Dubla Impunere Juridică Internațională

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 16499
Mărime: 260.78KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Introducere. 3

Capitolul 1. Dubla impunere juridică internaţională

1.1. Defininirea fenomenului dublei impuneri internaţionale . 5

1.1.1. Apariţia dublei impuneri internaţionale. 5

1.1.2. Formele de manifestare.

1.1.2. Necesitatea eliminării dublei impuneri.

1.2. Măsurile unilaterale de evitare a dublei impuneri juridice internaţionale.

1.2.1. Măsurile legislative unilaterale.

1.2.2. Metodele unilaterale.

1.3. Modalităţile convenţionale de evitare a dublei impuneri juridice internaţionale. .e

1.3.1. Notiunea şi clasificarea.

1.3.2. Istoricul convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri.

1.3.3. Cadrul juridic al convenţiilor fiscale.

1.3.4. Criteriile de atribuire a dreptului de impunere între state.

1.3.5. Metodele de evitare a dublei impuneri juridice internaţionale.

1.3.5.1. Repartizarea dreptului de impunere între state.

1.3.5.2. Procedeele tehnice de evitare .

Capitolul 2. Studiu de caz

2.1. Scutire vs. Credit în convenţiile de evitare a dublei impuneri . 22

2.2. Treaty shopping . 34

Capitolul 3. Evitarea dublei impuneri juridice internaţionale în România

3.1. Conjuctura macroeconomică.

3.2. Măsurile unilaterale.

3.2.1. Armonizarea legislaţiei fiscale.

3.2.2. Creditul fiscal extern.

3.3. Convenţiile fiscale. 43

Concluzii . 46

Anexe. 49

Bibliografie . 55

Extras din document

Introducere

În orice stat, impozitele reprezintă sursa cea mai importantă de creare a veniturilor bugetare si, implicit, de acoperire a cheltuielilor de finanţare a învăţământului, sănătăţii, culturii, sectorului social etc. Suveranitatea fiscală dă dreptul fiecărui stat de a stabili condiţiile în care colectează impozitele, fiind posibilă impunerea nelimitată a tuturor persoanelor care desfăşoară activităţi pe teritoriul său, indiferent de sistemele fiscale ale altor ţări. În practică, aceasta poate cauza dispute internaţionale în determinarea relaţiei legale dintre subiectul impozabil şi respectivul stat, cea mai frecventă consecinţă fiind dubla impunere.

La nivel internaţional este recunoscut faptul că dubla impunere juridică internaţională are un impact negativ asupra comerţului internaţional de bunuri şi servicii, precum şi asupra circulaţiei libere a capitalului, tehnologiilor si persoanelor. De aceea este important să se acorde importanţă îndepărtării obstacolelor pe care acest fenomen le ridică în calea dezvoltării relaţiilor economice dintre state.

Subiectul prezentei lucrări este unul de mare actualitate, având în vedere recenta aderare a României la Uniunea Europeană şi complexele probleme pe care statul român trebuie să le rezolve în procesul post-aderare, care va asigura efectiv integrarea în comunitatea europeană.

Prima parte conţine o prezentare a problematicii generale în materie: apariţia, formele de manifestare – dubla impunere juridică si dubla impunere economică , consecinţele şi, implicit, necesitatea eliminării acestui fenomen. Pe lânga acestea, sunt detaliate modalităţile de evitare ale dublei impuneri juridice internaţionale - unilaterale şi convenţionale. Un loc important în cadrul prezentării îl ocupă Convenţia Model OCED, datorită efectelor pozitive pe care le are în facilitarea negocierii dintre state, făcând posibilă armonizarea convenţiilor fiscale bilaterale spre beneficiul contribuabililor şi al administraţiilor financiare naţionale. În acest sens, au fost abordate următoarele aspecte: sfera teriritorială de aplicare, persoanele vizate, criteriile de atribuire a dreptului de impozitare, regulile şi soluţiile cu privire la impunerea diferitelor categorii de impozite. De asemenea, sunt descrise şi metodele pentru evitarea dublei impuneri juridice internaţionale, aplicate atât unilateral de fiecare stat, cât şi în contextul unei convenţii fiscale bilaterale, şi anume: metoda scutirii totale şi metoda scutirii progresive, metoda creditării totale şi metoda creditării ordinare.

Partea a doua a lucrarii abordează convenţiile fiscale din două puncte de vedere: al metodelor de evitare şi al abuzului asupra acestui tip de tratate în practica internaţională. Asfel, prima parte se constituie într-o analiză comparativă a metodelor de evitare a dublei impuneri juridice naţionale, cu scopul determinării consecinţelor acestora atât asupra sarcinii fiscale suportate de contribuabil, cât şi asupra mărimii veniturilor fiscale ale statului care încheie o convenţie fiscală. În a doua parte a capitolului, este prezentată practica de treaty shopping, care reprezintă o formă abuzivă de planificare fiscală. Acest fenomen înlătură scopul principal al unei convenţii fiscale, permiţând unor persoane care nu au dreptul să beneficieze de prevederile unor asemenea tratate, să-şi creeze un avantaj nelegitim prin intermediul lor. Lucrarea de faţă propune un exemplu de astfel de tranzacţie abuzivă, care poate avea loc atunci când statele nu asigură clauze anti – abuz în legislaţia lor naţională sau în convenţiile pentru evitarea dublei impuneri juridice internaţionale încheiate cu alte ţări.

