Dosar Audit

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 12988
Mărime: 122.70KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SECTIA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Cuprins

1. SECTIUNEA A: Lista de verificare a finalizării angajamentului

2. SECTIUNEA B: Revizuirea generală a situaţiilor financiare

3. SECTIUNEA C: Lista de verificare a documentelor de lucru

4. SECTIUNEA D: Observaţii finale şi întâlnirile cu clientul

5. SECTIUNEA E: Confirmarea planului de audit

6. SECTIUNEA F: Abordarea auditului

7. SECTIUNEA N: Capital, rezerve şi registre cerute de lege

Extras din document

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Încheiat astăzi 15/04/2008, între:

S.C. ENERGO S.R.L., cu sediul în Brasov, str.Inului, nr.10, ap.7, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J08/216/1995, cod fiscal RO 14327259, reprezentata legal prin Popescu Vasile, în calitate de administrator, denumit în continuare BENEFICIAR, pe de o parte

şi

S.C. BIZCONS S.R.L. cu sediul în Brasov, str. Muncii, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J02/157/1997, cod fiscal nr. 13007876, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) cu număr de autorizaţie 1450, reprezentată legal prin Trambitas Ioan Aurel în calitate de administrator, auditor financiar, membru al CAFR cu număr de certificat 165, denumit în continuare PRESTATOR, pe de altă parte.

Articolul 1 OBIECTUL CONTRACTULUI

1 Prezentul contract are ca obiect prestarea pe durata acestui contract, pe teritoriul României, de către PRESTATOR, a următoarelor servicii:

Audit financiar în conformitate cu [Standardele Internaţionale de Audit Financiar adoptate integral de Camera Auditorilor Financiari din România / ISA], al situaţiilor financiare ale [se va menţiona societatea] („Societatea”) pentru exerciţiul încheiat la [exerciţiul financiar], întocmite în conformitate cu prevederile [sistemul contabil relevant, de ex. Ordinul 94/2001 emis de Ministrul Finanţelor Publice din România („OMFP 94/2001”) / Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, incluzând Standardele Internaţionale de Contabilitate şi Interpretările emise de Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate (”IFRS”)]. Directiva a 4-a si a 7-a.

Articolul 2 DURATA PRESTĂRII SERVICIILOR

2.1 Serviciile menţionate în prezentul contract vor fi prestate până la data de 11.05.2008.

2.2 Articolul 7.9 va continua să producă efecte şi în cazul expirării duratei prestării serviciilor menţionate la articolul 2.1, precum şi în cazul rezilierii sau anulării prezentului contract pentru orice motive.

Articolul 3 DESCRIEREA AUDITULUI FINANCIAR ŞI RAPOARTE

3.1 Obiectivul unui audit financiar este efectuarea unei verificări a situaţiilor financiare, pe bază de elemente probante, care trebuie puse la dispoziţia PRESTATORULUI de către BENEFICIAR.

3.2 PRESTATORUL va analiza sistemele contabile şi de control financiar intern, astfel încât să poată evalua dacă acestea sunt potrivite pentru a fi folosite ca bază pentru întocmirea situaţiilor financiare şi pentru păstrarea unei evidenţe contabile corecte.

3.3 În funcţie de concluziile trase de PRESTATOR din documentele analizate, raportul de audit financiar poate fi nemodificat (fără rezerve) sau modificat (cu rezerve, de imposibilitate de exprimare a unei opinii sau de dezacord cu situaţiile financiare).

3.4 Dacă, pentru orice motiv PRESTATORUL nu este în măsură să finalizeze auditul financiar, acesta nu va emite un raport de audit financiar, anunţând BENEFICIARUL, în scris, de acest lucru. În acest caz, BENEFICIARUL nu va mai datora PRESTATORULUI tariful prevăzut la articolul 5 din prezentul contract, urmând a se stabili de comun acord cu BENEFICIARUL modalitatea de plată a contravalorii lucrărilor deja prestate.

3.5 PRESTATORUL va furniza BENEFICIARULUI următoarele:

3.5.1 Raport de audit financiar asupra situaţiilor financiare ale S.C. ENERGO S.R.L. întocmite în conformitate cu OMFP 94/2001 pentru exerciţiul încheiat la 31.12.2007.

3.5.2 Scrisoare confidenţială adresată conducerii S.C. ENERGO S.R.L. asupra principalelor deficienţe ale sistemului de control intern şi asupra altor aspecte identificate pe parcursul auditului financiar şi care în opinia PRESTATORULUI ar trebui prezentate conducerii.

