, Craiova, 2007

19. Puiu, A., -Managementul in afacerile economice internationale, Editura Independenta economica, Bucureşti 2003.

20. Rugina, A., -Principia Economica, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2004.

B) Documente de specialitate

1.***Banca Naţională a României, Cercetare statistică anuală “Investiţiile străine directe în România în anul 2010”

2. ***BERD, Strategia pentru România, aprobată în Şedinţa din 28 februarie 2012

Informaţii statistice operative, publicaţie editată de Institutul Naţional de Statistică

3. ***Institutul Naţional de Statistică al României, România în cifre 2010, Bucureşti, 2010

4. ***Institutul Naţional de Statistică, Buletin statistic lunar nr.12/2013

5.***Ministerul Finanţelor Publice, Execuţia Bugetului General Consolidat pentru anul 2011

6.***Ministerul Finanţelor Publice, Raport datorie publică la 31.12.2012, București, 2012

7.***Pachetul de măsuri pentru relansarea activităţii economice, Document realizat de Cabinetul Consilierului de Stat Andreea Paul Vass, 3 februararie 2012

8.***Programul de guvernare pentru anul 2013

C. Pagini internet

1. www.insse.ro

2. http://epp.eurostat.eu

Preview document

Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 1
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 2
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 3
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 4
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 5
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 6
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 7
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 8
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 9
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 10
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 11
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 12
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 13
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 14
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 15
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 16
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 17
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 18
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 19
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 20
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 21
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 22
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 23
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 24
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 25
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 26
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 27
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 28
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 29
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 30
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 31
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 32
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 33
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 34
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 35
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 36
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 37
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 38
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 39
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 40
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 41
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 42
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 43
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 44
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 45
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 46
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 47
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 48
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 49
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 50
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 51
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 52
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 53
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 54
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 55
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 56
Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013 - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate in perioada 2000 - 2013.doc

Alții au mai descărcat și

Indicatorii Macroeconomici de Rezultate

1. Scurta introducere Economia oricarei tari reprezinta o realitate complexa a carei cunoastere necesita gruparea unitatilor economice in...

Analiza macroeconomică a inflației

CAPITOLUL I Analiza macroeconomica a inflatiei I.1 Inflatia-dezechilibru macroeconomic complex Inflatia este un dezechilibru care atinge toate...

Impactul TVA în România

Argument Fiecare dintre noi a auzit măcar o singură dată despre TVA (Taxa pe Valoare Adăugată). Chiar dacă suntem înterprinzători, având propria...

Evaluarea contribuției factorilor la crearea PIB în România

Romania este unul dintre statele europene in curs de dezvoltare, cu o perioada de tranzitie prelungita. Lucrarea de fata isi propune sa analizeze...

Evoluții Macroeconomice în România

Capitolul I Indicatori macroeconomici - noţiuni teoretice 1.1 Rata inflaţiei Inflatia reprezinta un dezechilibru de ansamblu al economiei care...

Strategia energetică a României pentru perioada 2011-2020

CAPITOLUL 1 OBIECTIVELE STRATEGICE 1.1. Obiectivul general al strategiei Romania isi propune ca obiectiv generalal al strategiei pentru sectorul...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?