Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 24796
Mărime: 792.00KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

Cuprins

NTRODUCERE

CAPITOLUL I

COMPONENTELE, CONCEPTUL, EVOLUTIA SI CADRUL LEGAL AL

MANAGEMENTULUI COMBATERII FRAUDEI ECONOMICOFINANCIARE

1.1. CONCEPTUL DE FRAUDA ECONOMICOFINANCIARA

1.1.1. Notiuni generale despre frauda economicofinanciara

1.1.2. Definitia conceptului de frauda economicofinanciara

1.2. COMPONENTELE SI EVOLUTIA MANAGEMENTULUI COMBATERII

FRAUDEI ECONOMICOFINANCIARE

1.2.1. Definitii ale conceptului de management pentru combaterea fraudei

economicofinanciare

1.2.2. Conceptii si niveluri ierarhice în evolutia managementului combaterii fraudei

economicofinanciare

1.3 CADRUL LEGAL AL MANAGEMENTULUI COMBATERII FRAUDEI

ECONOMICOFINANCIARE

1.3.1. Scurt parcurs istoric

1.3.2. Legislatia cu impact asupra managementului combaterii fraudei economicofinanciare

ce cofera competenta generala Politiei de Investigare a Fraudelor

1.3.3. Legislatia privind managmentul combaterii fraudei economicofinanciare

ce confera competenta speciala în cadrul fiecarui sector economic si linie de

munca, politiei de investigare a fraudelor

1.3.4. Succinta incursiune în continutul unei parti semnificative a legislatiei

române privind infractiunile ce sunt vizate în cadrul procesului managerial de

combatere a fraudei economicofinanciare

1.3.4.1. Reglementari referitoare la domeniul societatilor comerciale, la regimul

juridic privind monopolul de stat si cel al registrului comertului

1.3.4.2. Domeniul reglementarilor privind combaterea evaziunii fiscale

1.3.4.3. Reglementari privind regimul vamal. Legea nr. 141/1997, privind

regimul vamal cu modificarile ulterioare

1.3.4.4. Domeniul legilor privind concurenta neloiala

1.3.4.5. Domeniul legilor privind drepturilede autor si drepturile conexe

1.3.4.6. Reglementari privind regimiul bancar si al cecului

1.3.4.7. Încalcari ale dispozitiilor prevazute în legea nr. 656/2002 pentru

prevenirea si sanctionarea spalarii banilor

1.3.4.8. Reglementari în domeniul valorilor imobiliare si pietele reglementate

1.3.4.9. Încalcari ale dispozitiilor preväzute de Legea nr. 78/2000 pentru

prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, modificata si

completata de Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea

transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în

mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

1.3.4.10. Infractiunea de fals intelectual prevazuta în legea nr. 82/1991 privind

contabilitatea, cu modificarile ulterioare

1.3.4.11. Domeniul legilor si reglementarilor referitoare la incriminarea

fraudelor informatice

1.3.4.12. Reglementari privitoare la regimul grupului de interes economic,

prevazute în legea nr. 161/2003, cartea i, s. a 10 –a

CAPITOLUL II

BAZELE MANAGERIALE ÎN PROCESUL DE IDENTIFICARE SI

CUNOASTERE A METODELOR SI A PARTICIPANTILOR LA COMITEREA

FRAUDEI ECONOMICOFINANCIARE

2.1. CONSIDERATII GENERALE

2.2. MANAGEMENTUL CUNOASTERII UNOR METODE DE OPERARE ÎN

SISTEMUL DE FRAUDEI ECONOMICOFINANCIARE

2.2.1. Metode de operare în savârsirea infractiunilor în dauna societatilor, companii

cu capital de stat~ moduri de operare specifice savârsirii infractiunilor din domeniul

