Economie Mondială

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 14986
Mărime: 93.19KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

Cuprins

I. Introducere în economia mondială

II. Componentele economiei mondiale

III. Guvernarea economiei mondiale. Organizaţii şi instituţii internaţionale

IV. Ţările dezvoltate. Politici economice în ţările dezvoltate

V. Economia ţărilor în dezvoltare

VI. Subdezvoltarea şi implicaţiile acesteia în economia mondială

VII. Integrarea internaţională. Forme şi structuri de integrare la nivel mondial

VIII. Sectorizarea economiei mondiale

IX. Problemele globale ale omenirii

X. România şi participarea ei în economia mondială

Extras din document

I. Introducere în economia mondială

1. Apariția economiei mondiale

În evoluţia economiei mondiale de o importanţă crucială s-au dovedit a fi marile descoperiri geografice, ce au permis includerea în circuitul economic al unor vaste regiuni de pe glob.

Principalii piloni ai economiei perioadei respective (Europa şi America) erau „specializaţi” în producţia diferitelor mărfuri, astfel încât aproape toate mărfurile europene erau noi pentru America şi reciproc, mărfurile americane erau noi pentru europeni.

Secolul XVI este secolul apariţiei pieţei mondiale.

Constituirea pieţei mondiale nu putea rămâne fără efecte majore în ceea ce priveşte producţia şi schimbul de bunuri.

Apariţia pieţei mondiale a stimulat apariţia şi dezvoltarea manufacturilor, care, la rândul lor, au stimulat dezvoltarea comerţului exterior şi trecerea de la o economie închisă, destinată satisfacerii la nivel primar a autoconsumului, la o economie orientată către piaţă, către schimb.

Apar unele obstacole în calea deschiderii totale a economiei, obstacole ce nu vor putea fi înlăturate decât la începutul secolului XIX, o dată cu prima revoluţie industrială.

Aceste obstacole, de origine politică, economică şi chiar extraeconomică (lipsa centralizării puterii politice, natura relaţiilor de schimb între state şi coloniile lor, relaţii bazate pe exploatare de tip colonial în primul rând, şi nu pe un excedent intern al producătorilor) vor fi treptat depăşite o dată cu progresul tehnic, ceea ce va duce la o creştere a productivităţii muncii, cu înlăturarea regimurilor feudale refractare la progres, urmată de o centralizare statală şi, nu în ultimul rând, perfecţionarea normelor juridice, care vor duce la o „disciplinare” a relaţiilor comerciale, creându-se, în acest fel, premisele pentru apariţia economiilor naţionale ca entităţi de sine stătătoare.

O tendinţă de specializare internaţională în producţie, apare o nouă diviziune socială a muncii, cea mondială, se dezvoltă un schimb reciproc de activităţi care depăşeşte limitele microeconomicului, făcând trecerea către internaţionalizarea economiei.

2. Conceptul de economie mondială

Definire

Un sistem complex, eterogen, ale cărui componente fundamentale sunt economiile naţionale, societăţile transnaţionale, organizaţiile economice internaţionale.

Alături de aceste elemente fundamentale, sistemul economiei mondiale cuprinde şi elemente derivate, de legătură: piaţa mondială, relaţiile economice internaţionale, diviziunea internaţională a muncii, ordinea mondială.

Ansamblul format din totalitatea agenţilor economici şi a interacţiunilor (raporturilor economice) dintre aceştia la scară globală.

Acest sistem este caracterizat de o anumita configuraţie = ordine economică globală.

Ordinea economică internaţională (globală)

Modalitatea de organizare în timp şi spaţiu a elementelor economiei mondiale, altfel spus, raporturile de putere care există între componentele sistemului economic mondial.

Exprimă starea calitativă a economiei mondiale într-o perioadă istorică, în raport cu rezultatele interaciţunii dintre elementele ce o compun.

