Documentatia de Import-Export a Firmei

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Documentatia de Import-Export a Firmei.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 45 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

DERULAREA OPERAŢIUNILOR DE

IMPORT-EXPORT

În epoca noastră, nici o ţară, indiferent de mărimea sau bogaţiile sale, nu-şi poate asigura toate produsele de care are nevoie numai din producţia proprie. Ca urmare, fiecare ţară este nevoită să desfaşoare o activitate de comerţ exterior.

Activitatea de comerţ exterior cuprinde: în raporturile cu străinatatea privind vânzarea-cumpărarea sau schimburile de mărfuri, prestarile de servicii, transporturile şi expediţiile internaţionale, proiectarea şi executarea de lucrări, asistenţă sau colaborare tehnică, vânzarea sau cumpărarea de licenţe pentru folosirea brevetelor de invenţii sau a procedeelor tehnologice, consignaţia sau depozitul, reprezentarea şi comisionul, operaţiunile financiare, asigurările şi turismul şi, în general, orice acte sau fapte de comerţ.

După cum observăm, activitaţii de comerţ exterior i se atribuie un conţinut foarte larg: alături de formele tadiţionale de comerţ exterior se include şi cooperarea economică şi tehnico-stiitifică.

Formele tradiţionale de comerţ exterior sunt:

a) importul de mărfuri, care reprezintă totalitatea operaţiunilor cu caracter comercial prin care se cumpară mărfuri din alte ţări si se aduc in ţară pentru consumul productiv şi neproductiv; într-un sens mai larg, în cadrul importului se include şi aşa-numitul import invizibil, adică serviciile procurate de o anumită ţara din alte ţări în domeniile transporturilor, asigurărilor, creditului, turismului, licenţelor etc.

b) exportul de mărfuri, care reprezintă totalitatea operaţiunilor cu caracter comercial prin care o parte din mărfurile produse sau prelucrate într-o ţară se vand în alte ţări; într-un sens mai larg, şi exportul cuprinde aşa-numitul export invizibil.

În vederea favorizării schimburilor noastre economice cu diferite state s-a decis introducerea tarifului vamal. Acesta reprezintă un sistem de taxe vamale care se aplică de regulă, asupra mărfurilor importate, diferenţiat, pe categorii de mărfuri şi pe ţări, în funcţie de interesele economice ale ţării noastre.

Derularea operaţiunilor de import-export reprezintă ansamblul activităţilor prin intermediul cărora are loc livrarea mărfii de la vânzător la cumpărător şi efectuarea plăţii de către cumpărător în beneficiul vânzătorului.

În ceea ce priveşte livrarea internaţională a mărfurilor, principalele activitaţi sunt:

- Pregătirea mărfii pentru export

- Facturarea la extern

- Expediţia şi transportul internaţional

- Asigurarea mărfurilor

- Vămuirea

În ceea ce priveşte plata internaţională, principala problemă este stabilirea mijloacelor şi tehnicilior de plată.

Pregatirea mărfii pentru export

În cadrul obligaţiei de livrare prevazute în contractul extern, vânzatorul trebuie să asigure livrarea fizică a mărfurilor care fac obiectul tranzacţiei, să respecte cantitatea şi calitatea stipulate în contract şi să respecte termenul şi condiţia de livrare.

Pregatirea mărfii pentru export

Dovada cantitaţii livrate se face, în general, prin documentul de transport (conosament, scrisoare de trasură tip CMR, scrisoare de trasură tip CIM, fracht aerian).

Termenul la care s-a livrat marfa este cel din documentul care marchează momentul începerii transportului internaţional.

În ceea ce priveşte calitatea, de regulă se solicită un certificat de calitate (document eliberat de către producător, ce poate fi atestat de un organism de control al calitaţii).

Pregatirea mărfii pentru export

Referitor la ambalaj, acesta asigură protecţia mărfii şi reprezintă totodată un suport promoţional.

Fisiere in arhiva (1):

  • Documentatia de Import-Export a Firmei.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SECŢIA: ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR