Etica Afacerilor

Proiect
8.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 9567
Mărime: 44.53KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Florin

Cuprins

1. Ce este Etica .3

2. Teorii ale eticii in afaceri .5

3. Exemple şi efecte ale aplicării principiilor morale şi etice . 8

4. Modelul unui cod de etică profesională:.9

5. Factori care influenţează comportamentul etic.11

6. Cauze ale comportamentului neetic în organizaţie.12

7. Politici organizaţionale orientate spre respectarea standardelor etice .14

8. Importanta moralei şi a eticii pentru manageri .14

9. Niveluri de aplicare ale eticii manageriale.16

10. Concluzii .20

11. Bibliografie.22

Extras din document

1. Ce este Etica

Accentul pus în ultimii ani pe etica în afaceri se datorează schimbărilor rapide în

domeniul forţei de muncă, ca rezultat al apariţiei noilor tehnologii, internaţionalizării

afacerilor, impactului diferiţilor factori economico-sociali şi politici atât asupra sectorului

privat cât şi a celui public.

O înţelegere a eticii este critică pentru noi ca indivizi, pentru că o etică sănătoasă reprezintă însăşi esenţa unei societăţi civilizate. Etica este fundaţia pe care sunt clădite toate relaţiile noastre. Ea înseamnă ansamblul nostru de a ne relaţiona faţă de patroni, faţă de angajaţi, de colegi, de clienţi, de subordonaţi, de furnizori, faţă de comunitatea în care ne aflăm şi unii faţă de alţii. Etica nu se referă la legăturile pe care le avem cu alte persoane - toţi avem legături unii faţă de alţii - ci la calitatea acestor legături.

Termenul de „etică” provine din greaca veche (ethos care desemna obişnuinţă, moravuri, caracter) şi poate fi utilizat sub două accepţiuni:

 ca disciplină ştiinţifică, ce are ca obiect de studiu normele de comportament ce reglementează relaţiile interumane;

 ca ansamblu de norme ce reglementează comportamentul oamenilor în societate.

În literatura de specialitate, etica este înţeleasă ca „studiu al moralităţii şi al normelor de conduită” sau ca „reguli şi principii care definesc conduita bună sau rea”.

Etica reprezintă „un sistem de norme de conduită a oamenilor care permite aprecierea din punct de vedere al criteriilor morale şi sociale a ceea ce este bine sau rău în comportamentul indivizilor şi al organizaţiilor în scopul stabilirii unor raporturi generatoare de performanţă, de stabilitate şi convieţuire pe bază de reciprocitate”.

Putem, deci, considera etica drept o ştiinţă a comportamentului, a moravurilor, un ansamblu de prescripţii concrete sau o teorie asupra moralei. Acesta este şi sensul pe care îl oferă Wundenburger, care spune că etica este ansamblul regulilor de conduită împărtăşite de către o comunitate anume, reguli care sunt fundamentate pe distincţia între bine şi rău, în timp ce morala cuprinde un ansamblu de principii de dimensiune universal-normativă.

Donaldson descrie etica în afaceri ca fiind un studiu sistematic al aspectelor morale cu care se confruntă domeniul afacerilor, industriei sau activităţile, instituţiile sau practicile şi credinţele relaţionate acestora. Într-o manieră mai concretă, Jhons precizează că etica poate fi definită ca o reflecţie sistematică asupra consecinţelor morale ale deciziilor (potenţiale daune pentru personalul din interiorul organizaţiei cât şi pentru persoanele din exteriorul acesteia).

Etica este, după Kant, un îndreptar al comportamentului, subsumat libertăţii. Dar o civilizaţie modernă, într-adevăr liberă, spre care noi toţi tindem, presupune în cadrul normelor fundamentale libertatea de discernământ şi decizie în formarea opiniilor de morală. Deci a încerca să convingi sau să înveţi pe cineva ce este etic şi ce nu este etic înseamnă a păşi pe terenul sacru al acestei libertăţi. De aici rezultă o oarecare “conspiraţie” a tăcerii şi asupra eticii comunicării manageriale.

