Economie rurală

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc, xls
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 12294
Mărime: 565.07KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ”ION IONESCU DE LA BRAD”, IAŞI FACULTATEA DE AGRICULTURĂ SPECIALIZAREA: INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ

Cuprins

PARTEA I: DIAGNOSTICUL COMUNEI BELCESTI ,JUD IASI

PARTEA II: ANALIZA ECONOMICA A FIRMEI „SC FRATTELI OLIVIT SA”

Extras din document

Partea I

Diagnosticul localităţii

Toponimia

Numele comunei Belcești din județul Iași apare prima dată în anul 1579 într-un document redactat în timpul domniei lui Petru Șchiopul

Denumirea Belcești provine din cuvintele slave belci sau belâi ce înseamnă alb.

Posibil ca denumirea localității să provină de la un întemeietor cu numele Belceanu sau Belcescu. Existența în satul Ruși a numelui de familie Belceanu constituie un argument în sprijinul acestei afirmații.

Numele satului Ruși este tot de origine slavă. Dealtfel în satul Ruși există multe nume de familie de origine slavă.

Cel mai vechi sat al comunei este Ulmi apare în documente prima dată în 1437 sub numele de Bereșteni nume de origine slavă care tradus înseamnă Ulmi.Nu sunt dovezi care să ateste construcția bisericii în timpul lui Ștefan cel Mare.

Satul Munteni s-a numit la început VAI DE EI pentru că primii locuitori care au venit aici au dus la început o viață modestă,ulterior datorită faptului că locuitorii acestui sat proveneau de la munte s-a impus denumirea Munteni.

Satul Liteni provine din Liteni județul Suceava

Organizarea administrativă

Organizarea administrativă a comunei cuprinde 6 sate: Belcești, Satu-Nou, Munteni, Liteni, Ulmi și Tansa. Reședința comunei este localitatea Belcești (Belcești-centru) rezultată din contopirea satelor Ruși, Ciorăni și Văleni.

Vecinii comunei Belcești sunt:

• N-comuna Coarnele Caprei;

• NE-comuna Focuri

• ;E-comuna Erbiceni;

• S-comuna Bălțați;

• SV-comuna Balș;.

• V-comuna Cotnari.

Relieful-aspecte generale

Relieful este dezvoltat pe roci sedimentare, respectiv argile și marne sarmatice cu alternanțe subțiri de nisipuri fine.

Relieful actual al comunei derivă dintr-o veche câmpie marină ce s-a înalțat ușor fiind urmată de retragerea mării sarmatice, vechiul relief fiind înlocuit cu un relief de dealuri și coline mai joase separate de văi largi.

Lunca Bahluiului reprezintă treapta joasă a reliefului comunei.

Altitudinea maximă este de 205 m în Movila Bocancea la hotarul cu comuna Cotnari. Alte valori altitudinale:191 m Dealul Morii, 190 m dealul Movila Ulmi,188 m Dealul Buhna, 182 m Dealul Hodora, 178 m Dealul Movila Dornei, 150 m Dealul Bahluiului (Dealul Rușilor sau "Dealul Plângerii"), pe acest din urmă deal s-a ridicat o cruce din marmură în memoria belceștenilor căzuți pe câmpurile de luptă.

Prin construirea blocurilor(24) și a sistemelor de canalizare relieful comunei s-a modificat mult.

Clima si hidrografia

Clima caracteristică comunei Belcești se încadrează în tipul de climă temperat-continentală de nuanță excesivă,specifică Podișului Moldovei.

Hidrografic teritoriul comunei este cuprins în sectorul mijlociu al râului Bahlui,pe teritoriul comunei Bahluiul are o lungime de 15,3 km.

Afluenții pe care Bahluiul îi primește în sectorul Belcești sunt:

-Gurguiata (Valea Plopilor, Valea Mare sau Huc). Valea acestui pârâu a fost transformată într-o salbă de iazuri

-Izmana (Pârâul lui Tomiță). Acest pârâu colectează apele uzate de la canalizarea blocurilor,dispensar și S.M.A.

-Coada Râpei (La Dracea sau Râpa Bârladenilor)

-Putina (paraul Liteni), Bosia, Valea Morii

În sud sunt pâraie care se varsă în Bahluieț: Filiași, Bejeneasa, Valea Turcului.

