Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 30292
Mărime: 140.08KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Univ. Drd. Danusia Boicean
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” SIBIU FACULTATEA DE DREPT „SIMION BĂRNUŢIU” SPECIALIZAREA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE

Cuprins

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 2

CAP. 1 ECONOMIA SUBTERANĂ 4

1.1 Definirea fenomenului de economie subterană 6

1.2 Taxonomia activităţilor subterane 10 1.3 Cauzele activităţilor subterane 13

1.4 Etiologia infracţiunilor din domeniul economiei subterane 17

1.4.1 Factori juridici 17

1.4.2 Factori administrativi 18

1.4.3 Factori psihosociali 19

1.4.4 Factori economici 22

1.5 Consecinţele comiterii infracţiunilor din domeniul economiei subterane

1.5.1 Consecinţe generale 25

1.5.2 Consecinţe speciale 25

1.5.2.1 Consecinţe asupra formării veniturilor statului 26

1.5.2.2 Consecinţe economice 27

1.5.2.3 Consecinţe sociale 28

CAP. 2 EVAZIUNEA FISCALĂ 30

2.1 Mecanisme de evaziune fiscală 30

2.2 Prevederi privind evaziunea fiscală în România 37

2.3 Evaziunea fiscală în viziune comunitară 41

CAP. 3 FRAUDA FISCALĂ 45

3.1 Mecanisme de fraudă fiscală 45

3.2 Elemente ce incită la fraudă 50 3.3 Măsuri de limitare a fraudei fiscale 51

3.4 Paradisurile fiscale 54

CAP. 4 STUDIU DE CAZ: ROMÂNIA 59

4.1 Nivelul fenomenelor ilicite de evaziune şi fraudă fiscală 59

4.2 Rolul instituţiilor abilitate în combaterea fenomenelor ilicite de evaziune şi fraudă fiscală 63

4.3 Armonizarea legislaţiei României cu legislaţia U.E. în domeniul evaziunii şi fraudei fiscale 71

CAP. 5 CAZURI DE NOTORIETATE ÎN DOMENIUL EVAZIUNII ŞI FRAUDEI FISCALE 75

CONSIDERAŢII FINALE 84

BIBLIOGRAFIE 87

CUPRINS 90

ANEXE 92

Extras din document

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

Evaziunea fiscală este unul din fenomenele economico-sociale complexe de maximă importanţă cu care statele de astăzi se confruntă şi ale cărei consecinţe nedorite caută să le limiteze cât mai mult, eradicarea fiind practic imposibilă.

Statul trebuie să se preocupe sistematic şi eficient de preîntâmpinarea şi limitarea fenomenului evaziunii fiscale.

Statul prin puterile publice, poate şi să incite la evaziune fiscală, urmărind în principal două scopuri: un scop "pozitiv" argumentat de dorinţa de a stimula formarea capitalului şi un scop "negativ" reflectat în sprijinirea unor grupuri de interese, de multe ori de tip mafiot, cu tot cortegiul de consecinţe.

În practică, se întâlnesc foarte des situaţiile când contribuabili cu venituri mici sunt riguros impozitaţi, în timp ce posesorii unor surse multiple de venituri beneficiază de o sumedenie de circumstanţe care, în final conduc la o impozitare ce contravine, evident, principiilor de echitate fiscală.

În acelaşi cadru, trebuie explicată egalitatea dintre veniturile pe care un stat le obţine în cazul în care fiscalitatea nu există sau nu este excesivă şi eficienţa organizării în aceste condiţii a instituţiilor de control. Aspectele prezentate, pun în lumină din unghiuri diferite rolul statului în generarea fraudei fiscale şi consider că acesta este punctul de plecare pentru orice material care urmăreşte analiza realistă a acestui fenomen.

În funcţie de locul de manifestare, intensitate, metodele folosite, în antiteză cu legislaţia economică fiscală, dar şi cu morala şi toleranţa societăţii, frauda poate îmbrăca anumite forme precum: evaziunea fiscală, contrabanda, înşelăciunea, dar şi forme nesesizabile sau speculative, interpretări particulare ale unor prevederi legale în scopul sustragerii sau evitării impozitării.

