Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 31940
Mărime: 105.72KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: MIEILA MIHAI

Cuprins

I. Fiscalitate – obiectiv şi necesitate a echilibrului bugetar

1.1. Caracterizarea generală a conţinutului fiscalităţii

1.2. Sfera de acţiune şi obiectivele

1.3. Principalele forme de impozite şi taxe practicate în ţara noastră

1.4. Activitatea de constatare a impozitelor şi taxelor

II. Evaziunea fiscală – modalitate de sustragere de la plata obligaţiilor către stat

2.1. Evaziune fiscală – definirea noţiunii

2.2. Evaziunea fiscală legală

2.3. Evaziunea fiscală ilegală. Frauda fiscală

2.4. Legislaţia existentă în domeniul evaziunii fiscale

III. Practica evazionistă în România

3.1. Cauzele evaziunii fiscale

3.2. Modalităţi de evaziune fiscală

3.3. Exemplificări de evaziune fiscală

IV. Organizarea activităţii de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale

4.1. Organele de control cu atribuţii în activitatea de prevenire a evaziunii fiscale

4.2. Evidenţa evaziunii la nivelul unităţilor fiscal - teritoriale

V. Soluţii şi propuneri privind combaterea evaziunii fiscale

5.1. În domeniul legislativ

5.2. În domeniul economic şi al intervenţiei statului prin organele sale abilitate

Extras din document

I. FISCALITATE – OBIECTIV ŞI NECESITATE A ECHILIBRULUI BUGETAR

1.1. Caracterizarea generală a conţinutului fiscalităţii

Apariţia sistemului fiscal în lume

Sistemul fiscal apare ca un rezultat istoric al mediului social, politic şi economic dintr-un stat, deşi organizarea fiscului a fost puţin agreată chiar de la naştere.

Important este faptul că după primele organizări cu caracter social, în Asia şi Europa s-au pus bazele organizaţiei fiscale, care alături de istorie, ştiinţă şi civilizaţie s-a dovedit adesea mai puternică şi mai nocivă decât toate manifestările antisociale.

Prima organizare fiscală care leagă forma politică (statul) cu elementul ce putea să-i dea viaţă (fiscul) este cea din vremea împăratului Darius I (521 – 485 î.e.n.) care a împărţit imperiul în 20 de didochii sau guvernăminte. Această împărţire avea mai mult un rol politico-fiscal şi urmărea ca poporul, fără deosebire, aflat pe teritoriul unei didochii să fie oblitgat la o dare fiscală numită “bir”.

În China, exista un minister al finanţelor având ca atribuţii constatarea, supravegherea şi încasarea impozitelor, funcţionând din anul 2698 î. H. un sistem mixt de impozite sub formă de: taxe în bani, dări în produse şi prestaţii în muncă, iar la 771 î. H. apar teorii fiscale cu privire la impozite.

Imperiul Roman a cunoscut cea mai complexă organizare fiscală din antichitate, Roma având o organizare fiscală foarte dezvoltată, deoarece imediat după cucerirea unui teritoriu acesta se supunea la impozite.

În concluzie, în antichitate găsim o organizare fiscală în care era cunoscută atât constatarea materiei impozabile, cât şi încasarea impozitelor. Impozitele se percepeau în natură şi în bani, tributul fiind considerat ca întâiul sistem de aşezare sau de impunere fiscală sub raportul încasării fiind perceput ca plată în natură, sistem apărut odată cu cele dintâi organizări sociale (cu cca. 12 – 15 secole î. H.), şi bani (pecunia), odată cu apariţia monedei (sec VII – V î. H.).

Birul, la rândul său, este o dare veche ca şi tributul, poate fi considerat ca primul element al fiscalităţii de la care au derivat cele dintâi sarcini fiscale asupra individului, având la bază munca, produsele acesteia şi produsele pământului.

Sistemul fiscal la români

În literatura de specialitate apărută în ţara noastră rezultă că finanţele statului sunt analizate având în vedere 6 perioade şi anume:

1. Sistemul fiscal de la începuturi până la Regulamentul organic (1831 – 1832)

În istorira sistemului fiscal românesc, reforma domnitorului Constantin Mavrocordat în a treia sa domnie în Muntenia în 1739 este recunoscută ca prima încercare ştiinţifică de aşezare şi percepere a impozitelor.

2. Sistemul fiscal de la Regulamentele organice pâna la Convenţia de la Paris ( 7/ 19 august 1858)

Ca principiu al fiscalităţii moderne, Regulamentul organic a statuat egalitatea tuturor înaintea impozitelor şi a prevăzut ca impozitul să fie determinat şi nu arbitrar cum se proceda, să fie plătit la anumite scadenţe, cunoscute de contribuabili.