Iazurile de pe Gurguiata pe teritoriul comunei sunt: Savia I, Savia II (Bodaia), Cicadaia, Plopi, Huc. În aceste iazuri se varsă pâraiele: Geana, Dajdia, Bruma, Buhna (Pârâul lui Ciubotă).

În scopul protejării comunei de inundații s-a construit pe Bahlui între anii 1971-1976 lacul de acumulare Tansa-Belcești cu o suprafață de 360 ha, adâncime 6-7 m.

Vegetatia si fauna

Vegetație de silvostepă.În trecut o pondere însemnată avea pădurea și desișurile de arbuști.

Numele vechilor sate Plopi(azi dispărut)și Ulmi sugerează că în trecut existau aici păduri de plopi și ulmi. Pentru combaterea eroziunii și a alunecărilor de teren s-au efectuat plantații forestiere(Valea Morii,Satu Nou)

În 1958 pe locul unde este azi pădurea Valea Morii vegetația spontană a fost defrișată și s-au efectuat plantații cu salcâmi,plopi,frasini,nuci,cireși,meri,pini,molizi.

Fauna actuala a pădurii este formată din:iepuri,căprioare,nevăistuci,șoareci,ciocănitori, fazani,

Până în 1958 trăiau în zonă și lupi.În 1970 au fost aduși în pădurea Valea Morii porci mistreți și căprioare.

Preview document

Economie rurală - Pagina 1
Economie rurală - Pagina 2
Economie rurală - Pagina 3
Economie rurală - Pagina 4
Economie rurală - Pagina 5
Economie rurală - Pagina 6
Economie rurală - Pagina 7
Economie rurală - Pagina 8
Economie rurală - Pagina 9
Economie rurală - Pagina 10
Economie rurală - Pagina 11
Economie rurală - Pagina 12
Economie rurală - Pagina 13
Economie rurală - Pagina 14
Economie rurală - Pagina 15
Economie rurală - Pagina 16
Economie rurală - Pagina 17
Economie rurală - Pagina 18
Economie rurală - Pagina 19
Economie rurală - Pagina 20
Economie rurală - Pagina 21
Economie rurală - Pagina 22
Economie rurală - Pagina 23
Economie rurală - Pagina 24
Economie rurală - Pagina 25
Economie rurală - Pagina 26
Economie rurală - Pagina 27
Economie rurală - Pagina 28
Economie rurală - Pagina 29
Economie rurală - Pagina 30
Economie rurală - Pagina 31
Economie rurală - Pagina 32
Economie rurală - Pagina 33
Economie rurală - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Economie Rurala.doc
  • Economie Rurala.xls

Alții au mai descărcat și

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Intreprinderea in Era Globalizarii

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Te-ar putea interesa și

Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei

CAPITOLUL I TURISMUL RURAL. NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Definirea noţiunii de turism rural Turismul rural este un fenomen nou şi vechi în acelaşi...

Marketing Agroturistic

1.1 Marketingul în turism Economia serviciilor, în care se încadreaza si activitatile de turism, constituie un sector productiv, care este...

Analiza-diagnostic social-economică a Localității Călărași în Vederea Includerii Acesteia în Circuitul Turistic Rural al Republicii Moldova

Introducere: Moldova. Atît de mică şi atît de diversă, atît de cunoscută şi atît de necunoscută totodată. Nu e nici un paradox aici, pentru că...

Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures

Introducerea şi motivaţia temei Prezentul proiect prezintă ce este Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), ce cuprinde acesta, unde se...

Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural

CAPITOLUL 1 Evoluţia mediului rural Dacă apariţia mediului urban este legată de o anumită etapă (mijlocie sau superioară) a dezvoltării sociale...

PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești

Introducere Sprijinul prevazut prin Axa 3 vizeaza incurajarea diversificarii economiei rurale si imbunatatirea calitatii vietii din spatiul rural....

Turismul Rural în România

Ca urmare a locului ocupat în economiile naţionale şi rolului îndeplinit în dezvoltarea acestora, turismul este considerat unul dintre cele mai...

Analiza Economico Sociala a Regiunii Nord Est

1. Prezentarea principalelor caracteristici ale regiunii Regiunea acopera partea de Nord-Est a tarii si, conform traditiei, este o parte din...

Ai nevoie de altceva?