Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL

Proiect
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 14769
Mărime: 496.18KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ignat Raluca
Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Cuprins

Introducere 6

I.Necesitatea și oportunitatea elaborării planului de afaceri 7

I.1.Planul de afaceri 7

I.2.Necesitatea elaborării planului de afaceri 8

I.3. Oportunitatea elaborării planului de afaceri 9

I.4. Conținutul unui plan de afaceri 11

II.Diagnosticul economico-financiar al S.C. BRUTĂRIA BIO SRL 13

II.1.Prezentarea generală a societății 13

II.1.1. Date de identificare 13

II.1.2. Obiectul de activitate 13

II.1.3. Descrierea societății - scurt istoric 14

II.2. Organizare structurală 15

II.3. Diagnosticul potențialului tehnico-productiv 17

II.3.1. Caracterizarea produselor și structura de producție 17

II.3.2. Capacitatea de producție și gradul de utilizare 21

II.3.3. Resursele de producție 21

II.3.4. Fluxul tehnologic de producție 23

II.3.5. Consumurile specifice de produse 24

II.4.Diagnosticul managementului și al utilizarii resurselor umane 24

II.4.1. Evoluția și structura personalului 24

II.4.2. Productivitatea muncii 26

II.5.Diagnosticul activității economice 27

II.5.1. Nivelul, structura și evoluția cheltuielilor de producție 27

II.5.2. Evoluția și structura costurilor unitare 27

II.6.Diagnosticul activității de marketing 29

II.6.1.Evoluția și structura producției marfă 29

II.6.2. Evoluția prețurilor și a rentabilității pe grupe de produse 30

II.6.3.Raporturile întreprinderii cu piața de desfacere și de aprovizionare 32

II.7.Diagnosticul financiar 34

II.7.1. Analiza evoluției veniturilor, cheltuielilor și a rezultatelor financiare 34

II.7.2. Evoluția și structura patrimoniului net 35

II.7.3. Evoluția elementelor de activ 35

II.7.4. Evoluția elementelor de pasiv 36

II.7.5. Indicatori de bonitate financiară 36

II.8.Concluzii generale ale diagnosticului 39

II.8.1. Puncte tari 39

II.8.2. Puncte slabe 40

III.Evaluarea activitații viitoare a S.C. BRUTĂRIA BIO SRL. 41

III.1. Delimitarea pieței de desfacere a S.C. BRUTĂRIA BIO S.R.L. 41

III.2.Programul (planul) de producție al S.C. BRUTĂRIA BIO S.R.L. 42

III.2.1.Proiectarea producției fizice 42

III.2.2. Proiectarea capacității de producție pe întregul flux tehnologic 42

III.2.3. Proiectarea consumurilor specifice 43

III.2.4. Stabilirea necesarului de personal 43

III.2.5. Proiectarea costurilor unitare 43

III.2.6. Prognozarea cheltuielilor de producție 44

III.3.Programul (planul) de marketing-comercializare 45

III.3.1. Sinteza analizei de piață 45

III.3.2. Strategiile de marketing 46

III.3.3. Proiectarea prețurilor 48

III.3.4. Prognozarea veniturilor 49

III.4. Programul financiar 50

III.4.1. Evoluția rezultatului din exploatare 50

III.4.2. Investiții 50

III.4.3. Riscurie activității viitoare 51

IV. Concluzii și propuneri 52

IV.1. Concluzii 52

IV.2. Propuneri 54

Bibliografie 58

Anexe 59

Extras din document

Introducere

Dezvoltarea societății contemporane se caracterizează printr-o evoluție extrem de dinamică, schimbările explozive ce au avut loc în ultimele decenii în domeniul științei și tehnicii afectând toate ramurile vieții economice, formele și metodele conducerii acesteia.

Se remarcă în ultima perioadă o evoluție din ce în ce mai accelerată a economiei în ansamblul ei, evoluție susținută de apariția unor noi idei de afaceri, a unor noi societăți, de dezvoltarea și perfecționarea celor deja existente. În consonanță cu aceste schimbări, gradul de eficiență a activității întreprinderilor depinde, într-o largă măsură, de capacitatea lor de adaptare la dinamica economico-socială generală, la condițiile mediului în care funcționează. Toate aceste schimbări necesită elaborarea unor planuri de afaceri fundamentate economic, care constituie pentru manageri instrumente utile în procesul complex de conducere.

