Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 15382
Mărime: 119.51KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Steliana Busuioceanu
Tema proiectului meu fiind „Elaborarea documentelor de sinteză contabilă”, studiul de caz l-am făcut la tipografia ILLUSTRATIS , făcând referire la contabilitatea din luna decembrie a anului 2007. Lucrarea este structurată pe 5 capitole după cum urmează: Sustinut in cadrul Universitatii Transilvania Brasov.

Cuprins

Capitolul 1-NORMAREA, ARMONIZAREA ŞI CONFORMITATEA CONTABILITĂŢII CU DIRECTIVELE EUROPENE

Capitolul 2-PREZENTAREA TIPOGRAFIEI

Capitolul 3-ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA ACTIVITĂŢII DE CONTABILITATE

Capitolul 4-ELABORAREA DOCUMENTELOR DE SINTEZĂ CONTABILĂ

Capitolul 5-CONCLUZII ŞI PROPUNERI

Extras din document

INTRODUCERE

„Contabilitatea este calitativ superioară socotitului pentru că ea corelează un ansamblu de calcule făcute şi ţinute după anumite reguli. Ea este deci un sistem de informare supus unor convenţii şi norme definite social şi nu poate să existe sau să se dezvolte decât în societăţi umane care au atins un grad de organizare destul de înalt”

Părintele şi fondatorul contabilităţii este considerat călugărul italian Luca Paciolo, reputat matematician, care în 1494 a publicat, la Veneţia, lucrarea intitulată „Summa de aritmetica, geometria, proporzioni et proporzionalita”. În cartea a IX-a a acestei lucrări, intitulată „Tractatus de computis et scripturis” a fost fundamentată metoda înregistrării în partidă dublă.

Apariţia lucrării lui Luca Paciolo a marcat începutul unei noi etape de bază în procesul de formare a contabilităţii.

Tema proiectului meu fiind „Elaborarea documentelor de sinteză contabilă”, studiul de caz l-am făcut la tipografia ILLUSTRATIS cu sediu în Braşov, făcând referire la contabilitatea din luna decembrie a anului 2007.

Proiectul este structurat pe 5 capitole.

Primul capitol conţine noţiuni teoretice privind importanţa contabilităţii în activitatea economică şi reglementările contabile referitoare la normalizarea, armonizarea şi conformitatea contabilităţii cu directivele europene.

Cel de-al doilea capitol conţine prezentarea generală a societăţii ILLUSTRATIS.

Societatea comercială ILLUSTRATIS este organizată sub forma unei societăţi cu răspundere limitată (SRL) cu capital integral românesc, înfiinţată în anul 2000, având ca obiect de activitate principal editarea de cărţi, broşuri şi alte publicaţii.

ILLUSTRATIS realizează produse tipografice cum sunt :cataloage de firmă, pliante şi prospecte publicitare, afişe, postere, mape de prezentare, calendare (policromice, de buzunar, triptice, de birou), etichete pe suport de hârtie şi autocolantă, ambalaje, formularistică, scrisori cu antet, cărţi de vizită.

Forma de contabilitate utilizată de SC ILLUSTRATIS SRL este cea informatică. Forma de contabilitate informatică reprezintă adaptarea formelor de contabilitate existente prin folosirea tehnicii electronice de calcul.

Circuitele informaţionale desemnează traiectul pe care îl parcurg informaţiile contabile între emiţător şi destinatar, implicit returul lor. În cadrul firmei circulaţia documentelor se realizează în principal dinspre compartimentul aprovizionare către contabilitate.

Numărul de angajaţi ai SC ILLUSTRATIS SRL este de 9 persoane, organizarea pe compartimente fiind următoarea: administraţie, contabilitate, aprovizionare, producţie.

Am prezentat în capitolul trei modul de organizare a contabilităţii, structura organizatorică şi monografia contabilă utilizată de tipografie în luna decembrie.

În capitolul patru, intitulat „Elaborarea documentelor de sinteză contabilă”, am redat modurile de întocmire a inventarului, a balanţei de verificare şi a bilanţului. Tot aici am făcut şi o mică analiză a principalilor indicatori economici.

Datorită faptului că societatea ILLUSTRATIS nu îndeplineşte nici un criteriu de mărime din cele enumerate de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005 , aceasta întocmeşte situaţii financiare simplificate care cuprind : bilanţ, cont de profit şi pierdere şi notele explicative la situaţiile financiare anuale simplificate.

Ca instrument managerial, analiza financiară reprezintă activitatea de diagnosticare a stării de performanţă financiară a întreprinderii, urmărind să evidenţieze modalităţile de realizare a echilibrului financiar pe termen mediu şi lung.

Ultimul capitol conţine concluzii referitoare la situaţia economico-financiară a firmei, dar şi propuneri pentru îmbunătăţirea performanţelor financiare ale acesteia.

CAPITOLUL 1.

NORMALIZAREA, ARMONIZAREA ŞI CONFORMITATEA CONTABILITĂŢII CU DIRECTIVELE EUROPENE

În fiecare ţară, contabilitatea s-a constituit sub influenţa şi pe baza metodei fundamentate de lucrarea lui Luca Paciolo şi a dezvoltărilor ulterioare realizate prin dezbaterile ample din diferite ţări, îndeosebi din Europa.

În plus, anumite ţări, în momentul stabilirii cerinţelor naţionale, au avut în vedere necesităţile diverşilor utilizatori ai informaţiilor contabile conţinute în situaţiile financiare.

În acest cadru s-au constituit şi diverse concepţii şi teorii contabile, s-au formulat definiţii diverse ale structurilor situaţiilor financiare, cum sunt activele, datoriile, capitalul propriu, cheltuielile, veniturile etc. Au fost influenţate, de asemenea ,aria de aplicabilitate şi informaţiile prezentate în situaţiile financiare care erau disponibile pentru diverşi utilizatori. Chiar şi în interiorul ţărilor, mult timp putea exista deosebiri de interpretare la agenţii economici. Din punct de vedere conceptual se admite existenţa a trei categorii de teorii contabile: descriptive, normative şi explicative.

Teoriile descriptive au drept trăsătură de bază analiza şi explicarea principiilor şi procedeelor fundamentale ale contabilităţii.

Teoriile explicative au ca obiectiv îndeosebi disciplinarea şi interpretarea practicilor şi comportamentelor contabile.

Teoriile normative sunt cele care au drept obiectiv orientarea, realizarea şi perfecţionarea practicilor contabile prin reglementarea, normarea şi armonizarea acestora cu mediul. Din punct de vedere practic, în cursul ultimului secol s-au constituit, în esenţă, două sisteme de contabilitate:

Preview document

Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 1
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 2
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 3
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 4
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 5
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 6
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 7
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 8
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 9
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 10
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 11
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 12
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 13
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 14
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 15
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 16
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 17
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 18
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 19
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 20
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 21
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 22
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 23
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 24
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 25
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 26
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 27
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 28
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 29
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 30
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 31
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 32
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 33
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 34
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 35
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 36
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 37
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 38
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 39
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 40
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 41
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 42
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 43
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 44
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 45
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 46
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 47
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 48
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 49
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 50
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 51
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 52
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 53
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 54
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 55
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 56
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 57
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 58
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 59
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 60
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 61
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 62
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 63
Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Elaborarea Documentelor de Sinteza Contabila - Studiu de Caz SC Illustratis SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Sisteme informatice financiar-contabile

SRL”PROGRES” își desfășoară activitatea reglementată de lege cu privire la societățile cu răspundere limitată. Activitatea de bază a SRL”PROGRES”...

Ai nevoie de altceva?