Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 10374
Mărime: 199.91KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Extras din document

Prin eficienţa economică a investiţiilor se înţelege relaţia care se stabileşte între nivelul rezultatelor economice în urma desfăşurării procesului investiţional, pe de o parte, şi cantitatea şi structura efortului, ca generator de efecte, pe de altă parte.

În categoria eforturilor se cuprind: eforturile care se referă la procesul investiţional (valoarea investiţiei, volumul lucrărilor de construcţii-montaj, numărul de utilaje şi de personal atrase în procesul investiţional), dar şi cele referitoare la procesul de producţie (costurile de producţie, cheltuielile materiale, numărul salariaţilor etc.).

În aprecierea eficienţei economice a investiţiilor, eforturile se pot referi numai la activitatea de investiţii, la activitatea de producţie sau la ambele.

Un rol deosebit de important în aprecierea eficienţei economice a investiţiilor îl au efectele economice. Acestea pot fi: directe (rezultatele imediate obţinute în urma procesului investiţional); indirecte (care apar la utilizatorul rezultatelor procesului investiţional).

Efectele economice ale procesului investiţional (ca de altfel, ale oricărei activităţi economice) se mai pot clasifica în: efecte brute (spre ex., valoarea producţiei, veniturile anuale); efecte nete (spre ex., profiturile).

Eficienţa economică a investiţiilor nu poate fi tratată izolat de celelalte activităţi economice. Ea este o parte componentă, o latură esenţială a întregii activităţi economice şi are o relevanţă deosebită în modul de concepere şi de realizare a lucrărilor ce contribuie la evoluţia produsului social. Eficienţa economică a investiţiilor se determină printr-o abordare complexă şi sistemică, urmărind multiplele legături şi interdependenţe ale proceselor economice. Activitatea investiţională se află în strânsă corelaţie cu cererea pieţei. Fundamentarea investiţiilor trebuie să se axeze pe perioadele trecute, pentru a asigura o durată cât mai lungă şi cât mai eficientă a obiectului investiţiei. De aici reiese legătura strânsă cu factorul timp.

Este de menţionat şi problema raportului dintre factorii eficient şi optim. Dacă activitatea economică livrează nişte efecte ce predomină eforturile respective, această activitate este eficientă. De obicei, multitudinea proceselor economice permite organizarea mai multor activităţi economice alternative. Fiecare este caracterizată printr-un nivel anumit de eficienţă. Toate activităţile economice pot fi rânduite în ordinea de creştere a eficienţei lor. Dacă a fost selectat întregul complex de activităţi economice similare, activitatea ce ne asigură cel mai înalt nivel de eficienţă va fi considerată optimă.

Aşadar, se ajunge la două concluzii:

1. activitate optimă este aceea care se dovedeşte mai eficientă;

2. noţiunea de optim este relativă, existând un optim relativ pentru fiecare situaţie economică.

Făcând parte din totalul proceselor economice, investiţiile sunt estimate în mod similar. Diferenţa apare din faptul că cheltuielile sunt divizate în trei faze ale procesului de investiţii. Iar veniturile provin numai dintr-o fază - faza de exploatare. Spre deosebire de cheltuielile procesului de producţie, aici apare o gamă mult mai vastă de cheltuieli. Trebuie ţinut cont de cheltuielile fazelor anterioare fazei investiţionale. Tot aici apare un alt specific al proceselor de investiţii - intervale mari de timp între momentul cheltuielilor şi apariţia primelor venituri.

Evaluarea eficienţei economice a investiţiilor se realizează, ca şi eficienţa economică în general, cu ajutorul unui sistem de indicatori. Acest sistem este diferit dacă evaluarea se face: la nivel microeconomic (la nivelul agentului economic sau la nivelul obiectivului de investiţii) sau la nivelul macroeconomic (la nivelul economiei naţionale).

Capitolul 1

Prezentarea elementelor teoretico-metodologice

1.1. Documentare

Comerţul cu amănuntul este un domeniu care include toate activităţile în vânzarea bunurilor şi serviciilor direct către consumatorii finali, pentru a fi folosite în scop personal şi nu în interes de afaceri, el reprezentând veriga intermediară cea mai importantă în circuitul comercial al produselor. Comerţul cu amănuntul acoperă toată gama produselor ce se comercializează şi se realizează de foarte multe organizaţii - producători, angrosişti etc.- , dar ponderea activităţii acestei forme de distribuţie este realizată de detailişti, care prin specificul activităţii lor obţin profituri numai prin activitatea de comercializare a produselor şi serviciilor către consumatorii finali.

Principalele formele de vânzare în comerţul cu amănuntul se realizează prin magazine, în ultimii ani apărând şi alte forme de vânzare cu amănuntul, prin poştă, prin telefon, la domiciliu, sau prin mijloace electronice de vânzare.

Un produs nu-şi poate îndeplini rolul, raţiunea de a fi, decât în momentul în care intră în consumul final, satisfăcând nevoia consumatorului care l-a cumpărat. Drumul mărfurilor de la producător până la consumator nu este nici simplu, nici scurt şi nici ieftin. Ca urmare, legătura dintre producţie şi consum a dus la accentuarea diversificării producţiei, a creşterii consumului şi a dezvoltării relaţiilor de piaţă astfel încât activitatea de distribuţie a cunoscut o dezvoltare rapidă, în prezent fiind una dintre cele mai dinamice activităţi.

În ultimele decenii, procesul de distribuţie prin comerţul cu amănuntul a cunoscut schimbări profunde, fie că este vorba de supermagazine, hipermagazine, magazine discount, sau magazine universale şi magazine specializate, amploarea comerţului cu amănuntul reprezentând în Europa peste 60% din totalul activităţii de comerţ. În economia de piaţă, în condiţiile globalizării, accentuarea diversificării producţiei, a consumului şi a relaţiilor de piaţă conferă distribuţiei produselor un rol tot mai important, cunoscând schimbări profunde de la o regiune la alta, în funcţie de caracteristicile culturale, tradiţia, contextul economic sau legislativ, climatul politic sau cel religios din fiecare ţară.

