Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 23152
Mărime: 319.91KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
UNIVERSITATEA „DUNAREA DE JOS”GALATI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SPECIALIZAREA: FINANTE si BANCI

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL 1

METODE GENERALE DE EVALUARE A UNEI INTREPRINDERI IN CONTEXTUL ECONOMIEI DE PIATA 6

1.1. Metode patrimoniale de evaluare 8

1.1.1. Activul net contabil 9

1.1.2. Activul net corectat 10

1.1.3. Valoarea substantiala 13

1.1.4. CPNE 14

1.2. Metode financiare de evaluare 14

1.2.1. Metode de evaluare bazate pe actualizare 15

1.2.1.1. Meteoda valorii de rentabilitate 16

1.2.1.2. Metoda valorii de randament 17

1.2.1.3. Metoda cash-flow-urilor actualizate 18

1.2.2. Metode bursiere de evaluare 22

1.2.2.1. Evaluarea intreprinderii prin capitalizarea bursiera 23

1.2.2.2. Metoda PER 24

1.2.2.3. Modelul dividendelor actualizate 25

CAPITOLUL 2

EVALUAREA SOCIETATII TEXTILA S.A 28

2.1. Stabilirea diagnosticului 28

2.1.1. Diagnosticul juridic 28

2.1.2. Diagnosticul comercial 29

2.1.3. Diagnosticul tehnic 36

2.1.4. Diagnosticul resurselor umane 37

2.1.5. Diagnosticul financiar 38

2.2. Stabilirea valorii de piata a societatii comerciale 47

CAPITOLUL 3

MODALITATI DE IMBUNATATIRE A VALORII INTREPINDERII 50

3.1. Dimensionarea valorii intreprinderii in viziunea patrimoniala 50

3.2. Aprecieri comparative privind metodele utilizate in evaluarea intreprinderii 51

Concluzii si propuneri 60

Bibliografie 67

Extras din document

INTRODUCERE

Evaluarea reprezintă o parte integrantă a analizei economice şi este practic legată de formarea unei opinii asupra valorii pachetului de titluri de coproprietate supus evaluării. Evaluarea unei întreprinderi în funcţionare constă în formularea unei opinii privind valoarea unei întreprinderi sau a unei participaţii în aceasta în ipoteza că ea va continua să funcţioneze. În această ipoteză trebuie luate în considerare inclusiv elementele necorporale sau intangibile ale afacerii, generate de factori cum ar fi brevete, licenţe, proceduri operaţionale, avantaje de contracte, existenţa unui personal care a parcurs programe complexe de training specifice domeniului de activitate, care pot mări valoarea.

Cu alte cuvinte, evaluarea cuprinde o activitate prin care se estimează valoarea unor bunuri corporale sau necorporale, mobile sau imobilizate, a unor afaceri, participaţii în afaceri. Evaluatorul este cel care trebuie să analizeze, de la caz la caz, gradul de importanţă a fiecărei categorii de public şi nivelul de încredere şi reputaţie înregistrat de întreprindere relativ la aceasta. Valorificarea concluziilor sale se va face în scenariile previzionale din metodele financiare de evaluare prin gradul de optimism/pesimism înglobat în acestea.

Schimbarea proprietarului unui agent economic precum şi modificările structurale care se pot produce, necesită ca acesta să fie evaluat atât din punct de vedere al interesului vânzătorului cât şi al cumpărătorului.

În acelaşi timp, metodele de evaluare recunoscute oferă avantajul de a recurge la elemente acceptate în teorie şi practică pe baza cărora se determină preţul la care să se realizeze vânzarea societăţilor comerciale.

Indiferent de sectorul de activitate, de poziţia ocupată pe piaţă şi de mediul concurenţial, toate firmele sunt obligate să comunice, atât pentru a fi competitive, cât şi pentru a se face cunoscute. Datorită diverşilor utilizatori şi implicit a nevoii variate de informare, întreprinderea trebuie să ofere, prin intermediul situaţiilor financiare, o imagine de ansamblu asupra activităţii desfăşurate, completată de către informaţii suplimentare necesare satisfacerii cererii venite din partea diferiţilor utilizatori.

Scopul principal al acestei lucrări este acela de a aprecia modul în care informaţiile generate de situaţiile financiare sunt valorificate în caracterizarea activităţii unei întreprinderi, a poziţiei financiare şi a performanţelor acesteia, atât pentru nevoile proprii, cât şi pentru terţi. Domeniul de studiu l-am tratat atât prin prisma întreprinderii (oferta de informaţii), cât şi prin cea a utilizatorilor şi nevoilor lor (cererea de informaţii). Tratarea principalelor laturi ale cercetării au fost făcută pe parcursul celor cinci capitole ale lucrării, iar aspectele analizate au fost permanent subordonate unei abordări logice.

