Dosar de preturi de transfer BCVO Logistics Srl

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Dosar de preturi de transfer BCVO Logistics Srl.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 56 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ionut Sasarman

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

1 Scopul misiunii 1
2 Introducere 3
3 Analiza industriei 5
3.1 Circumstanţele economice ale sectorului de transport și logistică 5
3.1.1 Caracteristici generale privind sectorul de transport și logistică 5
3.1.2 Sectorul de transport și logistică în România 7
3.1.3 Impactul crizei financiare asupra sectorului de transport și logistică 9
4 Prezentarea grupului din care face parte societatea 10
4.1 Istoricul grupului BCVO 10
4.2 Structura juridică şi operaţională a grupului BCVO 11
4.3 Datele financiare ale grupului BCVO 13
4.4 Strategia grupului BCVO 18
4.5 Activitatea grupului în prezent 18
4.5.1 Principalele produse şi servicii ale grupului BCVO 19
4.5.2 Principalii clienți ai grupului BCVO 19
4.6 Prezentarea generală a tranzacţiilor între persoane afiliate din cadrul grupului BCVO 21
4.6.1 Descrierea generală a tranzacţiilor între persoane afiliate din cadrul grupului BCVO 21
4.7 Descrierea şi implementarea aplicării metodologiei preţurilor de transfer în cadrul grupului BCVO 26
4.8 Prezentarea deţinătorilor de active necorporale din cadrul grupului (patent, nume, know-how etc.) şi redevenţele plătite sau primite 27
4.9 Prezentarea acordurilor de preţ în avans încheiate de către contribuabil sau de către alte societăţi din cadrul grupului BCVO 27
5 Descrierea generală a societăţii BCVO Logistics 28
5.1 Istoricul societăţii 28
5.2 Strategia de afaceri a societăţii 28
5.3 Descrierea generală a societăţii 29
5.3.1 Principalele produse oferite de societate 29
5.3.2 Principalii clienţi 29
5.3.3 Principalii furnizori 30
6 Analiza funcţională 31
6.1 Prestare de servicii de transport (subcontractare) 31
6.1.1 Prezentarea modului de tranzacţionare, de facturare şi a contravalorii tranzacţiilor 31
6.1.2 Analiza termenilor contractuali 32
6.1.3 Funcţii şi riscuri 33
6.1.4 Comparabile interne şi externe 36
6.2 Prestare de servicii de transport 37
6.2.1 Prezentarea modului de tranzacţionare, de facturare şi a contravalorii tranzacţiilor 37
6.2.2 Analiza termenilor contractuali 37
6.2.3 Funcţii şi riscuri 38
6.2.4 Comparabile interne şi externe 40
6.3 Achiziții de fructe și legume 40
6.3.1 Prezentarea modului de tranzacţionare, de facturare şi a contravalorii tranzacţiilor 40
6.3.2 Analiza termenilor contractuali 41
6.3.3 Funcţii şi riscuri 41
6.3.4 Comparabile interne și externe 43
6.4 Împrumuturi 43
6.4.1 Prezentarea modului de tranzacţionare, de facturare şi a contravalorii tranzacţiilor 43
6.4.2 Analiza termenilor contractuali 44
6.4.3 Funcţii şi riscuri 44
6.4.4 Comparabile interne și externe 45
6.5 Vânzare de cereale 46
6.5.1 Prezentarea modului de tranzacţionare, de facturare şi a contravalorii tranzacţiilor 46
6.5.2 Analiza termenilor contractuali 46
6.5.3 Funcţii şi riscuri 46
6.5.4 Comparabile interne şi externe 49
7 Prezentarea metodelor de preţuri de transfer 50
7.1 Baza legală 50
7.2 Metodele de determinare a preţurilor de transfer 50
7.2.1 Metodele tradiţionale 51
7.2.2 Alte metode de calcul a preţurilor de transfer 52

Extras din document

1 Scopul misiunii

Societatea Viboal Consulting Srl a fost contractată de societatea BCVO Logistics Srl în vederea elaborării dosarului de prețuri de transfer, în baza contractului de prestări servicii semnat în data de 18.07.2011 ca urmare a solicitării dosarului de prețuri de transfer de către autoritățile fiscale.

Obiectul prezentului dosar de prețuri de transfer se referă la analiza următoarelor tranzacții desfășurate de BCVO Logistics Srl cu societăți afiliate:

a) Prestarea de servicii transport, prin subcontractare, către societatea afiliate Eastern European Services Bvba,

b) Prestarea de servicii de transport către societatea afiliată Brillante Horticola SL,

c) Primirea de împrumuturi de la societatea afiliată BCVO Comva,

d) Achiziții de fructe și legume de la societatea afiliată NV Vandenheede-Outtier,

e) Vânzări de cereale către societatea afiliată NV Vandenheede-Outier.