Geneza evaziunii fiscale este indisolubil legată de stat şi apariţia lui. De-a lungul istoriei, formele de manifestare au evoluat o dată cu dezvoltarea economico-socială. Sustragerea de la plata obligaţiilor a fost o preocupare istorică a celor care trebuiau să le plătească. Multitudinea obligaţiilor pe care legile fiscale le impun contribuabililor şi, sau mai ales, povara acestor obligaţii au făcut să stimuleze, în toate timpurile, ingeniozitatea contribuabililor în a inventa procedee diverse de eludare a obligaţiilor fiscale.

,,Evaziunea fiscală a fost întotdeauna, în special, activă şi ingenioasă pentru motivul că fiscul lovind indivizii în averea lor, îi atinge în cel mai sensibil interes: interesul bănesc”- Vasile Bârlea.

Ion Stan în lucrarea „Fraude şi sancţiuni fiscale” făcea următoarele aprecieri: „legislaţia română este un mozaic de legi necoordonate din punct de vedere al sancţiunilor. Infracţiunile nu sunt întotdeauna net definite, iar tehnica aplicării lor nu este amănunţită şi precisă, ceea ce îngreunează nu numai sarcina organelor fiscale chemate a le aplica, ci şi cercetările în domeniul dreptului fiscal şi judecarea contravenţiilor […] Fiecare lege fiscală are sistemul său deosebit de penalităţi, procedura proprie şi termene de apel şi recurs cu totul diferite de la un impozit la altul, astfel că se comit cu uşurinţă de către funcţionarii Ministerului Finanţelor, erori şi confuzii”.

Pretutindeni şi din totdeauna, evaziunea fiscală a fost condamnată. Cu toate acestea perspectivele privind acest fenomen nu s-au schimbat de-a lungul timpului. El persistă în toate ţările şi în toate perioadele, în ciuda sancţiunilor. Deşi este un subiect intens analizat de către cercetători şi condamnat de către toate instanţele abilitate în combaterea evaziunii şi fraudei fiscale, fenomenul evaziunii fiscale se manifestă pe toate treptele ierarhiei sociale, fiind amplificat şi de lipsa unei educaţii fiscale, la care se pot adăuga şi unele deficienţe legislative şi administrative ale gestionării impozitelor.

CAPITOLUL I

ECONOMIA SUBTERANĂ

La începutul anului 1990, societatea românească se afla într-o situaţie particulară, generată de efortul imens derulat pe tot parcursul deceniului nouă pentru plata datoriei externe şi pentru realizarea concomitentă a unui plan investiţional exagerat, pe fondul unei izolări internaţionale, în parte autoimpusă, fără termeni de comparaţie între vecini şi, în final, de modul violent în care a avut loc schimbarea de sistem.

Toţi aceşti factori au afectat profund economia, au determinat uzura fizică şi morală a capitalului tehnic şi au adus forţa de muncă într-o stare de oboseală şi apatie accentuată. Desigur, analiza chiar şi numai din punct de vedere economic a celor 40 de ani de “economie planificată” ar presupune un efort documentar deosebit, un volum de informaţii corespunzător, care excede posibilităţilor şi preocupărilor noastre, dar, pentru înţelegerea începuturilor economiei subterane în România, este, totuşi, necesară prezentarea unor trăsături ale economiei anilor deceniului nouă.

După o perioadă de dezvoltare economică bazată excesiv pe industrializare şi urbanizare, în special după anii 80, devin evidente semnele unei crize economice tot mai profunde.

Pe acest fond a început să apară într-o formă mascată şomajul, iar crizele alimentare au devenit pentru anumite produse, o regulă.

Importurile au fost dirijate exclusiv pentru susţinerea unor ramuri industriale, excluzând total importurile de bunuri de consum, uneori fără a fi măcar formal preluate de producţia internă, iar exporturile au devenit o prioritate absolută, dincolo de calculele de rentabilitate economică.

Realităţile economiei planificate erau mai complexe. În acest sens, Pierre Pestieau, în lucrarea L”economie souterraine”, editată în 1989, sesiza că în ţările socialiste europene exista un sector ilicit de activităţi private. „El (sectorul ilicit) conţine întreprinderi de toate dimensiunile începând de la activităţi individuale (taxi clandestin, croitorii la domiciliu) până la uzine ascunse funcţionând adesea în interiorul întreprinderilor de stat. În acest ultim caz, angajaţii întreprinderii produc în plus peste ce e prevăzut în plan.”

„Această producţie excedentară este vândută fără a fi înregistrată contabil prin reţeaua de magazine oficiale şi beneficiile sunt împărţite între participanţi.”