fraudei economicofinanciare

2.2.1.1. Metode de operare în savârsirea infractiunilor în dauna societatilor

comerciale cu capital de stat

2.2.1.2. Metode de operare în savârsirea infractiunilor în dauna societatilor

comerciale cu capital privat

2.2.2. Metode de operare privind utilizarea instrumentelor de plata fara acoperire

sau falsificate în vederea achizitionarii frauduloase de marfuri

2.2.3. Metode de operare prin manipularea de date si informatii inexacte

2.2.4. Metode de operare utilizate în cazul fraudelor vamale

2.2.5. Metode de operare utilizate în cazul fraudelor fiscale

2.2.6. Metode de operare în savârsirea fraudelor pe piata de capital

2.2.7. Influentarea pietelor

2.2.8. Metode de operare utilizate în spalarea banilor

2.3. IMPLICATII MANAGERIALE ÎN PROCESUL DE CUNOASTERE A

PARTICIPANTILOR LA COMITEREA FRAUDEI ECONOMICOFINANCIARE

CAPITOLUL III

COMPONENTE MANAGERIALE ÎN PROCESUL DE COMBATERE A

FRAUDEI ECONOMICOFINANCIARE

Extras din document

INTRODUCERE

Mondializarea economiei si tranzitia la economia de piata în Europa de Est sunt

procese care au determinat proliferarea si diversificarea fraudei economicofinanciare

în

dimensiunile ei nationale si internationale, transformarea acesteia întro

amenintare

reala la adresa stabilitatii economice si sociale la nivel national, regional si international.

Caracterul atotcuprinzator al sferei fraudei economicofinanciare,

diversitatea

formelor de manifestare a acesteia, aria larga de cuprindere a domeniilor economicosociale

si politice, precum si cresterea costurilor provocate de crima organizata, au

impus adoptarea la nivelul tuturor statelor a unor strategii de lupta împotriva fraudei

economicofinanciare

mai mult sau mai putin eficiente.

Teza de doctorat îsi propune abordarea teoretica dar si practica a principiilor,

solutiilor si metodelor de management în domeniul combaterii fraudei economicofinanciare,

prin prisma luarii lor în considerare în cadrul formelor concrete sub care se

manifesta acest fenomen în România contemporana, atât la nivel central, cât si în plan

local, respectiv Judetul Sibiu.

Elaborarea prezentei teze de doctorat a pornit de la o serie de ipoteze de

lucru, cum ar fi:

1. Ipoteza nr. 1: Managementul combaterii fraudei economicofinanciare

poate

contribui în principal la dezvoltarea capacitatii institutionale si operationale a politiei

de investigare a fraudelor în vederea mentinerii unui climat de legalitate în sfera

afacerilor, capabil sa asigure buna functionare a economiei românesti, în conformitate

cu normele si standardele europene în materie~

2. Ipoteza nr. 2: Cercetarea problematicii tehnicilor manageriale de combatere

a fraudei economicofinanciare

poate sa stabileasca daca cercetarea este oportuna si

raspunde imperativului momentului de a cunoaste modalitatile manageriale de a

combate frauda economicofinanciara,

noutatile si diversitatea problematicii abordate

sub aspectul modului de producere cât si sub cel al tehnicilor manageriale de

combatere~ poate constitui dorinta de a contribui întro

maniera stiintifica la

clarificarea si rezolvarea problemelor ridicate de particularitatile managementului

combaterii fraudei economicofinanciare

si elaborarea unor concluzii si directii de

actiune care sa duca la diminuarea efectelor acestui fenomen.

9

3. Ipoteza nr. 3: Preocuparile primordiale în cadrul procesului managerial de

combatere a fraudei economicofinanciare

pot sa antreneze reproiectarea unei strategii

manageriale unitare pentru toate activitatile din acest domeniu.

