Evaluarea unei Firme

Proiect
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 9732
Mărime: 115.30KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE MASTER CONTABILITATE, ANUL II

Cuprins

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII 3

1.1. PREZENTAREA S.C. CONSPROIECT S.A. 3

1.2. OBIECTUL, SCOPUL ŞI UTILIZAREA EVALUĂRII 4

1.3.DATA ESTIMĂRII VALORII 4

1.4. IPOTEZE ŞI CONDIŢII LIMITATIVE 4

1.5. CONFORMITATEA CU STANDARDELE DE EVALUARE 6

1.6. DECLARAŢIA DE CONFORMITATE 6

CAPITOLUL II DIAGOSTICAREA SOCIETĂŢII 7

2.1. DIAGNOSTICUL JURIDIC 7

2.2. DIAGNOSTICUL COMERCIAL 8

2.3. DIAGNOSTICUL RESURSELOR UMANE 12

2.4. DIAGNOSTICUL TEHNIC, TEHNOLOGIC ŞI DE EXPLOATARE… 14

2.5. DIAGNOSTICUL ECONOMICO – FINANCIAR 15

2.6. ANALIZA SWOT. 37

CAPITOLUL III EVALUAREA ÎNTREPRINDERII 38

3.1. METODA ACTIVULUI NET CONTABIL (ANC) 38

3.2. METODA ACTIVULUI NET CONTABIL CORECTAT (ANCC) 39

3.3. METODE BAZATE PE RENTABILITATE 41

CONCLUZII 44

BIBLIOGRAFIE 45

ANEXE 46

Extras din document

CAPITOLUL I

PREZENTAREA SOCIETĂŢII

1.1 PREZENTAREA S.C. CONSPROIECT S.A.

Detalii de identificare:

Nume firmă: CONSPROIECT S.A.

Cod Unic de Înregistrare: RO 1348721

Nr. Înmatriculare: J29/54/1991

Stare societate : ÎNREGISTRAT din data 29 Noiembrie 1992

Anul înfiinţării : 1991

Sediul societăţii: judeţ PRAHOVA, localitate PLOIEŞTI, adresa STR. MARAMUREŞ 12 C

Obiectivul principal de activitate: S.C. CONSPROIECT S.A are ca principal obiect de activitate: activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea. Această clasă include:

• consultanţă pentru activităţi de arhitectură ;

• proiectarea platformelor industriale şi a echipamentelor;

• inginerie, management de proiect şi activităţi tehnice;

• elaborarea de proiecte de prospecţiuni şi geologie;

• elaborarea proiectelor referitoare la instalaţii de aer condiţionat, refrigerare, control al poluării, inginerie acustică;

• urbanism şi organizarea teritoriului;

• construcţii de locuinţe colective şi individuale;

• construcţii social- culturale şi administrative din domeniile: turism, cultură, sănătate, învăţământ, sport, birouri, bănci, comerţ;

• construcţii industriale şi agrozootehnice;

• lucrări inginereşti, drumuri, poduri, studii de circulaţie;

• expertize tehnice, consolidări, modernizări, reparaţii, restaurări;

• lucrări topografice, studii geotehnice, hidrologice;

• documentaţii pentru obţinere avize, licitaţii, concesionări de teren, evaluări de patrimoniu, evaluări imobiliare.

Date administrative:

Nr. Administratori: 8

Nr. Asociaţi: 1

Nr. Sucursale: 0

Nr. Filiale: 1

S.C. CONSPROIECT S.A. dispune de o structură organizatorică de tip piramidal, iar conducerea societăţii se realizează de către asociaţi, în calitate de administratori.

Funcţionarea societăţii implică trei ramificaţii, una principală, bazată pe proiectare, şi două secundare bazate pe contabilitate şi personal.

Managementul societăţii, este structurat după cum urmează:

General manager – 1 persoană

Director personal – 1 persoană

Director economic – 1 persoană

Administrator – 2 persoane

Director de proiectare- 2 persoane

Project leaderi – 10 persoane

1.2. OBIECTUL, SCOPUL ŞI UTILIZAREA EVALUĂRII

Evaluarea S.C. CONSPROIECT S.A. are ca obiect evaluarea societăţii în vederea obţinerii unei valori de piaţă cât mai aproape de realitate. Rezultatul evaluării se va utiliza numai de către conducerea societăţii, reprezentată de domnul Bogdan Mihail Dabija, pentru a avea o imagine reală a ceea ce reprezintă şi valorează societatea în ansamblul ei în vederea continuării activităţii.

1.3. DATA ESTIMĂRII VALORII

Data evaluării este: 31.11.2012, este data la care se aplică opinia evaluatorului în ceea ce priveste valoarea estimată.

Data raportului este: 15.01.2013, este data la care se face raportul de evaluare.

1.4. IPOTEZE ŞI CONDIŢII LIMITATIVE

1. Prezentul raport este întocmit la cererea clientului şi în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terţă persoană fără obţinerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării şi evaluatorului verificator, aşa cum se precizează la punctul 8 de mai jos. Nu se asumă responsabilitatea faţă de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarul evaluării, şi celor care au obţinut acordul scris şi nu se acceptă responsabilitatea pentru niciun fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acţiunilor întreprinse pe baza acestui raport.

2. Raportul de evaluare îşi păstrează valabilitatea numai în situaţia în care condiţiile de piaţă, reprezentate de factorii economici, sociali şi politici, rămân nemodificate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare.

3. Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia şi care nu sunt cunoscute de către evaluator. În acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil şi se poate tranzacţiona, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată şi aceasta nu este ipotecată sau închiriată. În cazul în care există o asemenea situaţie şi este cunoscută, aceasta este menţionată în raport. Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) şi responsabilă.

4. Dacă nu se arată altfel în raport, se înţelege că evaluatorul nu are cunoştinţă asupra stării ascunse sau invizibile a proprietăţii (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea şi structura solului, structura fizică, sistemele mecanice şi alte sisteme de funcţionare, fundaţia, etc.) sau asupra condiţiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezenţa substanţelor periculoase, substanţelor toxice etc.), care pot majora sau micşora valoarea proprietăţii. Se presupune că nu există astfel de condiţii dacă ele nu au fost observate, la data inspecţiei, sau nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei obişnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietăţii, astfel de informaţii depăşind sfera acestui raport şi/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanţii explicite sau implicite în privinţa stării în care se află proprietatea şi nu este responsabil pentru existenţa unor astfel de situaţii şi a eventualelor lor consecinţe şi nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.

Preview document

Evaluarea unei Firme - Pagina 1
Evaluarea unei Firme - Pagina 2
Evaluarea unei Firme - Pagina 3
Evaluarea unei Firme - Pagina 4
Evaluarea unei Firme - Pagina 5
Evaluarea unei Firme - Pagina 6
Evaluarea unei Firme - Pagina 7
Evaluarea unei Firme - Pagina 8
Evaluarea unei Firme - Pagina 9
Evaluarea unei Firme - Pagina 10
Evaluarea unei Firme - Pagina 11
Evaluarea unei Firme - Pagina 12
Evaluarea unei Firme - Pagina 13
Evaluarea unei Firme - Pagina 14
Evaluarea unei Firme - Pagina 15
Evaluarea unei Firme - Pagina 16
Evaluarea unei Firme - Pagina 17
Evaluarea unei Firme - Pagina 18
Evaluarea unei Firme - Pagina 19
Evaluarea unei Firme - Pagina 20
Evaluarea unei Firme - Pagina 21
Evaluarea unei Firme - Pagina 22
Evaluarea unei Firme - Pagina 23
Evaluarea unei Firme - Pagina 24
Evaluarea unei Firme - Pagina 25
Evaluarea unei Firme - Pagina 26
Evaluarea unei Firme - Pagina 27
Evaluarea unei Firme - Pagina 28
Evaluarea unei Firme - Pagina 29
Evaluarea unei Firme - Pagina 30
Evaluarea unei Firme - Pagina 31
Evaluarea unei Firme - Pagina 32
Evaluarea unei Firme - Pagina 33
Evaluarea unei Firme - Pagina 34
Evaluarea unei Firme - Pagina 35
Evaluarea unei Firme - Pagina 36
Evaluarea unei Firme - Pagina 37
Evaluarea unei Firme - Pagina 38
Evaluarea unei Firme - Pagina 39
Evaluarea unei Firme - Pagina 40
Evaluarea unei Firme - Pagina 41
Evaluarea unei Firme - Pagina 42
Evaluarea unei Firme - Pagina 43
Evaluarea unei Firme - Pagina 44
Evaluarea unei Firme - Pagina 45
Evaluarea unei Firme - Pagina 46
Evaluarea unei Firme - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea unei Firme.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Patrimoniului pe Baza Bilantului Contabil

1. INTRODUCERE Trecerea de la o economie hipercentralizată la una de piaţă a generat o serie de funcţionalităţi cu urmări negative care necesită...

Evaluatea unei Firme pe Baza de Venituri si Efectele Sale

INTRODUCERE Activitatea de evaluare este o profesiune caracterizată prin faptul că experienţa şi cunoştinţele sunt însuşite şi transmise din...

Sistemul Costurilor în Procesul Decizional

INTRODUCERE 1. DATE DE IDENTIFICARE ŞI EVOLUŢIA FIRMEI Denumirea societăţii este S.C. „AGACHE” S.R.L. Forma juridică de organizare este Societate...

Sinteza Evaluarii

I. SINTEZA EVALUARII 1.1. Scopul lucrarii Preocuparea constant a specialistilor si a practicienilor, evaluarea întreprinderilor a devenit un...

Raport de Evaluare - SC Sima SRL

PREZENTAREA S.C. SIMA S.R.L. Scurt istoric Societatea comerciala SIMA S.R.L. a fost infiintata prin Hotararea judecatoreasca nr. Structura...

Plan de afaceri al SC agro-bio SRL privind înființarea și dezvoltarea unei ferme pomicole vegetale în sistem ecologic pentru producții de pomi fructiferi - cireși și vișini

INTRODUCERE În unele ţări dezvoltate, agricultura ecologică constituie un important segment al pieţei. Anual înregistrează creşteri ale valorii...

Metode și Tehnici de Evaluare

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, intitulată „Metode şi tehnici de evaluare” caută să-l facă pe cititor să înţeleagă problematica evaluării de...

Raport Evaluare - SC Galatis SRL

OPINIA SI CONCLUZIILE EVALUATORULUI 1.2. REZUMATUL FAPTELOR PRINCIPALE SI AL CONCLUZIILOR IMPORTANTE Obiectul evaluarii il reprezinta SC...

Ai nevoie de altceva?