Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 23152
Mărime: 319.91KB (arhivat)
Publicat de: Bogdana Cristian
Puncte necesare: 9
UNIVERSITATEA „DUNAREA DE JOS”GALATI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SPECIALIZAREA: FINANTE si BANCI

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL 1
 3. METODE GENERALE DE EVALUARE A UNEI INTREPRINDERI IN CONTEXTUL ECONOMIEI DE PIATA 6
 4. 1.1. Metode patrimoniale de evaluare 8
 5. 1.1.1. Activul net contabil 9
 6. 1.1.2. Activul net corectat 10
 7. 1.1.3. Valoarea substantiala 13
 8. 1.1.4. CPNE 14
 9. 1.2. Metode financiare de evaluare 14
 10. 1.2.1. Metode de evaluare bazate pe actualizare 15
 11. 1.2.1.1. Meteoda valorii de rentabilitate 16
 12. 1.2.1.2. Metoda valorii de randament 17
 13. 1.2.1.3. Metoda cash-flow-urilor actualizate 18
 14. 1.2.2. Metode bursiere de evaluare 22
 15. 1.2.2.1. Evaluarea intreprinderii prin capitalizarea bursiera 23
 16. 1.2.2.2. Metoda PER 24
 17. 1.2.2.3. Modelul dividendelor actualizate 25
 18. CAPITOLUL 2
 19. EVALUAREA SOCIETATII TEXTILA S.A 28
 20. 2.1. Stabilirea diagnosticului 28
 21. 2.1.1. Diagnosticul juridic 28
 22. 2.1.2. Diagnosticul comercial 29
 23. 2.1.3. Diagnosticul tehnic 36
 24. 2.1.4. Diagnosticul resurselor umane 37
 25. 2.1.5. Diagnosticul financiar 38
 26. 2.2. Stabilirea valorii de piata a societatii comerciale 47
 27. CAPITOLUL 3
 28. MODALITATI DE IMBUNATATIRE A VALORII INTREPINDERII 50
 29. 3.1. Dimensionarea valorii intreprinderii in viziunea patrimoniala 50
 30. 3.2. Aprecieri comparative privind metodele utilizate in evaluarea intreprinderii 51
 31. Concluzii si propuneri 60
 32. Bibliografie 67

Extras din proiect

INTRODUCERE

Evaluarea reprezintă o parte integrantă a analizei economice şi este practic legată de formarea unei opinii asupra valorii pachetului de titluri de coproprietate supus evaluării. Evaluarea unei întreprinderi în funcţionare constă în formularea unei opinii privind valoarea unei întreprinderi sau a unei participaţii în aceasta în ipoteza că ea va continua să funcţioneze. În această ipoteză trebuie luate în considerare inclusiv elementele necorporale sau intangibile ale afacerii, generate de factori cum ar fi brevete, licenţe, proceduri operaţionale, avantaje de contracte, existenţa unui personal care a parcurs programe complexe de training specifice domeniului de activitate, care pot mări valoarea.

Cu alte cuvinte, evaluarea cuprinde o activitate prin care se estimează valoarea unor bunuri corporale sau necorporale, mobile sau imobilizate, a unor afaceri, participaţii în afaceri. Evaluatorul este cel care trebuie să analizeze, de la caz la caz, gradul de importanţă a fiecărei categorii de public şi nivelul de încredere şi reputaţie înregistrat de întreprindere relativ la aceasta. Valorificarea concluziilor sale se va face în scenariile previzionale din metodele financiare de evaluare prin gradul de optimism/pesimism înglobat în acestea.

Schimbarea proprietarului unui agent economic precum şi modificările structurale care se pot produce, necesită ca acesta să fie evaluat atât din punct de vedere al interesului vânzătorului cât şi al cumpărătorului.

În acelaşi timp, metodele de evaluare recunoscute oferă avantajul de a recurge la elemente acceptate în teorie şi practică pe baza cărora se determină preţul la care să se realizeze vânzarea societăţilor comerciale.

Indiferent de sectorul de activitate, de poziţia ocupată pe piaţă şi de mediul concurenţial, toate firmele sunt obligate să comunice, atât pentru a fi competitive, cât şi pentru a se face cunoscute. Datorită diverşilor utilizatori şi implicit a nevoii variate de informare, întreprinderea trebuie să ofere, prin intermediul situaţiilor financiare, o imagine de ansamblu asupra activităţii desfăşurate, completată de către informaţii suplimentare necesare satisfacerii cererii venite din partea diferiţilor utilizatori.

Scopul principal al acestei lucrări este acela de a aprecia modul în care informaţiile generate de situaţiile financiare sunt valorificate în caracterizarea activităţii unei întreprinderi, a poziţiei financiare şi a performanţelor acesteia, atât pentru nevoile proprii, cât şi pentru terţi. Domeniul de studiu l-am tratat atât prin prisma întreprinderii (oferta de informaţii), cât şi prin cea a utilizatorilor şi nevoilor lor (cererea de informaţii). Tratarea principalelor laturi ale cercetării au fost făcută pe parcursul celor cinci capitole ale lucrării, iar aspectele analizate au fost permanent subordonate unei abordări logice.