4. Ipoteza nr. 4: Reforma ce se desfasoara în cadrul Politiei Române poate

conduce la reconsiderarea mecanismelor prin care se asigura procesul de remodelare a

sistemului informationaldecizional

de la nivelul Directiei de Investigare a Fraudelor si

a serviciilor judetene de investigare a fraudelor cu atributii în combaterea, prevenirea

si limitarea fraudei economicofinanciare

5. Ipoteza nr. 5: Strategia si programul guvernului în domeniul combaterii

criminalitatii si în principal în cel al combaterii fraudelor economicofinanciare,

precum si aplicarea politicii statului în acest sector, se pot realiza prin intermediul

Directiei de Investigare a Fraudelor si a serviciilor teritoriale de profil~ perfectionarea

organizarii, conducerii si controlului politie de investigare a fraudelor la nivel local,

având ca efect desfasurarea unei activitati în conditii de eficienta, o ordonare

corespunzatoare a tuturor resurselor materiale, umane si financiare de care dispune

fiecare serviciu judetean, în vederea atingerii parametrilor de performanta prognozati.

Aria investigatiilor efectuate sa

referit la:

- Validarea ipotezelor, prin analiza organizarii, conducerii, coordonarii si

controlului activitatii serviciului de investigare a fraudelor în plan teritorial.

- Studierea legislatiei cu impact în ceea ce priveste combaterea fraudei

economicofinanciare,

a formelor si metodelor de comitere a acesteia precum si a

tehnicilor de cercetare, prevenire si combatere a fraudei economicofinanciare

în plan

teritorial.

- Propuneri privind perfectionarea managementului combaterii fraudei

economicofinanciare

în plan teritorial.

- Stabilirea unor masuri de eficientizarea a colaborarii Politiei de Investigare a

Fraudelor cu alte autoritati cu atributii în domeniul combaterii fraudei economicofinanciare,

precum si cu societatea civila.

- Reorganizarea politiei de investigarea fraudelor ca structura distincta în

cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, dupa modelul tarilor din Uniunea

Europeana.

- Armonizarea legislatiei privind activitatea de combatere a fraudei

economicofinanciare

în concordanta cu reglementarile europene.

Preview document

Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 1
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 2
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 3
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 4
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 5
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 6
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 7
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 8
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 9
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 10
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 11
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 12
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 13
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 14
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 15
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 16
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 17
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 18
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 19
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 20
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 21
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 22
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 23
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 24
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 25
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 26
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 27
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 28
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 29
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 30
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 31
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 32
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 33
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 34
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 35
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 36
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 37
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 38
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 39
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 40
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 41
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 42
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 43
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 44
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 45
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 46
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 47
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 48
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 49
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 50
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 51
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 52
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 53
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 54
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 55
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 56
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 57
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 58
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 59
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 60
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 61
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 62
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 63
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 64
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 65
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 66
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 67
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 68
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 69
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 70
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 71
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 72
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 73
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 74
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 75
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 76
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 77
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 78
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 79
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 80
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 81
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 82
Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Directii si Modalitati Manageriale pentru Eficientizarea Activitatilor de Combatere a Fraudei Economico-Financiare la Nivelul Judetului Sibiu.pdf

Alții au mai descărcat și

Infracțiune și securitate în domeniul informatic

Introducere Fiecare perioada importanta a fost marcata de catre un eveniment semnificativ pentru acea epoca, incepand de la descoperirea focului...

Informatizarea Activității Trezoreriei Statului

CAPITOLUL I: TREZORERIA STATULUI IN ROMANIA Masurile întreprinse, dupa anul 1989, pentru trecerea la economia de piata, au determinat in primul...

Morala și etica în afaceri - corupția în spațiul românesc

„A fi moral nu este doar modul CORECT de a trăi, ci este şi modul cel mai practic de a trăi. Adevăraţii profesionişti din afaceri nu doar...

Corupția și Combaterea Ei

ABSTRACT From an etymologic pint of view, the word “corruption” comes from the Latin word “corrumpere”, which means to degrade (oneself), to...

Economia subterană în condițiile globalizării

Economia subterana este, adesea, definita în raport cu venitul national sau cu produsul national brut înregistrat oficial. Astfel, economia...

Sisteme de Control Financiar - ANAF

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA I.ROLUL AGENTIEI DE ADMINISTRARE FISCALA Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã (ANAF) a fost...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?