Pasajul prezentat explică concis şi clar modalitatea de lucru în ceea ce autorul denumea economie “secundară” pentru statele socialiste şi, într-o proporţie semnificativă faptele prezentate erau valabile şi pentru România deceniului nouă al secolului trecut.

Preview document

Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 1
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 2
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 3
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 4
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 5
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 6
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 7
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 8
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 9
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 10
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 11
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 12
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 13
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 14
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 15
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 16
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 17
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 18
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 19
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 20
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 21
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 22
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 23
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 24
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 25
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 26
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 27
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 28
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 29
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 30
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 31
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 32
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 33
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 34
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 35
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 36
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 37
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 38
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 39
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 40
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 41
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 42
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 43
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 44
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 45
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 46
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 47
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 48
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 49
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 50
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 51
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 52
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 53
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 54
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 55
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 56
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 57
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 58
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 59
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 60
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 61
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 62
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 63
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 64
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 65
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 66
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 67
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 68
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 69
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 70
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 71
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 72
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 73
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 74
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 75
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 76
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 77
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 78
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 79
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 80
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 81
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 82
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 83
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 84
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 85
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 86
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 87
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 88
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 89
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 90
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 91
Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Situatiei Economico-Financiare SC Salajeanca SA

CAP.1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII 1.1.Elemente de identificare DENUMIRE: S.C. INSTAR S.R.L. ADRESA: str.RAZBOIENI nr. 85 ORADEA , BIHOR...

Economia Subterană în Lume și în România

1. ECONOMIA SUBTERANĂ - FACTOR PERTURBATOR ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI NAŢIONALE 1.1. Conceptul de economie subterană Diversele analize făcute până...

Rolul auditului intern în evaluarea riscului de fraudă

1 . ROLUL SI OBIECTIVELE AUDITULUI INTERN 1. Rolul auditului intern Auditul intern al calităţii 1 este o examinare sistematică şi independentă,...

Impactul TVA în România

Argument Fiecare dintre noi a auzit măcar o singură dată despre TVA (Taxa pe Valoare Adăugată). Chiar dacă suntem înterprinzători, având propria...

Programarea și organizarea activității de control fiscal

CAPITOLUL 1: ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTROLUL FISCAL Datele istorice atestă că, încă din timpuri stravechi, activitatea umană a fost supusă...

Economie subterană

Capitolul I Definirea, trăsăturile economiei subterane mondiale În literatura de specialitate, acest fenomen este cunoscut sub diverse denumiri,...

Rolul auditului intern în combaterea fraudelor

1. INTRODUCERE La început, companiile nu vedeau prevenirea fraudei ca fiind un obiectiv important pentru sistemul de control intern. Toate...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Te-ar putea interesa și

Evaziunea fiscală în contextul integrării României în Uniunea Europeană

INTRODUCERE În orice economie, scopul principal al unui sistem fiscal este de a constitui o sursă stabilă şi solidă de venituri publice. Pe de...

Aspecte Privind Tehnicile de Spălare a Banilor pe Plan Internațional

I N T R O D U C E R E Geneza evaziunii fiscale este indisolubil legată de stat şi apariţia lui. De-a lungul istoriei, formele de manifestare au...

Evaziunea fiscală și posibilități de combatere a acesteia

INTRODUCERE Definiţa ca fiind o minimalizarea a obligaţiilor fiscale în mod legal şi prin mijloace de dezvaluire deplina faţa de autoritaţile...

Evaziune fiscală internațională

Introducere Globalizarea economiei mondiale, precum şi breşele create în sistemul fiscal internaţional şi rafinarea strategiilor financiare au...

Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice

Introducere Actualitatea temei. Procesul de tranziţie la economia de piaţă, performanţele esenţiale realizate în relaţiile economice, schimbările...

Evaziunea fiscală - concept și forme de manifestare

INTRODUCERE Am conceput această temă deoarece sunt foarte multe de vorbit despre evaziunea fiscală și mai ales în zilele noastre când toți...

Evaziunea Fiscală

INTRODUCERE Dimensiunea economiei subterane nu poate fi măsurată cu precizie, cifrele variind de la o sursă la alta, dar totuşi efectele se fac...

ECONOMIA SUBTERANĂ

ECONOMIA SUBTERANĂ. ABORDĂRI Introducere Lucrarea intitulată ”Abordări actuale ale economiei subterane” este structurată în trei capitole,...

Ai nevoie de altceva?