Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 8565
Mărime: 943.00KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Hăbășescu Mariana
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

Introducere 3

Capitolul.I. Bazele teoretice ale eticii în afaceri .5

1.1. Etica - componentă majoră a succesului în afaceri, teorii și principii ale

eticii în afaceri 5

1.2. Factorii care genereaza un comportament etic. Influența codurilor etice

asupra performanței întreprinderii .10

Capitolul. II. Evaluarea normelor de etică în cadrul companiei “Floare-Carpet” S.A și modalitățile de aplicare a acestora 14

2.1.Prezentarea generală a întreprinderii „Floare-Carpet”S.A ..14

2.2. Aspectul de etică în cadrul întreprinderiii „Floare-Carpet”S.A. .19

2.3. Sugestii și recomandări privind îmbunătățirea comportamentului etic...23

Concluzii . .. 26

Bibliografie ...28

Extras din document

Introducere

“Dacă vrei să cunoști principiile etice pe care le împartășește o companie, uităte la felul în care tratează oamenii: clienții, furnizorii, angajații”

(Eduard Freeman)

Etica a devenit tot mai importantă în zilele noastre, în mare parte, și datorită creșterii interesului mediatic pentru sectorul privat, dat fiind creșterea importanței acestuia în viața socială și economică.

Etica în afaceri nu trebuie să se reducă la un cod de reguli morale, ci trebuie să servească drept instrument pentru manageri la luarea deciziilor.

Toți membrii unei firme trebuie să cunoască și să înteleagă complexitatea problemelor de natură etică și totodată cum valorile și scopurile organizației reflectă conduita practică în mediul economic.

Actualitatea temei:

Principiile eticii în afaceri trebuie dezvoltate și aplicate în toate sferele de activitate ale sectorului economic. În această viziune, promovarea unui comportament etic adecvat, atât din partea managerilor cât și a subordonaților, are o importanță capitală, cu impact decisiv pentru rezultatele finale ale întregii organizații.

Firmele și antreprenorii care au un comportament etic se bucură de respectul și încrederea partenerilor, a angajaților, a furnizorilor și a clienților lor;

Acest comportament exprimă valorile pe care le împărtășește antreprenorul și pe care se bazează relatiile sale cu angajatii. Intre aceste valori, prioritare trebuie să fie: sinceritatea, cinstea, integritatea, respectul, responsabilitatea, loialitatea, dreptatea, grija.

Astfel într-o societate tot mai dinamică și complexă accentul pus pe etica în afaceri se datoreaza schimbărilor rapide în domeniul forței de muncă, ca rezultat al apariției noilor tehnologii, internaționalizarea afacerilor, importul diferitor factori economico-sociali și politici atît asupra sectorului privat, cît și asupra celui public.

Putem spune ferm că etica în afaceri a devenit o temă despre care țin să se informeze multe companii pentru a obține încredere și stima.

S-a ales studierea acestei teme pentru că ne aflăm în mijlocul unei crize economice,iar ieșirea din acest cerc s-ar datora numai întoarcerii la valorile morale sănătoase și promovarea lor în toate mediile sociale,prin toate modurile posibile.S-a analizat regulamentul de lucru a unei companii pentru a înțelege mai bine pe ce se bazează o întreprindere,pentru că etica se regăsește sub o formă de instrumente de decizie, instrumente pentru diagnosticarea și rezolvarea conflictelor etice, sisteme de valori ce definesc o cultură organizațională, principii ce stau la baza strategiilor de comunicare de marketing, instrumente în managementul resurselor umane (recrutare, training).

Etica afacerilor nu este o opțiune oarecare (facultativă) ci este o condiție fundamentală a prosperității individuale și colective, a calității vieții și a progresului economico-social.

Scopul proiectului îl constituie cercetarea și interpretarea comportamentului etic în concordanță cu dezvoltarea unității economice. Iar pentru a atinge scopul cercetării au fost stabilite următoarele sarcini:

- Definirea conceptului de etică în afaceri;

- Abordarea principiilor și teoriilor de compatibilitate dintre etică și afacere;

- Descrierea comportamentului etic în afaceri și generalizarea factorilor și indicatorilor care influențează comportamentul etic;

- Evidențierea influenței eticii asupra performanțelor întreprinderii;

În introducere - se argumentează actualitatea și importanța temei analizate. Este formulat scopul și sunt stabilite sarcinile proiectului economic.

Capitolul I - accentuează importanța eticii în afaceri în baza descrierii principiilor și teoriilor eticii.

Capitolul II - reprezintă o analiză generală asupra companiei „Floare-Carpet” S.A. Este analizat regulamentul de lucru pentru personalul întreprinderii, sunt identificate și evaluate normele etice specifice ale companiei.

În concluzii se prezintă cîteva recomandări referitor la importanța eticii în afaceri pentru Republica Moldova,se accentuează care ar fi efectele asupra economiei naționale dacă pe piața autohtonă vor activa un număr cît mai mare de întreprinderi încadrate într-un astfel de sistem de dezvoltare.

Bibliografie

1. Burlacu Natalia,Graur Elena.Bazele managementului.Curs universitar (pentru specialitățile tuturor formelor de studii).Chișinău,ASEM,2006.

2. Capcelea Valeriu.Etica și deontologia juridică.Museum,2004.

3. Certo Samuel C.Managementul modern.București, Ed.Teora,2002.

4. Cobianu Elena.Etica neopozitivistă. Privire critică asupra teoriei emoționiste.București,Ed.Economica,2002. 150-151pag.