Se pot identifica două abordări de bază ale eticii afacerilor: prima este de orientare religioasă şi presupune că trebuie respectate normele etice, potrivit eticii religioase; cea de-a doua abordare are un caracter pragmatic şi consideră că respectarea normelor etice reprezintă o condiţie a conferirii durabilităţii afacerilor.

Din punctul de vedere al Dicţionarului Explicativ al Limbii Romane, etica este definita ca fiind, printre altele, totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare ideologiei unei anumite societaţi sau organizaţii. Contextualizată astfel, discuţia despre etică porneşte de la ipoteza că afacerile ar trebui să conţină şi acea dimensiune numită responsabilitate socială. Susţinătorii acestei idei cred că atât marile corporaţii, cât şi firmele mici au obligaţii şi faţă de societate, obligaţii care se situează deasupra celei de maximizare a profitului. Unul dintre argumentele aduse in discuţie este acela că, fiind atât de puternice, corporaţiile au datoria să-şi asume responsabilităţi sociale. Corporaţiile trebuie conduse în beneficiul tuturor celor care au interese în respectivele firme, (clienţii lor, furnizorii, angajaţii şi comunităţile locale) la fel ca şi faţă de proprietari. Conducerea corporaţiei este încărcată cu o responsabilitate bazată pe credibilitate faţă de toţi cei implicaţi. Argumentaţia anterioară prezintă aceeaşi valoare de adevăr şi în cazul în care este aplicată organizaţIilor de dimensiuni mai reduse. De aceea, putem considera provocările legate de etica organizaţională din mai multe perspective:

- cum putem genera o cultură a organizaţiei care să fie caracterizată de schimbare, flexibilitate, îmbunataţire continua, şi sa menţinem în acelaşi timp un sentiment de stabilitate şi siguranţă?

- cum facem ca oamenii şi cultura să se alinieze la strategie, în aşa fel încât fiecare om din organizaţie să fie la fel de devotat strategiei ca si cei care au formulat-o?

- cum pot toţi oamenii (de la toate nivelurile organizaţiei) să adopte principiile calităţii maxime şi ale îmbunătăţirii continue chiar dacă sunt cinici, obosiţi, dezamăgiţi?

- cum eliberăm creativitatea, talentul şi energia vastei majorităţi a angajaţilor, ale căror posturi nu cer şi nici nu recompensează astfel de resurse?

- cum realizăm şi păstrăm un echilibru înţelept şi mereu reînnoit între zona profesională şi cea personală a vieţii, în mijlocul permanentelor presiuni şi crize?

- cum putem crea o echipă ai cărei membri se completează reciproc, bazată pe respect mutual, în condiţiile în care puţini oameni preţuiesc diversitatea şi pluralismul?

în ultimii ani, organizaţiile tind să devină din ce în ce mai conştiente la nivel global de responsabilităţile lor faţă de totalitatea celor pe care activităţile operaţionale – şi nu numai – îi implică; într-o primă fază, aceasta se manifestă prin elaborarea şi aplicarea unui plan de măsuri menit a îmbunătăţi comunicarea dintre organizaţie şi toţi reprezentanţii grupurilor de interese cu care ele vin in contact, permanent sau incidental.

