Eficiență Economică a Investițiilor

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 7172
Mărime: 82.66KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Manole Ioan
UNIVERSITATEA BOGDAN VODĂ FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE MASTERAT ÎN ADMINISTRAŢIE, INSTITUŢII DE CREDIT ŞI SOCIETĂŢI COMERCIALE MANAGEMENTUL STRATEGIILOR INVESTIŢIONALE

Cuprins

1. EFICIENŢA ECONOMICĂ

1.1. Conceptul de eficienţă economică a investiţiei 1.2. Posibilităţi de cuantificare a eficienţei economice 1.3. Necesitatea calculării eficienţei economice a investiţiilor 1.4. Corelaţia economică între optim şi eficient

2. INDICATORI DE EVALUARE ŞI ANALIZĂ A EFICIENŢEI ECONOMICE A INVESTIŢIILOR

2.1. Particularităţile indicatorilor de evaluare şi eficienţă economică a investiţiilor

2.2. Clasificarea indicatorilor de eficienţă economică a investiţiilor

3. Indicatori analitici, indicatori sintetici, şi indicatori complecşi 3.1 Indicatori analitici

3.2 Indicatori sintetici

3.3 Indicatori complecşi

4. Bibliografie

Extras din document

1. EFICIENŢA ECONOMICĂ

1.1. Conceptul de eficienţă economică a investiţiei

Pentru realizarea unui obiectiv de investiţii, în practică există mai multe posibilităţi concretizate în diferite variante, fiecare având avantajele şi dezavantajele sale. De aceea este necesar ca alegerea variantei după care se va executa investiţia să fie făcută pe baza unor criterii şi calcule ştiinţifice. Aceste calcule trebuie să indice alegerea acelei variante care prezintă cele mai mari avantaje, altfel realizarea investiţiei se va dovedi neinspirată. În această idee, realizarea unor obiective de investiţii cu efort economic (de muncă vie şi muncă trecută - materiale) mai mic decât cel propus, reprezintă concretizarea unei activităţi desfăşurată în mod eficient.

În esenţă, prin eficienţa economică a investiţiilor trebuie să se înţeleagă faptul că prin consumarea unor fonduri de investiţii se impune obţinerea de rezultate maxime.

O expresie la modul general a eficienţei economice este dată de relaţia dintre efectele utile obţinute dintr-o anumită activitate economică şi cheltuielile, adică eforturile, realizate în activitatea respectivă.

Eficienţa economică înseamnă obţinerea unor efecte economice utile, în condiţiile cheltuirii într-un mod raţional şi economicos a unor resurse materiale, umane, financiare, folosindu-se pentru aceasta metode ştiinţifice de organizare a activităţii.

Nivelul eficienţei este cu atât mai ridicat cu cât este mai mare efectul util pe unitate de efort cheltuit sau cu cât este mai mic efortul consumat raportat la o unitate de efect util.

Făcând o analiză a noţiunii de eficienţă economică a investiţiilor se constată că aceasta este o sumă de factori calitativi, fapt ce îi conferă acesteia un caracter complex, vizând perfecţionarea activităţii în domeniul în care are loc punerea în funcţiune a investiţiei respective, care poate fi de modernizare, retehnologizare, reconstrucţie sau dezvoltare. Studiul eficienţei economice a investiţiilor presupune în fond o analiză cauzală a factorilor care determină decizia în mediul de risc aferent.

De fapt analiza eficienţei economice a investiţiilor răspunde la întrebările: „cum se folosesc?” si „cât se consumă din resurse?”, urmărindu-se atât gradul de valorificare cât şi economisirea lor. în acest context este necesar ca resursele să fie cât mai riguros structurate după criterii care să corespundă cerinţelor analizei economice.

În practica curentă de realizare a investiţiilor se face adesea greşeala când se consideră că noţiunea de eficienţă economică a investiţiilor este una şi aceeaşi cu rezultatele utile ale acestora.

În urma efortului de investiţii se obţin diverse efecte economice reflectate de fapt şi pe plan financiar. Nivelul acestor efecte, în raport cu efortul investiţional dă măsura eficienţei investiţiei.