Puterea în relaţiile internaţionale exprimă capacitatea unei naţiuni de a utiliza activele sale tangibile şi intangibile, astfel încât aceasta să influenţeze comportamentul altor naţiuni.

Exercitarea puterii se poate realiza pe cale militară, pe cale economică, politică sau prin influenţă.

Presupune ierarhii şi reguli.

Ierarhiile sunt date de raporturile de putere.

Regulile (norme tehnice, economice, juridice etc) sunt necesare pentru a evita arbitrariul şi a păstra o coerenţă şi predictibilite a relaţiilor economice internationale.

Rolul asigurării regulilor de conduită în relaţiile economice internaţionale revine organismelor financiare şi comerciale internaţionale: Banca Mondială, FMI, Organizaţia Mondială a Comerţului etc.

Sfârşitul Sec XX şi începutul sec XXI au fost marcate de numeroase redefiniri ale ordinii economice mondiale. Ele au privit nu numai componenta economică, ci şi aspectele politice, ideologice, culturale şi militare.

Principalele trăsături ale acestor mutaţii au fost:

- dispariţia, între 1989-1991 a unui sistem social-politic şi a unei ideologii cu veleităţi hegemonice mondiale care, cu numai câţiva ani în urmă, stăpâneau un sfert din suprafaţa globului, reuneau o treime din populaţia acestuia şi realizau aproape 40% din producţia mondială;

- apariţia unui număr important de noi state pe harta Europei (din ex Uniunea Sovietică, din ex Iugoslavia, din ex Cehoslovacia);

- afirmarea tot mai pregnantă a Uniunii Europene, mai ales după realizarea efectivă a uniunii monetare în anul 2002, ca pol de putere economică mondială;

- afirmarea Chinei ca o putere economică în plină ascensiune.

Puterea militară

- este un mijloc tradiţional de impunere a voinţei unui stat şi de a determina o anumită ordine internaţională;

- exemplele sunt numeroase, de altfel, actuala ordine internaţională este determinată într-o proporţie semnificativă de rezultatul confruntării militare din cel de-al doilea război mondial.

Puterea economică

- modalitatea economică de a determina ordinea mondială este una dintre cele mai întâlnite căi de a influenţa raporturile de putere;

- Germania sau Japonia s-au impus în economia mondială prin forţa economiilor lor şi nu pe cale militară.

Puterea politică

- puterea politică poate determina şi ea un anumit sistem de relaţii internaţionale;

- de exemplu, SUA îşi foloseşte forţa politică pentru a convinge Israelul să negocieze cu ţările arabe din Orientul Mijlociu.

Influenţa

- exprimă capacitatea de a exercita presiuni asupra unui stat, altele decât cele legate de utilizarea în mod implicit sau explicit a forţei sau a sancţiunilor economice;

- poate că exemplul cel mai ilustrativ în ceea ce priveşte influenţa la nivel mondial este cel al Bisericii Catolice.