5. Cole G.A. Management.Teorie și practică.Ed.Știința,2004.

6. Covaș L., Boboc R. ”Codul de etică - o metodă eficientă de sporire a comportamentului etic” // Chișinău, ASEM, Conferința internațională” Rolul științei și învățământului economic în realizarea reformelor economice în Republica Moldova”, septembrie 2003.

7. Covaș L., Solcan A.”Etica afacerilor la întreprinderile din Republica Moldova”// Chișinău, Economica N2, 2003.

8. Elizabeth P. Tierney „Etica în afaceri”, București, Ed. Rentrop & Straton, 1999

9. Gh. Gh. Ionescu „Cultura afacerilor - modelul american”, București, Ed. Economica, 1997

10. Marian L.Strategii manageriale de firmă. Tg. Mureș,Editura Universității Petru Maior,2001.

11. Nica C. Panainte “Managementul firmei”, ”Condor”, Chișinău,1994.

12. Voiculescu Dan. Negocierea - formă de comunicare în relațiile interumane.București,Ed. Științifică,1991, 129-136 pag.

13. Zaiț N. Managementul intercultural:valorizarea diferențelor culturale. București,Ed.Economica,2002.

14. Zorțelan T. Managementul organizației. București,Holding Reporter,1996.

15. http:www.Floare-Carpet.md

16. https://madein.md/floarecarpet

17. http://www.google.md

18. http://www.wikipedia.org

Preview document

Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației - Pagina 1
Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației - Pagina 2
Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației - Pagina 3
Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației - Pagina 4
Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației - Pagina 5
Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației - Pagina 6
Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației - Pagina 7
Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației - Pagina 8
Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației - Pagina 9
Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației - Pagina 10
Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației - Pagina 11
Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației - Pagina 12
Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației - Pagina 13
Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației - Pagina 14
Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației - Pagina 15
Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației - Pagina 16
Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației - Pagina 17
Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației - Pagina 18
Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației - Pagina 19
Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației - Pagina 20
Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației - Pagina 21
Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației - Pagina 22
Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației - Pagina 23
Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației - Pagina 24
Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației - Pagina 25
Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației - Pagina 26
Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației - Pagina 27
Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației - Pagina 28
Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației - Pagina 29
Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizatiei.docx

Alții au mai descărcat și

Relatia Resurse Umane - Logistica

1. IMPORTANTA RESURSELOR UMANE IN ORGANIZATII Managementul modern pune in centrul preocupărilor sale omul, ca principal factor al succesului...

Agresivitatea în Etica Actului Economic

I N T R O D U C E R E În această lume în continuă mişcare şi dezvoltare, persoanele se îndreaptă tot mai mult în căutarea noutăţilor din care unii...

Morala și etica în afaceri - corupția în spațiul românesc

„A fi moral nu este doar modul CORECT de a trăi, ci este şi modul cel mai practic de a trăi. Adevăraţii profesionişti din afaceri nu doar...

Etica în Afaceri

INTRODUCERE Actualitatea lucrării. A face afaceri înseamnă a avea succes. Problema care se pune este aceea de a avea succes prin implementarea...

Managementul calității în afaceri

1. Calitatea –Factor determinant al competitivitatii intreprinderii 1.1 Definirea calităţii În prezent în literatura de specialitate există...

Etică și Leadership

Capitolul 1. Literature Review În urmă cu câțiva ani, sociologul Raymond Baumhart a cerut unor oameni de afaceri să spună ce cred ei că este...

Riscurile pe piața de capital

Introducere Riscurile asociate investiției pe piața de capital depind de instrumentele financiare tranzacționate de investitori și se pot...

Etica in Afaceri - Coruptia

1. CORUPTIA- GENERALITATI „Corupţia a devenit un fenomen global, fiind acceptată ca un instrument de afaceri; ca urmare, lupta împotriva...

Te-ar putea interesa și

Studiu de Caz - SC Kosarom SA

REZUMAT Proiectul prezinta si analizeaza situatia grupului de firme KOSAROM, firma specializata in producerea si comercializarea carnii de porc,...

Managementul Calității Totale

Managementul Calităţii Totale 1.1. Conceptul de calitate totală Cu toate că încercările sunt numeroase, nu s-a reuşit până în prezent, să se...

Etică managerială - studiu de caz CUP Dunarea Brăila

INTRODUCERE Îndelung controversata temă a cunoaşterii etice, reluată cu o vigoare în toate epocile de mari transformări a relaţiilor umane şi a...

Strategii Economice ale Firmei, Planul ca Instrument de Concretizare și de Realizare a Lor

CAPITOLUL I PREZENTAREA INTREPRINDERI Denumirea societatii: PETROM S.A. Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1 Numarul...

Etica în Afaceri

INTRODUCERE Nici una din instituţiile umane nu pot exista mai mult timp fără un consens asupra a ceea ce este drept şi ceea ce este rău. Oamenii,...

Etica în Organizațiile din România

ETICA ÎN ORGANIZAŢIILE DIN ROMÂNIA 1. Etica afacerilor la romani România a parcurs, în ultimul deceniu al secolului al XX-lea, cea mai profundă...

Investiții și responsabilitate socială

1. Conceptul de Responsabilitate Socială În contextul actual, organizaţiile nu mai sunt evaluate doar în funcţie de calitatea produselor sau a...

Grile Management

1) Care este ordinea de importanta a calitatilor/abilitatilor pe care trebuie sa le aiba un bun manager de prima linie (de nivel inferior)? a)...

Ai nevoie de altceva?