„Elaborarea planului de afaceri la o societate de panificație” constituie și tema acestei lucrări. Deoarece planificarea afacerii este una din cheile succesului unei întreprinderi, scopul acestei lucrări este de a analiza activitatea economică a societății în vederea cunoașterii stării actuale și stabilirii perspectivelor de viitor prin definirea clară a obiectivelor, a metodelor de atingere a acestora precum și prin planificarea resurselor necesare pentru obținerea beneficiului așteptat.

Lucrarea prezentă include în primul capitol unele aspecte teoretice de ordin general, intitulat „Necesitatea și oportunitatea elaborării planului de afaceri”, urmând ca în capitolele următoare să se efectueze un studiu de caz cu privire la tema abordată, în cadrul societății comerciale SC BRUTĂRIA BIO SRL.

Capitolul II, „Diagnosticul economico-financiar al S.C. BRUTĂRIA BIO S.R.L.”, conține o analiză a activității trecute și prezente a societății pe baza datelor din ultimii trei ani, iar capitolul III, „Evaluarea activitații viitoare a S.C. BRUTĂRIA BIO S.R.L.”, cuprinde anticiparea activității viitoare adaptate la condițiile economico-sociale prezente. Concluziile și propunerile referitoare la activitatea societății sunt prezentate în capitolul IV.

Acest plan de afaceri are rolul de a veni în sprijinul managerului, creându-i acestuia posibilitatea de menținere și dezvoltare a activității economice.

I.Necesitatea și oportunitatea elaborării planului de afaceri

I.1.Planul de afaceri

În contextul funcției de organizare și de previziune pe care orice manager și-o exercită în cadrul activității de conducere a unei întreprinderi, un loc important aparține elaborării planului de afaceri.

Planul de afaceri se constituie într-un document absolut necesar când se demarează o afacere dar se elaborează și în cazul unei întreprinderi existente având în vedere schimbările care pot interveni în domeniul de activitate. Utilitatea planului de afaceri nu are în vedere numai mediul intern al întreprinderii (ca instrument de lucru al managerilor) ci se referă și la relațiile cu mediul extern (finanțarea bancară, investiții de capital, asocieri în vederea relizării de proiecte costisitoare).

Planul de afaceri reprezintă unul dintre cele mai utilizate instrumente de valorificare a oportunității economice din perioada actuală, existând numeroase abordări teoretice și pragmatice cu privire la acesta.

Spre exemplu unii autori definesc planul de afaceri ca fiind un instrument managerial menit să reducă gradul de incertitudine din activitatea de zi cu zi a agenților economici, diminuând, astfel, vulnerabilitatea acestora față de mediu.

O altă definire este aceea că planul de afaceri este o reprezentare scrisă simplă și clară a orientării firmei, a modului cum aceasta își va realiza obiectivele propuse și cum va arăta în următorii ani, odată ce ținta vizată a fost atinsă.

Potrivit altei abordări, planul de afaceri este un document care prefigurează perspectivele de evoluție a unei afaceri și potențialul de creștere a acesteia, demonstrând în detaliu fezabilitatea ideii pe care întreprinzătorul intenționează să o materializeze prin întreprinderea pe care a creat-o sau a investițiilor pe baza cărora se urmărește dezvoltarea întreprinderii.

Planul de afaceri este un instrument al prezentului, elaborat prin aproximații

succesive, utilizând experiența și realizările din trecut ale firmei pentru a proiecta în mod realist calea spre viitor. Planul are drept scop cel mai avantajos și realizabil compromis între ceea ce dorește și ceea ce poate să facă firma respectivă.

Astfel planul de afaceri reprezintă un important instrument managerial, de analiza și control a unei afaceri prin care se stabilesc obiectivele de realizat și se dimensionează și structurează principalele resurse și activități necesare transpunerii în practică a obiectivelor stabilite. E utilizat pentru fie pentru proiectarea și promovarea unei noi afaceri, fie pentru dezvoltarea unei afaceri deja existente și stă la baza desfășurării curente a activităților agenților economici, a proiectelor de investiții, a intrării pe noi piețe, a dezvoltării de noi afaceri, a privatizării sau restructurării acestora.