Multe decizii de privatizare a unor societăţi comerciale au fost puternic criticate întrucât preţurile au fost negociate de funcţionari puţini experimentaţi, care nu au dispus de nici un cadru de referinţă cunoscut şi acceptat. De nenumărate ori guvernele şi-au manifestat intenţia de a permite falimentarea societăţilor insolvabile. Unele societăţi româneşti au fost plasate sub administrare judiciară. Dar nu este suficient existenţa unui cadrul legislativ în baza căruia se poate declanşa procedura de faliment. Acesta trebuie lăsat să acţioneze. Motivaţii de natură socială şi alte interese au făcut ca legea falimentului să nu funcţioneze. Aplicarea acesteia ar implica stabilirea unor valori de lichidare pentru unii agenţi economici.

Evaluarea intervine în procesul de cunoaştere şi de gestiune a patrimoniului unităţilor structurale de bază din economie, în determinarea valorii bunurilor care fac obiectul creditării şi a garanţiilor solicitate de bănci, în stabilirea valorii bazelor impozabile în vederea calculării obligaţiilor fiscale, în calculul valorii bunurilor care se asigură, cu ocazia cesiunilor, fuziunilor, privatizării, introducerii în bursă, etc.

Contabilitatea are în vedere un sistem informaţional care cuantifică, prelucrează şi transmite informaţii cu privire la operaţiunile (tranzacţiile) economice reprezentate de evenimente (fapte) economice care influenţează situaţia financiară a unei unităţi patrimoniale.

Problema evaluării reprezintă un complex subiect din contabilitate. Aceasta are în vedere atribuirea unei valori monetare diverselor operaţiuni economice generate de existenţa, mişcarea şi transformarea elementelor patrimoniale.

Din cele expuse rezultă că, “evaluarea în contabilitate constă în cuantificarea şi exprimarea în unităţi monetare a mărimii elementelor patrimoniale (active, pasive, cheltuieli şi venituri) şi a operaţiunilor economice şi financiare cu modificări intervenite în masa patrimoniului”.

Componentele evaluării reprezentate de elementele structurii patrimoniului, operaţiunile economice, unitatea monetară de calcul şi cuantificarea valorii prin intermediul preţului (în cazul ieşirilor) şi costului (în cazul intrărilor din producţie proprie şi prin achiziţie) le regăsim integral şi în alte abordări conceptuale.

Astfel şcoala de contabilitate timişoreană consideră că, “evaluarea constă în cuantificarea şi măsurarea în expresie valorică (cuantificarea monetară) a mijloacelor materiale, creanţelor, obligaţiilor, costurilor, veniturilor, rezultatelor financiare şi a fiecărei operaţii economice folosind preţurile şi tarifele” Se remarcă abordarea concisă, concentrată şi în acelaşi timp exprimarea analitică a conţinutului conceptual analizat. Alte abordări accentuează rolul monedei ca unitate de măsură a valorii, omiţând sau făcând referire doar la obiectul evaluării, fără a aminti nimic despre bazele de evaluare. Evaluarea contabilă asigură sintetizarea şi generalizarea informaţiilor generate de fluxurile interne şi externe ale unităţii patrimoniale, reflectate ulterior în situaţiile financiare.

Preview document

Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 1
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 2
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 3
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 4
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 5
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 6
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 7
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 8
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 9
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 10
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 11
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 12
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 13
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 14
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 15
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 16
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 17
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 18
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 19
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 20
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 21
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 22
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 23
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 24
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 25
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 26
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 27
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 28
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 29
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 30
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 31
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 32
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 33
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 34
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 35
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 36
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 37
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 38
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 39
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 40
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 41
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 42
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 43
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 44
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 45
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 46
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 47
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 48
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 49
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 50
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 51
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 52
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 53
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 54
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 55
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 56
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 57
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 58
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 59
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 60
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 61
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 62
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 63
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 64
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 65
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 66
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 67
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 68
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 69
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 70
Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Riscurilor Bancare

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan

CAP. I. DESCRIEREA SOCIETATII COMERCIALE SI POZITIA FATA DE PIATA 1.1 ÎNFIINTARE SI STATUT JURIDIC Societatea comerciala S.C CILINDRUL S.A....

Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA

CAP. 1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII S.C. „EUROCONSTRUCT” S.A. 1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE S.C. „EUROCONSTRUCT” S.A. este persoană...

Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil

1. BILANTUL CONTABIL MODEL PRIVIND SITUATIA PATRIMONIULUI 1.1. Bilantul contabil – baza informationala a analizei patrimoniului si a...

Bilanțul contabil - modul de întocmire și prezentare a acestuia în baza SC Vega SA

INTRODUCERE Actualitatea temei. Realităţile actuale ne arată că dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate a acesteia...

Strategia și Avantajul Concurențial

CAPITOLUL I – NOŢIUNI GENERALE 1.1. CONCURENŢA ŞI CONCEPUL DE STRATEGIE CONCURENŢIALĂ Atât din perspectiva conceptelor şi modelelor teoretice,...

Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X

Procedura - P01: Ordinul de serviciu Primăria X (Entitate Publică) Compartimentul Audit Public Intern Nr. 3449 / 31.01.2016 ORDIN DE SERVICIU...

Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă

INTRODUCERE Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să apară în interiorul lui şi,...

Ai nevoie de altceva?