Analiza tranzacțiilor a fost pregătită pentru perioada 1 Ianuarie 2008 – 31 Decembrie 2010.

Scopul misiunii asumate de Viboal Consulting Srl a constat în analizarea și interpretarea rezultatelor și indicatorilor calculați pentru BCVO Logistics Srl pe baza informațiilor financiare furnizate de aceasta și existente la momentul întocmirii dosarului prețurilor de transfer, în vederea demonstrării că prețurile de transfer stabilite în relațiile comerciale și financiare dezvoltate între BCVO Logistics Srl și societățile afiliate respectă principiul prețului de piață.

Principiul prețului de piață este stabilit de articolul 9 din Convenția Model a OCDE:

“[Atunci când] se stabilesc sau se impun condiții între cele două întreprinderi [asociate] în cadrul relațiilor lor comerciale sau financiare, care diferă de cele stabilite între întreprinderi independente, atunci orice profituri care ar fi putut fi realizate de una dintre înreprinderi dacă nu ar fi existat acele condiții dar care, din cauza acelor condiții, nu au fost realizate, pot fi incluse în profiturile întreprinderii respective și impuse în consecință”.

Dosarul prețurilor de transfer a fost întocmit în conformitate cu dispozițiile Ordinului nr. 222/2008 emis de președintele ANAF privind conţinutul dosarului preţurilor de transfer, precum și cu respectarea principiilor prevăzute de articolul 11 din Codul Fiscal şi Normele Metodologice aferente acestuia, de Ghidul OCDE privind preţurile de transfer şi principiile prevăzute de Codul de Conduită al Uniunii Europene referitor la documentaţia preţurilor de transfer.

În urma analizei prețurile de transfer, am concluzionat că tranzacțiile desfășurate de societatea analizată cu societățile afiliate respectă principiul prețului de piață.

Viboal Consulting SRL, Nr. 266-268, Calea Rahovei, Electromagnetica Business Park, Sector 5, Bucureşti,

Tel. 0373 741 766, Fax 0318 176 630, office@viboal.ro,

www.viboal.ro, www.spetazilei.ro

2 Introducere

Vă rugăm să găsiţi în continuare raportul preţurilor de transfer pentru societatea BCVO Logistics Srl (denumită în continuare ”BCVO Logistics””) pregătit pe baza prevederilor Ordinului 222/2008 privind conţinutul dosarului preţurilor de transfer. Acest dosar este pregătit pentru perioada 1 Ianuarie 2008 – 31 Decembrie 2010 şi analizează următoarele tranzacții cu societățile afiliate:

a) Prestarea de servicii transport, prin subcontractare, către societatea afiliate Eastern European Services Bvba,

b) Prestarea de servicii de transport către societatea afiliată Brillante Horticola SL,

c) Primirea de împrumuturi de la societatea afiliată BCVO Comva,

d) Achiziții de fructe și legume de la societatea afiliată NV Vandenheede-Outtier,

e) Vânzări de cereale către societatea afiliată NV Vandenheede-Outier.

Potrivit Ordinului 222/2008 privind conţinutul dosarului preţurilor de transfer, dosarul preţurilor de transfer trebuie să includă:

A. Informaţii despre grup:

structura organizatorică a grupului, legală şi operaţională, inclusiv participaţiile, istoricul şi datele financiare referitoare la acesta;

descrierea generală a activităţii grupului, strategia de afaceri, inclusiv schimbările din strategia de afaceri faţă de anul fiscal precedent;

descrierea şi implementarea aplicării metodologiei preţurilor de transfer în cadrul grupului, dacă este cazul;

prezentarea generală a tranzacţiilor între persoane afiliate, din Uniunea Europeană:

a) modul de tranzacţionare;

b) modul de facturare;

c) contravaloarea tranzacţiilor;

descrierea generală a funcţiilor şi riscurilor asumate de persoanele afiliate, inclusiv schimbările intervenite în acest sens faţă de anul precedent;

prezentarea deţinătorilor de active necorporale, din cadrul grupului (patent, nume, know-how etc.) şi redevenţele plătite sau primite;

prezentarea acordurilor de preţ în avans încheiate de către contribuabil sau de către alte societăţi din cadrul grupului, în legătură cu acesta, cu excepţia celor emise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dosar de preturi de transfer BCVO Logistics Srl.doc