Multe decizii de privatizare a unor societăţi comerciale au fost puternic criticate întrucât preţurile au fost negociate de funcţionari puţini experimentaţi, care nu au dispus de nici un cadru de referinţă cunoscut şi acceptat. De nenumărate ori guvernele şi-au manifestat intenţia de a permite falimentarea societăţilor insolvabile. Unele societăţi româneşti au fost plasate sub administrare judiciară. Dar nu este suficient existenţa unui cadrul legislativ în baza căruia se poate declanşa procedura de faliment. Acesta trebuie lăsat să acţioneze. Motivaţii de natură socială şi alte interese au făcut ca legea falimentului să nu funcţioneze. Aplicarea acesteia ar implica stabilirea unor valori de lichidare pentru unii agenţi economici.

Evaluarea intervine în procesul de cunoaştere şi de gestiune a patrimoniului unităţilor structurale de bază din economie, în determinarea valorii bunurilor care fac obiectul creditării şi a garanţiilor solicitate de bănci, în stabilirea valorii bazelor impozabile în vederea calculării obligaţiilor fiscale, în calculul valorii bunurilor care se asigură, cu ocazia cesiunilor, fuziunilor, privatizării, introducerii în bursă, etc.

Contabilitatea are în vedere un sistem informaţional care cuantifică, prelucrează şi transmite informaţii cu privire la operaţiunile (tranzacţiile) economice reprezentate de evenimente (fapte) economice care influenţează situaţia financiară a unei unităţi patrimoniale.

Problema evaluării reprezintă un complex subiect din contabilitate. Aceasta are în vedere atribuirea unei valori monetare diverselor operaţiuni economice generate de existenţa, mişcarea şi transformarea elementelor patrimoniale.

Din cele expuse rezultă că, “evaluarea în contabilitate constă în cuantificarea şi exprimarea în unităţi monetare a mărimii elementelor patrimoniale (active, pasive, cheltuieli şi venituri) şi a operaţiunilor economice şi financiare cu modificări intervenite în masa patrimoniului”.

Componentele evaluării reprezentate de elementele structurii patrimoniului, operaţiunile economice, unitatea monetară de calcul şi cuantificarea valorii prin intermediul preţului (în cazul ieşirilor) şi costului (în cazul intrărilor din producţie proprie şi prin achiziţie) le regăsim integral şi în alte abordări conceptuale.

Astfel şcoala de contabilitate timişoreană consideră că, “evaluarea constă în cuantificarea şi măsurarea în expresie valorică (cuantificarea monetară) a mijloacelor materiale, creanţelor, obligaţiilor, costurilor, veniturilor, rezultatelor financiare şi a fiecărei operaţii economice folosind preţurile şi tarifele” Se remarcă abordarea concisă, concentrată şi în acelaşi timp exprimarea analitică a conţinutului conceptual analizat. Alte abordări accentuează rolul monedei ca unitate de măsură a valorii, omiţând sau făcând referire doar la obiectul evaluării, fără a aminti nimic despre bazele de evaluare. Evaluarea contabilă asigură sintetizarea şi generalizarea informaţiilor generate de fluxurile interne şi externe ale unităţii patrimoniale, reflectate ulterior în situaţiile financiare.

Preview document

Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 1
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 2
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 3
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 4
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 5
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 6
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 7
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 8
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 9
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 10
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 11
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 12
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 13
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 14
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 15
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 16
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 17
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 18
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 19
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 20
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 21
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 22
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 23
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 24
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 25
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 26
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 27
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 28
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 29
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 30
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 31
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 32
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 33
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 34
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 35
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 36
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 37
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 38
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 39
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 40
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 41
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 42
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 43
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 44
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 45
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 46
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 47
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 48
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 49
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 50
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 51
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 52
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 53
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 54
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 55
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 56
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 57
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 58
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 59
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 60
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 61
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 62
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 63
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 64
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 65
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 66
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 67
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 68
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 69
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 70
Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Riscurilor Bancare

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan

CAP. I. DESCRIEREA SOCIETATII COMERCIALE SI POZITIA FATA DE PIATA 1.1 ÎNFIINTARE SI STATUT JURIDIC Societatea comerciala S.C CILINDRUL S.A....

Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA

CAP. 1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII S.C. „EUROCONSTRUCT” S.A. 1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE S.C. „EUROCONSTRUCT” S.A. este persoană...

Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil

1. BILANTUL CONTABIL MODEL PRIVIND SITUATIA PATRIMONIULUI 1.1. Bilantul contabil – baza informationala a analizei patrimoniului si a...

Strategia și Avantajul Concurențial

CAPITOLUL I – NOŢIUNI GENERALE 1.1. CONCURENŢA ŞI CONCEPUL DE STRATEGIE CONCURENŢIALĂ Atât din perspectiva conceptelor şi modelelor teoretice,...

Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X

Procedura - P01: Ordinul de serviciu Primăria X (Entitate Publică) Compartimentul Audit Public Intern Nr. 3449 / 31.01.2016 ORDIN DE SERVICIU...

Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă

INTRODUCERE Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să apară în interiorul lui şi,...

Raport de Evaluare - SC Sima SRL

PREZENTAREA S.C. SIMA S.R.L. Scurt istoric Societatea comerciala SIMA S.R.L. a fost infiintata prin Hotararea judecatoreasca nr. Structura...

Ai nevoie de altceva?