Economie regională - PND

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 16674
Mărime: 70.24KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

PND – Obiective pag.2

Sectiunile PND pag.4

1. Analiza situatiei curente pag.5

Infrastructura pag. 10

Capitalul uman pag.15

Ocuparea fortei de munca pag.17

Agricultura, dezvoltarea rurala si pescuitul pag.21

Disparitatile regionale in dezvoltarea economica pag.24

Cooperarea teritoriala europeana pag.28

Capacitatea administrativa pag.29

2. Analiza SWOT pag.32

Strategia de dezvoltare. Definirea viziunii strategice pag. 34

Extras din document

Prioritatile nationale de dezvoltare

1. Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazata pe cunoastere pag. 37

2. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport pag. 37

3. Protectia si imbunataturea calitatii mediului pag.37

4. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuparii si incluziunii sociale si intarirea capacitatii administrative fundamentare pag.45

5. Dezvoltarea economiei rurale si cresterea productivitatii in sectorul agricol pag.45

PLANUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE

2007 - 2013

Dezvoltarea regională este un concept nou ce urmăreşte impulsionarea şi diversificarea activităţilor economice, stimularea investiţiilor în sectorul privat, contribuţia la reducerea somajului şi nu în cele din urmă să conducă la o îmbunătăţire a nivelului de trai.

Pentru a putea fi aplicată politica de dezvoltare regională s-au înfiinţat opt regiuni de dezvoltare, care cuprind tot teritoriul României. Fiecare regiune de dezvoltare cuprinde mai multe judete. Regiunile de dezvoltare nu sunt unităţi administrativ-teritoriale, nu au personalitate juridică, fiind rezultatul unui acord liber între consiliile judeţene şi cele locale. Politica de dezvoltare regională reprezintă un ansamblu de măsuri planificate şi promovate de autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, în parteneriat cu diverşi actori (privaţi, publici, voluntari), în scopul asigurării unei creşteri economice, dinamice şi durabile, prin valorificarea eficientă a potenţialului regional şi local, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă.

Obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională sunt următoarele:

- diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe stimularea dezvoltării echilibrate şi pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare întârziată);

-preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre;

- indeplinirea criteriilor de integrare in structurile Uniunii Europene şi de acces la instrumentele financiare de asistenţă pentru ţările membre (fonduri structurale şi de coeziune);

-corelarea cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare;

- stimularea cooperării interregionale, interne şi internaţionale, care contribuie la dezvoltarea economică şi care este în conformitate cu prevederile legale şi cu acordurile internaţionale încheiate de România.

Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este instrumentul fundamental prin care România va încerca să recupereze cât mai rapid disparităţile de dezvoltare socio-economică faţă de Uniunea Europeană. PND este un concept specific politicii europene de coeziune economică şi socială (Cohesion Policy) şi reprezintă documentul de planificare strategică şi programare financiară multianuală, elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta şi stimula dezvoltarea socio-economică a României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.

Se impune sublinierea clară a caracterului specific al PND 2007-2013. Acesta nu substituie o Strategie Naţională de Dezvoltare Economică, ci reprezintă un instrument de prioritizare a investiţiilor publice pentru dezvoltare. Raţiunea elaborării PND este aceea de a stabili direcţiile de alocare a fondurilor publice pentru investiţii cu impact semnificativ asupra dezvoltării economice şi sociale, din surse interne (buget de stat, bugete locale etc.) sau externe (fondurile structurale şi de coeziune, fonduri UE pentru dezvoltare rurală şi pescuit, credite externe etc.), în scopul diminuării decalajelor de dezvoltare faţă de Uniunea Europeană şi a disparităţilor interne (ex. Urban-rural, regiunea X faţă de media naţională etc). De altfel, PND nu conţine aspecte de reglementare legislativă, construcţie instituţională sau reformă structurală, acesta fiind apanajul altor documente programatice, cum ar fi Programul Economic de Preaderare sau viitorul Program Naţional de Reformă.

În ceea ce priveşte Strategia PND, având în vedere obiectivul global de reducere a decalajelor de dezvoltare faţă de UE şi pornind de la o analiză cuprinzătoare a situaţiei socio-economice actuale, au fost stabilite şase priorităţi naţionale de dezvoltare, ce grupează în interior o multitudine de domenii şi subdomenii prioritare:

- creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere

- dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport

- protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului

-dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative

- dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol

-diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării

Acest set de priorităţi asigură continuitatea faţă de priorităţile stabilite în PND 2004-2006 şi a fost agreat de principiu cu Comisia Europeană. Mai mult decât atât, în cadrul negocierilor la Capitolul 21 „Politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale” (închise la data de 23 septembrie 2004), autorităţile române şi Comisia Europeană au stabilit viitoarele Programe Operaţionale prin intermediul cărora se vor gestiona Fondurile Structurale şi de Coeziune pe baza domeniilor acoperite de priorităţile sus formulate (cu excepţia agriculturii, dezvoltării rurale şi pescuitului, care vor fi finanţate din instrumente comunitare distincte).