Preview document

Dosar Audit - Pagina 1
Dosar Audit - Pagina 2
Dosar Audit - Pagina 3
Dosar Audit - Pagina 4
Dosar Audit - Pagina 5
Dosar Audit - Pagina 6
Dosar Audit - Pagina 7
Dosar Audit - Pagina 8
Dosar Audit - Pagina 9
Dosar Audit - Pagina 10
Dosar Audit - Pagina 11
Dosar Audit - Pagina 12
Dosar Audit - Pagina 13
Dosar Audit - Pagina 14
Dosar Audit - Pagina 15
Dosar Audit - Pagina 16
Dosar Audit - Pagina 17
Dosar Audit - Pagina 18
Dosar Audit - Pagina 19
Dosar Audit - Pagina 20
Dosar Audit - Pagina 21
Dosar Audit - Pagina 22
Dosar Audit - Pagina 23
Dosar Audit - Pagina 24
Dosar Audit - Pagina 25
Dosar Audit - Pagina 26
Dosar Audit - Pagina 27
Dosar Audit - Pagina 28
Dosar Audit - Pagina 29
Dosar Audit - Pagina 30
Dosar Audit - Pagina 31
Dosar Audit - Pagina 32
Dosar Audit - Pagina 33
Dosar Audit - Pagina 34
Dosar Audit - Pagina 35
Dosar Audit - Pagina 36
Dosar Audit - Pagina 37
Dosar Audit - Pagina 38
Dosar Audit - Pagina 39
Dosar Audit - Pagina 40
Dosar Audit - Pagina 41
Dosar Audit - Pagina 42
Dosar Audit - Pagina 43
Dosar Audit - Pagina 44
Dosar Audit - Pagina 45
Dosar Audit - Pagina 46
Dosar Audit - Pagina 47
Dosar Audit - Pagina 48
Dosar Audit - Pagina 49
Dosar Audit - Pagina 50
Dosar Audit - Pagina 51
Dosar Audit - Pagina 52
Dosar Audit - Pagina 53
Dosar Audit - Pagina 54
Dosar Audit - Pagina 55
Dosar Audit - Pagina 56
Dosar Audit - Pagina 57
Dosar Audit - Pagina 58
Dosar Audit - Pagina 59
Dosar Audit - Pagina 60
Dosar Audit - Pagina 61
Dosar Audit - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Dosar Audit
  • CUPRINS.doc
  • PAGINA 1.doc
  • sectiune B.doc
  • sectiune C.doc
  • sectiune D.doc
  • sectiune E.doc
  • sectiune F.doc
  • sectiunea A.doc
  • sectiunea N.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL 1.1 Elemente privind istoricul şi evoluţia auditului Evoluţia auditului a fost determinată de dezvoltarea...

Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Într-un domeniu de activitate atât de nou şi în condiţiile în care este necesară armonizarea legislativă şi practica...

Raportul de Audit cu Privire la Situatiile Financiare pentru Exercitiul Incheiat la 31 Decembrie 2005

5.1. Auditul stocurilor Obiectivele de audit s-au bazat pe: - Exhaustivitate: sa ne asiguram ca toate stocurile detinute de societate au fost...

Planificarea Activitatii de Audit Financiar

”Lucrul cel mai important nu este numărul de idei adunate în mintea ta, ci legătura care le uneşte”. TITU MAIORESCU Exprim întreaga mea...

Evaluarea Întreprinderii

CAPITOLUL I METODE DE EVALUARE 1.1. METODE DE EVALUARE PATRIMONIALE Valoarea unei firme este dată de valorile actuale ale investiţiilor care au...

Raport de Audit - SC Matizol SA

RAPORT DE AUDIT PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE ANUALE LA 31.12.2002 S.C. MATIZOL S.A Obiectivul acestui raport: Prezenta analiza se constituie...

Auditul Creanțelor Comerciale

CAPITOLUL I. AUDIT STATUTAR – DEFINIŢIE, ROL ŞI OBIECTIVE Prin audit statutar se înţelege examinarea efectuată de un profesionist contabil...

Practica - SC Alka Grup SRL

1. PREZENTAREA FIRMEI 1.1Denumire si localizare Denumirea firmei este SC Alka Grup SRL. Sediul central este la Bucureşti Şos. Străuleşti Nr....

Ai nevoie de altceva?