Elaborarea Programului de Productie intr-o Exploatatie Agricola

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Elaborarea Programului de Productie intr-o Exploatatie Agricola.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 22 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Doble Iuliana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domenii: Economie, Agronomie

Cuprins

Capitolul 1: Functia de previziune a managementului
Capitolul 2: Diagnosticul economico-financiar al exploataţiei agricole
2.1. Prezentarea exploataţiei agricole
2.2. Analiza potenţialului tehnico-productiv
2.3. Analiza forţei de muncă
2.4. Rezultatele economico-financiare
2.5. Analiza SWOT
2.6. Piaţa
Capitolul 3: Elaborarea programului de producţie
3.1. Prognozarea producţiilor medii
3.2. Optimizarea structurii de producţie
Capitolul 4: Programul de comercializare
Capitolul 5: Programul financiar

Extras din document

Capitolul 1

Functia de previziune a managementului

Managementul unei unitati economice graviteaza in jurul unor activitati pe care trebuie sa le infaptuiasca si care, de fapt, se sintetizeaza in functiile sale.In literaturea de specialitate, functiile managementului sunt definite ca: eforturi de gandire si actiune rationala, specifice activitatii de management, care declanseaza un ciclu logic de desfasurare a evenimentelor viitoare,de pregatire, previziune si organizare a mijloacelor existente, de cunoastere si influentare a oamenilor. Astfel, functia de previziune presupune intrezarirea evolutiei viitoare a unor fenomene de natura economica ce ii permite sa obtina rezultatele care sa-iasigure functionalitatea.

Aria problematicii pe care o contine functia de previziune a managementului este foarte cuprinzatoare. Astfel, un rol important revine elaborarii unor programe de productie,produsele ce urmeaza a o se obtine fiind o componenta a planului de afaceri. In general, programul se defineste prin ansamblul de activitati, lucrari esalonate précise in timp,avand fiecare durata stabilita si resursele repartizate,astfel incat sa conduca la realizarea unui obiectiv prestabilit. Programul de productie va contine ceea ce va face exploatatia intr-un anumit interval de timp, posibilele modificari ale structurii de productie, trecerea la producerea unor produse noi, ceea ce se asemileaza,in sens largbcu planificarea afacerilor.

Functia de previziune se manifesta si in ceea ce priveste exploatatiile agricole ce pot aparea in urma manifestarii spiritului de initiative private, oproblema cardinal constituind-o adaptarea lor la noul mediul economic in curs de formare. Manifestarea lor variabila din punc de vedere social si economic presupune si elaborarea unor planuri sau programe.

Programul de productie, ca parte a planificarii cronologice, are rolul de a orienta activitatea de productie a unei unitati pe operioada scurta de timp, maimica sau egala cu un an. In el sunt concretizate principalele obiective de productie pentru intervalul de timp stabilit. Elaborarea si aplicarea lui presupune actiuni foarte precise in domeniulproductiei, ca de exemplu structura culturilor, sau fixarea nivelului randamentelor pe hectar sau pe cap de animal, ceea ce vine intampinarea atingerii obiectivelor din planul strategic.

Avand in vedere faptul ca elabararea programului si punerea lui in practica este un atribut al exploatatiei , aceasta urmeaza sa -i asigure si fundamentarea necesara. Este vorba de a întreprinde o serie de masuri prealabile definitivarii obiectivelor de productie, care decurg din strategie si din planul strategic. Se asigura, în acest fel premisele elaborarii unui program în concordanta cu

realitatea, cu potentialitatile unitatii, imprimând, totodata, componentelor sale elasticitatea necesara adaptarii la cerintele noi din perioada la care se

refera. În acest sens, pot fi avute în vedere :

a) asigurarea de informatii referitoare la cunoasterea cererii fata de produsele ce urmeaza a se obtine la nivelul relatiilor cu furnizorii si potentialii ceea ce conduce la o buna alegere a produselor si permite modificarea obiectivelor strategice de

productie adoptate anterior si formularea celor curente, astfelîncât ele sa fie adaptate noilor situatii din mediul economic;

b) estimarea, sub aspect cantitativ si calitativ, a resurselor

de productie de care dispune exploatatia:

- suprafata de teren sau efectivele de animale,

- forta de munca disponibila

- asolamentul si rotatia culturilor,

- potentialul biologic al animalelor, starea lor fiziologica,

situatia montelor si a fatarilor din perioada premergatoare celei

pentru care se elaboreaza programul;

- tehnologiile de productie utilizate în cultura plantelor si în cresterea

animalelor, soiurile de plante si rasele de animale;

c) recurgerea la o serie de informatii rezultate din

diagnosticul activitatii, care vor fi utile, în masura în care factorii

care le-au generat nu se vor schimba, fundamentarii programului,

cum sunt :

- consumurile unitare de resurse;

- nivelul productiei pe hectar înregistrat la diferite culture sau pe cap e animal,

- modul în care s-a asigurat forta de munca, niveluldesalarizare

d) masurile întreprinse de managementul superior (în exploatatiile care au structura manageriala) cu privire la îmbunatatirea organizarii productiei si a muncii;

e) actualizarea tuturor informatiilor

f) corelarea rezultatelor de productie prevazute a se

obtine cu cantitatile de resurse utilizabile, astfel încât sa se asigure un anumit nivel al eficientei economice si protejarea mediului natural ca si a produselor împotriva poluarii de diferite feluri.

Programul de productie cuprinde: structura culturilor (felul acestora si suprafata care revine fiecareia), ca o componenta de baza a sistemului de productie din cultura plantelor, productia medie prognozata (q ) si productia totala aferenta fiecarei culturi (Q) si cheltuielile de productie totale si pe hectar.

Elaborarea programului de productie ia în considerare si alte elemente cu care acesta are legaturi directe si, în special, cu cele referitoare la asigurarea si a altor resurse necesare realizarii unui anumit nivel al productiei de la fiecare cultura,

Fisiere in arhiva (1):

  • Elaborarea Programului de Productie intr-o Exploatatie Agricola.doc

Alte informatii

Academia de Studii Economice , Bucuresti Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului