Economie Mondială

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 25853
Mărime: 117.92KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Vantu

Cuprins

ÎNTRODUCERE

CAPITOLUL I

CARACTERISTICA SISTEMULUI ECONOMIEI MONDIALE

1.1 Apariţia, definirea şi elementele structurale ale economiei mondiale

1.2 Conceptul de economie modială

1.3 Trăsături şi tendinţe ale economiei mondiale contemporane

CAPITOLUL II

FACTORI ECONOMICI CE AU CONTRIBUIT LA DEZVOLTAREA ECONOMIEI

2.1 Liberalizrea comerţui, pieţlor de capital ş investiţilor străine

2.2 Resursele naturale şi resursele umane

2.3 Producţia agricolă şi producţia industrială

2.4 Fluctuaţiile pe piaţa valutară

CAPITOLUL III

CONTRIBUŢIA FACTORILOR SOCIOPOLITICI LA DEZVOLTAREA ECONOMIEI MONDIALE

3.1 Principalii actori şi puteri ai economiei mondiale

3.2 Impactul conflictelor armate asupra dezvoltării economiei mondiale la etapa actuală

3.3 Dezvoltarea durabilă şi securitatea ecologică

3.4 Rolul organizaţiilor internaţionale asupra dezvoltării economiei mondiale la etapa actuală

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

ÎNTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare.

Încheierea celui de-al doilea rǎzboi mondial şi finalizarea amplului proces al decolonizǎrii au pus ştiinţa economicǎ în faţa unor realitǎţi dramatice: pe o mare parte a planetei, pentru populaţiile ţǎrilor recent devenite independente, nu erau asigurate nici cele mai elementare condiţii de existenţă demne de secolul XX. Dezechilibrele care se dezvăluiau erau de o cu totul altǎ factura decât cele întâlnite în economiile occidentale avansate. Era vorba de o rǎmânere în urmǎ pe toate planurile, de o subdezvoltare ale cǎrei consecinţe se concretizau într-o mizerie umanǎ insuportabilǎ.

Cu toate eforturile depuse de fiecare stat în parte şi de comunitatea internaţionalǎ în ansamblu, prin intermediul instituţiilor O.N.U., astǎzi din cei peste şase miliarde de locuitori ai Terrei, circa un miliard de oameni (15% din populaţia lumii) trăiesc cu mai puţin de un dolar pe zi , iar 2,5 miliarde trăiesc cu mai puţin de 2 dolari pe zi. Peste 600 milioane sunt afectaţi de "sǎrǎcia extremǎ”, cu un venit mediu anual mai mic de 275 $. 15% din populaţia lumii trǎieşte, deci, cu mai puţin de 1 $/zi – standard pe care Europa de Vest şi SUA îl atinseserǎ cu douǎ secole în urmǎ. Aceştia sunt “sǎracii absoluţi”, cum îi denumea Robert Mc. Namara, fost preşedinte al Bǎncii Mondiale, adicǎ fiinţe umane care suferǎ de o condiţie de viaţǎ atât de degradatǎ, de boalǎ, analfabetism, malnutriţie şi mizerie încât, neasigurându-li-se satisfacerea necesitǎţilor umane de bazǎ, viaţa lor este la marginea existenţei fizice.

Potrivit estimǎrilor aceleiaşi Bǎnci Mondiale, la începutul anilor 2000, 11 milioane de copii sub cinci ani mureau în fiecare an în ţǎrile slab dezvoltate din cauza unor boli ce pot fi prevenite.

Dezvoltarea economică reprezintă cheia soluţionării acestor probleme. Din acest considerent este necesară studierea aprofundată a factorilor determinanţi ai dezvoltării economiei mondiale la etapa actuală.

Cele menţionate denotă importanţa şi actualitatea temei investigate.

Scopul lucrării constă în identificarea factorilor determinanţi ai dezvoltării economiei mondiale la etapa actuală, precum şi ifentificarea principalelor tendinţe de dezvoltare a economiei mondiale la etapa actuală. Scopul este marcat de următoarele

sarcini ale cercetării:

• analiza abordărilor conceptuale cu privire la sistemul economiei mondiale;

• aprecierea metodologică a noţiunii de „factori determinanţi” în contextual dezvoltării economiei mondiale;

• cercetarea efectelor factorilor de natură economică şi de natură sociopolitică asupra dezvoltarii economice;

• sinteza experienţei cu privire la dezvoltarea economiei mondiale;

• determinarea rolului organizaţiilor internaţionale în dezvoltarea economiei.

Suportul teoretico-ştiinţific al cercetării Conştientizarea acestor probleme a generat, dupǎ al doilea rǎzboi mondial, o bogatǎ literaturǎ economicǎ, axatǎ pe explicarea posibilitǎţilor, a cǎilor şi mecanismelor dezvoltǎrii economice. Studiile din acest domeniu au cunoscut o creştere exponenţialǎ, astfel încât, încǎ în 1963, într-o prefaţǎ la traducerea în limba francezǎ a lucrǎrii lui Arthur Lewis, laureat al premiului Nobel pentru economie, “Teoria creşterii economice”, economistul Gaston Leduc le aprecia a fi de ordinul a zecilor de mii. De atunci, numǎrul lucrǎrilor (cǎrţi, studii, articole, comunicǎri, rapoarte) a continuat sǎ creascǎ, cercetǎrile efectuate constituindu-se într-o disciplinǎ economicǎ de sine stǎtǎtoare – Economia dezvoltǎrii.

Studiul respective s-a axat pe studierea lucrărilor fundamentale ale specialiştilor în materie cum ar fi: Baggi M., Button K., Chirev P., Fisher T., Hansen N., Ignat I., Keating M., Kepinski P., Krugman P., Loughlin J., Perrin J.C., Ratti R., Rodwin L., Rossera F., Roşcovan M., Sazanami H., Schley N., Ştefănescu B., Valinakis Y. şi ale specialiştilor autohtoni din domeniu: Cărare V., Chircă S., Chistruga B., Galaju I., Gribincea A., Moldovanu D., Railean V., Roşca P., etc.

Abordarea metodologică. În cercetarea prezentă au fost utilizate metoda logico-istorică, abstracţiile ştiinţifice, sinteza ştiinţifică, analiza factologică, analiza comparativă, evaluarea experţilor, etc. Un rol important este acordat analizei comparative.

Preview document

Economie Mondială - Pagina 1
Economie Mondială - Pagina 2
Economie Mondială - Pagina 3
Economie Mondială - Pagina 4
Economie Mondială - Pagina 5
Economie Mondială - Pagina 6
Economie Mondială - Pagina 7
Economie Mondială - Pagina 8
Economie Mondială - Pagina 9
Economie Mondială - Pagina 10
Economie Mondială - Pagina 11
Economie Mondială - Pagina 12
Economie Mondială - Pagina 13
Economie Mondială - Pagina 14
Economie Mondială - Pagina 15
Economie Mondială - Pagina 16
Economie Mondială - Pagina 17
Economie Mondială - Pagina 18
Economie Mondială - Pagina 19
Economie Mondială - Pagina 20
Economie Mondială - Pagina 21
Economie Mondială - Pagina 22
Economie Mondială - Pagina 23
Economie Mondială - Pagina 24
Economie Mondială - Pagina 25
Economie Mondială - Pagina 26
Economie Mondială - Pagina 27
Economie Mondială - Pagina 28
Economie Mondială - Pagina 29
Economie Mondială - Pagina 30
Economie Mondială - Pagina 31
Economie Mondială - Pagina 32
Economie Mondială - Pagina 33
Economie Mondială - Pagina 34
Economie Mondială - Pagina 35
Economie Mondială - Pagina 36
Economie Mondială - Pagina 37
Economie Mondială - Pagina 38
Economie Mondială - Pagina 39
Economie Mondială - Pagina 40
Economie Mondială - Pagina 41
Economie Mondială - Pagina 42
Economie Mondială - Pagina 43
Economie Mondială - Pagina 44
Economie Mondială - Pagina 45
Economie Mondială - Pagina 46
Economie Mondială - Pagina 47
Economie Mondială - Pagina 48
Economie Mondială - Pagina 49
Economie Mondială - Pagina 50
Economie Mondială - Pagina 51
Economie Mondială - Pagina 52
Economie Mondială - Pagina 53
Economie Mondială - Pagina 54
Economie Mondială - Pagina 55
Economie Mondială - Pagina 56
Economie Mondială - Pagina 57
Economie Mondială - Pagina 58
Economie Mondială - Pagina 59
Economie Mondială - Pagina 60
Economie Mondială - Pagina 61
Economie Mondială - Pagina 62
Economie Mondială - Pagina 63
Economie Mondială - Pagina 64
Economie Mondială - Pagina 65
Economie Mondială - Pagina 66
Economie Mondială - Pagina 67
Economie Mondială - Pagina 68
Economie Mondială - Pagina 69
Economie Mondială - Pagina 70
Economie Mondială - Pagina 71
Economie Mondială - Pagina 72
Economie Mondială - Pagina 73
Economie Mondială - Pagina 74
Economie Mondială - Pagina 75
Economie Mondială - Pagina 76
Economie Mondială - Pagina 77
Economie Mondială - Pagina 78
Economie Mondială - Pagina 79
Economie Mondială - Pagina 80
Economie Mondială - Pagina 81
Economie Mondială - Pagina 82
Economie Mondială - Pagina 83
Economie Mondială - Pagina 84
Economie Mondială - Pagina 85
Economie Mondială - Pagina 86
Economie Mondială - Pagina 87
Economie Mondială - Pagina 88
Economie Mondială - Pagina 89
Economie Mondială - Pagina 90
Economie Mondială - Pagina 91
Economie Mondială - Pagina 92
Economie Mondială - Pagina 93
Economie Mondială - Pagina 94
Economie Mondială - Pagina 95
Economie Mondială - Pagina 96
Economie Mondială - Pagina 97