3. Sistemul fiscal de la A. I. Cuza pâna la primul război mondial

La începutul domniei, A. I. Cuza, în mesajul din 1859, declara că impozitele vor fi stabilite “numai treptat şi aceasta în urma unor studii adânci”. La 24 ianuarie 1861, Cuza relua problema impozitelor şi a bugetelor, propunând: aşezarea definitivă şi unificarea impozitelor, înfiinţarea serviciilor de constatare şi percepere a dărilor, înfiinţarea unei înalte curţi de conturi şi adoptarea unui buget echilibrat, din acest program realizându-se doar unele prevederi.

4. Sistemul fiscal între cele două războaie mondiale

Războiul din 1916 – 1918 a ocazionat mari cheltuieli publice şi a provocat importante distrugeri economiei naţionale, ceea ce a determinat creşterea considerabilă a datoriei publice. În aceste condiţiuni drasctice şi ca urmare a înfăptuirii satatului naţional român în 1918, dreptul financiar s-a orientat în trei direcţii principale:

- unificarea sistemului fiscal;

- reforma fiscală radicală;

- măsuri pentru echilibrarea bugetului public.

 Prima măsură fiscală importantă a consituit-o reforma fiscală din 1921, propusă de Nicolae Titulescu , care avea la bază o idee progresistă pentru acea vreme şi anume impozitul cedular , completat cu unul global pe venit progresist, pe lux, cifra de afaceri şi anexe, precum şi scutiri pentru minimum de existenţă.

Legea din 1 august 1921 desfiinţa vechile impozite directe, menţinând însă toate impozitele indirecte şi monopolurile, dar reglementa 8 impozite directe, din care 7 cedule şi anume:

a) impozitul pe veniturile funciar neclădite (cedula A), stabilit la 15%;

b) impozitul pe venitul proprietăţilor funciare clădite (cedula B), în cotă de 15%;

c) impozitul pe veniturile exploatărilor agricole (cedula C), fixat la 12%;

d) impozitul pe întreprinderile industriale şi comerciale (cedula D), în cotă de 12% pentru întreprinderile comerciale şi de 10% pentru cele industriale;

e) impozitul pe venituri din profesiuni şi ocupaţiuni necomerciale (cedula E) stabilit la 10%;

f) impozitul asupra lefurilor, indemnizaţiilor, pensiilor şi rentelor viagere (cedula F), fixat la 6%;

Preview document

Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 1
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 2
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 3
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 4
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 5
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 6
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 7
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 8
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 9
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 10
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 11
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 12
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 13
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 14
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 15
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 16
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 17
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 18
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 19
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 20
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 21
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 22
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 23
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 24
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 25
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 26
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 27
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 28
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 29
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 30
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 31
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 32
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 33
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 34
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 35
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 36
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 37
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 38
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 39
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 40
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 41
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 42
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 43
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 44
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 45
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 46
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 47
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 48
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 49
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 50
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 51
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 52
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 53
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 54
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 55
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 56
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 57
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 58
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 59
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 60
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 61
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 62
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 63
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 64
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 65
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 66
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 67
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 68
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 69
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 70
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 71
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 72
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 73
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 74
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 75
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 76
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 77
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 78
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 79
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 80
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 81
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 82
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 83
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 84
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 85
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 86
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 87
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 88
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 89
Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • Evaziunea Fiscala - Cai, Mijloace de Combatere.doc

Alții au mai descărcat și

Evaziunea Fiscala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana

INTRODUCERE În orice economie, scopul principal al unui sistem fiscal este de a constitui o sursă stabilă şi solidă de venituri publice. Pe de...

Evaziunea Fiscală între Teorie și Realitate

Dimensiunea economiei subterane nu poate fi masurata cu precizie, cifrele variind de la o sursa la alta, dar totusi efectele se fac din plin...

Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale

1. PRESIUNEA FISCALĂ – INSTRUMENT AL POLITICII FISCALE 1.1. PRESIUNEA FISCALĂ Noţiunea de presiune fiscală trebuie studiată în corelaţie cu...

Evaziunea Fiscală

INTRODUCERE În urma analizei şi cauzelor şi împrejurărilor în care are loc evaziunea fiscală, am formalizat o funcţiune generală a evaziunii...

Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia

INTRODUCERE Definiţa ca fiind o minimalizarea a obligaţiilor fiscale în mod legal şi prin mijloace de dezvaluire deplina faţa de autoritaţile...

Evaziunea Fiscala

EVAZIUNEA FISCALA  DEFINITIE, FORME, CARACTERISTICI Intr-o economie de piata are loc un conflict de interese: pe de o parte, statul care doreste...

Evaziunea Fiscala - Concept si Forme de Manifestare

INTRODUCERE Am conceput această temă deoarece sunt foarte multe de vorbit despre evaziunea fiscală și mai ales în zilele noastre când toți...

Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala

Introducere Economiile naţionale evoluează într-un spaţiu tot mai larg concomitent cu extinderea fenomenului numit globalizare. Amprenta...

Ai nevoie de altceva?