Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 12786
Mărime: 111.35KB (arhivat)
Publicat de: Dorinel Dumitru
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I ROLUL PIEŢEI DE CAPITAL 4
 3. 1.1. Abordare conceptual 4
 4. 1.2. Instituţiile pieţei de capital 6
 5. 1.2.1. Instituţii investiţionale 7
 6. 1.2.2. Instituţii de management 9
 7. 1.2.3. Instituţii de intermediere 9
 8. 1.2.4. Instituţii de servicii specializate 10
 9. 1.2.5. Instituţia bursei 10
 10. 1.3. Mecanisme de funcţionare ale pieţei de capital 11
 11. CAPITOLUL II
 12. EVOLUŢII ALE PIEŢEI DE CAPITAL
 13. ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE ACTUALE
 14. 14
 15. 2.1. Scurtă istorie a pieţei de capital româneşti 14
 16. 2.2. Criza financiară. Definiţii. Scurt istoric 18
 17. 2.3. Criza şi efectele ei asupra pieţei de capital, pe plan mondial şi în România
 18. 21
 19. CAPITOLUL III
 20. NOUA ORDINE MONDIALĂ FINANCIARĂ
 21. ÎN CONTEXTUL CRIZEI ACTUALE
 22. 27
 23. 3.1. Dinamica pieţei de capital în lume 28
 24. 3.2. Dinamica pieţei de capital în România 30
 25. CONCLUZII 34
 26. BIBLIOGRAFIE 36
 27. ANEXE

Extras din proiect

INTRODUCERE

În orice domeniu de activitate există preocupări privind dereglările care pot să apară în interiorul lui, studiindu-se astfel cauzele, manifestările şi efectele lor.

Crizele sunt astfel de disfuncţionalităţi. Economiştii analizează criză după criterii specifice, atribuindu-i caracteristicile unor fenomene cu urmări nefaste pentru organizaţii, instituţii şi grupuri sociale afectate: inflaţia, şomajul, stagnarea, recesiunea etc.

Tema acestei lucrări implică analiza influenţelor crizei financiare internaţionale asupra economiei ţărilor emergente şi impactul acesteia asupra economiei României.

Criza actuală diferă de alte crize prin amploarea ei, pentru că dacă până acum erau afectate cu precădere ţările în curs de dezvoltare, în actuală criză au fost implicate şi cele mai dezvoltate ţări ale lumii.

Principalul obiectiv al lucrării de faţă îl constituie modul cum a apărut criza mondială, canalele de transmisie şi răsfrângerea ei asupra ţărilor emergente şi cu precădere asupra României.

CAPITOLUL I

ROLUL PIEŢEI DE CAPITAL

Existenţa şi funcţionarea eficientă a pieţei de capital sunt condiţii sine qua non ale unei economii moderne, competitive şi capabile de adaptare la cerinţele globalizării. O piaţă de capital eficientă, produce dezvoltare economică, aducând competitivitate, eficienţă şi solvabilitate sistemului financiar.

Prin mecanismele sale specifice, piaţa de capital concentrează şi centralizează capitalurile, oferind mai ales instrumente şi produse care să asigure înmulţirea plasamentelor, acoperirea riscurilor. Piaţa de capital este caracterizată prin dinamism şi inovaţie, punând la dispoziţia participanţilor cele mai diverse oportunităţi de investire, în cadrul ei succesul depinzând de gradul de profesionalism, de fler cât şi de curajul fiecărui actor economic.

1.2. Abordare conceptuală

Gabriela Anghelache , în cartea sa “Piaţa de capital în context european,, defineşte piaţa de capital ca reprezentând ,,ansamblul relaţiilor şi mecanismelor prin intermediul cărora capitalurile disponibile şi dispersate din economie sunt dirijate către orice entităţi publice şi private solicitatoare de fonduri”. Deasemenea consideră ca ,,cererea de capital pentru necesităţi curente de trezorerie şi pentru investiţii” cât şi ,,un proces real de economisire ca fundament al ofertei de capital”, determină existenţa pieţei de capital

V. Stoica şi A. I. Gruia , consideră ca “piaţa capitalurilor este specializată în intermedierea de tranzacţii cu active financiare care au scadente pe termene medii (1-5 ani) şi lungi (peste 5 ani). Prin intermediul ei, sunt satisfăcute nevoile de capital ale solicitanţilor cu disponibilităţile de capital ale ofertanţilor. În general, piaţa capitalurilor măreşte posibilităţile financiare. Principalele funcţii ale pieţei capitalurilor sunt următoarele:

- emisiunea şi vânzarea pentru prima dată de titluri financiare ale emitenţilor sau debitorilor către posesorii de capitaluri financiare care doresc să cumpere valori mobiliare;

- negocierea de valori mobiliare, cu condiţia ca acestea să fie vândute şi transformate în lichidităţi de primii lor posesori şi mai înainte de scadenţă”

Cu alte cuvinte, piaţa de capital este definită de tranzacţiile pe termen mediu şi lung cu active financiare(acţiuni, obligaţiuni, titluri de stat care sunt în acelaşi timp titluri primare şi valori mobiliare), detaşându-se astfel de piaţă monetară, specializată în titluri financiare pe termen scurt.

Prin intermediul acestor tranzacţii se asigură transferul de capital financiar disponibil către utilizatorii de pe piaţa primară şi între investitorii de pe piaţă secundară.

De o altă părere este A. Nitu care susţine că “motivaţia fundamentală a unei pieţe de capital constă în plasarea titlurilor financiare emise de agenţi economici pentru căutare de capital, provenit de la potenţiali investitori deţinători de excedent de capital datorită economisirii sau din restructurarea portofoliilor lor”.

Preview document

Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 1
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 2
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 3
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 4
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 5
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 6
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 7
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 8
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 9
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 10
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 11
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 12
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 13
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 14
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 15
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 16
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 17
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 18
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 19
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 20
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 21
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 22
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 23
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 24
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 25
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 26
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 27
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 28
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 29
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 30
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 31
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 32
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 33
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 34
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 35
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 36
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 37
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 38
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 39
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 40
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 41
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 42
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 43
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 44
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 45
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 46
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 47
Dinamica Pieței de Capital în Contextul Crizei Actuale - Pagina 48

Conținut arhivă zip

 • Dinamica Pietei de Capital in Contextul Crizei Actuale.doc

Alții au mai descărcat și

Crize financiare

Cuvânt de început, Deşi crizele pot fi asociate cu liberalizarea financiară, dovezile empirice sugerează faptul că ele sunt un fenomen complex,...

Inovația Financiară

1.1 Inovaţia financiara - trăsătură caracteristică a sistemelor financiare contemporane Sistemele financiare ale ţărilor cu economie de piată...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?