Conținut arhivă zip

  • Economie Mondiala.doc

Alții au mai descărcat și

Efectele Rundei Uruguay asupra liberalizării comerțului mondial

1. ROLUL G.A.T.T. IN LIBERALIZAREA COMERTULUI INTERNATIONAL 1.1. Scurt istoric al crearii si organizarii G.A.T.T. 1.1.1 Crearea G.A.T.T. Crearea...

Comerțul internațional, factor important în economia internațională

INTRODUCERE Trăim într-o lume care este puternic interconectată de complexe tranzacţii economice şi sociale, probleme legate de mediu, colaborări...

Comerțul internațional, vehicul esențial al economiei internaționale

Introducere Lucrarea aleasă presupune o analiză a comerţului internaţional, a încasărilor provenite din operaţiunile pe care le cuprinde....

Criza economică - cauze, efecte, soluții

Aproape in orice domeniu al activitatii umane exista preocupari privind disfunctionalitatile care pot sa aparain interiorul lui si, de aceea, se...

Economie mondială

Capitolul I Fundamentele economiei mondiale 1.1. Formarea economiei mondiale Condiţia esenţială a formării economiei mondiale o constituie...

Economie Mondială

I. Introducere în economia mondială 1. Apariția economiei mondiale În evoluţia economiei mondiale de o importanţă crucială s-au dovedit a fi...

Economie Mondiala

1.1. Economia mondiala : formare , dezvoltare, caracterizare Economia mondiala contemporana este rezultatul procesului indelungat al dezvoltarii...

Runda Uruguay

Extinderea liberalizării comerţului în avantajul tuturor ţărilor membre, prin reducerea obstacolelor comerciale, din calea schimburilor reciproce...

Te-ar putea interesa și

Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz

INTRODUCERE În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi identificând...

Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România

INTRODUCERE Asistăm, în ultima vreme, la o dezvoltare şi transformare fără precedent a lumii în care trăim. Aproape totul se schimbă, se...

Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation

Argument La început de secol XXI, corporaţiile transnaţionale reprezintă una din marile forţe ce acţionează în domeniul economic, financiar,...

Serviciile Turistice în Economia Mondială

Întroducere În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi identificând...

Centre de Putere

INTRODUCERE Conceptul de putere Esenţa politicii o constituie accesul la putere. Aceasta permite, pe plan intern şi extern, transpunerea în...

Economie mondială

Capitolul I Fundamentele economiei mondiale 1.1. Formarea economiei mondiale Condiţia esenţială a formării economiei mondiale o constituie...

Dezvoltarea Economica - Fenomen Important al Economiei Mondiale

Dezvoltarea economica, Fenomen important al economiei mondiale I. Dezvoltarea Economica Ca forma de manifestare a dinamicii macroeconomice,...

Economie Mondială

I. Introducere în economia mondială 1. Apariția economiei mondiale În evoluţia economiei mondiale de o importanţă crucială s-au dovedit a fi...

Ai nevoie de altceva?