Preview document

Etica Afacerilor - Pagina 1
Etica Afacerilor - Pagina 2
Etica Afacerilor - Pagina 3
Etica Afacerilor - Pagina 4
Etica Afacerilor - Pagina 5
Etica Afacerilor - Pagina 6
Etica Afacerilor - Pagina 7
Etica Afacerilor - Pagina 8
Etica Afacerilor - Pagina 9
Etica Afacerilor - Pagina 10
Etica Afacerilor - Pagina 11
Etica Afacerilor - Pagina 12
Etica Afacerilor - Pagina 13
Etica Afacerilor - Pagina 14
Etica Afacerilor - Pagina 15
Etica Afacerilor - Pagina 16
Etica Afacerilor - Pagina 17
Etica Afacerilor - Pagina 18
Etica Afacerilor - Pagina 19
Etica Afacerilor - Pagina 20
Etica Afacerilor - Pagina 21
Etica Afacerilor - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Etica Afacerilor.doc

Alții au mai descărcat și

Abordarea Eticii in Managementul Afacerilor Internationale

Introducere Etica in afaceri este un subiect pe care multi oameni il i-au in raspar: pe unii ii amuza copios iar altora li se pare o gluma...

Înțelesurile Managementului

CAPITOLUL I – GENERALITĂŢI 1.1 ÎNŢELESURILE MANAGEMENTULUI În formele sale incipiente, empirice, managementul l-a însoţit pe om, am putea spune,...

Eticheta in Business

CAPITOLUL I: Eticheta si businessul “Politeţea este cheia de aur care deschide toate uşile” Ambrose Bierce 1.1 Caracteristica generală Bunele...

Etica în Afaceri

INTRODUCERE Nici una din instituţiile umane nu pot exista mai mult timp fără un consens asupra a ceea ce este drept şi ceea ce este rău. Oamenii,...

Spălarea Banilor

Introducere Fenomenul de spălare a banilor precum şi fenomenul de evitare a impozitelor şi actele de evaziune fiscală au fost într-o simbioză...

Etica în afaceri - studiu de caz Victoria's Secret

I. ETICA – DEFINIȚII ȘI CONCEPTE Etică în afaceri este o disciplină pe care mulţi oameni o iau în răspăr: pe unii îi amuză copios, altora li se...

Virtuțile sociale și crearea prosperității - recenzie

Yoshihiro Francis Fukuyama (născut la 27 octombrie 1952) este un om de știință politică american, economist politic și autor. El este membru de...

Imaginea unui Om de Afaceri

1 Bazele etichetei în afaceri Într-un mediu de afaceri în continuă dezvoltare vor exista mereu lucruri de învaţat. Succesul nu depinde numai de...

Te-ar putea interesa și

Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor

ARGUMENT Etica în afaceri este o disciplină pe care mulţi oameni o iau în răspăr: pe unii îi amuză copios, altora li se pare o glumă proastă. Mai...

Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii

INTRODUCERE Lucrul pe care clienţii l-au pus întotdeauna pe prim loc în lumea vînzărilor este încrederea. De foarte multe ori, motivul principal...

Etică în afaceri

CAPITOLUL I FUNDAMENTELE ETICII AFACERILOR I.1. ETICA ŞI SFERA EI DE CUPRINDERE Accentul pus în ultimii ani pe afaceri se datorează schimbărilor...

Agresivitatea în Etica Actului Economic

I N T R O D U C E R E În această lume în continuă mişcare şi dezvoltare, persoanele se îndreaptă tot mai mult în căutarea noutăţilor din care unii...

Etică în afaceri

INTRODUCERE Inca de la inceputurile civilizatiei omenesti, oamenii si-au pus o serie de intrebari referitor la ceea ce inseamna “correct”, “drept”...

Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației

Introducere “Dacă vrei să cunoști principiile etice pe care le împartășește o companie, uităte la felul în care tratează oamenii: clienții,...

Etica Afacerilor - O Condiție a Dezvoltării Unității Economice

Introducere Poţi fi cunoscut, poţi avea campanii de imagine, poţi face acte de caritate, poţi avea produse bune, însă toate aceste lucruri la un...

Etica relațiilor de afaceri

ETICA RELATIILOR DE AFACERI Etica afacerilor ocupa o pozitie speciala in domeniul eticii “aplicate”. Ca si etica din domeniul medicinei sau al...

Ai nevoie de altceva?