Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR

Proiect
6.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 16240
Mărime: 3.61MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sorin Anton
UNIVERSITATEA ”AL.I.CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA FINANŢE ŞI BĂNCI

Cuprins

Cap. 1.Conceptul de investiţii şi clasificarea acestora 3

1.1.Definireainvestiţiilor 3

1.2. Criterii de clasificare a investiţiilor 6

1.3. Rolul investiţiilor în evoluţia întreprinderii şi angrenajul economic şi social 12

Cap. 2. Elemente şi criterii de fundamentare a investiţiilor 14

2.1. Elemente financiare a deciziei de investiţii 14

2.2. Metode de evaluare a investiţiilor 15

2.2.1. Metode tradiţionale de evaluare a investiţiilor 16

2.2.2. Metode bazate pe actualizare şi capitalizare 20

2.2.3.Metode de selectare a investiţiilor în condiţii de risc 28

Cap. 3. Analiza eficienţei unui proiect de investiţii

la S.C. “ACVILA PROD COM” S.R.L 33

3.1. Prezentarea S.C. ACVILA PROD COM S.R.L 33

3.2. Estimarea fluxurilor de numerar aferente proiectelor de investiţii 35

3.3. Analiza eficienţei proiectelor de investiţie utilizând criteriile de evaluare 37

3.4. Determinarea riscului în decizia de investiţie 45

Concluzii şi propuneri 53

Bibliografie 57

Extras din document

CAPITOLUL 1

Conceptul de investiţii şi clasificarea acestora

În orice economie, noţiunea de investiţie reprezintă un fenomen aparte, o categorie financiară de o deosebită complexitate, fiind percepută cu semnificaţii şi sensuri diferite. Investiţiile reprezintă factorul primordial în strategia dezvoltării economiei naţionale, a tuturor ramurilor şi domeniilor de activitate, a sporirii veniturilor, condiţie a creşterii nivelului de trai.

Orientările şi obiectivele cercetării economice, în etapa actuală, acordă o atenţie deosebită domeniului investiţiilor.

Conceptul de „investiţie” a fost şi este dezbătut în teoria economică din toate ţările, fiind exprimate mai multe opinii cu privire la conţinutul şi sfera de cuprindere a acestora

1.1. Definirea investiţiilor

. În definirea investiţiilor se are în vedere reflectarea anumitor caracteristici generale şi omogene ale acestora în raport cu modul de formare sau cu destinaţia pe care fondurile respective o primesc.

În general, se poate admite că orice plasare de fonduri în domeniul economic, social-cultural, administrativ, militar, etc. pentru a asigura regenerarea sau creşterea activelor, acoperirea cu forţă de muncă a activităţilor sau promovarea obiectivelor organizaţiilor sau firmelor este o investiţie.

Pentru a generaliza sensul acţiunii de a investi este însă util dacă nu chiar necesar să se adauge la această definiţie şi „plasamentele iniţiale ale posesorilor de lichidităţi în diferite titluri, depozite, terenuri sau clădiri/construcţii în scopul realizării de câştiguri” (creşterea bogăţiei sau averii), fie că e vorba de persoane fizice, fie că plasamentul este al unei instituţii, organizaţii sau întreprinderi.

Investiţia trebuie înţeleasă ca reprezentând o cheltuială în prezent, realizată în vederea obţinerii unor efecte viitoare în condiţii de risc şi incertitudine.

Acest concept este delimitat de patru elemente esenţiale, şi anume:

- subiectul, reprezentat de investitor ce poate fi o persoană fizică sau juridică;

- obiectul, adică construcţia, echipamentul de producţie, utilajul etc., în care se concretizează investiţia;

- costul, respectiv efortul financiar din prezent pentru realizarea obiectivului propus;

- efectele, reprezentate de rezultatele economice şi financiare din viitor.

Investiţiile se definesc ca acele „cheltuieli de capital ce se efectuează în scopul de a realiza, construi bunuri durabile care vor constitui suportul speranţei privind obţinerea, în viitor, a unui profit/venit aşteptat, a unei valori, respectiv a unor avantaje utile dorite, necesare”.

De asemenea, investiţiile sunt definite ca reprezentând o sumă de bani alocată în economie în vederea creşterii producţiei, adică o cheltuială bănească ce se deosebeşte de celelalte cheltuieli băneşti din economie, şi anume prin următoarele particularităţi :

- resursele investite în realizarea unui proiect pot fi delimitate ca natură şi volum de alte cheltuieli băneşti;

- cheltuieli efectuate au o durată de viaţă specifică, concretizată în faze şi etape bine definite (cercetare, proiectare, execuţie, exploatare);

- cheltuielile efectuate cu realizarea proiectului de investiţii să fie eficiente, adică proiectul de investiţii trebuie să asigure recuperarea fondurilor alocate şi obţinerea unui profit;

- proiectele de investiţii presupun întotdeauna un risc, legat de eventualele modificări în evoluţia parametrilor proiectaţi, datorită schimbărilor care pot apărea în viaţa economică şi social-politică.”

Conceptul de „investiţii” este folosit în două sensuri: unul larg şi altul restrâns. În sens larg, investiţiile cuprind „totalitatea cheltuielilor sau a alocărilor de fonduri de la care se aşteaptă nişte venituri viitoare”. În înţeles restrâns, abordare reţinută în teoria microeconomică, investiţiile reprezintă „cheltuielile ce se efectuează pentru obţinerea de active imobilizate, prin construire, reconstruire, lărgire, modernizare sau achiziţionare de maşini, utilaje, instalaţii, clădiri, mijloace de transport, etc.”