În ultimul capitol este adusă în discuţie problema dublei impuneri în România, o temă curentă dată fiind noua conjunctură economică şi politică mondială, dar, mai ales, europeană, în care firmele străine doresc din ce în ce mai mult să investească în România. În vederea eliminării acestui fenomen, în ţara noastră se folosesc atât metode unilaterale, cât si convenţionale. În ceea ce priveşte prima categorie, un loc important îl ocupă actualizarea legislaţiei fiscale româneşti după 1989, precum şi armonizarea acesteia cu cea a Uniunii Europene. Încheierea de convenţii fiscale a constituit, de asemenea, o prioritate în cadrul politicii fiscale a României.

Capitolul 1

DUBLA IMPUNERE JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ

1.1. Defininirea fenomenului dublei impuneri internaţionale

1.1. 1. Apariţia dublei impuneri internaţionale

Ca urmare a evoluţiei relaţiilor economice internaţionale, în urma mondializării economiei şi a raporturilor de interdependenţă în care sunt implicate statele lumii, apar situaţii în care o persoană fizică sau juridică cu domiciliul, respectiv sediul, într-o ţară deţine averi sau obţine venituri din diverse surse situate în alte ţări .

În virtutea faptului ca jurisdicţia fiscală totală sau partială asupra individului poate fi revendicată de către fiecare dintre statele respective, acelaşi venit sau aceeaşi avere pot fi impuse atât în ţara de domiciliu a subiectului care le-a obţinut, cât şi în ţara pe teritoriul căreia se află sau au fost realizate, determinând astfel o dublă sau uneori multiplă impozitare.

“Apariţia dublei impuneri juridice internaţionale este aşadar consecinţa suprapunerii a două suveranităţi fiscale, care îşi exercită fiecare în parte, dreptul de a impune o anumită materie impozabilă reperată pe teritoriul aflat sub jurisdicţia sa sau care, deşi îşi are originea pe alt teritoriu, aparţine unui contribuabil având rezidenţa pe teritoriul său.”

Preview document

Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 1
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 2
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 3
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 4
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 5
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 6
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 7
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 8
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 9
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 10
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 11
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 12
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 13
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 14
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 15
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 16
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 17
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 18
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 19
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 20
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 21
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 22
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 23
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 24
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 25
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 26
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 27
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 28
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 29
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 30
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 31
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 32
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 33
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 34
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 35
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 36
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 37
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 38
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 39
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 40
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 41
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 42
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 43
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 44
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 45
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 46
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 47
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 48
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 49
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 50
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 51
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 52
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 53
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 54
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 55
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 56
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 57
Dubla Impunere Juridică Internațională - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Dubla Impunere Juridica Internationala.doc

Alții au mai descărcat și

Combaterea Fenomenului Dublei Impozitări Internaționale

INTRODUCERE Dubla impozitare internaţională se manifestă ca o barieră în calea liberei circulaţii a bunurilor, serviciilor, capitalurilor şi...

Dublă impunere

INTRODUCERE Ca urmare a dezvoltării şi perfecţionării mijloacelor de producţie şi a tehnologiilor, adâncirii diviziunii sociale a muncii, lărgirii...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Analiza impozitelor directe, importantă sursă a bugetului public național în România

CAPITOLUL I Consideratii generale privind impozitele 1.1. Conţinutul şi rolul impozitelor “Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei...

Procedură fiscală - pe exempul Direcției Generale a Finanțelor Publice și Controlului Financiar de Stat Iași

1. Fiscalitatea în economia de piata 1.1. Concepte si interpretari privind fiscalitatea Evolutia istorica a impozitelor, diversitatea lor de la...

Utilizarea paradisurilor fiscale - între evaziune și fraudă fiscală

Introducere Economiile naţionale evoluează într-un spaţiu tot mai larg concomitent cu extinderea fenomenului numit globalizare. Amprenta...

Evaziunea fiscală

EVAZIUNEA FISCALA  DEFINITIE, FORME, CARACTERISTICI Intr-o economie de piata are loc un conflict de interese: pe de o parte, statul care doreste...

Considerații privind evaziunea fiscală internațională

I. APARIŢIE, CARACTERISTICI ŞI FORME ALE EVAZIUNII FISCALE PE PLAN INTERNAŢIONAL Evaziunea fiscală reprezintă sustragerea prin orice mijloace, în...

Conceptul și semnificația presiunii fiscale

ARGUMENT ,,Resursele financiare, la nivel national, cuprind ansamblul resurselor financiare ale autoritatilor si institutiilor publice, resursele...

Dubla Impunere Juridică Internațională

DUBLA IMPUNERE JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ I. DEFINIREA DUBLEI IMPUNERI JURIDICE INTERNATIONALE În condiţiile actuale economiei de piaţă, problema...

Evitarea Dublei Impozitări

CAPITOLUL I FENOMENUL SI CONCEPTUL DE DUBLĂ IMPUNERE 1. Fenomenul de dublă impunere Raporturile ce se nasc intre stat si individ sunt diferite:...

Ai nevoie de altceva?