Drepturile Omului in Uniunea Europeana

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Drepturile Omului in Uniunea Europeana.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 17 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

1. Descriere generală
2. Programe ce susțin Drepturile Omului
3. Carta drepturilor fundamentale
4. Curtea Europeană a drepturilor omului
5. Agenda UE privind drepturile copilului
6. De reținut

Extras din document

1. Descriere Generală

Drepturile omului sunt principii sau norme morale care descriu anumite standarde de comportament uman si sunt protejate în mod regulat de drepturi legate de drept municipal și internațional. Acestea sunt aplicabile peste tot în lume și cer fiecărei persoane să respecte dreptul celeilalte.

Uniunea Europeană consideră drepturile omului ca fiind universale şi indivizibile. UE le promovează şi le apără în mod activ, atât pe plan intern, cât şi în relaţiile cu ţările din afara sa.Drepturile omului, democraţia şi statul de drept sunt valori esenţiale ale Uniunii Europene. Înscrise în tratatul fondator al UE, acestea au căpătat o semnificație deosebită odată cu adoptarea Cartei drepturilor fundamentale, în 2000, fiind consolidate şi mai mult atunci când Carta a dobândit forţă juridică obligatorie, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în 2009.

Ţările care doresc să adere la UE trebuie să respecte drepturile omului. De asemenea, toate schimburile comerciale şi acordurile de cooperare cu ţări terţe conţin o clauză care prevede că drepturile omului reprezintă un element esenţial al relaţiilor dintre părţi.

Politica Uniunii privind drepturile omului cuprinde aspecte de natură civilă, politică, economică, socială şi culturală. Aceasta urmăreşte, de asemenea, să promoveze drepturile femeilor, ale copiilor, ale minorităţilor şi ale persoanor strămutate.

2.Programe ce susțin Drepturile Omului

Acest program a fost infiintat pentru Combaterea violentei impotriva Copiilor, Femeilor si a Tinerilor.Sunt trei programe Daphne infiintate. Primul program incepe in perioada 2000-2003, Daphne II este infiintat in perioada 2004-2008 iar Daphne III in perioada 2007-2013.

a) Daphne (2000-2003)

Programul Daphne a fost conceput pentru a oferi informatii si un cadru asupra violentei copiilor, tinerilor si a femeilor, fiind un ajutor suplimentar pentru celelalte programe existente. Cu toate acestea numeroase proiecte nationale sunt fundamentale pentru succesul adus de aceste initiative spre o mai mare comunitate.

Actiunile propuse de ONG-uri in cadrul programului, participa la crearea si consolidarea retelelor europene si punerea in practica a unor proiecte inovatoare, ale caror rezultate sunt capabile de un transfer si catre alte state membre si regiuni. Scopul actiunii ONG-urilor a fost de a imbunatati si dezvolta schimburile de informatii, cooperare si coordonare ( intre ONG-uri si organizatiile de voluntariat in diferite state membre precum si lucratori sociali) si cresterea gradului de constientizare si schimbul de bune practici prin intermediul unor proiecte-pilot si programe de cercetare. În ceea ce privește proiectele finanțate de program, raportul de evaluare identifică violenta sexuala, violenta in familie, violenta asupra copiilor si pornografia pe internet. Marea majoritate a proiectelor se ocupă de prevenirea și protecția împotriva violenței, dar și alte obiective importante, cum ar fi măsurile legislative și tratamentul victimelor și infractorilor. Ca metode de utilizare pentru punerea în aplicare a acestor obiective, cel mai important este crearea de rețele, urmată de raspandirea de bune practici, producerea de materiale de sensibilizare și de formare.

Ca parte a strategiei de pre-aderare și pentru a încuraja respectarea drepturilor omului, programul Daphne a fost deschis pentru țările candidate din Europa Centrală și de Est, precum și țările din Spațiul Economic European (SEE), Cipru, Malta și Turcia sub dispoziții speciale. În scopul punerii în aplicare a acestui program, comisia a fost asistată de un comitet consultativ format din reprezentanți ai fiecărui stat membru și prezidat de către Comisie. În plus, comisia va lua măsurile necesare pentru a asigura monitorizarea și evaluarea continuă a programului, aceasta prezentand un raport către Parlamentul European și Consiliu în al doilea an al programului și la finalizarea acestuia. Articolul 9 din Decizia 293/2000/ CE de adoptare a programului Daphne (2000-2003) cere Comisiei să prezinte un raport de evaluare intermediară a Parlamentului European și a Consiliului. Bugetul pentru programul Daphne a fost estimate la 20 milioane de euro in perioada 1 ianuarie 2000 – 30 decembrie 2003.

b) Daphne II (2004-2008)

Programul este deschis participării organizațiilor non-profit, publice sau private și instituțiilor (autorități locale la nivelul competent, departamente universitare și centre de cercetare) care acționează pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva copiilor, tinerilor și femeilor, pentru a oferi sprijin pentru victime, pentru a promova respingerea unei asemenea violențe sau să încurajeze schimbarea atitudinii și comportamentului față de grupurile vulnerabile și victimele violenței.

Trei grupuri țintă au fost identificate în mod clar. Acestea sunt copii (până la vârsta de 18 ani), tineri (12-25 ani) și femeile. Toate tipurile de violență și toate aspectele legate de acest fenomen sunt vizate, indiferent dacă apar în public sau în privat. Aceasta include violența în familie, în școli și în alte instituții de învățământ sau la locul de muncă, exploatării sexuale comerciale, mutilarea genitală și traficului de ființe umane. Programul este deschis statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European (SEE), Turcia, România și Bulgaria (sub rezerva anumitor condiții în ceea ce privește ultimele trei țări).

Fisiere in arhiva (1):

  • Drepturile Omului in Uniunea Europeana.docx

Bibliografie

1. Popa Val Vasile, Vatca (2005) Liviu, Drepturile Omului, Ed. AllBeck, Bucuresti;
2. UE si Drepturile Omului, http://europa.eu;
3. Doina Balahur, Protectia Europeana a Drepturilor Omului, Ed Universitatii Al.I.Cuza, 2006;
4. Doina Balahur, Protectia europeana a Drepturilor Omului, suport de curs, CSE;
5. http://www.coe.int/ Drepturile Omului;