Preview document

Economie Mondială - Pagina 1
Economie Mondială - Pagina 2
Economie Mondială - Pagina 3
Economie Mondială - Pagina 4
Economie Mondială - Pagina 5
Economie Mondială - Pagina 6
Economie Mondială - Pagina 7
Economie Mondială - Pagina 8
Economie Mondială - Pagina 9
Economie Mondială - Pagina 10
Economie Mondială - Pagina 11
Economie Mondială - Pagina 12
Economie Mondială - Pagina 13
Economie Mondială - Pagina 14
Economie Mondială - Pagina 15
Economie Mondială - Pagina 16
Economie Mondială - Pagina 17
Economie Mondială - Pagina 18
Economie Mondială - Pagina 19
Economie Mondială - Pagina 20
Economie Mondială - Pagina 21
Economie Mondială - Pagina 22
Economie Mondială - Pagina 23
Economie Mondială - Pagina 24
Economie Mondială - Pagina 25
Economie Mondială - Pagina 26
Economie Mondială - Pagina 27
Economie Mondială - Pagina 28
Economie Mondială - Pagina 29
Economie Mondială - Pagina 30
Economie Mondială - Pagina 31
Economie Mondială - Pagina 32
Economie Mondială - Pagina 33
Economie Mondială - Pagina 34
Economie Mondială - Pagina 35
Economie Mondială - Pagina 36
Economie Mondială - Pagina 37
Economie Mondială - Pagina 38
Economie Mondială - Pagina 39
Economie Mondială - Pagina 40
Economie Mondială - Pagina 41
Economie Mondială - Pagina 42
Economie Mondială - Pagina 43
Economie Mondială - Pagina 44
Economie Mondială - Pagina 45
Economie Mondială - Pagina 46
Economie Mondială - Pagina 47
Economie Mondială - Pagina 48
Economie Mondială - Pagina 49
Economie Mondială - Pagina 50
Economie Mondială - Pagina 51
Economie Mondială - Pagina 52
Economie Mondială - Pagina 53

Conținut arhivă zip

  • Economie Mondiala.doc

Alții au mai descărcat și

Globalizarea si Statele Mici si Mijlocii - Studiu de Caz Romania

Argument Lucrarea de diplomă intitulată ” Globalizarea si statele mici si mijloci. Studiu de caz Romania” reprezintă expresia preocupărilor mele...

Criza economică - cauze, efecte și răspunsuri

INTRODUCERE Criza economică ce a lovit economia mondială începând cu vara anului 2007, este fără precedent în istoria economică de după război....

Comerțul internațional, factor important în economia internațională

INTRODUCERE Trăim într-o lume care este puternic interconectată de complexe tranzacţii economice şi sociale, probleme legate de mediu, colaborări...

Criza economică - cauze, efecte, soluții

INTRODUCERE Ne confruntăm cu cea mai gravă criză financiară din 1930 încoace. În câteva privinţe, ea se aseamănă cu alte crize apărute în ultimii...

Comerțul internațional, vehicul esențial al economiei internaționale

Introducere Lucrarea aleasă presupune o analiză a comerţului internaţional, a încasărilor provenite din operaţiunile pe care le cuprinde....

Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă

INTRODUCERE Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să apară în interiorul lui şi,...

Criza Economică

INTRODUCERE Criza financiară actuală este poate cea mai gravă criză ce a afectat pieţele mature şi din păcate ea nu se termină aici. În perioada...

Globalizare versus Integrare Financiară

INTRODUCERE Nu există o definiție a globalizării într-o formă universal acceptată și, probabil, nici definitivă. Motivul rezidă în faptul că...

Te-ar putea interesa și

Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz

INTRODUCERE În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi identificând...

Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România

INTRODUCERE Asistăm, în ultima vreme, la o dezvoltare şi transformare fără precedent a lumii în care trăim. Aproape totul se schimbă, se...

Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation

Argument La început de secol XXI, corporaţiile transnaţionale reprezintă una din marile forţe ce acţionează în domeniul economic, financiar,...

Serviciile Turistice în Economia Mondială

Întroducere În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi identificând...

Economie Mondială

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Încheierea celui de-al doilea rǎzboi mondial şi finalizarea amplului proces al decolonizǎrii au pus...

Centre de Putere

INTRODUCERE Conceptul de putere Esenţa politicii o constituie accesul la putere. Aceasta permite, pe plan intern şi extern, transpunerea în...

Economie mondială

Capitolul I Fundamentele economiei mondiale 1.1. Formarea economiei mondiale Condiţia esenţială a formării economiei mondiale o constituie...

Dezvoltarea Economica - Fenomen Important al Economiei Mondiale

Dezvoltarea economica, Fenomen important al economiei mondiale I. Dezvoltarea Economica Ca forma de manifestare a dinamicii macroeconomice,...

Ai nevoie de altceva?