De regulă, efectele economice obţinute, în funcţie şi de caracterul investiţiei pot fi:

- de reducere a costurilor de funcţionare a utilajelor, ce se realizează pe seama investiţiilor de înlocuire a maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor;

- de diminuare a cheltuielilor cu munca prezentă (forţa de muncă), ca urmare a promovării noilor tehnologii prin lucrări de retehnologizare, reutilare sau modernizare;

- de sporire a rentabilităţii agentului economic care de fapt este scopul tuturor lucrărilor de investiţie pentru dezvoltare, modernizare, retehnologizare;

- de obţinere a unor efecte pe perioade îndepărtate, de natura investiţiilor strategice sau cele de interes general, cum ar fi spre exemplu cheltuieli făcute pentru îmbunătăţirea microclimatului într-o secţie de producţie. Este cunoscut faptul că prin realizarea unui obiectiv de investiţii se urmăreşte obţinerea unui efect sau altul, dar efectele au un caracter complementar, influenţându-se unele pe altele, iar determinarea eficienţei se face prin cumularea tuturor efectelor.

O eficienţă economică ridicată se obţine în condiţiile aplicării în procesul de producţie a unor tehnologii moderne şi care valorifică la cote superioare materiile prime şi energia, asigurând produse de calitate superioară la un cost redus. Mărimea eficienţei economice influenţează în primul rând agentul economic unde ea se înregistrează, dar ea are importanţă şi pentru economia naţională în ansamblul ei, căci prin creşterea producţiei reducerea costurilor de fabricaţie, sporirea rentabilităţii, etc. se obţine un spor al venitului naţional.

De fapt, în ansamblu, corelaţia dintre eforturi şi efecte din punct de vedere: cantitativ se exprimă prin indicatori de eficienţă care de regulă îmbracă forma unui raport matematic. Dat fiind caracterul său complex, eficienţa economică a investiţiilor nu poate fi exprimat printr-un singur indicator. Este necesar să se folosească un sistem de indicatori de eficienţă pentru a evidenţia toate corelaţiile posibile. Calculat pe baza uneia sau a două caracteristici ale mijlocului fix care realizează eficienţa economică, un anumit indicator va reflecta doar o parte a eficienţei economice a investiţiei. Oricât ar fi de explicit şi de condensat, un indicator nu poate cuprinde sau reflecta întreaga eficienţă economică a inves¬tiţiilor, aceasta datorită caracterului complex al eficienţei. Desigur, calcularea tuturor rezultatelor unei investiţii şi compararea lor cu eforturile necesare pentru realizarea sa este greoaie şi foarte dificilă, iar cei câţiva indicatori pe baza cărora se face analiza trebuie de aşa manieră aleşi încât să reflecte aspectele cele mai semnificative ale fenomenului economic supus analizei.

Preview document

Eficiență Economică a Investițiilor - Pagina 1
Eficiență Economică a Investițiilor - Pagina 2
Eficiență Economică a Investițiilor - Pagina 3
Eficiență Economică a Investițiilor - Pagina 4
Eficiență Economică a Investițiilor - Pagina 5
Eficiență Economică a Investițiilor - Pagina 6
Eficiență Economică a Investițiilor - Pagina 7
Eficiență Economică a Investițiilor - Pagina 8
Eficiență Economică a Investițiilor - Pagina 9
Eficiență Economică a Investițiilor - Pagina 10
Eficiență Economică a Investițiilor - Pagina 11
Eficiență Economică a Investițiilor - Pagina 12
Eficiență Economică a Investițiilor - Pagina 13
Eficiență Economică a Investițiilor - Pagina 14
Eficiență Economică a Investițiilor - Pagina 15
Eficiență Economică a Investițiilor - Pagina 16
Eficiență Economică a Investițiilor - Pagina 17
Eficiență Economică a Investițiilor - Pagina 18
Eficiență Economică a Investițiilor - Pagina 19
Eficiență Economică a Investițiilor - Pagina 20
Eficiență Economică a Investițiilor - Pagina 21
Eficiență Economică a Investițiilor - Pagina 22
Eficiență Economică a Investițiilor - Pagina 23
Eficiență Economică a Investițiilor - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Eficienta Economica a Investitiilor.doc

Alții au mai descărcat și

Finantarea unui Proiect de Investitii

INTRODUCERE În economia oricărei ţări investiţiile reprezintă fundamentul pentru dezvoltarea economico-socială. Prin investiţii se asigură...

