Etică în profesia contabilă - pricipii și provocări

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4118
Mărime: 754.25KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Stefan
Proiect din 2013, la Danubius Galati.

Cuprins

1. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND ETICA ȘI PROFESIA CONTABILĂ 3

2. IMPLICAȚIILE ETICII ÎN PROFESIA CONTABILĂ 6

2.1. PROFESIA CONTABILĂ ȘI CODUL ETIC 6

2.2. PRINCIPIILE ETICE FUNDAMENTALE 7

2.3. PROVOCĂRILE ETICE ALE MEDIULUI DE AFACERI ACTUAL 9

3. STUDIU DE CAZ PRIVIND ETICA ÎN PROFESIA CONTABILĂ 11

CONCLUZII 13

BIBLIOGRAFIE 14

Extras din document

1. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND ETICA ȘI PROFESIA CONTABILĂ

Profesionistul contabil îşi poate întreține munca în diverse domenii printre care se numără contabilitate fiscală, contabilitate managerială, audit, consultanţă, planificare financiară etc. În unele dintre aceste domenii, apar chestiuni etice şi angajații apreciază că apar portițe în slujba lor de a se comporta într-un mod lipsit de etică.

Contabilitatea etică tratează aspecte morale, întemeiate pe principiile şi hotărârile cu care se întâlnește zi de zi angajatul contabil în munca sa . Conceptul de etică derivă din grecescul ethos , care semnifică obicei sau caracter, datină. Cicero este cel care acordă termenului ethos din latină înțelesul de mores, care semnifică proaste obiceiuri . Dintr-un alt punct de vedere, etica în finaciar este tratată ca fiind totalitatea elementelor prin care, dintr-un punct de vedere moral, o firmă sau o persoană înţeleg să întrețină relații de afaceri .

Pentru angajații contabili, etica va face referire la libertate și reputație în relațiile avute cu întreprinderea, prin serviciile angajate, încurajând sinceritatea și corectitudinea informațiilor financiare. Literatura de specialitate oferă o gamă variată de referințe privind etica în afaceri și în contabilitate. O sinteză a acestor referințe este relevată în tabelul următor.

Tabelul nr. 1. Etica în literatura de specialitate

Autor Aprecieri referitoare la etică

Laura Nash (1992) Etica în afaceri - analiza situaţiilor şi a hotărîrilor care se iau în domeniu, sub egida a ce este considerat moral sau imoral.

William H. Shaw, Vincent Barry (1992) „Etica în afaceri este studiul modului în care normele morale personale se aplică în activităţile şi scopurile întreprinderii comerciale; nu este un standard moral separat, ci studiul modului în care contextul afacerilor pune persoanei morale, ce acţionează ca agent al acestui sistem, propriile sale probleme specifice“.

Richard T. De George Se denotă o relație clară între mediul economic şi etică, o legătură care se traduce deseori în practică.

Morariu (2007) Sunt relevate idei de profesionalism, confidențialitate și comportament etic - Codul etic pentru profesioniștii contabili.

Mihăilescu (2007) Normele, principiile de morală ale contabililor.

Badea (2008) Problemele etice structurate într-o metodă organizată .

Lazăr (2008), Legătura dintre profesionalism și morală sau etică în profesia contabilă .

Popescu et al (2009) Cercetare cu referire la etica angajatului contabil în contextul crizei economice mondiale, lipsele eticii în relațiile economice, presiunile caracteristice din contextul de criză; susține ideea unui „responsabil de etică și conformitate” în întreprinderi, clarifică un sistem unitar de supraveghere a eticii în cabinetele de contabilitate .

Morariu et al. (2009) Analizează prevederile normelor de etică și comportament profesional la nivel internațional .

Sursa: prelucrare proprie articole de specialitate.

Din cercetarea analizelor realizate de specialiștii economici putem concluziona că, deși ideilor în domeniul eticii importante pentru angajatul contabil li s-a dat atenția aferentă în literatura de specialitate din țara noastră, accentul s-a pus în majoritate pe normele etice actuale la nivel mondial, știind că acestea sunt susținute și de Camera Auditorilor Financiari din țara noastră. Și totuși, în situația din prezent referitoare la mondializarea profesiei contabile și al deschiderii sporite a piețelor de capital de pe glob, apreciem ca fundamentale atât normele etice de la nivel mondial, cele implementate de către UE dar și cele care se aplică în SUA.

O paralelă comparativă între etica din prezent în UE și în SUA, dar și la nivel mondial este prezentată în tabelul de mai jos.