Principalele funcţii ale comerţului cu amanuntul pot fi grupate astfel: creează utilitate de loc, de timp şi de posesie în sensul că, se organizează în funcţie de necesităţile consumatorului final, atât ca zonă de amplasare, cât şi cu o gamă variată de produse solicitate de consumatorul final, cu un program de funcţionare adaptat nevoilor consumatorului final; funcţia de planificare strategică şi adoptarea de sisteme informatice avansate şi tehnici de marketing adaptate cerinţelor consumatorului final; funcţia de segmentare a pieţelor şi îmbunătăţirea permanentă a poziţiei pe piaţă în vederea selectării pieţelor ţintă orientate spre o anumită categorie de consumatori finali; aplicarea permanentă de strategii de expansiune şi diversificare a pieţei.

În zilele noastre, există o mare varietate de organizaţii profilate pe comerţul cu amănuntul şi ca orice produs, diversele tipuri de magazine cu amănuntul îmbracă diferite forme, având un anumit ciclu de viaţă şi datorită concurenţei intră uneori în perioadă de

Bibliografie

1. Bogdan I., Tratat de management financiar”, Editura economică, Bucureşti, 2002.

2. Caraganciu A., Domenti O., Ciobu S., Bazele activităţii investiţionale, Editura A.S.E.M., Chişinău, 2004.

3. Cristian Bişa, Dumitru Porojan - „Planul de afaceri - concepte, metode, tehnici, proceduri”, Casa de editura IRECSON - Bucuresti, 2002.

4. Florin Botea, Cristian Valentin Floru, Marina Maidaev, Cristina Mănescu, Viorel Niţu, Mircea Oniţă, - „Ghidul inteprinzatorului particular”, Editura Tehnică - Bucureşti, 1994.

5. Iacob Petru Pântea „Contabilitatea româneasca” (armonizata cu Direcţiile Contabile Europene ), Editura Intelcredo 2003.

6. Moşteanu T., „Preţuri, echilibru concurenţial şi bunăstare socială”, Ed. Economică, 2001.

7. Moşteanu T., Dumitrescu D., Floricel C., Alexandru F., „Preţuri şi concurenţă”, Ed. Didactică şi Pedagogică , Bucureşti, 2000.

8. Moşteanu T., Dumitrescu D., Floricel C., Alexandru F., Vuţă M., „Culegere de aplicaţii practice şi studii de caz la disciplina Preţuri şi Concurenţă”, Ed. Didactică şi Pedagogică , Bucureşti , 1999.

9. Negoiescu Gh „Investiţiile în economia de tranziţie”, Ed. Evrica, Brăilă 1998.

10. Octavian Bojan - „Contabilitatea financiară a intreprinderilor”, Editura Lueman Serv, Bucuresti, 2001.

11. Ristea M., Oprea C., Răileanu. V., - „Contabilitatea societatilor comerciale”, Editura CECAR, Bucuresti 1996.

12. Românu I., Vasilescu I., Managementul investiţiilor, Editura economică, Bucureşti, 1997.

13. Rusalim Petris, Iuliana Georgescu, Dorin Budugan, Leontina Betianu ,,Bazele contabilitatii - Concepte, Modele, Glasor”, Editura Gorun, Iasi, 2002.

14. Tagaduan, D. - „Finantele intreprinderii”, Ed. Concordia, Arad, 2006.

15. Vasilescu I., Românu I., Cicea C. Investiţii, Bucureşti, 2000.

Preview document

Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 1
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 2
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 3
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 4
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 5
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 6
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 7
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 8
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 9
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 10
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 11
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 12
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 13
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 14
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 15
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 16
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 17
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 18
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 19
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 20
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 21
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 22
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 23
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 24
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 25
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 26
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 27
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 28
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 29
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 30
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 31
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 32
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 33
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 34
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 35
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 36
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 37
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 38
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 39
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 40
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 41
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 42
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 43
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 44
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 45
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 46
Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Eficienta economica a investitiilor in comertul cu amanuntul.doc

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă

ADNOTARE la teza de licenta in ştiinţe economice cu tema: “Fundamentarea deciziilor de investitii in baza criteriului de risc si eficienta”...

Comerțul Electronic în Tranzacțiile Internaționale

Introducere Începând cu 1960 până în prezent ce am fi putut crede despre o întreprindere care nu dispunea de telefon? Acelaşi lucru vom crede...

Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea şi gradul de cercetare ştiinţifică a temei. Schimbările semnificative, ca urmare a acţiunilor de reformă, impun eforturi...

Studiu de Caz Realizat la SC Amway

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII 1.1 Scurt istoric De peste 50 de ani,Amway a oferit oamenilor din intreaga lume posibilitatea...

Investiții în IMM

INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei de cercetare este determinată de nevoia dezvoltării sectoruluiîntreprinderilor micului business din...

Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004

CAPITOLUL 1. PARTICULARITĂŢI ALE COMERŢULUI ROMÂNESC 1.1 O succintă abordare istorică Privită în contextul său istoric, se remarcă faptul că...

Investițiile Străine Directe în Republica Moldova

Ca şi în alte ţări din regiune, la începutul anilor ’90, Republica Moldova s-a confruntat cu o situaţei critică, fiind supusă unor condiţii...

Strategii de Distribuție

1.1 Distributia: definire, abordari teoretice Distributia reprezinta ansamblul activitatilor ce au ca scop transferul produsului de la firma...

Ai nevoie de altceva?