Investițiile în România

CAP. I Investitiile - concept si structura În sens restrâns, investitia este o utilizare a venitului care se materializeaza într-un avans de...

Calculul indicatorilor de eficiență economică pentru un proiect de investiții, la MCM Steel SA Bocșa

Capitolul I NOŢIUNI PRIVIND INVESTIŢIILE ŞI EFICIENŢA ECONOMICĂ 1.1 CONCEPTUL DE INVESTIŢIE ŞI STRUCTURA ACESTEIA Noţiune de investiţie, într-o...

Restructurarea Economica si Decizia de Investitii la SC Alfa SA

INTRODUCERE Investiţiile joacă rolul de regenerator în orice activitate economică, ceea ce face ca o firmă să se nască, să-şi desfăşoare...

Rolul Investițiilor în Dezvoltarea Economică

Rezumat În lucrarea de faţă se face o analiză privind impactul investiţiilor asupra dezvoltării economice din România. Vom prezenta o clasificare...

Eficiența Economică a Investițiilor

1. Conceptul de eficienţă economică şi cel de eficienţă economică a investiţiilor Eficienţa economică este o noţiune complexă prin care se...

Cursul de Previziune și Orientare Economică

I. Componente ale managementului macroeconomic 1. Delimitari conceptuale. Orice actiune umana implica anticiparea miscarii evenimentelor....

Investițiile și Eficiența în Economia de Piață

CAP. 1. EFICIENŢA ECONOMICĂ A INVESTIŢIILOR 1.1. Conţinutul categoriei eficienţa economică a investiţiilor 1.1.1. Coordonatele abordării...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea Eficientei Economice a unui Proiect de Investitii prin Metodologia BIRD - Fabrica de Malt Targoviste

CAPITOLUL I INVESTITIILE SI EFICIENTA ECONOMICA A ACESTORA 1.1. INVESTITIILE – SUPORT MATERIAL AL DEZVOLTARII ECONOMICE Procesul cresterii...

Studiu de Fezabilitate al unui Proiect de Investitii Finantat pe Baza unui Credit Furnizor

Rolul investitiilor in economia de piata si evolutia acestora in ultimii ani Economia Romaniei a parcurs mai mult de noua ani de tranzitie de la...

Eficiența Economică a Investițiilor într-un Sistem de Producție

A. STUDIUL PRIVIND EFICIENŢA ECONOMICĂ A INVESTIŢIILOR ÎNTR-UN SISTEM DE PRODUCŢIE Motto: „ Esenţa şi raţiunea de a fi a unei întreprinderi este...

Eficiența economică a investiției

CAPITOLUL 1 EFICIENTA ECONOMICA - ELEMENT HOTARÂTOR IN DECIZIA DE INVESTITII 1.1. Conceptul de eficienta economica a investitiei Analiza...

Pregătirea și evaluarea proiectelor - eficiența economică a investițiilor

Studiul de Caz I Sa se fundamenteze eficienta economica a unui proiect cunoscand urmatoarele informattii si cerinte: a) principalii indicatori de...

Eficiență Economică a Investițiilor

I. CORELAŢIA DINTRE INVESTIŢIE ŞI EFICIENŢA ECONOMICĂ În viaţa economică activitatea de investiţii ocupă un loc central, atât în sfera producţiei...

Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul

Prin eficienţa economică a investiţiilor se înţelege relaţia care se stabileşte între nivelul rezultatelor economice în urma desfăşurării...

Eficiența economică a investițiilor

REZUMAT (ABSTRACT) Creşterea şi dezvoltarea economiilor statelor lumii sunt puternic influenţate de volumul şi dinamica investiţiilor realizate...

Ai nevoie de altceva?