Bibliografie

I. CĂRȚI

1. Armstrong M. B., Ethics Issues in Accounting, N. E. Bowie (ed.), The Blackwell Guide to Business Ethics, Blackwell, Oxford, 2002;

2. Cheffers M., Pakaluk M., Understanding Accounting Ethics, Sutton: Allen David Press, 2007;

3. Drăgușiu Mariana, Etica - imperativ actual în comerțul românesc, publicată în Revista de Comerț, 2008;

4. Gilles Lipovetsky, Amurgul datoriei, Ed. Babel, Bucureşti, 1996;

5. Jerome Ballet, Francoise de Bry, L’entreprise et l’ethique, Editions du Seuil, 233, Paris, 2001;

6. Popescu Doina, Cultura organizației și etica în afaceri, Editura ASE, București, 2008.

7. William H. Shaw, Vincent Barry, Moral Issues in Business, Wadsworth Publishing Company, Belmont, California, 1992.

II. ARTICOLE DE SPECIALITATE

1. Audit Financiar, Etica în profesia contabilă o abordare europeană şi internaţională, Nr 2 / 2011, p. 9, http://www.cafr.ro/uploads/AF2_2011_Site-becd.pdf.

2. Badea D., O abordare structurată a dilemelor etice, Revista „Audit Financiar” nr. 8, vol. VI;

3. CECAR, Codul Etic Naţional al profesioniştilor contabili, Ed. CECAR, București, 2011, p. 3-4, http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2011/09/Codul_etic_2011.pdf.

4. Ciubotariu Marius-Sorin, Etică şi moralitate în profesia contabilă, Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava, România, 2010, http://doctorat2010.usv.ro/art_doctoranzi /85/Etica%20si%20moralitate%20in%20profesia%20co ntabila.pdf;

5. Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006, privind auditul statutar al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului;

6. Lazăr M. Profesionalism și etică în profesia contabilă și de audit, Revista „Audit Financiar” nr.1, vol. VI, 2008;

7. Morariu A. Despre competență, confidențialitate și comportament profesional în contextul Codului etic, Revista „Audit Financiar” nr. 11, vol. V, 2007;

8. Morariu A., Manolescu M., Crecană C., Valori, etică și atitudini profesionale înaudit financiar, Revista „Audit Financiar” nr. 10, vol. VII, 2009;

9. Paul F. Camenisch, Business Ethics: On Getting to the Heart of the Matter“, în Business and Professional Ethics Journal 1, Fall 1981;

10. Popescu V. A., Lepădatu Gh., Popescu Gh., Studiu privind etica profesionistului contabil în condițiile crizei financiar-economice globale, Revista „Audit Financiar” nr. 11, vol. VII, 2009;

11. Vasile Morar, Etica şi afacerile, Morală elementară şi responsabilitate socială, p. 22-24, http://www.unibuc.ro/prof/morar_v/docs/res/2012augetica_si_afacerile.pdf.

Preview document

Etică în profesia contabilă - pricipii și provocări - Pagina 1
Etică în profesia contabilă - pricipii și provocări - Pagina 2
Etică în profesia contabilă - pricipii și provocări - Pagina 3
Etică în profesia contabilă - pricipii și provocări - Pagina 4
Etică în profesia contabilă - pricipii și provocări - Pagina 5
Etică în profesia contabilă - pricipii și provocări - Pagina 6
Etică în profesia contabilă - pricipii și provocări - Pagina 7
Etică în profesia contabilă - pricipii și provocări - Pagina 8
Etică în profesia contabilă - pricipii și provocări - Pagina 9
Etică în profesia contabilă - pricipii și provocări - Pagina 10
Etică în profesia contabilă - pricipii și provocări - Pagina 11
Etică în profesia contabilă - pricipii și provocări - Pagina 12
Etică în profesia contabilă - pricipii și provocări - Pagina 13
Etică în profesia contabilă - pricipii și provocări - Pagina 14
Etică în profesia contabilă - pricipii și provocări - Pagina 15
Etică în profesia contabilă - pricipii și provocări - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Etica in Profesia Contabila - Pricipii si Provocari.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Finanțării IMM în România

CAPITOLUL I LUMEA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII Economiile ţărilor considerate fiecare separat sau în interactiunea lor la scara globala...

Profesioniștii contabili în România

Introducere Mediul de afaceri actual devine ca urmare a crizei financiare pe care Romania şi întreaga lume o traversează, un mediu profund în care...

Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili

INTRODUCERE În lucrarea prezentată am facut referire la obiectivele şi principiile fundamentale ale profesioniştilor contabili care nu sunt...

Auditul

INTRODUCERE Un audit reprezintă examinarea de către un expert independent, auditorul financiar (care poate fi o persoană fizică sau juridică) a...

Etica în auditul financiar

INTRODUCERE Conform definiţiei acordate de către Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, auditul financiar reprezintă „ Examinare profesională a...

Profesia contabilă în lume și în alte țări

Abstract Profesia contabilă impune profesioniștilor contabili să aibă calități esențiale cum sunt: știința, competența și conștiința....

Codul Etic al Marilor Întreprinderi

INTRODUCERE În lucrarea de mai jos, vor fi analizate Codurile de Etică al unor companii mari, renumite, care și-au dobândit faima pe parcursul a...

Etica în profesia contabilă

Cap I 1.1 Etica în general ; etica profesională Etica îşi are originea în cuvântul ,,ethos’’ din limba greacă; acesta poate însemna atât...

Ai nevoie de altceva?