Bibliografie

1. Bessis Joel- „Planul de afaceri- cum să concepi și să redactezi un plan de afaceri”, Editura Știință și Tehnică, București, 1997;

2. Caraiani Chiriața - „Bazele contabilității”, Editura Universitară, Bucuești, 2008;

3. Cojocaru C. - „Analiza activității economico-financiare în cadrul unei exploatații agricole”, Editura Economică, București, 1997;

4. Dalotă Marius, Donath Liliana - „Managementul firmei prin planul de afaceri”, Editura Sedona, Timișoara, 1997;

5. Manole Victor, Stoian Mirela - „Agromarketing”, Editura ASE, București, 2003;

6. Mșrgulescu Dumitru, Robu Vasile - „Diagnostic economico-financiar”, Editura Romcart, 1994;

8. Nicolescu Ovidiu - „Managementul întreprinderilor mici și mijlocii”, Editura Economică, București, 2001;

9. Radu Victor, Avrigeanu Alina - „Planul de afaceri”, Editura Mărgăritar, București, 2004;

10.Robu Vasile, Georgescu Nicolae - „Analiză economico-financiară” Editura ASE, București, 2001;

11. Russu Corneliu - „Managementul întreprinderilor mici și mijlocii”, Editura Expert, București, 1996;

12. Voicu Radu, Dobre Iuliana - „Organizarea și strategia dezvoltării unităților agricole”, Editura ASE, București, 2003;

13. West Alan - „Planul de afaceri”, Editura Teora, București, 2000.

14. Direcția Regională de Statistică Teleorman - Baza de Date Județeană;

Preview document

Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 1
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 2
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 3
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 4
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 5
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 6
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 7
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 8
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 9
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 10
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 11
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 12
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 13
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 14
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 15
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 16
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 17
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 18
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 19
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 20
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 21
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 22
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 23
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 24
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 25
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 26
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 27
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 28
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 29
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 30
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 31
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 32
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 33
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 34
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 35
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 36
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 37
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 38
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 39
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 40
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 41
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 42
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 43
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 44
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 45
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 46
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 47
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 48
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 49
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 50
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 51
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 52
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 53
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 54
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 55
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 56
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 57
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 58
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 59
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 60
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 61
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 62
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 63
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 64
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 65
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 66
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 67
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 68
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 69
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 70
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 71
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 72
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 73
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 74
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 75
Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Plan de afaceri la SC Vinex SA Pitești

INTRODUCERE Planificarea, transpunerea in practica si adaptarea la schimbarile survenite in mediul ambient al firmei raman unele dintre cele mai...

Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare

INTRODUCERE În întreaga lume o importanţă din ce în ce mai mare o prezintă preocuparea specialiştilor pentru definirea noilor concepte de afaceri...

Promovarea vânzărilor în cadrul Carrefour

INTRODUCERE In mediul economico-social, o firma nu se poate limita la producerea si distributia de bunuri si servicii. Ea trebuie sa creeze o...

Planul de Afaceri al unei Firme - SC Milenium SA

ARGUMENT Planul de afaceri este rezultatul unei activitati utile de-alungul procesului de concepere si dezvoltare a proceselor noi si inventive....

Plan de afaceri pentru dezvoltarea unei societăți comerciale SC Atic SRL

CAPITOLUL I FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A UNUI PLAN DE AFACERI 1.1 INTRODUCERE În actuala situaţie economică din ţara noastră, marcat de instalarea...

Plan de afacere - Cofetăria Magic

1. Prezentarea generala a firmei 1.1 Istoricul firmei Cofetaria Magic a fost infiintata la 25.10.1999, cu un capital social integral de...

Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci

Capitolul 1. Importanţa planului de afaceri pentru materializarea proiectelor în comerţ 1.1. Definirea, rolul şi funcţiile planului de afaceri...

Plan de Afaceri SC Roli Trans SRL

Introducere Oamenii se decid să înceapă o afacere din diverse raţiuni: pentru câştig, pentru independentă sau pur şi simplu din disperare,...

Ai nevoie de altceva?