Strategia PND 2007-2013 este structurată pe cele şase priorităţi naţionale de dezvoltare, limitarea numărului de priorităţi fiind de natură să asigure concentrarea resurselor disponibile pe realizarea acelor obiective şi măsuri cu impact maxim asupra reducerii decalajelor faţă de UE şi a disparităţilor interne. Trebuie precizat, însă, că în interiorul acestor priorităţi sunt abordate numeroase domenii / sectoare de intervenţie specifice, cum ar fi educaţia, sănătatea, energia, sectorul comunicaţii şi IT, prevenirea riscurilor naturale etc.

PND 2007-2013 încearcă să reflecte cât mai fidel priorităţile stringente de dezvoltare ale României la nivel naţional, regional şi local şi propune susţinerea acestora prin investiţii publice concentrate, alocate pe bază de programe şi proiecte. Implementarea strategiei de dezvoltare prin utilizarea eficientă a fondurilor prevăzute, atât interne, cât şi externe, va conduce, la orizontul anului 2013, la o Românie competitivă, dinamică şi prosperă, integrată cu succes în Uniunea Europeană şi aflată pe un trend de dezvoltare rapidă şi durabilă.

Elaborarea PND 2007-2013 s-a realizat conform prevederilor HG nr. 1115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Naţional de Dezvoltare, care stabileşte principiile metodologice, cadrul de lucru inter–instituţional şi mecanismele de consultare partenerialã.

Din punct de vedere al conţinutului, PND 2007-2013 cuprinde urmãtoarele secţiuni principale:

I. Analiza situaţiei curente

II. Analiza SWOT

III. Strategia de dezvoltare

IV. Programarea financiarã

V. Implementarea

VI. Parteneriatul

Preview document

Economie regională - PND - Pagina 1
Economie regională - PND - Pagina 2
Economie regională - PND - Pagina 3
Economie regională - PND - Pagina 4
Economie regională - PND - Pagina 5
Economie regională - PND - Pagina 6
Economie regională - PND - Pagina 7
Economie regională - PND - Pagina 8
Economie regională - PND - Pagina 9
Economie regională - PND - Pagina 10
Economie regională - PND - Pagina 11
Economie regională - PND - Pagina 12
Economie regională - PND - Pagina 13
Economie regională - PND - Pagina 14
Economie regională - PND - Pagina 15
Economie regională - PND - Pagina 16
Economie regională - PND - Pagina 17
Economie regională - PND - Pagina 18
Economie regională - PND - Pagina 19
Economie regională - PND - Pagina 20
Economie regională - PND - Pagina 21
Economie regională - PND - Pagina 22
Economie regională - PND - Pagina 23
Economie regională - PND - Pagina 24
Economie regională - PND - Pagina 25
Economie regională - PND - Pagina 26
Economie regională - PND - Pagina 27
Economie regională - PND - Pagina 28
Economie regională - PND - Pagina 29
Economie regională - PND - Pagina 30
Economie regională - PND - Pagina 31
Economie regională - PND - Pagina 32
Economie regională - PND - Pagina 33
Economie regională - PND - Pagina 34
Economie regională - PND - Pagina 35
Economie regională - PND - Pagina 36
Economie regională - PND - Pagina 37
Economie regională - PND - Pagina 38
Economie regională - PND - Pagina 39
Economie regională - PND - Pagina 40
Economie regională - PND - Pagina 41
Economie regională - PND - Pagina 42
Economie regională - PND - Pagina 43
Economie regională - PND - Pagina 44
Economie regională - PND - Pagina 45
Economie regională - PND - Pagina 46
Economie regională - PND - Pagina 47
Economie regională - PND - Pagina 48
Economie regională - PND - Pagina 49
Economie regională - PND - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Economie Regionala - PND.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Intreprinderea in Era Globalizarii

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Competitivitate Economica

Programul operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE) este unul dintre cele sapte programe operationale sectoriale...

Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională

I. ARGUMENT Uniunea Europeană constituie o parte a strategiilor şi proceselor politice ale statelor membre şi instituţii relevante, care includ...

Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene

1.1. Contextul politic şi ecomonic Politica de dezvoltare regională constituie un instrument important în cristalizarea identităţii europene. De...

Planul Operational Regional

1. Programul Operational Regional – Prezentare generală Programul Operational Regional 2007-2013 este un program care implementează elemente...

Politici de dezvoltări regionale, reabilitarea drumurilor din lumină

INTRODUCERE Uniunea Europeană este una dintre cele mai prospere și competitive zone din lume, atât din punctul de vedere al nivelului de...

Irlanda - Raport de Tara

1. CARACTERIZAREA GENERALA A REPUBLICII IRLANDEZE Denumirea oficiala: Republica Irlandeza Limba oficiala: Irlandeza, Engleza Moneda: Lira...

Sisteme de Finanțare

FONDURILE STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE Rezumat Politica de coeziune, adoptata de Uniunea Europeană nu se poate materializa fără exis-tenţa unor...

Centrul Colorați Lumea Copiilor

Grupa 1 DEZVOLTAREA UNUI CENTRU SPECIALIZAT PENTRU ÎNGRIJIREA COPIILOR CU NEVOI SPECIALE Programul Operaţional Regional (POR) AP 3...

Ai nevoie de altceva?