În practica economică, investiţiile sunt abordate pe trei dimensiuni: contabilă, economică şi financiară:

o abordarea contabilă, pune accentul pe conţinutul material al efortului investiţional, pe valoarea şi pe durata de viaţă a investiţiei realizate;

o abordarea economică, potrivit căreia investiţiile reprezintă consumuri de resurse care se fac în prezent în speranţa obţinerii în viitor a unor efecte economice eşalonate în timp şi care însumate depăşesc cheltuiala iniţială; accentul este pus pe eficienţa efortului investiţional;

o abordarea financiară, potrivit căreia investiţiile reprezintă toate cheltuielile de resurse care generează venituri superioare sau economii în viitor, pe o perioadă mai mare de timp, iar amortizarea acestora se face de-a lungul mai multor ani.

Însă, investiţiile pot fi abordate şi sub aspect juridic, ele semnificând în acest caz achiziţii de bunuri sau elemente care constituie componente ale unui patrimoniu şi obiect al dreptului de proprietate: gospodăriile rurale sau urbane, echipamente productive, vehicule, valori mobiliare, bani etc.

Preview document

Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 1
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 2
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 3
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 4
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 5
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 6
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 7
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 8
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 9
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 10
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 11
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 12
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 13
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 14
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 15
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 16
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 17
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 18
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 19
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 20
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 21
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 22
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 23
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 24
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 25
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 26
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 27
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 28
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 29
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 30
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 31
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 32
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 33
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 34
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 35
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 36
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 37
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 38
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 39
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 40
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 41
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 42
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 43
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 44
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 45
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 46
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 47
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 48
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 49
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 50
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 51
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 52
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 53
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 54
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 55
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 56
Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea Proiectelor de Investitii Conform VAN si RIR.doc
  • Evaluarea Proiectelor de Investitii Conform VAN si RIR.ppt

Alții au mai descărcat și

Finantarea unui Proiect de Investitii

INTRODUCERE În economia oricărei ţări investiţiile reprezintă fundamentul pentru dezvoltarea economico-socială. Prin investiţii se asigură...

Eficiența Economică a unui Proiect Investițional

INTRODUCERE Eficiența economică este un concept abordat în diferite lucrări de specialitate cu deosebire după anul 1900, unele analize indirecte...

Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești

INTRODUCERE Investiţiile reprezintă suportul material al dezvoltării economice, ele stau la baza diversificării sau creşterii calitative a tuturor...

Calculul indicatorilor de eficiență economică pentru un proiect de investiții, la MCM Steel SA Bocșa

Capitolul I NOŢIUNI PRIVIND INVESTIŢIILE ŞI EFICIENŢA ECONOMICĂ 1.1 CONCEPTUL DE INVESTIŢIE ŞI STRUCTURA ACESTEIA Noţiune de investiţie, într-o...

Evaluarea unui proiect de investiții directe - Petrom

1. INTRODUCERE 1.1. Prezentarea companiei PETROM Evoluția companiei în ultimii ani Petrom reprezintă cea mai importantă companie de petrol și...

Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia

INTRODUCERE Atâta timp cât operaţiunile economice interne şi externe nu se vor exprima prin aceeaşi unitate bănească, convertibilitatea va...

Eficienta si Evaluarea Investitiilor

Investitiile in viata social- economica Investitiile sunt ca vinul rosu, cu cat "mai vechi", cu atat sunt mai bune. Timpul este poate unul dintre...

Proiect Practică

Cap. I PREZENTAREA SOCIETAŢII COMERCIALE Denumirea societaţii comerciale “SC X SRL” Sediul social: BRASOV Adresa: str., nr. , , jud. Brasov...

Te-ar putea interesa și

Investitiile Intreprinderii

1. Conceptul de investitie si semnificatiile sale Notiunea de investitie reprezinta o categorie financiara de o deosebita complexitate, fiind...

Plan de Afaceri - Brutaria Andipan

Cap.I. Sinteza planului de afaceri 1.1. Istoricul firmei SC ANDIPAN SRL: S.C.ANDIPAN SRL s-a înfiintat ca si societate comerciala in anul 1999,...

Analiza Performanței și Evaluarea unui Proiect de Investiții Directe

1. INTRODUCERE Prin prezenta lucrare ne propunem să reliefam principalii factori determinaţi ai analizei poziţiei financiare a firmei, ai...

Studiu de Caz la SC Food Impex SA

Introducere Firmele sunt tot mai mult obligate să-şi restructureze radical obiectivele şi strategiile de piaţă. De unde anterior ele operau în...

Proiect de Dezvoltare la SC Marcos SRL

1..PREZENTAREA S.C. MARCOS S.A. 1.1. Date introductive S.C. MARCOS S.A. reprezintă una dintre societăţile textile de referinţă din ţara noastră,...

Deciziile de Investiții

1. Definirea investiţiilor Investiţiile pot fi definite în funcţie de cele două sensuri ale acestei noţiuni în sens larg, respectiv în sens...

Plan de Afaceri - Dezvoltarea Firmei SC Constant SRL

CAPITOLUL I. SINTEZA PLANULUI DE AFACERI 1.1. Istoricul firmei SC Constant SRL S.C. Constant SRL s-a înfiinţat ca și societate comercială în...

Analiza situației financiare a unei societăți din perspectiva angajării într-un proiect de investiții

I. ASPECTE PRIVIND INVESTIŢIILE 1.1. Definirea investiţiilor Prin investiţii înţelegem asamblul resurselor (materiale, financiare, umane, de timp...

Ai nevoie de altceva?